Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Asia Pacific Wine and Spirit Institute (samlet, "vi", "os", "NPO" eller "APWASI") giver dig adgang til APWASI-webstederne, der er tilgængelige på indgangs-URL https://www.apwasi.com og (hver enkelt et "klassesite" og samlet "klassesites") og til information, tjenester og andet materiale, der er tilgængeligt på og gennem klassesiderne (samlet med klassesiderne, "onlinekurser"), underlagt de vilkår og betingelser, der er beskrevet i dette dokument (disse "Brugsbetingelser") og andre retningslinjer, regler eller licenser, der er lagt ud i forbindelse med Onlinekurser.

DIN ACCEPT AF BETINGELSER

Ved at få adgang til og / eller bruge klassesiderne eller onlinekurserne, accepterer du at være bundet af disse brugsvilkår, uanset om du er:

 • en "besøgende", hvilket betyder at du simpelthen gennemsøger klassesiderne, inklusive, uden begrænsning, gennem en mobil eller anden trådløs enhed, eller på anden måde bruger klassesiderne uden at være registreret, eller
 • en "studerende", hvilket betyder at du har registreret dig hos APWASI for et bruger-id og en brugeradgangskode (defineret nedenfor), vil gennemføre hjemmearbejdsopgaverne og eksamenerne efter behov og har tilmeldt sig og betalt for adgang til tjenester, indhold og / eller certificering leveret af APWASI eller dets uddannelsespartnere (defineret nedenfor) eller
 • en "Deltager", hvilket betyder at du har tilmeldt dig APWASI for et bruger-id og brugeradgangskode (defineret nedenfor), og at du har til hensigt at revidere onlinekurserne, dvs. deltage i eller se forelæsninger online uden at få adgang til afsluttende projekter eller vurderinger, der kræves til certificering, eller udfyldelse af lektieopgaver, eksamener eller andet kursusarbejde relateret til vurderinger til certificering.

Udtrykket "bruger" henviser til en besøgende, studerende eller deltager.

Du har kun tilladelse til at bruge klassesiderne, hvis du accepterer at overholde alle gældende love, regler og forskrifter og vilkårene i disse brugsbetingelser.

HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE BETINGELSER FOR BRUG, KAN DU SÅ IKKE TILGÅ ELLER BRUGE KLASSESITETER ELLER ONLINE KURSERNE. APWASIs accept er udtrykkeligt betinget af dit samtykke til alle vilkårene og betingelserne i disse brugsbetingelser til eksklusion af alle andre betingelser.

Vi forbeholder os ret til når som helst at ændre eller ændre disse brugsvilkår efter eget skøn.

Enhver ændring eller ændring af disse brugsbetingelser træder i kraft straks efter APWASIs opslag på et klasseside. Vi vil tage rimelige skridt til at underrette dig om ændringer eller ændringer af disse brugsvilkår, men du er ansvarlig for regelmæssigt at gennemgå den mest opdaterede version af disse brugsvilkår.

Din fortsatte brug af klassesiderne eller onlinekurserne udgør accept af eventuelle ændringer eller ændringer foretaget af os til disse brugsbetingelser.

BRUGERKONTO OG REGISTRERING AF BRUGER;

UDDANNELSESPARTNERE

Mens enhver besøgende kan se klassesiderne, skal du for at kunne bruge klassesiderne og deltage i onlinekurserne vælge en login-identifikation (“bruger-id”) og en brugeradgangskode (“brugeradgangskode”), der er unik og helt anderledes end dit bruger-id (samlet en "brugerkonto"). Du accepterer, at du aldrig vil videregive eller dele adgang eller adgangsoplysninger til din brugerkonto med nogen tredjepart af en eller anden grund.

Når du opretter din brugerkonto, bliver du muligvis bedt om eller krævet at indtaste yderligere oplysninger, inklusive men ikke begrænset til dit navn og din e-mail-adresse. Yderligere oplysninger kan være nødvendige for at bekræfte din identitet. Du forstår og accepterer, at alle oplysninger, du leverer, er nøjagtige, aktuelle og komplette, og at du vil vedligeholde og opdatere dine oplysninger for at holde dem nøjagtige, aktuelle og komplette. Du anerkender, at hvis nogen af ​​dine oplysninger er usande, unøjagtige, ikke aktuelle eller ufuldstændige, forbeholder vi os retten til at opsige din brug af klassesiderne og din tilmelding til onlinekurserne.

