Terme en voorwaardes

Terme en voorwaardes

Asia Pacific Wine and Spirit Institute (gesamentlik "ons", "ons", "NPO" of "APWASI") bied u toegang tot die APWASI-webwerwe, beskikbaar op die ingangspunt-URL https://www.apwasi.com en (elk afsonderlik 'n "Klaswerf", en gesamentlik die "Klaswebwerwe"), en die inligting, dienste en ander materiaal wat beskikbaar is op en deur die Klaswebwerwe (saam met die Klaswebwerwe, die "Aanlynkursusse"), onderworpe aan die bepalings en voorwaardes wat in hierdie dokument beskryf word (hierdie "Gebruiksvoorwaardes") en enige ander riglyne, reëls of lisensies wat geplaas word in verband met die Aanlyn Kursusse.

U AANVAARDING VAN TERME

Deur toegang tot en / of gebruik te maak van die Klaswebwerwe of Aanlynkursusse, stem u in om gebind te wees aan hierdie Gebruiksvoorwaardes, of u nou:

 • 'n "besoeker", wat beteken dat u eenvoudig deur die Klaswebwerwe blaai, insluitend, sonder beperking, deur 'n mobiele of ander draadlose toestel, of andersins die Klaswebwerwe gebruik sonder om geregistreer te wees, of
 • 'n 'Student', wat beteken dat u by APWASI geregistreer het vir 'n gebruikers-ID en gebruikerswagwoord (hieronder gedefinieërd), sal die huiswerkopdragte en eksamens voltooi, soos van toepassing, en ingeskryf het vir toegang tot dienste, inhoud en / of sertifisering verskaf deur APWASI of sy Onderwysvennote (hieronder gedefinieërd), of
 • 'n 'Deelnemer', wat beteken dat u by APWASI geregistreer is vir 'n gebruikers-ID en gebruikerswagwoord (hieronder gedefinieërd) en dat u van plan is om die aanlynkursusse te oudit, dws om lesings aanlyn by te woon of te sien sonder toegang tot finale projekte of assesserings wat benodig word vir sertifisering, of die voltooiing van die huiswerkopdragte, eksamens of ander kursuswerk wat verband hou met assesserings vir sertifisering.

Die term 'Gebruiker' verwys na 'n besoeker, student of deelnemer.

U is slegs gemagtig om die Klaswebwerwe te gebruik as u instem om te voldoen aan alle toepaslike wette, reëls en regulasies en die bepalings van hierdie Gebruiksvoorwaardes.

AS U NIE INSTEM MET HIERDIE GEBRUIKSVOORWAARDES NIE, MAG U NIE DIE KLASSTUKKE OF DIE AANLYNKURSUSSE TOEGANG OF GEBRUIK NIE. APWASI SE AANVAARDING IS UITDRUKKELIK VOORWAARDES OP U TOESTEMMING TOT ALLE VOORWAARDES EN VOORWAARDES VAN HIERDIE GEBRUIKSVOORWAARDES, TOT UITSLUITING VAN ALLE ANDER VOORWAARDES.

Ons behou ons die reg voor om hierdie gebruiksvoorwaardes te enige tyd na goeddunke te verander of te verander.

Enige verandering of wysiging van hierdie gebruiksvoorwaardes sal van krag wees onmiddellik na die plasing deur APWASI op 'n Klaswerf. Ons sal redelike stappe doen om u in kennis te stel van enige veranderinge of wysigings aan hierdie Gebruiksvoorwaardes, maar u is verantwoordelik om die nuutste weergawe van hierdie Gebruiksvoorwaardes gereeld te hersien.

U voortgesette gebruik van die Klaswebwerwe of Aanlynkursusse behels die aanvaarding van enige veranderinge of veranderinge wat ons aan hierdie Gebruiksvoorwaardes aangebring het.

GEBRUIKERSREKENINGE EN GEBRUIKERSREGISTRASIE;

ONDERWYSVENNOTE

Terwyl enige besoeker die Klaswebwerwe kan sien, moet u 'n unieke aanmeldidentifikasie ('Gebruikers-ID') en 'n gebruikerswagwoord ('Gebruikerswagwoord') kies om die Klaswebwerwe te kan gebruik en aan die Aanlyn-kursusse deel te neem. heeltemal anders as u gebruikers-ID (gesamentlik 'n 'gebruikersrekening'). U stem in dat u om enige rede nooit toegang tot of toegang tot u gebruikersrekening met enige derde sal deel of deel nie.

By die opstel van u gebruikersrekening kan u gevra word om ekstra inligting in te voer, insluitend maar nie beperk tot u naam en e-posadres nie. Bykomende inligting kan benodig word om u identiteit te bevestig. U verstaan ​​en stem in dat alle inligting wat u verskaf, akkuraat, aktueel en volledig is en dat u u inligting sal onderhou en opdateer om dit akkuraat, aktueel en volledig te hou. U erken dat indien enige inligting wat deur u verskaf word onwaar, onakkuraat, nie aktueel of onvolledig is nie, ons die reg voorbehou om u gebruik van die Klaswebwerwe en u inskrywing in die Aanlyn Kursusse te beëindig.

Benewens die registrasieproses, as deel van u gebruik van die Klaswebwerwe of deelname aan die Aanlynkursusse, kan ons ook sekere inligting oor u en u prestasie in die Aanlynkursusse bekom. Sommige van hierdie inligting kan persoonlik identifiseerbare inligting wees. Ons mag hierdie inligting gebruik, in stand hou en stoor om nou en in die toekoms sekere dienste aan u te lewer, en kan sulke inligting met derdepartye saam met sulke dienste deel. Soos verder uiteengesit in ons privaatheidsbeleid, kan ons byvoorbeeld sekere materiaal of inligting oor u met derde partye deel, insluitend u punte / punte in ons klasse.

Ons privaatheidsbeleid verduidelik verder hoe ons inligting behandel wat u versamel en ontvang het wanneer u die aanlynkursusse gebruik. Ons privaatheidsbeleid word hierby vervat in hierdie gebruiksvoorwaardes. Lees hierdie beleid aandagtig vir openbaarmaking rakende die versameling, gebruik en bekendmaking van u persoonlike inligting.

Die Klaswebwerwe is beskikbaar vir enige gebruiker. Toegang tot die aanlynkursusse is egter beperk tot deelnemers of studente wat 'n geregistreerde gebruikersrekening het. Deur te registreer, stem u in dat:

 • u is slegs een keer vir die kursus geregistreer en sal nie veelvuldige gebruikersrekeninge opstel nie; en
 • u sal hierdie gebruiksvoorwaardes nakom.

Bykomende vereistes is van toepassing op studente. Benewens die punte hierbo, stem u as student saam dat:

 • u registreer met die doel om aanlynkursusse te voltooi, huiswerkopdragte uit te voer, eksamens af te lê en in te dien en ander aktiwiteite wat verband hou met die neem van die klas;
 • as u 'n aanlynkursus volg vir akademiese krediet of sertifisering as student van, of andersins deur 'n opvoedkundige vennoot, soos geakkrediteerde universiteite en ander opvoedkundige instellings, korporatiewe borge en nie-winsgewende stigtings en instellings (elkeen 'n 'opvoedkundige vennoot') ), mag enige sodanige krediet of sertifisering slegs direk deur die Onderwysmaat toegeken word op grond van sy eie beleid en prosedures, en u kan deur die Opvoedkundige Vennoot vereis word om by die Onderwysvennoot te registreer of in te skryf om krediet of sertifisering te ontvang; en, in elk geval, sal APWASI geen gesag of verantwoordelikheid hê met betrekking tot enige toekenning van akademiese krediet of sertifisering wat deur 'n opvoedkundige vennoot vir enige aanlynkursus verskaf word nie;
 • as u nie 'n aanlynkursus volg vir akademiese krediet of sertifisering wat deur 'n opvoedkundige vennoot aangebied word nie, kan u, onderhewig aan u bevredigende prestasie wat volgens die uitsluitlike diskresie van APWASI bepaal word, 'n geverifieerde sertifikaat van prestasie ontvang na afloop van die toepaslike aanlynkursus (“Geverifieerde sertifikaat”), en u erken dat sodanige geverifieerde sertifikaat wat toegeken word, nie verbonde mag wees aan enige kollege, universiteit, onderneming of ander sertifiserende instelling nie, en mag nie in die plek staan ​​van 'n kursus wat by 'n opvoedkundige vennoot geneem is of oorgedra word nie akademiese krediet of sertifisering vir enige onderwysvennoot;
 • u erken dat instrukteurs van enige Aanlyn-kursus nie verplig is om enige poging aan te wend om die kursus deur enige geakkrediteerde of ander onderwysinstelling erken te kry nie; en u sal die onderstaande studentegedragbeleid nakom.

