Правила и условия

Правила и условия

Азиатско-тихоокеанският институт за вино и спиртни напитки (заедно „ние“, „ние“, „NPO“ или „APWASI“) ви предоставя достъп до уебсайтовете на APWASI, достъпни на URL адреса на входната точка https://www.apwasi.com и (всеки поотделно „Сайт на класа“ и заедно „сайтовете на класа“), както и на информацията, услугите и други материали, достъпни на и чрез сайтовете на класа (заедно с сайтовете на класа, „онлайн курсовете“), при спазване на условията, описани в този документ (тези „Условия за ползване”) и всички други насоки, правила или лицензи, публикувани във връзка с онлайн курсовете.

ВАШЕТО ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА

С достъпа и / или използването на сайтовете за класове или онлайн курсовете, вие се съгласявате да бъдете обвързани от тези Условия за ползване, независимо дали сте:

 • „Посетител“, което означава, че просто преглеждате сайтовете на класа, включително, без ограничение, чрез мобилно или друго безжично устройство, или използвате по друг начин сайтовете на класа, без да сте регистрирани, или
 • „Студент“, което означава, че сте се регистрирали в APWASI за Потребителски идентификатор и Потребителска парола (дефинирани по-долу), ще изпълни домашните задания и изпити, както е приложимо, и е записал и платил за достъп до услуги, съдържание и / или сертифициране, предоставено от APWASI или неговите образователни партньори (дефинирани по-долу), или
 • „Присъстващ“, което означава, че сте се регистрирали в APWASI за потребителски идентификатор и потребителска парола (дефинирани по-долу) и че възнамерявате да проверите онлайн курсовете, т.е. да присъствате или да разглеждате лекции онлайн, без да имате достъп до окончателни проекти или оценки, необходими за сертифициране, или попълване на домашните задачи, изпити или друга курсова работа, свързана с оценки за сертифициране.

Терминът "Потребител" се отнася до посетител, студент или участник.

Упълномощени сте да използвате сайтовете на класа само ако сте съгласни да спазвате всички приложими закони, правила и разпоредби и условията на тези Условия за ползване.

АКО НЕ СЕ СЪГЛАСИТЕ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, СЛЕД ТОВА НЕ МОЖЕТЕ ДА ДОСТЪПАТЕ ИЛИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КЛАСОВИТЕ МЕСТА ИЛИ ОНЛАЙН КУРСОВЕТЕ. ПРИЕМАНЕТО НА APWASI Е ИЗРИСНО УСЛОВИЕТО ВЪВ ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ С ВСИЧКИТЕ УСЛОВИЯ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ВСИЧКИ ДРУГИ УСЛОВИЯ.

Ние си запазваме правото да променяме или модифицираме тези Условия за ползване по наше собствено усмотрение по всяко време.

Всяка промяна или модификация на настоящите Условия за ползване ще влезе в сила незабавно след публикуване от APWASI в сайт на клас. Ще предприемем разумни стъпки, за да ви уведомим за всякакви промени или модификации на тези Условия за ползване, но вие носите отговорност за периодичния преглед на най-актуалната версия на тези Условия за ползване.

Продължаващото ви използване на сайтовете за класове или онлайн курсовете представлява приемане на всякакви промени или модификации, направени от нас в тези Условия за ползване.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ СМЕТКИ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИ;

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПАРТНЬОРИ

Докато всеки Посетител може да разглежда сайтовете на класа, за да използвате сайтовете на класа и да участвате в онлайн курсовете, трябва да изберете идентификация за вход („User ID“) и потребителска парола („User Password”), която е уникална и напълно различен от вашия User ID (общо „потребителски акаунт“). Вие се съгласявате, че никога няма да разкривате или споделяте достъп или информация за достъп до вашия потребителски акаунт с трета страна по каквато и да е причина.

При настройването на вашия потребителски акаунт може да бъдете подканени или задължени да въведете допълнителна информация, включително, но не само вашето име и имейл адрес. За потвърждаване на самоличността ви може да се наложи допълнителна информация. Вие разбирате и се съгласявате, че цялата предоставена от вас информация е точна, актуална и пълна и че ще поддържате и актуализирате информацията си, за да я поддържате точна, актуална и пълна. Потвърждавате, че ако предоставената от вас информация е невярна, неточна, не е актуална или непълна, ние си запазваме правото да прекратим използването на сайтовете на класа и записването ви в онлайн курсовете.

В допълнение към процеса на регистрация, като част от вашето използване на сайтовете за класове или участие в онлайн курсовете, ние можем да получим определена информация за вас и вашето представяне в онлайн курсовете. Част от тази информация може да бъде лична информация. Ние можем да използваме, поддържаме и съхраняваме тази информация, за да ви предоставяме определени услуги сега и в бъдеще и можем да споделяме такава информация с трети страни заедно с такива услуги. Например, както е подробно описано в нашата Политика за поверителност, ние можем да споделим определени материали или информация за вас с трети страни, включително вашите оценки / оценки в нашите класове.

Политиката ни за поверителност допълнително обяснява как се отнасяме към информацията, събрана и получена от вас, когато използвате онлайн курсовете. Политиката ни за поверителност е включена в настоящите Условия за ползване чрез препратка. Моля, прочетете внимателно тази политика за разкрития, свързани със събирането, използването и разкриването на вашата лична информация.

Сайтовете на класа са достъпни за всеки Потребител. Достъпът до онлайн курсовете обаче е ограничен до участници или студенти, които имат регистриран потребителски акаунт. С регистрацията се съгласявате, че:

 • регистрирани сте за курса само веднъж и няма да създадете множество потребителски акаунти; и
 • ще спазвате тези Условия за ползване.

За студентите важат допълнителни изисквания. Като студент, в допълнение към точките по-горе, вие се съгласявате, че:

 • регистрирате се с намерение да завършите онлайн курсова работа, да изпълнявате домашни задачи, да полагате и изпращате изпити и други дейности, свързани с полагането на курса;
 • ако посещавате онлайн курс за академичен кредит или сертифициране като студент или по друг начин чрез образователен партньор, като акредитирани университети и други образователни институции, корпоративни спонсори и фондации и институции с нестопанска цел (всеки „образователен партньор“ ), всеки такъв кредит или сертификат може да бъде присъден само директно от образователния партньор въз основа на неговите собствени политики и процедури и може да бъдете изискани от този образователен партньор да бъде регистриран или записан в образователния партньор, за да получите кредит или сертификация; и във всеки случай APWASI няма да има никакви правомощия или отговорност по отношение на каквото и да е присъждане на академичен кредит или сертификат, предоставени от образователен партньор за който и да е онлайн курс;
 • ако не посещавате онлайн курс за академичен кредит или сертификат, предоставен от образователен партньор, тогава, при вашето задоволително представяне, определено по собствено усмотрение на APWASI, може да получите удостоверен сертификат за изпълнение след приключване на приложимия онлайн курс („Проверен сертификат“) и вие потвърждавате, че всеки такъв удостоверен сертификат не може да бъде свързан с колеж, университет, компания или друга сертифицираща институция и не може да стои на мястото на курс, проведен с образователен партньор, или да предава академичен кредит или сертификат за всеки образователен партньор;
 • вие признавате, че инструкторите на който и да е онлайн курс няма да бъдат задължени да правят опити за признаване на курса от която и да е акредитирана или друга образователна институция; и ще спазвате изброените по-долу Правила за поведение на студентите.

Онлайн курсовете, за които сте сертифицирани от сайта на APWASI, отговарят на условията за възстановяване при условия, посочени в раздела, озаглавен „Условия за плащане“ по-долу. Ако бъде възстановено възстановяване, вече няма да получавате сертификат и свързани услуги за курса.