Ud over registreringsprocessen, som en del af din brug af klassesiderne eller deltagelse i onlinekurserne, kan vi få visse oplysninger om dig og din præstation i onlinekurserne. Nogle af disse oplysninger kan være personligt identificerbare oplysninger. Vi kan bruge, vedligeholde og gemme disse oplysninger til at levere visse tjenester til dig nu og i fremtiden og kan dele sådanne oplysninger med tredjeparter i forbindelse med sådanne tjenester. For eksempel, som nærmere beskrevet i vores fortrolighedspolitik, kan vi dele visse materialer eller oplysninger om dig med tredjeparter, herunder dine karakterer / score i vores klasser.

Vores fortrolighedspolitik forklarer yderligere, hvordan vi behandler oplysninger, der er indsamlet og modtaget fra dig, når du bruger onlinekurserne. Vores fortrolighedspolitik er hermed indarbejdet i disse brugsbetingelser som reference. Læs denne politik omhyggeligt for videregivelse vedrørende indsamling, brug og videregivelse af dine personlige oplysninger.

Klassesiderne er tilgængelige for enhver bruger. Adgangen til onlinekurserne er dog begrænset til deltagere eller studerende, der har en registreret brugerkonto. Ved at registrere accepterer du, at:

 • du er kun tilmeldt kurset en gang og vil ikke oprette flere brugerkonti; og
 • du vil overholde disse brugsbetingelser.

Yderligere krav gælder for studerende. Som studerende accepterer du ud over ovenstående punkter, at:

 • du tilmelder dig med det formål at gennemføre online kurser, udføre lektieopgaver, tage og indsende eksamener og andre aktiviteter relateret til at tage klassen
 • hvis du tager et online kursus for akademisk kredit eller certificering som studerende for eller på anden måde gennem en uddannelsespartner, såsom akkrediterede universiteter og andre uddannelsesinstitutioner, virksomhedssponsorer og almennyttige fonde og institutioner (hver en "uddannelsespartner" ), en sådan kredit eller certificering kan kun tildeles direkte af Uddannelsespartneren baseret på dens egne politikker og procedurer, og du kan blive krævet af den Uddannelsespartner at være registreret eller tilmeldt Uddannelsespartneren for at modtage kredit eller certificering; og under alle omstændigheder vil APWASI ikke have nogen autoritet eller ansvar med hensyn til tildeling af akademisk kredit eller certificering leveret af en uddannelsespartner til noget online kursus;
 • hvis du ikke tager et online kursus for akademisk kredit eller certificering leveret af en uddannelsespartner, kan du, med forbehold af din tilfredsstillende præstation bestemt efter APWASI's eget skøn, blive tildelt et bekræftet gennemførelsesbevis ved afslutningen af ​​det gældende online kursus (“Bekræftet certifikat”), og du anerkender, at et sådant bekræftet certifikat, der tildeles, muligvis ikke er tilknyttet noget college, universitet, firma eller anden certificerende institution og måske ikke står i stedet for et kursus, der er taget med en uddannelsespartner eller formidlet akademisk kredit eller certificering for enhver uddannelsespartner;
 • du anerkender, at instruktører på ethvert onlinekursus ikke er forpligtet til at gøre noget forsøg på at få kurset anerkendt af nogen akkrediteret eller anden uddannelsesinstitution; og du vil overholde de studerendes adfærdspolitik, der er anført nedenfor.

Onlinekurser, du til certificering fra APWASI-webstedet, er berettigede til refusion på de betingelser, der er specificeret i afsnittet med titlen "Betalingsbetingelser" nedenfor. Hvis der udstedes en refusion, modtager du ikke længere certificering og tilknyttede tjenester til kurset.

HVIS DU IKKE KVALIFICERER MÅ DU IKKE DELE ONLINE KURSERNE.