Aanlyn kursusse wat u vir die sertifisering van die APWASI-webwerf ontvang, kom in aanmerking vir terugbetaling onder die bepalings wat in die afdeling getiteld “Betalingsvoorwaardes” hieronder aangedui word. As 'n terugbetaling uitgereik word, ontvang u nie meer sertifisering en gepaardgaande dienste vir die kursus nie.

AS U NIE KWALIFISEER NIE, MAG U NIE DIE AANLYNKURSUSSE BYWOON NIE.

APWASI kan sekere aanlynkursusse beskikbaar stel aan studente en deelnemers in vennootskap met of namens sy opvoedkundige vennote. U toegang tot sodanige aanlynkursusse kan u via u enkele gebruikersrekening voorsien. U erken en stem in dat enige aanlynkursus verbonde aan 'n opvoedkundige vennoot onderhewig kan wees aan die bepalings, beleide en prosedures van die toepaslike opvoedkundige vennoot, benewens die bepalings, beleide en prosedures van APWASI. Sonder om die voorafgaande te beperk, erken u en stem u in as u 'n student is wat geregistreer is of ingeskryf is by, of andersins by 'n opvoedkundige vennoot gaan en 'n aanlynkursus volg vir krediet of sertifisering deur daardie opvoedkundige vennoot, (a) sy eie bepalings, beleide of prosedures het rakende u in aanmerking te kom om aan die Aanlynkursus deel te neem, u deelname aan die Aanlynkursus, die vereistes of voorvereistes om krediet of sertifisering vir die Aanlynkursus te ontvang, en / of u opvoedkundige of studenterekords na gelang van die saak verband hou met u deelname en prestasie aan die Aanlyn Kursus, en (b) u opvoedkundige of studenterekords word deur die Onderwysvennoot bygehou, insluitend vir die toekenning van krediet of sertifisering, en nie net APWASI nie.

APWASI en die instrukteurs van die Aanlynkursusse behou die reg voor om die skedule van onderwerpe vir die Aanlynkursusse te verander, te wysig of te herrang, asook die puntwaarde of gewig van opdragte, toetse, vasvrae, eksamens, projekte en ander sulke evaluasies van vordering. . 'N Geverifieerde sertifikaat word, volgens die uitsluitlike diskresie van APWASI en die instrukteurs vir die aanlynkursusse, toegeken aan studente wat die kursus tot die bevrediging van APWASI voltooi het. Deur die aanlynkursusse by te woon, erken studente dat APWASI en die instrukteurs die reg en die vermoë handhaaf om die aanlynkursusse aan te pas, te wysig of te hersien soos APWASI en die instrukteurs toepaslik vind.

GEBRUIKSGEDRAGBELEID

In die mate dat u geregistreer is of ingeskryf is as student by, of andersins bywoon, 'n opvoedkundige vennoot of 'n ander instansie met sy eie beleid ten opsigte van die gedrag van studente en / of werknemers of 'n 'erekode', is hierdie bepalings op u van toepassing student en / of werknemer van sodanige instelling. Tensy die volgende in stryd is met so 'n beleid of erekode, stem enige gebruiker van die aanlynkursusse ook in dat hy of sy:

 • sal nie ander studente, deelnemers of besoekers teister nie;
 • sal geen huiswerkopdrag of eksamens vir die Aanlyn-kursusse verneuk nie;
 • sal geen beveiligde toetsmateriaal aanlyn plaas nie (soos hieronder omskryf);
 • sal nie oplossings vir huiswerkopdragte of eksamens deel nie; en
 • sal die instrukteurs onmiddellik in kennis stel as hy of sy bewus word van enige ander gebruiker wat hierdie Gebruiksvoorwaardes bedrieg of oortree.

As voorwaarde vir toegang tot die Klaswebwerwe en / of die gebruik van die Aanlyn Kursusse, stem u in om (a) geen gedeelte van die Aanlynkursusse te reproduseer, te dupliseer, te kopieer, te verkoop, te verkoop of te gebruik vir enige kommersiële doeleindes nie, behalwe soos uitdruklik toegelaat ingevolge hierdie Gebruiksvoorwaardes; (b) APWASI se naam, handelsmerke, diensmerke of ander materiaal gebruik in verband met, of om enige ongevraagde kommunikasie of e-pos te stuur; (c) enige hoë volume, outomatiese of elektroniese middele gebruik om toegang tot die Klaswebwerwe te verkry (insluitend sonder beperking robotte, spinnekoppe of skrifte); (d) die Klaswebwerwe te raam, pop-upvensters oor die bladsye te plaas, of andersins die vertoon van die bladsye te beïnvloed; (e) u identiteit valslik voorgee, naboots of andersins verkeerd voorstel, insluitend maar nie beperk nie tot die gebruik van 'n skuilnaam of u verkeerde voorstelling van u verbintenis met 'n persoon of entiteit, in die verlede of hede; (f) koptekste forseer of andersins identifiseerders manipuleer om die oorsprong van enige kommunikasie wat deur die Aanlyn Kursusse versend word, te verdoesel; of (g) die Aanlynkursusse of bedieners of netwerke wat aan die Aanlynkursusse gekoppel is, inmeng of ontwrig nie, of nie voldoen aan enige vereistes, prosedures, beleide of regulasies van netwerke wat aan die Aanlynkursusse gekoppel is nie.

Daarbenewens mag u geen inhoud, kommunikasie of ander inligting (gesamentlik, "Ongemagtigde inhoud") plaas, oplaai of oordra of andersins via die Klaswebwerwe of Aanlynkursusse beskikbaar stel nie:

 • wat onwelvoeglik, bedrieglik, onwelvoeglik of lasterlik is of wat ander laster, misbruik, teister, diskrimineer of bedreig;
 • wat virusse, Trojaanse perde, wurms, tydbomme, kanselleerbottels of ander uitskakelende toestelle of ander skadelike komponente bevat wat bedoel is of wat enige stelsel, data of persoonlike inligting kan beskadig, benadeel, op 'n sluieragtige wyse onderskep of onteien;
 • dat u nie die reg het om openbaar te maak of beskikbaar te stel onder enige wet of onder kontraktuele of vertrouensverhoudinge nie (soos binne-inligting, of eie en vertroulike inligting wat geleer of bekend gemaak word as deel van diensverhoudinge of onder nie-openbaarmakingsooreenkomste);
 • wat bestaan ​​uit 'n hoë volume, outomatiese of elektroniese manier om toegang tot die Klaswebwerwe te verkry (insluitend sonder beperking robotte, spinnekoppe of skrifte);
 • wat inbreuk maak op die outeursreg, patent, handelsmerk, handelsgeheim, publisiteitsreg, of ander intellektuele eiendom of eiendomsreg van enige derde party;
 • wat die regte van ander gebruikers van die Klaswebwerwe skend; of
 • wat enige toepaslike plaaslike, staats-, nasionale of internasionale reg oortree of andersins onwettige aktiwiteite voorstaan ​​of aanmoedig.

APWASI INTELLEKTUELE EIENDOMSREGTE

Die Klaswebwerwe word besit en bestuur deur APWASI. APWASI behou die reg voor om te eniger tyd en van tyd tot tyd die Klaswebwerwe, of enige gedeelte daarvan, te verander, te staak, met of sonder kennisgewing aan u. U stem in dat APWASI nie aanspreeklik is teenoor u of enige derde party vir enige wysiging, opskorting of staking van die Klaswebwerwe, of 'n gedeelte daarvan nie. Niks in hierdie gebruiksvoorwaardes word uitgelê om APWASI te verplig om die Klaswebwerwe, of enige gedeelte daarvan, in stand te hou en te ondersteun gedurende die termyn van hierdie Gebruiksvoorwaardes nie.

Alle inhoud of ander materiaal beskikbaar op die Klaswebwerwe of deur die Aanlyn-kursusse, insluitend maar nie beperk nie tot aanlyn-lesse, videolesse, vasvrae, aanbiedingsmateriaal, huiswerkopdragte, programmeringstake, programme, kode en ander beelde, teks, uitlegte, reëlings, uitstallings, illustrasies, dokumente, materiaal, klank- en videogrepe, HTML en lêers (gesamentlik die "Inhoud"), is die eiendom van APWASI, of hulle het die openbare reg om hierdie materiaal te gebruik en of het hulle die reg verkry om gebruik sulke inligting en / of sy affiliasies of lisensiehouers en word beskerm deur kopiereg, patent en / of ander eiendomsregte onder die Kanadese en buitelandse reg.