АКО НЕ КВАЛИФИЦИРАТЕ, МОЖЕ ДА НЕ ПОСЕЩАВАТЕ ОНЛАЙН КУРСОВЕТЕ.

APWASI може да направи определени онлайн курсове достъпни за студенти и присъстващи в партньорство със или от името на своите образователни партньори. Вашият достъп до такива онлайн курсове може да ви бъде предоставен чрез вашия единствен потребителски акаунт. Вие признавате и се съгласявате, че всеки онлайн курс, свързан с образователен партньор, може да бъде предмет на условия, политики и процедури на приложимия образователен партньор в допълнение към условията, политиките и процедурите на APWASI. Без да ограничавате гореизложеното, ако сте студент, регистриран или записан, или посещавате по друг начин образователен партньор и посещавате онлайн курс за кредит или сертифициране чрез този образователен партньор, вие признавате и се съгласявате, че (а) образователният партньор може има свои собствени условия, политики или процедури по отношение на правото ви да участвате в онлайн курса, вашето участие в онлайн курса, изискванията или предпоставките за получаване на кредит или сертификат за онлайн курса и / или вашите образователни или студентски записи, както могат се отнасят до вашето участие и представяне в онлайн курса и (б) вашите образователни или студентски записи се поддържат от образователния партньор, включително за целите на възлагане на кредит или сертифициране, а не само на APWASI.

APWASI и инструкторите на онлайн курсовете си запазват правото да променят, модифицират или пренареждат графика на темите за онлайн курсовете, както и стойността или тежестта на точките на задания, тестове, викторини, изпити, проекти и други подобни оценки на напредъка . Удостоверен сертификат се присъжда, по изключителна преценка на APWASI и инструкторите за онлайн курсове, на студенти, завършили курса по удовлетворение на APWASI. Посещавайки онлайн курсовете, студентите признават, че APWASI и инструкторите запазват правото и способността да адаптират, модифицират или преразглеждат онлайн курсовете, както APWASI и инструкторите считат за подходящи

ПОЛИТИКА НА ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Доколкото сте регистрирани или записани като студент в или посещавате по друг начин образователен партньор или друга институция със собствена политика по отношение на поведението на учениците и / или служителите или „кодекс на честта“, тези условия се прилагат за вас като студент и / или служител на такава институция. Освен това, освен ако следните конфликти не противоречат на такава политика или код за чест, всеки Потребител на Онлайн курсовете се съгласява, че:

 • няма да тормози други студенти, присъстващи или посетители;
 • няма да изневерява на домашно задание или изпити за онлайн курсовете;
 • няма да публикува онлайн защитени материали за изпитване (както е определено по-долу);
 • няма да споделя решения за домашни задачи или изпити; и
 • незабавно ще уведоми инструкторите, ако той или тя узнае за друг потребител, който изневерява или нарушава тези Условия за ползване.

Като условие за достъп до сайтовете на класа и / или използване на онлайн курсовете, вие се съгласявате да не (а) възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате за каквито и да било търговски цели никоя част от онлайн курсовете, различна от изрично разрешената в настоящите Условия за ползване; (б) използвайте името, търговските марки, марките за услуги или други материали на APWASI във връзка с или за предаване на всякакви нежелани съобщения или имейли; (в) да използва всякакви големи, автоматизирани или електронни средства за достъп до сайтовете на класа (включително без ограничение роботи, паяци или скриптове); (г) рамкирайте сайтовете на класа, поставете изскачащи прозорци над страниците му или повлияйте по друг начин на показването на страниците му; (д) фалшиво заявява, представя се или представя по друг начин погрешно вашата самоличност, включително, но не само, използването на псевдоним или невярно представяне на връзките ви с лице или образувание, минало или настояще; (е) принуждава заглавки или манипулира по друг начин идентификаторите, за да прикрие произхода на всяка комуникация, предавана чрез онлайн курсовете; или (g) да се намесва или нарушава онлайн курсовете или сървърите или мрежите, свързани с онлайн курсовете, или да не се подчинява на изискванията, процедурите, политиките или разпоредбите на мрежите, свързани с онлайн курсовете.

Освен това не можете да публикувате, качвате или предавате или да предоставяте по друг начин чрез сайтовете на класовете или онлайн курсовете каквото и да е съдържание, комуникации или друга информация (общо „Неразрешено съдържание“):

 • което е нецензурно, измамно, неприлично или клеветническо или което клевети, злоупотребява, тормози, дискриминира или заплашва другите;
 • който съдържа каквито и да било вируси, троянски коне, червеи, бомби със закъснител, ботове за отказ или други деактивиращи устройства или други вредни компоненти, предназначени или които могат да повредят, вредят за намеса, тайно прихванат или отнемат всяка система, данни или лична информация;
 • че нямате право да разкривате или предоставяте достъп по какъвто и да е закон или по договорни или доверителни отношения (като вътрешна информация или поверителна информация, научена или разкрита като част от трудови правоотношения или съгласно споразумения за неразкриване);
 • който се състои от всякакви големи, автоматизирани или електронни средства за достъп до сайтовете на класа (включително без ограничение роботи, паяци или скриптове);
 • което нарушава авторските права, патента, търговската марка, търговската тайна, правото на публичност или друга интелектуална собственост или право на собственост на трета страна;
 • което нарушава правата на други Потребители на сайтовете на класа; или
 • което нарушава всяко приложимо местно, държавно, национално или международно право или по друг начин защитава или насърчава незаконна дейност.

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ APWASI

Сайтовете на класа се притежават и управляват от APWASI. APWASI си запазва правото по всяко време и от време на време да променя, преустановява, временно или постоянно, сайтовете на класа или която и да е част от част от тях, със или без да ви уведоми. Вие се съгласявате, че APWASI няма да носи отговорност пред вас или пред трета страна за каквито и да било модификации, преустановявания или прекратяване на сайтовете с класове или на част от тях. Нищо в настоящите Условия за ползване не трябва да се тълкува като задължаващо APWASI да поддържа и поддържа сайтовете на класа или която и да е част от част от тях, по време на срока на настоящите Условия за ползване.

Цялото съдържание или друг материал, наличен в сайтовете на класа или чрез онлайн курсовете, включително, но не само, онлайн уроци, видео уроци, викторини, презентационни материали, домашни задачи, задания по програмиране, програми, код и други изображения, текст, оформления, аранжименти, дисплеи, илюстрации, документи, материали, аудио и видео клипове, HTML и файлове (общо „Съдържанието“), са собственост на APWASIили те имат публичното право да използват този материал и или са получили правото на използвайте такава информация и / или нейните филиали или лицензодатели и са защитени с авторски права, патенти и / или други права на интелектуална собственост съгласно канадското и чуждестранното законодателство.

Логотата на APWASI, търговските марки и марките за услуги, които могат да се появят на сайтовете за класове („Марки“), са собственост на APWASI и са защитени от канадското и чуждестранното законодателство. Всички други търговски марки, сервизни марки и лога, използвани на сайтовете на класа, със или без приписване, са търговски марки, сервизни марки или лога на съответните им собственици. В допълнение, елементите на сайтовете на класа са защитени от търговското облекло и други федерални и щатски закони за интелектуална собственост и не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, изтегляни или разпространявани по какъвто и да е начин изцяло или частично, без изричното писмено съгласие на APWASI.