APWASI kan stille visse onlinekurser til rådighed for studerende og deltagere i partnerskab med eller på vegne af dets uddannelsespartnere. Din adgang til sådanne onlinekurser kan blive givet dig via din enkelt brugerkonto. Du anerkender og accepterer, at ethvert onlinekursus tilknyttet en uddannelsespartner kan være underlagt vilkår, politikker og procedurer for den relevante uddannelsespartner ud over APWASIs vilkår, politikker og procedurer. Uden at begrænse det foregående, hvis du er studerende registreret eller tilmeldt eller på anden måde deltager i en uddannelsespartner og tager et online kursus til kredit eller certificering gennem den uddannelsespartner, anerkender du og accepterer, at (a) uddannelsespartneren kan har sine egne vilkår, politikker eller procedurer vedrørende din berettigelse til at deltage i online-kurset, din deltagelse i online-kurset, kravene eller forudsætningerne for at modtage kredit eller certificering til online-kurset og / eller dine uddannelses- eller studereposter, alt efter hvad de måtte have relaterer til din deltagelse og ydeevne i online-kurset, og (b) dine uddannelses- eller studereposter vedligeholdes af uddannelsespartneren, herunder med henblik på tildeling af kredit eller certificering, og ikke kun APWASI.

APWASI og instruktørerne til onlinekurserne forbeholder sig ret til at ændre, ændre eller omarrangere tidsplanen for emner til onlinekurserne samt pointværdien eller vægten af ​​opgaver, prøver, quizzer, eksamener, projekter og andre sådanne evalueringer af fremskridt . Et bekræftet certifikat tildeles efter APWASIs og instruktørernes eget skøn studerende, der har gennemført kurset til tilfredshed med APWASI. Ved at deltage i onlinekurserne anerkender studerende, at APWASI og instruktørerne opretholder retten og evnen til at tilpasse, ændre eller revidere onlinekurserne, som APWASI og instruktørerne finder passende.

POLITIK FOR BRUGERENS OPFØRELSE

I det omfang du er registreret eller tilmeldt dig som studerende i eller på anden måde deltager i en uddannelsespartner eller anden institution med sin egen politik vedrørende studerendes og / eller medarbejderadfærd eller en "honor code", gælder disse vilkår for dig som studerende og / eller medarbejder ved en sådan institution. Derudover, medmindre følgende er i modstrid med en sådan politik eller ære kode, accepterer enhver bruger af onlinekurserne, at han eller hun:

 • vil ikke chikanere andre studerende, deltagere eller besøgende;
 • vil ikke snyde på nogen lektieopgaver eller eksamener til onlinekurserne;
 • vil ikke sende noget sikkert testmateriale online (som defineret nedenfor);
 • vil ikke dele løsninger på lektier eller eksamener; og
 • vil straks underrette instruktørerne, hvis han eller hun bliver opmærksom på enhver anden bruger, der snyder eller overtræder disse brugsbetingelser.

Som en betingelse for at få adgang til klassesiderne og / eller bruge onlinekurserne, accepterer du ikke (a) at reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte til kommercielle formål nogen del af onlinekurserne, bortset fra som udtrykkeligt tilladt i henhold til disse brugsbetingelser; (b) bruge APWASI 'navn, varemærker, servicemærker eller andet materiale i forbindelse med eller til at overføre enhver uopfordret kommunikation eller e-mail; (c) bruge ethvert stort volumen, automatiseret eller elektronisk middel til at få adgang til klassesiderne (inklusive uden begrænsning robotter, edderkopper eller scripts); (d) indramme klassesiderne, placere pop op-vinduer over dets sider eller på anden måde påvirke visningen af ​​dets sider (e) fejlagtigt angive, efterligne eller på anden måde give en urigtig gengivelse af din identitet, herunder men ikke begrænset til brugen af ​​et pseudonym eller forkert fremlægge din tilknytning til en person eller enhed, tidligere eller nuværende; (f) tvinge overskrifter eller på anden måde manipulere identifikatorer for at skjule oprindelsen til enhver kommunikation, der transmitteres gennem onlinekurserne; eller (g) interferere med eller forstyrre Onlinekurser eller servere eller netværk, der er forbundet til Onlinekurser, eller ikke overholde krav, procedurer, politikker eller regler for netværk, der er forbundet med Onlinekurser.