APWASI-logo's, handelsmerke en diensmerke wat op die Klaswebwerwe ("Merke") kan voorkom, is die eiendom van APWASI en word beskerm onder die Kanadese en buitelandse wette. Alle ander handelsmerke, diensmerke en logo's wat op die Klaswebwerwe gebruik word, met of sonder toeskrywing, is die handelsmerke, diensmerke of logo's van hul onderskeie eienaars. Daarbenewens word elemente van die Klaswebwerwe beskerm deur handelswette en ander federale en staatswette en mag dit nie gekopieer, gereproduseer, afgelaai of versprei word op enige manier in die geheel of gedeeltelik sonder die uitdruklike skriftelike toestemming van APWASI nie.

Behalwe soos anders uitdruklik toegelaat in hierdie gebruiksvoorwaardes, mag u nie die Klaswebwerwe, Aanlynkursusse, of enige ander, op enige manier kopieer, verkoop, vertoon, reproduseer, wysig, afgeleide werke skep, oordra, versprei of andersins kommersieel benut nie. Inhoud. U mag nie die bronkode vir enige sagteware wat gebruik word om die Aanlyn-kursusse te bedryf, omskakel, ontbind, uitmekaar haal of andersins toegang verkry nie. Van tyd tot tyd kan APWASI sagteware, kode, instruksies of ander sodanige inligting in die inhoud of materiaal vir die aanlynkursusse insluit; enige sodanige inligting word slegs vir instruksiedoeleindes op 'n "as-is" -basis verskaf en is onderhewig aan die vrywaring van waarborge en beperking van aanspreeklikhede hieronder en ander bepalings hierin. Enige gebruik van sulke inligting vir kommersiële doeleindes is streng verbode. APWASI en / of sy affiliasies en lisensiehouers behou alle regte wat nie uitdruklik hierin verleen word aan die Klaswebwerwe, Aanlynkursusse, Inhoud en Punte nie.

LISENSIE OM DIE KLASWERKE EN AANLYNKURSUSSE TE GEBRUIK

Onderhewig aan u nakoming van hierdie Gebruiksvoorwaardes, verleen APWASI u hiermee 'n vrye herroepbare, wêreldwye, nie-eksklusiewe, nie-oordraagbare, nie-sublisensieerbare beperkte reg en lisensie (a) om toegang tot, intern gebruik en vertoon van die Klaswebwerwe en aanlyn Kursusse, insluitend die inhoud, op u plek, net soos nodig om aan die aanlynkursusse deel te neem soos hieronder toegelaat. U moet alle kopieregkennisgewings of beperkings op die Klaswebwerwe of die inhoud nakom. U mag geen toeskrywings, wettige of eie kennisgewings op die Klaswebwerwe of die inhoud verwyder nie.

GEBRUIKERSINHOUD

Waar van toepassing, kan die Aanlynkursusse u die vermoë bied om forumplasings, gebruikersbesprekings, profielbladsye en ander inhoud en media op te laai vir sosiale interaksie, of sekere inligting en materiaal vir gebruik op die Klaswebwerwe of Aanlynkursusse, bv. Vrae hipotetiese voorbeelde, ens. (gesamentlik "Gebruikersinhoud"). APWASI eis nie eienaarskap van enige gebruikerinhoud wat u mag indien of beskikbaar stel vir insluiting op die Klaswebwerwe of Aanlynkursusse nie. Gevolglik, onderworpe aan die onderstaande lisensie wat aan APWASI verleen is, sal Gebruiker die enigste en eksklusiewe eienaar wees van alle regte, titel en belang in en op die Gebruikerinhoud.

Met betrekking tot enige gebruikersinhoud wat u aan APWASI voorlê (insluitend vir insluiting op die Klaswebwerwe of Aanlynkursusse) of wat andersins aan APWASI beskikbaar gestel word, verleen u APWASI 'n onherroeplike, wêreldwye, ewigdurende, royalty-vrye en nie-eksklusiewe lisensie om sodanige gebruikersinhoud te gebruik, te versprei, te reproduseer, aan te pas, aan te pas, in die openbaar uit te voer en in die openbaar op die Klaswebwerwe of in die Aanlyn Kursusse te vertoon of die Gebruikersinhoud anders te benut, met die reg om sulke regte (op meerdere vlakke) te onderlisensieer, vir enige doel (insluitend vir enige kommersiële doel); behalwe dat, met betrekking tot gebruikersinhoud wat bestaan ​​uit 'n ondertitel, onderskrif of vertaling van inhoud, u instem dat die lisensie wat hierbo aan APWASI toegestaan ​​is, eksklusief sal wees. APWASI behou die reg voor om enige gebruikersinhoud te eniger tyd en om watter rede ook al te verwyder.

In die mate dat u enige gebruikersinhoud verskaf, verklaar u en waarborg u dat (a) u alle nodige regte, lisensies en / of opruimings het om sodanige gebruikersinhoud te verskaf en APWASI toe te laat om sodanige gebruikersinhoud te gebruik soos hierbo uiteengesit, (b) sodanige Gebruikersinhoud is akkuraat en redelik volledig, (c) tussen u en APWASI, sal u verantwoordelik wees vir die betaling van gelde van derdepartye wat verband hou met die verskaffing en gebruik van sodanige gebruikersinhoud, en (d) sodanige gebruikersinhoud nie en sal geen regte van derdepartye inbreuk maak of verkeerd toepas nie of 'n bedrieglike verklaring of wanvoorstelling of onbillike sakepraktyke daarstel nie.

Met betrekking tot die indiening van gebruikersinhoud, stem u in om te voldoen aan alle toepaslike plaaslike reëls, insluitend maar nie beperk nie tot reëls rakende aanlyn gedrag en aanvaarbare inhoud. U stem spesifiek in om te voldoen aan alle toepaslike wette rakende die versending van tegniese data wat uitgevoer word uit die Kanadese of die land waarin u woon.

GEBRUIK VAN VERSKAFDE KOMMUNIKASIEMETODES EN VERWANTE DIENSTE

Die Aanlyn Kursusse kan u die vermoë bied om boodskappe op gebruikersforums of gebruikersoorsigbladsye te plaas, kletskamers te betree of soortgelyke boodskappe en kommunikasie aan derdeparty-diensverskaffers, ander gebruikers en / of APWASI te stuur. U stem in om kommunikasiemetodes wat beskikbaar is op die Aanlyn Kursusse te gebruik, slegs om kommunikasie en materiaal wat verband hou met die onderwerp waarvoor APWASI die kommunikasiemetode verskaf het, te stuur, en u stem verder in dat al hierdie kommunikasie deur u onderhewig is aan en onderhewig is aan hierdie bepalings van Gebruik. Deur enige van die kommunikasiemetodes wat beskikbaar is op die Aanlyn Kursusse te gebruik, erken u en stem u in dat (a) alle kommunikasiemetodes openbare, en nie privaat, kommunikasiemiddele tussen u en die ander party of partye is nie, (b) kommunikasie wat aan of gestuur word ontvang van derdeparty-diensverskaffers of ander derde partye word op geen manier onderskryf, geborg of goedgekeur deur APWASI nie (tensy APWASI uitdruklik anders vermeld) en (c) kommunikasie word nie vooraf hersien, nagegaan, gekeur, geargiveer of andersins nie op enige wyse deur APWASI gemonitor word, alhoewel APWASI die reg voorbehou om dit te eniger tyd na goeddunke volgens hierdie gebruiksvoorwaardes te doen. Daarbenewens kan APWASI deur sulke kommunikasiemetodes sekere soorte dienste tot u beskikking stel. APWASI kan byvoorbeeld, as deel van u deelname aan 'n aanlynkursus, kletskamerdienste aan u beskikbaar stel waarmee u met APWASI-personeellede kan kommunikeer sodat u vrae kan vra oor die akademiese materiaal in die Aanlynkursus of oor u algemene ervarings op die Klaswebwerwe. U erken en stem in dat sulke dienste (bv. Kletskamerdienste) gemonitor of opgeneem kan word vir kwaliteitsbeheerdoeleindes en dat die inligting of materiaal wat as deel van die dienste verskaf word, onder hierdie gebruiksvoorwaardes as 'inhoud' beskou word en vir opvoedkundige inligting verskaf word slegs doeleindes.