Освен ако не е изрично разрешено друго в настоящите Условия за ползване, вие не можете да копирате, продавате, показвате, възпроизвеждате, публикувате, модифицирате, създавате производни произведения от, прехвърляте, разпространявате или експлоатирате по друг начин търговските сайтове по клас, онлайн курсове или какъвто и да е друг Съдържание. Не можете да реинженерирате, декомпилирате, разглобявате или по друг начин да осъществявате достъп до изходния код за какъвто и да е софтуер, който може да се използва за управление на онлайн курсовете. От време на време APWASI може да включва софтуер, код, инструкции или друга такава информация в Съдържанието или материалите за онлайн курсовете; всяка такава информация се предоставя "каквато е" само за учебни цели и е предмет на разделите за отказ от гаранции и ограничения на задълженията по-долу и други условия тук. Всяко използване на такава информация за търговски цели е строго забранено. APWASI и / или неговите филиали и лицензодатели си запазват всички права, които не са изрично предоставени тук за сайтовете за класове, онлайн курсове, съдържание и марки.

ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТОВЕ ОТ КЛАСА И ОНЛАЙН КУРСОВЕ

При спазване на Вашите условия за ползване, APWASI ви предоставя свободно отменяемо, световно, неизключително, непрехвърлимо, нелицензирано ограничено право и лиценз (а) за достъп, вътрешно използване и показване на сайтовете на класа и онлайн Курсове, включително Съдържанието, на вашето местоположение единствено при необходимост за участие в онлайн курсовете, както е разрешено по-долу. Трябва да спазвате всички известия за авторски права или ограничения, съдържащи се в Сайтовете на класа или Съдържанието. Не можете да изтривате никакви атрибуции, правни или собственически известия на сайтовете на класа или на съдържанието.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Където е приложимо, онлайн курсовете могат да ви предоставят възможност да качвате публикации във форуми, дискусии на потребители, страници с профили и друго съдържание и медии за социално взаимодействие или определена информация и материали за използване със сайтовете на класа или онлайн курсове, например въпроси , хипотетични, примери и т.н. (общо „Потребителско съдържание“). APWASI не претендира за собственост върху което и да е Потребителско съдържание, което можете да изпратите или предоставите за включване в сайтовете за класове или онлайн курсовете. Съответно, в съответствие с лиценза, предоставен на APWASI по-долу, Потребителят ще бъде единственият и изключителен собственик на всички права, право на собственост и интерес върху и върху Потребителското съдържание.

По отношение на всяко потребителско съдържание, което изпращате на APWASI (включително за включване в сайтовете за класове или онлайн курсове) или което е предоставено по друг начин на APWASI, вие предоставяте на APWASI неотменим, световен, вечен, безвъзмезден и неизключителен лиценз да използва, разпространява, възпроизвежда, модифицира, адаптира, публично изпълнява и публично показва такова Потребителско съдържание на Сайтовете на класа или в Онлайн курсовете или експлоатира по друг начин Потребителското съдържание, с право да сублицензира такива права (на множество нива), за всеки предназначение (включително за всякакви търговски цели); с изключение на това, че по отношение на Потребителското съдържание, съставено от субтитри, надписи или превод на Съдържание, вие се съгласявате, че лицензът, предоставен на APWASI по-горе, ще бъде изключителен. APWASI си запазва правото да премахва всяко Потребителско съдържание по всяко време и по каквато и да е причина.

Доколкото предоставяте каквото и да е Потребителско съдържание, вие заявявате и гарантирате, че (а) имате всички необходими права, лицензи и / или разрешения за предоставяне на такова Потребителско съдържание и разрешавате на APWASI да използва такова Потребителско съдържание, както е предвидено по-горе, (б) такова Потребителското съдържание е точно и разумно пълно, (c) тъй като между вас и APWASI вие носите отговорност за заплащането на всички такси на трети страни, свързани с предоставянето и използването на такова Потребителско съдържание, и (d) такова Потребителско съдържание не и няма да нарушава или присвоява права на трети страни или да представлява измама или невярно представяне или нелоялни бизнес практики.

По отношение на всяко подаване на потребителско съдържание, вие се съгласявате да спазвате всички приложими местни правила, включително, но не само правила относно онлайн поведение и приемливо съдържание. По-конкретно, вие се съгласявате да спазвате всички приложими закони относно предаването на технически данни, изнесени от Канада или държавата, в която пребивавате.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИ КОМУНИКАЦИОННИ МЕТОДИ И СВЪРЗАНИ С УСЛУГИ

Онлайн курсовете могат да ви предоставят възможност да публикувате съобщения на потребителски форуми или страници за преглед на потребители, да влизате в чат стаи или да изпращате подобни съобщения и съобщения до доставчици на услуги на трети страни, други потребители и / или APWASI. Вие се съгласявате да използвате методи за комуникация, налични в онлайн курсовете, само за изпращане на съобщения и материали, свързани с предмета, за който APWASI е предоставил метода за комуникация, и освен това се съгласявате, че всички такива комуникации от вас ще бъдат предмет и уредени от настоящите Условия на Използвайте. Използвайки някой от комуникационните методи, налични в Онлайн курсовете, вие признавате и се съгласявате, че (а) всички комуникационни методи представляват публично, а не частно средство за комуникация между вас и другата страна или страни, (б) съобщения, изпратени до или получени от трети страни доставчици на услуги или други трети страни не са одобрени, спонсорирани или одобрени от APWASI по никакъв начин (освен ако изрично не е посочено друго от APWASI) и (в) съобщенията не са предварително прегледани, прегледани, скринирани, архивирани или по друг начин наблюдавани от APWASI по какъвто и да е начин, въпреки че APWASI си запазва правото да го направи по всяко време по свое усмотрение в съответствие с настоящите Условия за ползване. Освен това, чрез такива комуникационни методи, APWASI може да ви предостави определени видове услуги. Например, APWASI може да ви предостави като част от вашето участие в онлайн курс, услуги за чат, които ви позволяват да общувате с членовете на персонала на APWASI, така че да можете да задавате въпроси за академичните материали в онлайн курса или за общите ви опит на сайтовете на класа. Вие признавате и се съгласявате, че такива услуги (например услуги за чат стая) могат да бъдат наблюдавани или записвани с цел контрол на качеството и че информацията или материалите, предоставени като част от услугите, се считат за „Съдържание“ съгласно настоящите Условия за ползване и се предоставят за образователни цели само за целите.

УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

За да закупите каквито и да е услуги или продукти, предлагани от APWASI чрез сайтовете на класа, трябва да имате достъп до Интернет и актуален валиден приет метод на плащане, както е посочено по време на регистрацията („Начин на плащане“). Вие се съгласявате APWASI или неговия трети доставчик на плащания да съхранява вашата информация за плащане. Вие също се съгласявате да плащате за продуктите, които закупувате чрез сайтовете на класа APWASI, когато те станат дължими.

ПОЛИТИКА ЗА ЖАЛБА

APWASI се ангажира с удовлетворението на клиентите. Нашата политика е да дадем възможност на всички потребители да съобщават на Компанията всички проблеми, които могат да възникнат. Ние ще отговорим на всички проблеми на клиентите в рамките на 10 работни дни от получаването им.

Ако имате някакви проблеми или оплаквания, ние приветстваме вашите отзиви и информация. Моля, изпратете вашите жалби или мисли на имейл info@apwasi.com.

Политика за връщане

ВАЖНО: Няма да имате право на възстановяване на суми, ако Продукт на компанията APWASI е бил анулиран или вече не е достъпен поради нарушение на Условията за ползване на APWASI. APWASI има ПОЛИТИКА ЗА НЕ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на курсове, закупени и записани от студенти.

ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА APWASI

Тази политика за поверителност описва как APWASI и нейните агенти („APWASI”) се отнасят към информацията, която ни предоставяте или която по друг начин събираме. Тази Политика за поверителност също описва Вашия избор относно използването, достъпа и корекцията на Вашата лична информация. „Вие“ се отнася до физическото или юридическото лице, използващо Услугата. „Услугата“ е възможностите за образование и обучение, предоставяни чрез всеки уебсайт или приложение, предлагани от APWASI. „Лична информация“ включва информацията, която събираме директно от вас, както и лична информация от издатели (дефинирани по-долу) и услуги на трети страни (дефинирани по-долу).

Тази Политика за поверителност описва нашето възможно най-широко използване на Вашата Лична информация, въпреки че всъщност може да използваме много по-малко. Основата за нашата обработка на Вашата Лична информация е Вашето съгласие. Нито един закон не изисква да ни предоставяте вашата лична информация. Можете да оттеглите съгласието си да обработваме Вашата Лична информация по всяко време, но това може да Ви попречи след това да използвате Уебсайта и Услугата. Ние ще изтрием Вашата Лична информация след оттеглянето на Вашето съгласие, но такова оттегляне няма да засегне законността на обработката преди оттеглянето.

APWASI събира лична информация, когато решите да я изпратите по електронна поща, онлайн формуляр или друг метод. Също така събираме информация чрез бисквитки (вижте „APWASI Използване на раздела„ Бисквитки “по-долу за подробности).

APWASI също така поддържа дневник с определена информация относно посетителите на нашите уебсайтове, включително, но не само, адрес на интернет протокол („IP“) (цифров интернет адрес на компютъра), уебсайтове на трети страни, от които посетителите имат достъп до нашия уебсайт, вид уеб браузъри използвани и прегледани страници. Такава информация може да се третира като лична информация.

Чрез използването на Услугата вие се съгласявате с използването и разкриването на Вашата Лична информация в съответствие с настоящата Политика за поверителност.

УСЛУГАТА APWASI

Услугата е базирана на интернет, хоствана платформа, предназначена да предоставя онлайн образование на лица, компании и организации, които се абонират за услугата.

Можем да предоставим вашата информация на доверени партньори, които работят от името на или заедно с APWASI съгласно споразумения за поверителност, за да помогнем на APWASI да предостави Услугата. Те могат също така да подпомогнат APWASI при комуникацията с вас за Услугата и за оферти от APWASI и нашите партньори, където сте ни дали подходящи разрешения.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАС, ЧЕ НИ ДАВАТЕ

Когато се регистрирате за или използвате Услугата, може да бъдете подканени да ни дадете информация за себе си, като вашето име и имейл адрес. Когато конфигурирате настройките на акаунта си, можете да въведете допълнителна информация за себе си. Можете също така да изберете настройки на потребителската конфигурация, които определят как изглежда и функционира Услугата. Понякога можете да ни изпратите и имейл, който може да съдържа не само вашия имейл адрес, но и друга информация за вас, включително домашни или бизнес адреси, телефонни номера или данни за акаунта. Информацията, която ни предоставяте, може също да включва изявления, които правите за Услугата, като препоръки, прегледи на услуги или други изявления, които могат да ви идентифицират лично.

Ще ви предоставим потребителски идентификатор (имейл адрес) и имейл за активиране на акаунта, за да имате достъп до Услугата и да създадете потребителски „профил“ за използване, както е описано по-долу. Когато влезете за първи път в Услугата, ще ви бъде представен вашият профил, който съдържа предоставената ни информация. Ще можете да актуализирате или коригирате която и да е информация за контакт във вашия профил. Може да получавате определени имейли, свързани с използването на Услугата от вас. Вашата информация за контакт също се добавя към директорията на настоящите и бивши потребители на Услугата на APWASI.

Можем да използваме Вашата Лична информация, за да се свържем с Вас относно използването на Услугата, с цел поддръжка на клиенти и да Ви информираме за актуализации, модификации и други въпроси, свързани с Услугата, както и информация за други услуги, които предлагаме в съответствие с Вашия абонамент предпочитания. Можете да откажете да получавате поща или имейл от нас, които не се отнасят пряко до вашия достъп или използване на Услугата, като изберете връзката за отказ, съдържаща се в такъв имейл, или като се свържете с нас на it@APWASI.com .

APWASI също така ще поддържа история на достъпа ви до Услугата и определени действия, предприети от вас при достъп до Услугата, дневник на IP адресите на потребителите, уебсайта на трета страна, от който потребителите имат достъп до Услугата, вида на използваните уеб браузъри за достъп до Услугата и настройките на браузъра, които могат да повлияят на производителността на Услугата (общо „Информация за регистрационния файл за използване“). За целите на поддържането и подобряването на производителността и сигурността на услугата, APWASI може да използва информация за регистрационния файл на информация, информация за вашия браузър и други настройки на локалния компютър. Също така можем да използваме информация за регистрационния файл за употреба, за да приспособим комуникацията си към вас относно Услугата и да се свържем с вас във връзка с предоставянето на поддръжка. Също така можем да обединим информация за регистрационния файл за използване, за да създадем или публикуваме статистически анализи и отчети за използването на услугата. Няма да разрешим публикуването на Лична информация за който и да е потребител без предварителното писмено съгласие на такова лице.

Информация за вас, получена от мобилно приложение

Когато изтегляте и използвате Услугата чрез нашето мобилно приложение, ние автоматично събираме информация за типа устройство, което използвате, версията на операционната система, идентификацията на потребителя и идентификатора на устройството.

Може да ви изпращаме push известия. Можете да изключите push известията на ниво устройство.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗПОЛЗВАНИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УСЛУГИТЕ

В допълнение към описаните по-горе употреби на информацията, получена във връзка с вашето използване на Услугата, APWASI използва и, когато е посочено, споделя вашата информация:

За да предоставите поддръжка или други услуги, които сте поискали, и да отговорите на вашите запитвания.

За да участвате в транзакции с вас, включително да се свързвате с вас относно вашата сметка или транзакции.

За да обработва транзакции, APWASI може да използва предоставената от вас информация за финансова информация, кредитна карта и плащане. APWASI може да се наложи да сподели част от тази информация с доставчици, служби за доставка, клирингови къщи за кредитни карти и други трети страни, за да завърши транзакциите.

За да ви уведомим за подходящи възможности като нови версии на продукти и разработки на услуги, свързани факти или програми, които може да са от значение за вас.

Да предоставя онлайн форуми и социални мрежи. Услугата позволява на потребителите да участват в интерактивни дискусии и да публикуват коментари и друго съдържание. Имайте предвид, че всяка информация, която споделяте, може да стане обществено достъпна.

За подобряване на качеството и улесняване на използването на Услугата.
Да управлява Услугата с помощта на трети страни. APWASI може да използва услуги от трети страни доставчици на услуги, като хостинг услуги и разработчици на софтуер, в подкрепа на работата си на Услугата. Когато правим това, ние ще предприемем стъпки, за да гарантираме, че такива доставчици на услуги прилагат подходящи мерки за поверителност и сигурност в съответствие с настоящата Политика за поверителност, за да се предпазят от неразрешено използване или разкриване на вашата информация. Тези компании са упълномощени да използват вашата лична информация само колкото е необходимо, за да ни предоставят тези услуги.