BETALINGSVOORWAARDES

Om enige dienste of produkte wat deur APWASI aangebied word, via die Klaswebwerwe te koop, moet u internettoegang hê en 'n geldige aanvaarde betaalmetode hê soos aangedui tydens die aanmelding ('Betaalmetode'). U stem in dat APWASI, of sy derdeparty-betalingsverskaffer, u betalingsinligting stoor. U stem ook in om te betaal vir die produkte wat u deur die APWASI-klaswebwerwe koop, soos dit betaalbaar is.

KLAGBELEID

APWASI is toegewyd aan kliëntetevredenheid. Dit is ons beleid om alle gebruikers in staat te stel om enige probleme wat hulle mag hê aan die maatskappy te kommunikeer. Ons sal binne tien werksdae vanaf ontvangs op alle kwessies reageer.

As u enige probleme of klagtes het, verwelkom ons u terugvoer en insette. Stuur asseblief u klagtes of gedagtes aan info@apwasi.com.

TERUGBETALINGSBELEID

BELANGRIKE NOTA: U is nie geregtig op enige terugbetaling as 'n APWASI-maatskappyproduk gekanselleer is nie of nie meer toeganklik is nie weens 'n oortreding van die gebruiksvoorwaardes van APWASI. APWASI het GEEN TERUGBETALINGSBELEID vir enige kursusse wat deur studente aangekoop en ingeskryf word nie.

APWASI PRIVAATHEIDSBELEID

Hierdie privaatheidsbeleid beskryf hoe APWASI en sy agente ("APWASI") die inligting behandel wat u aan ons verskaf of wat ons andersins versamel. Hierdie privaatheidsbeleid beskryf ook u keuses rakende die gebruik, toegang en regstelling van u persoonlike inligting. "U" verwys na die persoon of entiteit wat die Diens gebruik. Die "diens" is die opleidings- en opleidingsgeleenthede wat aangebied word deur enige webwerf of toepassing wat deur APWASI aangebied word. "Persoonlike inligting" bevat die inligting wat ons direk van u versamel, sowel as persoonlike inligting van uitreikers (hieronder gedefinieërd) en derdepartydienste (hieronder gedefinieer).

Hierdie privaatheidsbeleid beskryf ons grootste moontlike gebruik van u persoonlike inligting, alhoewel ons eintlik baie minder gebruik kan maak. Die basis vir ons verwerking van u persoonlike inligting is u toestemming. Geen wet vereis dat u u persoonlike inligting aan ons verskaf nie. U mag te eniger tyd u toestemming vir ons om u Persoonlike inligting te verwerk, terugtrek, maar dit kan u daarvan weerhou om die webwerf en die diens te gebruik. Ons sal u Persoonlike Inligting verwyder nadat u toestemming ingetrek is, maar sodanige onttrekking sal nie die wettigheid van die verwerking voor die onttrekking beïnvloed nie.

APWASI versamel persoonlike inligting wanneer u kies om dit per e-pos, 'n aanlynvorm of 'n ander metode in te dien. Ons versamel ook inligting deur middel van koekies (sien 'APWASI se gebruik van' Koekies 'hieronder vir meer inligting).

APWASI hou ook 'n logboek by van sekere inligting rakende besoekers aan ons webwerwe, insluitend maar nie beperk nie tot internetprotokoladres ('IP') ('n rekenaar se numeriese internetadres), webwerwe van derdepartye waarvandaan besoekers toegang tot ons webwerf het, tipe webblaaiers gebruik, en bladsye besigtig. Sulke inligting kan as persoonlike inligting hanteer word.

Deur u diens te gebruik, stem u in tot die gebruik en openbaarmaking van u persoonlike inligting in ooreenstemming met hierdie privaatheidsbeleid.

DIE APWASI-DIENS

Die diens is 'n internetgebaseerde, gasheerplatform wat ontwerp is om aanlynonderrig aan individue, ondernemings en organisasies wat op die diens inteken, te lewer.

Ons kan u inligting verskaf aan betroubare vennote wat namens of saam met APWASI onder vertroulikheidsooreenkomste werk om APWASI te help om die diens te lewer. Hulle kan APWASI ook help om met u oor die diens te kommunikeer en oor aanbiedings van APWASI en ons vennote, waar u toepaslike toestemmings gegee het.

INLIGTING OOR JOU DAT U ONS GEE

Wanneer u vir die diens registreer of gebruik, kan u gevra word om ons inligting oor u te gee, soos u naam en e-posadres. Wanneer u u rekeninginstellings opstel, kan u addisionele inligting oor uself invoer. U kan ook instellings van die gebruiker se konfigurasie kies wat bepaal hoe die diens lyk en funksioneer. U kan soms ook 'n e-pos aan ons stuur wat nie net u e-posadres bevat nie, maar ook ander inligting oor u, insluitend huis- of besigheidsadresse, telefoonnommers of rekeningbesonderhede. Die inligting wat u aan ons gee, kan ook verklarings insluit wat u op die Diens lewer, soos getuigskrifte, diensoorsigte of ander verklarings wat u persoonlik kan identifiseer.

Ons sal u 'n gebruikers-ID ('n e-posadres) en 'n rekeningaktiverings-e-pos gee om toegang tot die diens te kry en 'n gebruikersprofiel te skep vir gebruik soos hieronder beskryf. Wanneer u vir die eerste keer by die Diens aanmeld, sal u profiel aan u voorgehou word, wat die inligting bevat wat aan ons verskaf word. U sal enige van die kontakinligting in u profiel kan opdateer of regstel. U kan sekere e-posse ontvang met betrekking tot u gebruik van die Diens. U kontakinligting word ook by APWASI se gids met huidige en voormalige gebruikers van die diens gevoeg.

Ons kan u Persoonlike Inligting gebruik om u te kontak rakende u gebruik van die Diens, vir doeleindes van kliënte, en om u in kennis te stel van opdaterings, wysigings en ander aangeleenthede rakende die Diens, en inligting oor ander dienste wat ons in ooreenstemming met u intekening aanbied. voorkeure. U kan weier om e-pos of e-pos van ons te ontvang wat nie direk verband hou met u toegang tot of gebruik van die diens nie, deur die opt-out-skakel in so 'n e-pos te kies of deur ons te kontak by it@APWASI.com .

APWASI sal ook 'n geskiedenis byhou van u toegang tot die diens en sekere aksies wat u gedoen het tydens die toegang tot die diens, 'n logboek van die IP-adresse van gebruikers, die webwerf van derdeparty waarvandaan gebruikers toegang tot die diens verkry, die tipe webblaaiers wat gebruik word om toegang tot die diens en die blaaier se instellings te verkry wat die diensprestasie kan beïnvloed (gesamentlik "Gebruiks-log-inligting"). Vir doeleindes van die instandhouding en verbetering van die diensprestasie en -veiligheid, mag APWASI gebruiksaantekeninginligting, inligting oor u blaaier en ander plaaslike rekenaarinstellings gebruik. Ons kan ook die gebruiks-logboekinligting gebruik om ons kommunikasie oor die diens aan u aan te pas en u te kontak in verband met ondersteuning. Ons kan ook inligting oor die gebruikslogboek versamel om statistiese ontledings en verslae oor diensgebruik te skep of te publiseer. Ons mag nie die publikasie van Persoonlike Inligting oor enige gebruiker magtig sonder die voorafgaande skriftelike toestemming van sodanige persoon nie.

Inligting oor u ontvang vanaf mobiele toepassings

Wanneer u die diens aflaai en gebruik via ons mobiele toepassing, versamel ons outomaties inligting oor die tipe toestel wat u gebruik, weergawe van die bedryfstelsel, gebruikersidentifikasie en toestelidentifiseerder.

Ons kan u stootkennisgewings aan u stuur. U kan stootkennisgewings op toestelvlak afskakel.

BYKOMENDE GEBRUIK VAN DIENSINLIGTING

Benewens die gebruik hierbo beskryf van die inligting wat in verband met u gebruik van die diens ontvang is, gebruik APWASI en deel u inligting, waar gespesifiseer:

Om ondersteuning of ander dienste te lewer wat u aangevra het, en om op u navrae te reageer.

Om transaksies met u aan te gaan, insluitend om u te kontak oor u rekening of transaksies.

APWASI kan finansiële, kredietkaart- en betalingsinligting wat u verskaf, gebruik om transaksies te verwerk. APWASI sal dalk van hierdie inligting moet deel met verskaffers, afleweringsdienste, kredietkaartverklarings en ander derde partye om die transaksies te voltooi.

Om u in kennis te stel van toepaslike geleenthede, soos nuwe produkvrystellings en diensontwikkelings, verwante feite of programmering wat vir u relevant kan wees.

Om aanlynforums en sosiale netwerke aan te bied. Die diens bied gebruikers die geleentheid om deel te neem aan interaktiewe besprekings en kommentaar en ander inhoud te plaas. Let daarop dat enige inligting wat u deel, publiek toeganklik kan word.

Om die kwaliteit te verbeter en die gebruik van die diens te vergemaklik.
Om die diens te bedryf deur die hulp van derde partye. APWASI mag dienste van derdeparty-diensverskaffers, soos hosting dienste en sagteware-ontwikkelaars, gebruik ter ondersteuning van die werking daarvan. Wanneer ons dit doen, sal ons stappe doen om te verseker dat sulke diensverskaffers toepaslike privaatheids- en veiligheidsmaatreëls toepas wat ooreenstem met hierdie privaatheidsbeleid om te beskerm teen die ongemagtigde gebruik of openbaarmaking van u inligting. Hierdie maatskappye is gemagtig om u persoonlike inligting slegs te gebruik soos nodig om hierdie dienste aan ons te lewer.

Om aan wetlike vereistes te voldoen. Daarbenewens kan ons ook inligting oor u openbaar soos deur die wet vereis, soos om te voldoen aan 'n dagvaarding of ander regsproses, wanneer ons te goeder trou glo dat openbaarmaking redelikerwys nodig is om ons regte af te dwing of ons bedrywighede of gebruikers of ander te beskerm bedrog te ondersoek, of in reaksie op regsprosesse of regeringsondersoeke in ooreenstemming met ons interne beleid oor toegang deur regeringsowerhede, of onder streng omstandighede in reaksie op 'n wesenlike bedreiging vir die gesondheid of eiendom van 'n persoon.

GENERAL

DIENSTE OP PLEKBASIS

Die toestel wat u gebruik om toegang tot die webwerf of diens te verkry, kan u ligging aan ons verskaf. Hierdie inligting kan gedeel word waar die plek relevant is vir die voltooiing van die kursuswerk.

SEKURITEIT

APWASI tref toepaslike en redelike voorsorgmaatreëls om toepaslike administratiewe en tegniese prosedures te implementeer om die veiligheid van persoonlike inligting wat deur die diens verskaf of gegenereer word, te beskerm. Ons laat persone wat vir ons werk toe om toegang tot u inligting te verkry en dit slegs te gebruik op 'n manier wat ooreenstem met hierdie privaatheidsbeleid.

Ons beskerm die beveiliging van u inligting tydens die versending deur die gebruik van Transport Layer Security (TLS) en Secure Sockets Layer (SSL) sagteware of ander koderingstegnologie, wat die inligting wat u invoer, versleutel. Waar toepaslik, verdoesel en / of enkripteer ons inligting in ons stelsels en / of tydens die oordrag van inligting. APWASI hersien gereeld die kriptografiese protokolle wat dit gebruik om die privaatheid en veiligheid van u persoonlike inligting te beskerm.

Vanweë die aard van die internet en om ander redes, kan ons nie die veiligheid van u persoonlike inligting waarborg nie. Daarom moet u voorsorg tref om dit te beskerm as u op die internet is, soos om gereeld wagwoorde te verander deur 'n kombinasie van letters en syfers te gebruik wanneer wagwoorde te skep, 'n veilige blaaier te gebruik en seker te wees dat u van die diens afmeld as u klaar is met 'n gedeelde rekenaar.

DERDEPARTYWERKE

Die diens kan hiperskakels insluit na webwerwe van derdepartye wat nie deur ons besit of bestuur word nie, en soos hierbo beskryf, mag u sekere dienste van derdepartye gebruik in verband met die onderwys wat deur die diens uitgereik word. APWASI het geen beheer oor hierdie dienste van derdepartye nie en u interaksie met daardie derde partye is onderhewig aan hul privaatheidsbeleid en gebruiksvoorwaardes.

INLIGTING VERSAMEL DEUR ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIEPROTOKOLE EN WEBBAKE

Ons kan inligting oor u en u gebruik van die diens versamel deur middel van elektroniese kommunikasieprotokolle, webbakens, koekies, ingeboude URL's, pixel-etikette en verwante toestelle of tegnologieë.

Net soos u die meeste webwerwe besoek, word sekere inligting outomaties gegenereer en gestoor oor u besoeke. Sulke inligting kan insluit: inligting oor netwerkroetes (byvoorbeeld waar u vandaan kom); toerustinginligting (byvoorbeeld toesteltipe, bedryfstelsel, blaaier tipe); IP-adres, en datums en tye van u besoeke.

Ons kan u persoonlike inligting gebruik om u in te lig oor ander APWASI-dienste wat u kan interesseer en om terugvoer van u in te samel.

APWASI GEBRUIK VAN “KOEKIES”

'N Koekie is 'n klein stukkie inligting wat deur 'n webbediener na 'n webblaaier gestuur word, wat op u rekenaar gestoor word sodat dit later gelees kan word, sodat die bediener die blaaier op 'n unieke manier kan identifiseer. Sommige koekies kan op die rekenaar van 'n gebruiker bly nadat die gebruiker die webwerf verlaat het. Die meeste blaaiers bied u inligting oor en beheer oor koekies, insluitend 'n funksie om die gebruik van koekies te onttrek. U kan u blaaier instel om u te waarsku wanneer 'n koekie gebruik word, en dit aanvaar of verwerp. U kan ook u blaaier instel om alle koekies te weier of slegs koekies wat aan die oorspronklike bedieners teruggestuur word, te aanvaar. U kan egter sommige funksies van die diens nie gebruik as u koekies deaktiveer nie. Vir meer inligting oor die bestuur van koekies, gaan na www.allaboutcookies.org, of besoek www.youronlinechoices.com met verdere inligting oor gedragsadvertensies en aanlynprivaatheid.

Ons webwerf maak gebruik van koekies of soortgelyke tegnologieë om u van ander gebruikers te onderskei en om inligting oor u aanlynvoorkeure te versamel, om tendense te ontleed, die webwerf te administreer, gebruikers se bewegings op die webwerf op te spoor en om demografiese inligting oor ons gebruikersbasis as geheel in te samel. . Dit help ons om u 'n goeie ervaring te bied wanneer u op ons webwerwe blaai en ons in staat stel om ons webwerwe te verbeter. Ons hoofdoel met die gebruik van koekies is om kommunikasie en interaksies tussen u en ons webwerwe te vergemaklik, maar koekies kan vir ander doeleindes gebruik word. Koekies vir die diens kan 'n unieke identifiseerder, gebruikersinstellings en profielinligting versamel. APWASI gebruik ook koekies om algemene gebruiks- en volume statistiese inligting in te samel wat nie persoonlik identifiseerbare inligting bevat nie.

DEUR DIE BLADERING VAN DIE WEBWERF TE STEED, STEM U IN MET ONS GEBRUIK VAN KOEKIES WANNEER ONS HULLE AANSOEK.

ONS GEBRUIK DIE VOLGENDE KOEKIES:

Streng noodsaaklike koekies word benodig vir die werking van ons webwerf. Dit bevat byvoorbeeld koekies wat u in staat stel om by veilige areas van ons webwerf aan te meld.
Analitiese / prestasie-koekies wat inligting versamel oor hoe u ons webwerf gebruik. Dit stel ons in staat om die aantal besoekers te herken en te tel en te sien hoe besoekers op ons webwerf beweeg. Dit help ons om die manier waarop ons webwerf werk, te verbeter. Hierdie koekies word soms geplaas deur derdepartyverskaffers van webverkeersanalysedienste, soos Google Analytics.
Funksionele koekies wat die keuses wat u maak onthou en u herken wanneer u terugkeer. Dit stel ons in staat om ons inhoud te personaliseer, u op naam te groet en u voorkeure te onthou (byvoorbeeld u taal of streek).
Teiken koekies wat inligting versamel oor u blaaiergewoontes, soos die bladsye wat u besoek het en die skakels wat u gevolg het. Ons gebruik hierdie inligting om ons webwerf meer relevant te maak vir u belange, en as ons adverteer moontlik maak, om advertensies vir u meer relevant te maak, asook om die aantal kere wat u 'n advertensie sien, te beperk. Hierdie koekies word gewoonlik deur derdeparty-advertensienetwerke geplaas. Hulle onthou die ander webwerf wat u besoek en hierdie inligting word met derdeparty-organisasies gedeel, byvoorbeeld adverteerders.
Ons gebruik Google Analytics. Raadpleeg https://tools.google.com/dlpage/gaoptout vir inligting oor hoe Google u inligting rakende hierdie produk verwerk en versamel en hoe u dit kan onttrek.