За спазване на законовите изисквания. В допълнение, ние можем също така да разкрием информация за вас, както се изисква от закона, например за спазване на призовка или друг правен процес, когато вярваме добросъвестно, че разкриването е разумно необходимо за прилагане на нашите права или защита на нашите операции или потребители или други разследване на измами или в отговор на правни процеси или правителствени разследвания в съответствие с нашата вътрешна политика относно достъпа на правителствени органи или при неотложни обстоятелства в отговор на предполагаема значителна заплаха за здравето или имуществото на човек.

ОБЩ

УСЛУГИ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Устройството, което използвате за достъп до уебсайта или услугата, може да ни предостави вашето местоположение. Тази информация може да се споделя, когато местоположението е от значение за завършването на курсовата работа.

СИГУРНОСТ

APWASI взема подходящи и разумни предпазни мерки за прилагане на подходящи административни и технически процедури за защита на сигурността на личната информация, предоставяна или генерирана чрез Услугата. Разрешаваме на лица, работещи за нас, да имат достъп и да използват вашата информация само по начин, съобразен с настоящата Политика за поверителност.

Ние защитаваме сигурността на вашата информация по време на предаването, като използваме софтуера Transport Layer Security (TLS) и Secure Sockets Layer (SSL) или друга технология за криптиране, която криптира информацията, която въвеждате. Където е подходящо, ние скриваме и / или криптираме информация в нашите системи и / или по време на трансфера на информация. APWASI редовно преглежда криптографските протоколи, които използва за защита на поверителността и сигурността на вашата лична информация.

Поради естеството на интернет и поради други причини, ние не можем да гарантираме сигурността на вашата лична информация, така че трябва да вземете предпазни мерки, за да я защитите, когато сте в интернет, като например често сменяне на пароли, като използвате комбинация от букви и цифри, когато създаване на пароли, използване на защитен браузър и задължително излизане от услугата, когато приключите с използване на споделен компютър.

САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Услугата може да включва хипервръзки към уебсайт на трети страни, нито притежавани, нито управлявани от нас, и, както е описано по-горе, можете да използвате определени Услуги на трети страни във връзка с образованието, издадено чрез Услугата. APWASI няма контрол над тези услуги на трети страни и взаимодействието ви с тези трети страни е предмет на техните политики за поверителност и условия за използване.

ИНФОРМАЦИЯ, СЪБИРАНА ОТ ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИОННИ ПРОТОКОЛИ И УЕБ МАЙКОНИ

Можем да събираме информация за вас и вашето използване на Услугата чрез електронни комуникационни протоколи, уеб маяци, бисквитки, вградени URL адреси, пикселни тагове и свързани устройства или технологии.

Както е вярно, когато посещавате повечето уебсайтове, определена информация автоматично се генерира и съхранява за вашите посещения. Такава информация може да включва: информация за мрежово маршрутизиране (например откъде идвате); информация за оборудването (например тип устройство, операционна система, тип браузър); IP адрес, както и дати и часове на вашите посещения.

Можем да използваме вашата лична информация, за да ви информираме за други услуги на APWASI, които биха могли да ви заинтересуват, и да съберем обратна връзка от вас.

APWASI ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“

Бисквитката е малка част от информацията, изпратена от уеб сървър до уеб браузър, която се съхранява на вашия компютър, за да може по-късно да бъде прочетена, което позволява на сървъра да идентифицира уникално браузъра. Някои бисквитки могат да останат на компютъра на потребителя, след като потребителят напусне уебсайта. Повечето браузъри ви предоставят информация и контрол върху бисквитките, включително функция за отказ от използването на бисквитки. Можете да настроите браузъра си да ви предупреждава, когато се използва бисквитка, и да го приемате или отхвърляте. Можете също така да настроите браузъра си да отказва всички бисквитки или да приема само бисквитки, върнати на първоначалните сървъри. Възможно е обаче да не можете да използвате някои функции на Услугата, ако деактивирате бисквитките. За повече информация относно управлението на бисквитките, моля, посетете www.allaboutcookies.org или посетете www.youronlinechoices.com, където има допълнителна информация за поведенческа реклама и онлайн поверителност.

Нашият уебсайт използва бисквитки или подобни технологии, за да ви различава от другите потребители и да събира информация за вашите онлайн предпочитания и да анализира тенденции, да администрира уебсайта, да проследява движенията на потребителите около уебсайта и да събира демографска информация за нашата потребителска база като цяло . Това ни помага да ви предоставим добро изживяване, когато разглеждате нашите уебсайтове и ни позволява да подобряваме нашите уебсайтове. Нашата основна цел при използването на бисквитки е да улесним и подобрим комуникацията и взаимодействието между вас и нашите уебсайтове, но бисквитките могат да се използват и за други цели. „Бисквитките“ за Услугата могат да събират уникален идентификатор, настройки за потребителска конфигурация и информация за профила. APWASI също използва бисквитки за събиране на обща статистическа информация за употребата и обема, която не включва лична информация.

Продължавайки да разглеждате уебсайта, вие се съгласявате да използвате нашите бисквитки, когато ги прилагаме.

ИЗПОЛЗВАМЕ СЛЕДНИТЕ БИСКВИТКИ:

Строго необходими бисквитки, необходими за работата на нашия уебсайт. Те включват например бисквитки, които ви позволяват да влезете в защитени области на нашия уебсайт.
Аналитични бисквитки / бисквитки, които събират информация за това как използвате нашия уебсайт. Те ни позволяват да разпознаем и преброим броя на посетителите и да видим как посетителите се движат из нашия уебсайт. Това ни помага да подобрим начина на работа на нашия уебсайт. Тези бисквитки понякога се поставят от трети страни доставчици на услуги за анализ на уеб трафик, като Google Analytics.
Функционални бисквитки, които запомнят изборите, които правите, и ви разпознават, когато се върнете. Това ни позволява да персонализираме нашето съдържание, да ви поздравим по име и да запомним вашите предпочитания (например вашия избор на език или регион).
Насочване на бисквитки, които събират информация за навиците ви за сърфиране, като страниците, които сте посетили, и връзките, които сте следвали. Използваме тази информация, за да направим нашия уебсайт по-подходящ за вашите интереси и, ако разрешим рекламирането, да направим рекламата по-подходяща за вас, както и да ограничим броя пъти, в които виждате реклама. Тези бисквитки обикновено се поставят от рекламни мрежи на трети страни. Те запомнят другия уебсайт, който посещавате, и тази информация се споделя с организации на трети страни, например рекламодатели.
Ние използваме Google Analytics. За информация как Google обработва и събира вашата информация относно този продукт и как можете да се откажете, моля, вижте https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

APWASI и нейните доставчици на услуги, доставчици и партньори могат да използват проследяване на различни устройства / кръстосан контекст. Например можете да използвате множество браузъри на едно устройство или да използвате различни устройства (като настолни компютри, смартфони и таблети), което може да доведе до наличието на множество акаунти или профили в тези различни контексти и устройства. Технологията за кръстосано устройство / кръстосан контекст може да се използва за свързване на тези различни акаунти или профили и съответните данни от различните контексти и устройства.

ВАШИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИ

Ако пребивавате в Европейското икономическо пространство („ЕИП“), при определени изключения, имате право на:

Научете дали обработваме вашата лична информация и ако е така, за да получим достъп до нея и определена информация за нея.
Коригирайте или премахнете неточна лична информация и попълнете непълната лична информация.
Изтрийте личната си информация, когато:
Вече не е необходимо за събраните цели;
Вие оттегляте съгласието си да го обработите;
Обработили сме го незаконно; или
Законът на ЕС или на държава-членка, на който сме подчинени, изисква заличаване.
Ограничете обработката на вашата лична информация, когато:
Оспорвате точността му (за период, необходим за потвърждаването му);
Обработката е незаконна и предпочитате ограничаване на използването пред изтриване; или
Вече не се нуждаем от данните, но вие се нуждаете от тях във връзка със съдебни искове.
Получете в използваема форма Личната информация, която сте ни предоставили и, ако е технически осъществимо, изисквайте предаването й директно на друг администратор, който сте посочили.
Подайте жалба до надзорен орган за защита на данните на държава-членка.
За да упражните тези права, можете да комуникирате с нашата Основна точка за контакт за поверителност, като използвате информацията за контакт в края на тази Политика за поверителност.

Ако пребивавате в ЕИП, APWASI ще обработва Вашите Лични данни в съответствие с цялото приложимо законодателство за защита на данните.

ЧУВСТВИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Не ни изпращайте никаква чувствителна Лична информация (напр. Номера за социално осигуряване или други национални идентификатори или информация, свързана с расов или етнически произход, политически убеждения, религиозни или философски убеждения, здраве, сексуален живот или сексуална ориентация, генетична или биометрична информация, престъпна фон или членство в синдикати).

ДОСТЪП, ЗАДЪРЖАНЕ И ИЗТРИВАНЕ

При поискване APWASI ще ви предостави информация за това дали съхраняваме някоя ваша лична информация. Можете да осъществите достъп, да коригирате или да поискате изтриване на вашата лична информация, като влезете във вашия акаунт или се свържете с нас на it@APWASI.com. Ние ще отговорим на вашето искане в разумен срок.

APWASI може да запази Вашата Лична информация, докато акаунтът Ви е активен и докато се изисква или разрешава запазването в съответствие с тази Политика за поверителност или по друг начин от закона. Когато APWASI изтрие вашата лична информация, APWASI ще го направи по начин, предназначен да гарантира, че тя не може да бъде възстановена.

ПРЕГЛЕД НА ДАННИ ЗА ПОДКРЕПА

За целите на предоставянето на Услугата и свързаната с нея поддръжка, включително за отговори на всякакви въпроси, които имате, APWASI може да преглежда и обработва Вашата Лична информация от държави извън ЕИП, за които ЕС счита, че имат неадекватни закони за защита на данните, включително канадското.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ОТ НЕДВЪРШНОЛЕТНИ И СЪОТВЕТСТВИЕ С COPPA

Безплатната версия на Услугата е предназначена само за възрастни. APWASI не популяризира онлайн за деца и не събира умишлено никаква лична информация от деца под осемгодишна възраст, с изключение на решението, съвместимо с COPPA, описано по-долу. Ако смятате, че лице под осемнадесет години е разкрило лична информация чрез Услугата, различно от решението, съвместимо с COPPA, моля, уведомете ни това незабавно, като ни изпратите имейл на: info@APWASI.com с „Известие на непълнолетно лице “в темата.

КОРПОРАТИВНИ ВЪПРОСИ

APWASI може да предостави на нашите инвеститори, партньори и други обобщена информация (т.е. информация, която не идентифицира потребителите лично) относно потребителите на Услугата. Освен това APWASI може да разкрие вашата лична информация на наследник или придобиващо лице като част от сливане, придобиване, реорганизация или друга транзакция, включваща всички или по същество всички активи или акции на APWASI, или бизнеса, за който се отнася Услугата. Ако APWASI са били продадени или сляти с друга компания, тази компания ще се съгласи да спазва условията на тази Политика за поверителност.

Ще бъдете уведомени чрез имейл или видно известие на нашия уебсайт за всяка промяна в собствеността, използването на вашата лична информация и възможностите за избор относно вашата лична информация. Имате право да поискате вашата Лична информация да бъде премахната от нашите записи по всяко време.

АКТУАЛИЗАЦИИ НА ПОЛИТИКАТА

Можем да актуализираме тази Политика за поверителност от време на време и актуализираната версия ще влезе в сила след публикуване на отношението ни към обработката на придобитата впоследствие Лична информация. Ако направим някакви съществени промени, ще ви уведомим по имейл (изпратен на имейл адреса, посочен във вашия акаунт) или чрез известие на този уебсайт, преди промяната да влезе в сила. Моля, проверявайте периодично датата на преразглеждане в началото на тази Политика за поверителност, за да проверявате за преработки. Продължавайки да използвате Услугата, включително Уебсайта, след публикуването на преработена версия, вие се съгласявате да бъдете обвързани от преработената Политика за поверителност по отношение на придобитата впоследствие Лична информация.

Ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност и нашите информационни практики, моля, свържете се с нас по имейл на info@APWASI.com или на следния адрес:

НАЛИЧНОСТ НА УСЛУГИТЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Вие признавате и се съгласявате, че услугите на APWASI, включително платени услуги и продукти, не са достъпни по всяко време и че могат да се прилагат определени ограничения за използване. Моля, обърнете се към често задаваните въпроси за допълнителна информация относно ограниченията и часовете за наличност. Също така разбирате, че APWASI, по свое усмотрение, може да ограничи, преустанови или прекрати използването на всички услуги, предоставяни от APWASI, свързани с програмите на APWASI, като достъп до курсове на APWASI, услуги за оценка или сертифициране. Вие също така разбирате, че APWASI може да модифицира или прекрати всички услуги, свързани с неговите програми, по свое усмотрение.

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ

Вие изрично признавате и се съгласявате, че използването на сайтовете на класа, онлайн курсовете и цялото Съдържание и услуги, достъпни на сайтовете на класа, е на ваш единствен риск и отговорност. ОНЛАЙН КУРСОВЕТЕ (ВКЛЮЧИТЕ ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ) СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „КАКВИ Е“, „С ВСИЧКИ НЕИЗПРАВНОСТИ“ И „КАТО НАЛИЧНИ“, БЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ ГАРАНЦИИ ВЪВ ВСЯКАКВИ ИЗРАЗЕНИ ИЛИ ИМПЛИЦИРАНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО ОГРАНИЧЕНИ ДО, ИМПЛИЧНО НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ И НЕОТКРИВАНЕ. ВЗЕМАТЕ ОБЩА ОТГОВОРНОСТ И ЦЕЛИЯ РИСК ЗА ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН КУРСОВЕ И СЪДЪРЖАНИЕ.

APWASI И ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ НЕ давайте ГАРАНТИРА ПРЕДСТАВЯНЕ ЗА РАБОТАТА НА тази онлайн услуга, използването, ВАЛИДНОСТ, точността или надеждността на, ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МАТЕРИАЛИ НА ТОЗИ онлайн услугата или всеки друг сайт, свързан с този ONLINE ОБСЛУЖВАНЕ. МАТЕРИАЛИТЕ НА ТАЗИ ОНЛАЙН УСЛУГА МОЖЕ ДА СЪСТАВЯТ СЪС СРЕДА И АПВАСИ НЕ СЕ АНГАЖИМИРА ДА АКТУАЛИЗИРА МАТЕРИАЛИТЕ НА ТАЗИ ОНЛАЙН СЕРВИЗ. ОНЛАЙН УСЛУГАТА МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ДОСТЪП И ТРАНСФЕР НА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ; ЗНАЕТЕ, ЧЕ APWASI И НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ И ЛИЦЕНЗОРИ НЕ РАБОТЯТ И НЕ КОНТРОЛИРАТ ИНТЕРНЕТЪТ. APWASI НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ФАЙЛОВЕ, НАЛИЧНИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ ТОЗИ ОНЛАЙН УСЛУГА, АКО ИМА, ЩЕ БЪДАТ БЕЗ ИНФЕКЦИЯ, ВИРУСИ, ЧЕРВИ, ТРОЯНСКИ КОНИ, ИЛИ ДРУГИ КОДОВЕ, КОИТО ИЗРАЗЯВАТ КОНТАМИНИРАЩИ ИЛИ ДЕСТРУСТИВНИ ПРОПУСКИ. APWASI НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ТАЗИ ОНЛАЙН УСЛУГА, СОФТУЕР, МАТЕРИАЛИ, ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ ЩЕ БЪДАТ ПРЕКЪСНАТИ ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ ЧЕ НИКАКВИ ДЕФЕКТИ В ТОЗИ ОНЛАЙН УСЛУГИ, СОФТУЕР, МАТЕРИАЛИ, ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ ЩЕ БЪДАТ ЧОРНИ.

БЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРЕДИШНОТО, НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ (А) КЛАСОВИТЕ САЙТОВЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ ОНЛАЙННИТЕ КУРСОВЕ ЩЕ СЕ ОТГОВАРЯТ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ИЛИ ОЧАКВАНИЯ ИЛИ ПОСТИГНАТ ПРЕДНАЗНАЧЕНИТЕ ЦЕЛИ, (Б) КЛАСОВИТЕ САЙТОВЕ ИЛИ ОНЛАЙН КУРСОВИТЕ КУРСИ ИНАЧЕ БЪДЕ ПРЕКЪСНАТА, ВРЕМЕННО, СИГУРНА ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ, (C) ИНФОРМАЦИЯТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО, ПОЛУЧЕНО ЧРЕЗ КЛАСОВИТЕ САЙТОВЕ ИЛИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ, КАТО УСЛУГИТЕ ЗА ЧАТА, ЩЕ БЪДАТ ТОЧНИ, ПЪЛНИ, ТЕКУЩИ, БЕЗ ГРЕШКИ НАДЕЖДЕН, ИЛИ (D), ЧЕ ДЕФЕКТИТЕ В ИЛИ НА КЛАСОВИТЕ МЕСТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ ЩЕ БЪДАТ ПОПРАВЕНИ ВЗЕМАТЕ ВСИЧКИ РИСКОВЕ ОТ ЛИЧНИ НАРЕДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СМЪРТ И УВРЕЖДАНЕ НА ЛИЧНАТА ИМОТ, УСТОЙЧИВИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОНЛАЙН КУРСОВЕ И СЪДЪРЖАНИЕ.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

В никакъв случай АПВАСИ И НЕГОВИТЕ ЛИЦЕНЗОРИ И НИКОЙ ОТ НИХОВИТЕ УПОТРЕБИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, ПОДПОЛОЖНИЦИ, АГЕНТИ, СЛЕДВАЩИ, ЗАДЪЛЖИТЕЛИ ИЛИ СУБСИДИАРИ, ЩЕ БЪДАТ ОТГОВОРНИ, АНЕКСАМЕНАЛЕН ПЕРСОНАЛЕН ОТ ЗАГУБЕНИТЕ ПЕЧАЛБИ, ИЗГУБЕНИ ДАННИ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА БИЗНЕС, ИЗВЪРШВАНИ ОТ СВЪРЗАНО С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕМОЖНОСТТА ДА ИЗПОЛЗВАТ ТАЗИ ОНЛАЙН УСЛУГА, ВСЕКИ УЕБСАЙТОВЕ, СВЪРЗАНИ С ТОВА ОНЛАЙН УСЛУГА, МАТЕРИАЛИТЕ, СОФТУЕРЪТ ИЛИ ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАНА В НЯКАКВА ИЛИ ВСИЧКА ТАКАВА ОНЛАЙН УСЛУГА ФОРМАТА НА ДЕЙСТВИЕ, БЕЗ ДА СЕ ОСНОВА В ДОГОВОР, ПРЕСТЪПЛЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНО, ПРЕГЛЕД) ИЛИ ВСЯКАКВА ДРУГА ЗАКОННА ТЕОРИЯ И ДАЛИ ИЛИ НЕ СЪВЕТЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА НА ТАКИВА ЩЕТИ. НЯКОИ ДЪРЖАВИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕТО НА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ЩЕТИ, ТАКА ГОРЕ ОГРАНИЧЕНИЕТО ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕТО МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВАС.

ДОКАТО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОНЛАЙН УСЛУГАТА Е НА ВАШ СИ РИСК, АКО APWASI ТРЯБВА ДА ИМА НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВА ЗАГУБА, ВРЕДА ИЛИ ЩЕТИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН УСЛУГАТА, АПАГАЖИ АГО ВСИЧКИ ИСКОВЕ НЯМА ДА ПРЕВИСЯТ НАМАЛЕНОТО ОТ 500 $ ИЛИ РАЗМЕРА НА ТАКСИТЕ, ПЛАЩАНИ НА АПВАСИ ОТ ВАС ИЛИ ВАШАТА АБОНИРАЩА СЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРИЛОЖИМИЯ ПАРЦИОН НА ОНЛАЙН УСЛУГАТА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ШЕСТ (6) МЕСЕЦА. ПРИЗНАВАТЕ, ЧЕ ОТСЪОБЩАВАТ ВАШЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ТОЗИ ОГРАНИЧЕНИЕ, APWASI И НЕГОВИТЕ ЛИЦЕНЗОРИ НЯМА ДА ПРЕДОСТАВЯТ ОНЛАЙН УСЛУГАТА ИЛИ МАТЕРИАЛИТЕ, ДОСТЪПНИ ТУК.

ВРЪЗКА С ДРУГИ САЙТОВЕ

Сайтовете на класа могат да съдържат връзки към страници на други уебсайтове („Свързани сайтове“), а тези свързани сайтове могат да съдържат съдържание или да предлагат продукти и / или услуги за продажба. APWASI не създава, редактира, контролира или наблюдава тези свързани сайтове. Вие признавате и се съгласявате, че (а) ние не носим отговорност за точността или наличността на информацията, предоставена от свързани сайтове, и (б) не контролираме и не одобряваме спонсорите на такива свързани сайтове или съдържанието, продуктите, рекламата или други материали, представени на такива свързани сайтове. Ние можем да премахнем всички свързани сайтове от сайтовете на класа по всяко време по каквато и да е причина или без причина.

APWASI НЯМА ДА Е ОТГОВОРНА ЗА НИКАКВИ СДЕЛКИ, ПРОВЕДЕНИ ОТ ВАС С ТРЕТИ СТРАНИ ЧРЕЗ СВЪРЗАНИТЕ САЙТОВЕ ИЛИ ЗА ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ, ПРОИЗХОДЯЩА ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЕНА НА ТАКИВ СВЪРЗАНИ САЙТОВЕ.