APWASI en sy diensverskaffers, verskaffers en vennote, mag opsporing van kruis-toestelle / kruiskonteks gebruik. U kan byvoorbeeld verskeie blaaiers op 'n enkele toestel gebruik of verskillende toestelle (soos desktops, slimfone en tablette) gebruik, wat daartoe kan lei dat u meerdere rekeninge of profiele in hierdie verskillende kontekste en toestelle het. Kruistoestel- / kruiskonteks-tegnologie kan gebruik word om hierdie verskillende rekeninge of profiele en die ooreenstemmende data uit die verskillende kontekste en toestelle te koppel.

U EUROPESE DATABESKERMINGSREGTE

As u in die Europese Ekonomiese Ruimte (“EER”) woon, behoudens sekere uitsonderings, het u die reg om:

Lees of ons u persoonlike inligting verwerk en, indien wel, om toegang daartoe en sekere inligting daaroor te verkry.
Laat onakkurate persoonlike inligting regstel of verwyder, en laat onvolledige persoonlike inligting invul.
Laat u persoonlike inligting uitwis wanneer:
Dit is nie meer nodig vir die versamelde doeleindes nie;
U trek die toestemming om dit te verwerk terug;
Ons het dit onregmatig verwerk; of
Die wetgewing van die EU of die lidstaat waaraan ons onderhewig is, moet uitgewis word.
Beperk ons ​​verwerking van u persoonlike inligting wanneer:
U betwis die akkuraatheid daarvan (vir 'n tydperk wat nodig is om dit te verifieer);
Die verwerking is onwettig en u verkies die beperking van die gebruik bo die uitvee; of
Ons het die data nie meer nodig nie, maar u het dit nodig in verband met wettige eise.
Verkry in bruikbare vorm die persoonlike inligting wat u aan ons gegee het, en indien dit tegnies uitvoerbaar is, moet u dit direk deurstuur na 'n ander beheerder wat u aanwys.
Lê 'n klag by 'n toesighoudende owerheid vir die beskerming van data in die lidstaat.
Om hierdie regte uit te oefen, kan u met ons primêre kontakpunt vir privaatheid kommunikeer deur die kontakinligting aan die einde van hierdie privaatheidsbeleid te gebruik.

As u in die EER woon, sal APWASI u persoonlike inligting verwerk in ooreenstemming met alle toepaslike wetgewing oor die beskerming van data.

GEVOELIGE INLIGTING

Stuur geen sensitiewe persoonlike inligting aan ons nie (bv. Sosiale sekerheidsnommers of ander nasionale identifiseerders, of inligting rakende ras- of etniese oorsprong, politieke opinies, godsdienstige of filosofiese oortuigings, gesondheid, sekslewe of seksuele oriëntasie, genetiese of biometriese inligting, kriminele agtergrond, of vakbondlidmaatskap).

TOEGANG, BEWERING EN WIS

Op versoek sal APWASI u inligting verskaf of ons van u persoonlike inligting beskik. U kan toegang tot, regstel of versoek om u persoonlike inligting uit te wis deur aan te meld by u rekening of ons te kontak by it@APWASI.com. Ons sal binne 'n redelike tyd op u versoek reageer.

APWASI mag u Persoonlike inligting bewaar solank u rekening aktief is en solank dit vereis word of toegelaat word ooreenkomstig hierdie privaatheidsbeleid, of andersins deur die wet. Wanneer APWASI u persoonlike inligting verwyder, sal APWASI dit doen op 'n manier wat ontwerp is om te verseker dat dit nie herkonstrueer kan word nie.

BESIGTIGING VAN DATA VIR ONDERSTEUNING

Vir die doel om die diens en gepaardgaande ondersteuning te lewer, insluitend die beantwoording van vrae wat u het, kan APWASI u Persoonlike inligting van lande buite die EER wat deur die EU beskou word as onvoldoende databeskermingswette, insluitend die Kanadese, besigtig en verwerk.

GEBRUIK BY Minderjariges en COPPA NAKOMING

Die gratis weergawe van die diens is slegs bedoel vir gebruik deur volwassenes. APWASI promoveer nie aanlyn vir kinders nie en versamel nie doelbewus enige persoonlik identifiseerbare inligting van kinders onder die ouderdom van agtien nie, behalwe vir die COPPA-voldoenende oplossing hieronder beskryf. As u van mening is dat 'n persoon onder die ouderdom van agtien persoonlik identifiseerbare inligting deur die diens bekend gemaak het, behalwe deur die COPPA-ooreenstemmende oplossing, moet u dit onmiddellik aan ons rapporteer deur ons 'n e-pos te stuur na: info@APWASI.com met 'Kennisgewing' van minderjarige persoon ”in die onderwerpreël.

KORPORATIEWE SAKE

APWASI kan aan ons beleggers, vennote en ander inligting verskaf (dws inligting wat gebruikers nie persoonlik identifiseer nie) rakende gebruikers van die diens. Daarbenewens kan APWASI u persoonlike inligting bekend maak aan 'n opvolger of verkrygende entiteit as deel van 'n samesmelting, verkryging, herorganisasie of ander transaksie waarby al of in wese al die bates of aandele van APWASI betrokke is, of die besigheid waarop die diens verband hou. As APWASI aan 'n ander maatskappy verkoop of saamgevoeg is, sal daardie maatskappy instem om die bepalings van hierdie privaatheidsbeleid na te kom.

U sal per e-pos of 'n prominente kennisgewing op ons webwerf in kennis gestel word van enige verandering in eienaarskap, gebruik van u persoonlike inligting en keuses wat u mag hê met betrekking tot u persoonlike inligting. U het die reg om te eniger tyd te versoek dat u persoonlike inligting uit ons rekords verwyder word.

BELEIDSOPDATERINGS

Ons kan hierdie privaatheidsbeleid van tyd tot tyd opdateer, en die opgedateerde weergawe sal van krag wees wanneer ons gepos word oor die behandeling van persone wat u vervolgens verkry het. As ons wesenlike veranderinge aanbring, sal ons u per e-pos in kennis stel (gestuur word aan die e-posadres wat in u rekening gespesifiseer word) of deur middel van 'n kennisgewing op hierdie webwerf voordat die verandering in werking tree. Kyk gereeld na die hersieningsdatum aan die begin van hierdie privaatheidsbeleid om na hersienings te kyk. Deur voort te gaan met die gebruik van die diens, insluitend die webwerf, nadat 'n hersiene weergawe geplaas is, stem u in om gebind te wees deur die hersiene privaatheidsbeleid ten opsigte van die verkryging van persoonlike inligting.

As u vrae het oor hierdie privaatheidsbeleid en ons inligtingspraktyke, kontak ons ​​asseblief per e-pos na info@APWASI.com of op die volgende adres:

DIENSTE BESKIKBAARHEID EN BEPERKINGS

U erken en stem in dat APWASI se dienste, insluitend betaalde dienste en produkte, nie te alle tye beskikbaar is nie, en dat sekere gebruiksperke van toepassing kan wees. Raadpleeg die FAQ vir bykomende inligting oor beperkings en ure vir beskikbaarheid. U verstaan ​​ook dat APWASI, na goeddunke, u gebruik van alle dienste wat deur APWASI voorsien word met betrekking tot APWASI-programme kan beperk, opskort of beëindig, soos toegang tot APWASI-kursusse, evalueringsdienste of certificerings. U verstaan ​​ook dat APWASI alle dienste wat verband hou met sy programme na goeddunke mag wysig of staak.