Оценяваме, че свързаните сайтове могат да съдържат материали, върху които операторът на свързаните сайтове има права на интелектуална собственост. Ние зачитаме тези права и предоставяме връзките само за информационни цели. Фактът, че сме свързали към който и да е свързан сайт, не създава или предполага никакви отношения или партньорство с оператора на такъв свързан сайт.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и държите безвредни APWASI, неговите лицензодатели и всеки от съответните им служители, директори, служители, подизпълнители, агенти, наследници, цеденти, свързани или дъщерни дружества от и срещу всякакви искове, причини за искове, съдебни дела , производства, загуби, щети, разходи и разходи (включително разумни правни и счетоводни такси), произтичащи или произтичащи от (i) Вашето използване на Онлайн услугата; (ii) Вашето нарушение на настоящото споразумение; (iii) непълна или неточна информация или данни, предоставени от Вас; (iv) неразрешено използване на каквото и да е съдържание или материали, налични в или чрез Онлайн услугата; или (v) всяко съдържание, което качвате или публикувате в онлайн услугата. Независимо от гореизложеното, Вие не сте длъжни да обезщетите APWASI срещу претенции, че Онлайн услугата, когато се използва за Разрешено използване, нарушава правата на интелектуална собственост на трета страна. APWASI си запазва правото по свое усмотрение да поеме или да участва, за Ваша сметка и за сметка на Вашата организация, в разследването, уреждането и защитата на всяко действие или иск, за който има право на обезщетение. Никакво вземане не може да бъде уредено без предварителното писмено съгласие на APWASI, освен ако такова уреждане включва пълно освобождаване на APWASI от всякаква отговорност и не съдържа или предвижда каквото и да е плащане от или възбрана или друго справедливо облекчение, обвързващо за APWASI.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВА

Вие се съгласявате, че APWASI, по свое усмотрение, може да деактивира вашия акаунт или да прекрати по друг начин използването на сайтовете за класове или онлайн курсовете по каквато и да е причина или без причина, включително, без ограничение, ако APWASI смята, че (а) сте нарушили тези условия на употреба; (б) нарушили правата на интелектуална собственост на трета страна; (в) публикувано, качено или предадено неоторизирано съдържание на сайтовете на класа; или (г) нарушили или действали в противоречие с буквата или духа на настоящите Условия за ползване. Вие се съгласявате, че всяко деактивиране или прекратяване на достъпа ви до сайтовете за класове или онлайн курсовете може да бъде извършено без предварително уведомяване за вас и че APWASI не носи отговорност пред вас, нито пред трета страна за прекратяване на вашия акаунт или онлайн курсове. Вие също така потвърждавате, че APWASI може да запази и съхранява вашата информация в системите на APWASI, независимо от прекратяването на вашия акаунт или онлайн курсовете.

ПРОЦЕДУРА ПО СПОРОВЕ И ИСКОВЕ ЗА НАРУШЕНИЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА

APWASI зачита правата и интелектуалната собственост на другите и ние молим нашите потребители да направят същото. Ако смятате, че вашият продукт или друго произведение са представени погрешно или са използвани по начин, който представлява нарушение на авторските права, или правата ви върху интелектуална собственост са нарушени по друг начин, моля, предоставете на агента за авторски права на APWASI следната информация:

 • електронен или физически подпис на лицето, упълномощено да действа от името на собственика на продукта, авторското право или друг интерес от интелектуалната собственост;
 • описание на продукта, произведението или друга интелектуална собственост, за които твърдите, че са били представени погрешно или нарушени;
 • описание на това къде в онлайн курсовете се намира материалът, за който твърдите, че представя погрешно или нарушава вашия продукт, произведение или друга интелектуална собственост;
 • вашия адрес, телефонен номер и имейл адрес;
 • декларация от ваша страна, че добросъвестно вярвате, че спорната употреба не е разрешена от собственика на продукта, произведението, авторските права или интелектуалната собственост, или неговия агент, или приложимото законодателство; и
 • декларация от вас, направена под наказание за лъжесвидетелство, че горната информация в известието ви е точна и че вие ​​сте собственик на продукта, произведението, авторските права или интелектуалната собственост или сте упълномощени да действате от името на този собственик.

Агент за защита на авторските права APWASI за известия за спорове или искове за нарушаване на авторски права или друго нарушение на интелектуалната собственост може да бъде достигнат, както следва:
info@apwasi.com заглавие Авторско право

РАЗНИ РАЗПОРЕДБИ

Потвърждавате, че сте навършили 18 години или сте еманципиран непълнолетен или притежавате законно съгласие на родител или настойник и сте напълно способни и компетентни да спазвате тези условия, задължения, утвърждения, заявления и гаранции, посочени в настоящите Условия за ползване. Във всеки случай потвърждавате, че сте на възраст над 18 години, тъй като онлайн курсовете не са предназначени за деца под 18 години. Ако сте на възраст под 18 години, не използвайте сайтовете за класове или онлайн курсовете.

APWASI може свободно да прехвърля или прехвърля която и да е част от правата си или да делегира задълженията си съгласно настоящите Условия за ползване. Нямате право да прехвърляте или възлагате, по закон или по друг начин, каквато и да е част от вашите права или да делегирате задълженията си съгласно настоящите Условия за ползване без предварителното писмено съгласие на APWASI.

Тези Условия за ползване се уреждат, тълкуват и прилагат в съответствие със законите на провинция Британска Колумбия Канада, тъй като се прилагат към споразумения, сключени и които трябва да се изпълняват изцяло в рамките на Британска Колумбия и без да се прилагат каквито и да било принципи на конфликт на законите. Вие се съгласявате, че всеки съдебен иск или друг иск, предявен от APWASI, вас или трета страна за налагане на настоящите Условия за ползване или във връзка с въпроси, свързани със сайтовете за класове или онлайн курсовете, ще бъде предмет само на юрисдикцията на съдилищата разположен във Ванкувър, Британска Колумбия. APWASI не прави изявления, че сайтовете на класа работят (или са законно разрешени да работят) във всички географски области или че сайтовете на класа, или информация, услуги или продукти, предлагани чрез сайтовете на класа, са подходящи или достъпни за използване на други места.

Достъпът до сайтовете на класа от територии, където сайтовете на класа или каквото и да е съдържание или функционалност на сайтовете на класа или части от тях, включително, но не само функционалност, обсъдена в Политиката за поверителност, е незаконно е изрично забранено. Ако решите да осъществите достъп до сайтовете на класа, вие се съгласявате и признавате, че правите това по ваша собствена инициатива и на свой собствен риск и че носите пълната отговорност за спазването на всички приложими закони.

Ако някоя разпоредба на настоящите Условия за ползване бъде установена за незаконна, невалидна или по някаква причина неприложима, тогава тази разпоредба ще се счита за отделима от останалите разпоредби в настоящия документ и няма да засегне валидността и изпълняемостта на останалите разпоредби. APWASI няма да носи отговорност съгласно настоящите Условия за ползване, доколкото произтича от неизпълнение на APWASI някое от задълженията си по настоящите Условия за ползване поради пожар, наводнение, земетресения, други актове на Бог, война, граждански вълнения, тероризъм , Интернет неуспехи, правителствен акт или съдебно разпореждане, национални извънредни ситуации, стачки или трудови спорове или всякакви други събития, които не са под разумен контрол на APWASI. APWASI не носи отговорност за щети или други проблеми, причинени от неупълномощена промяна на настоящите Условия за ползване, направена чрез хакване или взлом на тази страница.

Всяко забавяне или неуспех от страна на APWASI да приложи каквито и да било права съгласно настоящите Условия за ползване, на които тя може да има право, във всеки случай не може да се тълкува като отказ от правото и привилегията да прави това по всяко следващо време.

Настоящите Условия за ползване съставляват цялото споразумение между Вас и APWASI, свързано с въпросите, посочени тук, и не могат да бъдат променяни, освен в писмен вид, както е публикувано в Сайтовете на Класовете от APWASI или чрез конкретно писмено споразумение между Вас и APWASI.

Всяко известие, което може да се изисква да ни бъде предоставено съгласно настоящите Условия за ползване, може да ни бъде изпратено чрез писане или изпращане по имейл на следните адреси:

Електронна поща: info@apwasi.com
Заглавията на разделите тук са показани само за удобство и нямат правно действие.
Условията ни за ползване са актуализирани последно на 18 юнитата, 2020.