VRYWARING VAN WAARBORGE

U erken en stem uitdruklik saam dat u gebruik van die Klaswebwerwe, die Aanlynkursusse en alle Inhoud en dienste wat op die Klaswebwerwe beskikbaar is, op u enigste risiko en verantwoordelikheid is. DIE AANLYNKURSUSSE (INKLUSIEF INHOUD) WORD AANGESIEN "AS IS", "MET ALLE Foute", EN "SOOS BESKIKBAAR" MET GEEN VERTEENWOORDIGINGE OF GARANTIES VAN ENIGE SOORT, ALS UITDRUKKELIK OF IMPLISIEF, INKLUSIEF, MAAR NIE BEPERK TOT DIE IMPLISIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESKIKTHEID VIR 'N BESONDERDE DOEL, EN NIE-OORTREDING. U GAAN AAN DIE TOTALE VERANTWOORDELIKHEID EN DIE HELE RISIKO VIR U GEBRUIK VAN DIE AANLYNKURSUSSE EN -INHOUD.

APWASI EN SY LISENSIERS GARANTEER EN GEEN VERTEENWOORDIGINGE MET BETREKKING TOT DIE WERKING VAN HIERDIE AANLYNDIENSTE, DIE GEBRUIK, GELDIGHEID, Nauwkeurigheid of betroubaarheid van, of die resultate van die gebruik van die materiaal op hierdie aanlyndiens of enige ander webwerf wat aanlyn beskikbaar is nie. DIENS. DIE MATERIAAL VAN HIERDIE AANLYNDIENSTE KAN DATUM UITDATERING WEES, EN APWASI VERLOEG NIE OM DIE MATERIAAL BY HIERDIE AANLYNDIENS OP TE DATEER NIE. DIE AANLYNDIENSTE KAN GEBRUIK WORD OM INLIGTING OOR DIE INTERNET TE GAAN EN OORDRA; U ERKEN DAT APWASI EN SY VERKOPERS EN LISENSIERS NIE DIE INTERNET BEDIEN OF BEHEER NIE. APWASI GARANTEER NIE DAT DIE LILERS BESKIKBAAR VIR DIE AFLAAI VAN HIERDIE AANLYNDIENS, INDIEN ENIGE, VRY SAL WEES VAN INFEKSIE, VIRUSSE, WORMS, TROJANPERDE, OF ANDER KODE WAT BESMETTIGING OF VERSKEIDENDE EIENDOMME BESPREEK NIE. APWASI GARANTEER NIE DAT HIERDIE AANLYNDIENSTE, SAGTEWARE, MATERIAAL, PRODUKTE OF DIENSTE ONonderbroke of foutloos sal wees of dat enige gebreke in hierdie aanlyndiens, sagteware, materiaal, produkte of dienste reggestel sal word nie.

SONDER OM DIT VOORAF TE BEPERK, GARANTEER ONS NIE DAT (A) DIE KLASSE, INHOUD, OF DIE AANLYNKURSUSS U VEREISTES OF VERWAGTING SAL VOLDOEN OF DIE BEDOELDE DOELSTELLINGS BEREIK NIE, (B) DIE KLASBYTES OF DIE AANLYNKURSUSS SAL NIE UITVOER NIE Andersins, wees onderbreek, tydig, veilig of foutloos, (C) die inligting of inhoud wat deur die klaswebwerwe of die aanlynkursusse verkry word, SOOS CHATKAMERDIENSTE, sal akkuraat, volledig, aktueel, foutloos of foutief wees BETROUWBAAR, OF (D) WAT DEFEKTE IN OF OP DIE KLASWERKE of -INHOUD KORREK SAL WORD. U GAAN AAN OM ALLE RISIKO'E VAN PERSOONLIKE BESERING, INSLUITENDE DOOD EN SKADE VIR PERSOONLIKE EIENDOM, GEHOU VAN DIE GEBRUIK VAN DIE AANLYNKURSUSSE EN -INHOUD.

BEPERKING VAN AANSPREEKLIKHEID

APWASI EN SY LISENSIERS, EN ENIGE VAN HULLE RESPEKTIEWE BEAMPTES, DIREKTEURE, WERKNEMERS, ONDERTREKKERS, AGENTE, OPVOLGERS, OPDRAGTE, WERKNEMERS OF FILIATE, IS IN GEEN GEBEURSLIKE AANSPREEKLIKE, SPESIALE, SPESIALE, SPESIALE, SPESIALE, SPESIALE, VERSLAGLIKE VAN VERLORE WINS, VERLORE GEGEVENS OF ONDERNEMING VAN BESIGHEID VIR VERWANTE MET DIE GEBRUIK OF ONVERMOË OM HIERDIE AANLYNDIENSTE TE GEBRUIK, ENIGE WEBWERWE VERBIND MET HIERDIE AANLYNDIENSTE, DIE MATERIAAL, SAGTEWARE OF ANDER INLIGTING IN ENIGE OF ALLE SULKE ONLINE DIENSTE, DIE VORM VAN HANDELING, ALGEMEEN IN KONTRAK, TORT (INSLUITEND MAAR NIE Beperk tot, NALATIGHEID) OF ENIGE ANDER WETTELIKE TEORIE EN ALMAL AANGENAAR OF NIE AANGEDUI VAN DIE MOONTLIKHEID VAN SULKE SKADE. SOMMIGE STATE LAAT DIE UITSLUITING OF BEPERKING VAN GEVOLGE OF GEVOLGENDE SKADE NIE TOE NIE, DIE BOGENOEMDE BEPERKING OF UITSLUITING IS Miskien NIE op u van toepassing nie.

TERWYL U GEBRUIK VAN DIE AANLYNDIENSTE OP U EIE RISIKO IS, AS APWASI ENIGE AANSPREEKLIKHEID VIR ENIGE VERLIES, SKADE OF SKADE MOET TOT HIERDIE OOREENKOMS OF VERWANTE, OF U GEBRUIK VAN DIE AANLYNDIENS, APWASI SE ALGEMENE AGGREG ALLE EISE SAL NIE DIE MINDER VAN $ 500 OF DIE BETAL FOOIE BETAAL WAT U OF U INSKRYWENDE ORGANISASIE VIR DIE TOEPASLIKE GEDEELTE VAN DIE AANLYNDIENS IN DIE VOORAFGAANDE SES (6) MAANDE BETAAL NIE. U ERKEN DAT U OOREENKOMS TOT HIERDIE BEPERKING AFWESIG, SAL APWASI EN SY LISENSIERS NIE DIE AANLYNDIENSTE OF DIE BESKIKBAAR MATERIAAL WAT HIER BINNE IS NIE.

SKAKELING NA ANDER WEBWERWE

Die Klaswebwerwe kan skakels na bladsye op ander webwerwe ("Gekoppelde webwerwe") bevat, en daardie gekoppelde webwerwe kan inhoud bevat of produkte en / of dienste te koop aanbied. APWASI is nie outeur, wysig, beheer of monitor hierdie gekoppelde webwerwe nie. U erken en stem in dat (a) ons geen verantwoordelikheid het vir die akkuraatheid of beskikbaarheid van inligting wat deur gekoppelde webwerwe verskaf word nie, en (b) dat ons nie die borge van sulke gekoppelde webwerwe of die inhoud, produkte, advertensies of ander goedkeur of onderskryf nie materiaal aangebied op sulke gekoppelde webwerwe. Ons mag enige gekoppelde webwerwe te eniger tyd om enige rede of sonder rede van die Klaswebwerwe verwyder.

APWASI SAL NIE AANSPREEKLIK IS VIR ENIGE TRANSAKSIES WAT U deur die derde partye gedoen het deur die gekoppelde webwerwe of vir enige aanspreeklikheid wat voortspruit uit die voorstellings of inligting wat op sulke webwerwe verskaf word nie.

Ons waardeer dat gekoppelde webwerwe materiaal kan bevat waarin die operateur van die gekoppelde webwerwe intellektuele eiendomsregte het. Ons respekteer daardie regte en verskaf die skakels slegs vir inligtingsdoeleindes. Die feit dat ons aan enige gekoppelde webwerf gekoppel het, skep of impliseer geen verhouding of vennootskap met die operateur van sodanige gekoppelde webwerf nie.

VRYWARING

U stem in om APWASI, sy lisensiegewers, en enige van hul onderskeie beamptes, direkteure, werknemers, subkontrakteurs, agente, opvolgers, toewysers, filiale of filiale, te verdedig, vrywaar en skadeloos te hou, van en teen alle eise, oorsake van aksie, regsgedinge verrigtinge, verliese, skade, koste en uitgawes (insluitend redelike regs- en rekeningkundige fooie) wat voortspruit uit of voortspruitend uit (i) u gebruik van die Aanlyndiens; (ii) U skending van hierdie ooreenkoms; (iii) onvolledige of onakkurate inligting of data wat deur u verskaf word; (iv) ongemagtigde gebruik van enige inhoud of materiaal wat beskikbaar is op of deur die Aanlyndiens; of (v) enige inhoud wat u oplaai of na die Aanlyndiens plaas. Nieteenstaande die voorafgaande, hoef u nie APWASI vry te stel vir eise dat die Aanlyn Diens, wanneer dit gebruik word vir die gemagtigde gebruik, die intellektuele eiendomsreg van enige derde party inbreuk maak nie. APWASI behou die reg voor om, na goeddunke, op u en u organisasie se koste aan te neem aan die ondersoek, beslegting en verdediging van enige aksie of eis waarop hy geregtig is op skadeloosstelling. Geen eis sal geskik word sonder vooraf skriftelike toestemming van APWASI nie, tensy sodanige skikking 'n volledige vrylating van APWASI van alle aanspreeklikheid insluit en nie enige betaling deur, of opdrag of ander billike verligting wat APWASI bindend is, bevat of oorweeg nie.

BEËINDIGING VAN REGTE

U stem in dat APWASI na goeddunke u rekening mag deaktiveer of andersins u gebruik van die Klaswebwerwe of Aanlynkursusse om enige rede of geen rede kan beëindig, insluitend, sonder beperking, as APWASI van mening is dat u (a) hierdie Voorwaardes oortree het. van gebruik; (b) die intellektuele eiendomsreg van 'n derde party geskend het; (c) Ongemagtigde inhoud geplaas, opgelaai of versend is na die Klaswebwerwe; of (d) teenstrydig met die letter of gees van hierdie gebruiksvoorwaardes oortree of opgetree het nie. U stem in dat enige deaktivering of beëindiging van u toegang tot die Klaswebwerwe of Aanlynkursusse sonder vooraf kennisgewing aan u mag geskied en dat APWASI nie aanspreeklik is teenoor u en ook geen derde party vir enige beëindiging van u rekening of die Aanlyn Kursusse nie. U erken ook dat APWASI u inligting op APWASI se stelsels mag behou en stoor, ongeag enige beëindiging van u rekening of die Aanlyn Kursusse.

GESKIEDSPROSEDURE EN EISE VAN OORTREDING VAN KOPIEREG

APWASI respekteer die regte en intellektuele eiendom van ander, en ons vra ons gebruikers om dieselfde te doen. As u van mening is dat u produk of ander werk verkeerd voorgestel is of gebruik is op 'n manier wat outeursregskending inhou, of u intellektuele eiendomsregte andersins geskend is, moet u APWASI 'Copyright Agent van die volgende inligting verskaf:

 • 'n elektroniese of fisiese handtekening van die persoon wat gemagtig is om namens die eienaar van die produk op te tree, kopiereg of ander intellektuele eiendomsbelang;
 • 'n beskrywing van die produk, werk of ander intellektuele eiendom wat volgens u verkeerd voorgestel is of inbreuk gemaak is;
 • 'n beskrywing van waar die materiaal wat u beweer u produk, werk of ander intellektuele eiendom verkeerd voorstel of inbreuk maak op die Aanlyn Kursusse;
 • Jou adres, telefoonnommer en e-posadres;
 • 'n verklaring deur u dat u glo dat die betwiste gebruik nie gemagtig is deur die eienaar van die produk, werk, kopiereg of intellektuele eiendom, of die agent daarvan, of toepaslike wetgewing nie; en
 • 'n verklaring deur u, gemaak onder boete van meineed, dat die bostaande inligting in u kennisgewing akkuraat is en dat u die eienaar van die produk, werk, outeursreg of intellektuele eiendom is of gemagtig is om namens sodanige eienaar op te tree.

APWASI Copyright Agent vir kennisgewings van geskille of eise van outeursreg of ander intellektuele eiendomskending kan soos volg bereik word:
info@apwasi.com opskrif Kopiereg

DIVERSE BEPALINGS

U bevestig dat u 18 jaar of ouer is, of 'n minderjarige geëmansipeerde is, of wettige toestemming van ouer of voog het, en dat u in staat is om hierdie bepalings, voorwaardes, verpligtinge, bevestigings, voorstellings en waarborge uiteengesit in hierdie Gebruiksvoorwaardes. In elk geval bevestig u dat u ouer as 18 is, aangesien die aanlynkursusse nie bedoel is vir kinders jonger as 18. As u jonger as 18 jaar is, moenie die Klaswebwerwe of Aanlynkursusse gebruik nie.

APWASI mag enige gedeelte van sy regte vryelik oordra of toewys of sy verpligtinge kragtens hierdie gebruiksvoorwaardes delegeer. U mag, volgens wetgewing of andersins, geen gedeelte van u regte oordra of oordra of u verpligtinge ingevolge hierdie Gebruiksvoorwaardes delegeer sonder die vooraf skriftelike toestemming van APWASI nie.

Hierdie gebruiksvoorwaardes word onderhewig aan, uitgelê en afgedwing in ooreenstemming met die wette van die provinsie British Columbia Canada, aangesien dit toegepas word op ooreenkomste wat aangegaan is en wat volledig binne British Columbia uitgevoer moet word en sonder om enige beginsels van konflik te gee. van wette. U stem in dat enige regsgeding of ander aksie deur APWASI, u of enige derde party om hierdie Gebruiksvoorwaardes af te dwing, of in verband met enige aangeleenthede rakende die Klaswebwerwe of Aanlynkursusse, slegs onder die jurisdiksie van die howe sal wees geleë in Vancouver, British Columbia. APWASI maak geen voorstelling dat die Klaswebwerwe in alle geografiese gebiede bedryf word (of wettiglik toegelaat word nie), of dat die Klaswebwerwe, of inligting, dienste of produkte wat deur die Klaswebwerwe aangebied word, toepaslik of beskikbaar is vir gebruik op ander plekke nie.

Toegang tot die Klaswebwerwe vanaf gebiede waar die Klaswebwerwe, of enige inhoud of funksionaliteit van die Klaswebwerwe of gedeeltes daarvan, insluitend maar nie beperk nie tot funksies wat in die Privaatheidsbeleid bespreek word, onwettig is, is uitdruklik verbode. As u kies om toegang tot die Klaswebwerwe te verkry, stem u in en erken u dat u dit op eie inisiatief en op eie risiko doen en dat u alleen verantwoordelik is vir die nakoming van alle toepaslike wette.

As daar gevind word dat enige bepaling van hierdie gebruiksvoorwaardes onwettig, nietig of om watter rede ookal afdwingbaar is, word daardie bepaling geag afskeidbaar te wees van die ander bepalings hierin, en sal dit nie die geldigheid en afdwingbaarheid van enige oorblywende bepalings beïnvloed nie. APWASI is nie aanspreeklik onder hierdie gebruiksvoorwaardes vir die mate wat voortspruit uit die versuim van APWASI om enige van sy verpligtinge ingevolge hierdie gebruiksvoorwaardes na te kom as gevolg van brand, vloed, aardbewings, ander dade van God, oorlog, burgerlike onrus, terrorisme nie. Internetmislukkings, regeringshandelinge of hofbevel, nasionale noodgevalle, stakings of arbeidsgeskille of enige ander gebeurtenis wat nie binne APWASI se redelike beheer is nie. APWASI is nie verantwoordelik vir skade of ander probleme wat veroorsaak word deur enige ongemagtigde verandering aan hierdie gebruiksvoorwaardes wat gemaak is deur hierdie bladsy te kap of te kraak nie.

Enige vertraging of versuim van die kant van APWASI om enige regte onder hierdie gebruiksvoorwaardes af te dwing waarop dit geregtig mag wees, mag in geen geval beskou word as 'n afstanddoening van die reg en die voorreg om dit op enige volgende tydstip te doen nie.

Hierdie gebruiksvoorwaardes vorm die volledige ooreenkoms tussen u en APWASI met betrekking tot die aangeleenthede hierin uiteengesit, en sal nie verander word nie, behalwe skriftelik, soos geplaas op die Klaswebwerwe deur APWASI of deur 'n spesifieke skrywe tussen u en APWASI.

Enige kennisgewing wat onder hierdie gebruiksvoorwaardes aan ons gegee moet word, kan aan ons gestuur word per e-pos na die volgende adresse:

e-pos: info@apwasi.com
Die gedeeltes hierin word slegs gerieflikheidshalwe vertoon en het geen regsgevolge nie.
Ons gebruiksvoorwaardes is laas op 18 Junie opgedateerste, 2020.