Derudover må du ikke sende, uploade eller transmittere til eller på anden måde stille til rådighed via klassesiderne eller onlinekurserne noget indhold, kommunikation eller anden information (samlet set "Uautoriseret indhold"):

 • der er uanstændigt, bedragerisk, uanstændigt eller injurierende, eller der bagvaskes, misbruges, chikanerer, diskriminerer eller truer andre;
 • der indeholder vira, trojanske heste, orme, tidsbomber, annulleringsbotter eller andre deaktiverende enheder eller andre skadelige komponenter beregnet til, eller som kan beskadige, skadeligt interferere med, skjult opsnappe eller ekspropriere ethvert system, data eller personlig information;
 • at du ikke har ret til at videregive eller stille til rådighed i henhold til nogen lovgivning eller under kontraktmæssige eller tillidsmæssige forhold (såsom insiderinformation eller ejendomsretlige og fortrolige oplysninger, der er lært eller videregivet som en del af ansættelsesforhold eller under ikke-afsløringsaftaler);
 • der består af ethvert stort volumen, automatiseret eller elektronisk middel til at få adgang til klassesiderne (inklusive uden begrænsning robotter, edderkopper eller scripts);
 • der krænker ophavsret, patent, varemærke, forretningshemmelighed, reklamationsret eller anden intellektuel ejendom eller ejendomsret for enhver tredjepart;
 • der krænker rettighederne for andre brugere af klassesiderne; eller
 • der overtræder enhver gældende lokal, statslig, national eller international lov eller på anden måde fortaler eller tilskynder enhver ulovlig aktivitet.

APWASI INTELLEKTUEL EJENDOMSRETTIGHEDER

Klassesiderne ejes og drives af APWASI. APWASI forbeholder sig retten til enhver tid og fra tid til anden at ændre, afbryde, midlertidigt eller permanent, Klassesiderne eller enhver del af en del deraf, med eller uden varsel til dig. Du accepterer, at APWASI ikke er ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for ændringer, suspensioner eller ophør af klassesiderne eller nogen del deraf. Intet i disse brugsbetingelser skal fortolkes således, at det forpligter APWASI til at vedligeholde og understøtte klassesiderne eller nogen del af en del deraf i løbet af disse brugsvilkår.

Alt indhold eller andet materiale, der er tilgængeligt på klassesiderne eller gennem onlinekurser, inklusive men ikke begrænset til online lektioner, videolektioner, quizzer, præsentationsmateriale, hjemmearbejdsopgaver, programmeringsopgaver, programmer, kode og andre billeder, tekst, layouts, arrangementer, displays, illustrationer, dokumenter, materialer, lyd- og videoklip, HTML og filer (samlet, "Indholdet") tilhører APWASI, eller de har den offentlige ret til at bruge dette materiale og eller har opnået retten til bruger sådanne oplysninger og / eller dets tilknyttede selskaber eller licensgivere og er beskyttet af copyright, patent og / eller andre immaterielle rettigheder under canadisk og udenlandsk lovgivning.

APWASI-logoer, varemærker og servicemærker, der kan forekomme på klassesiderne ("mærker"), tilhører APWASI og er beskyttet under canadisk og udenlandsk lovgivning. Alle andre varemærker, servicemærker og logoer, der bruges på klassesiderne, med eller uden tilskrivning, er varemærker, servicemærker eller logoer tilhørende deres respektive ejere. Derudover er elementer fra klassesiderne beskyttet af handelsdrag og andre føderale og statslige love om intellektuel ejendomsret og må ikke kopieres, reproduceres, downloades eller distribueres på nogen måde helt eller delvist uden APWASIs udtrykkelige skriftlige samtykke.

Medmindre andet udtrykkeligt er tilladt i disse brugsbetingelser, må du ikke kopiere, sælge, vise, reproducere, offentliggøre, ændre, oprette afledte værker fra, overføre, distribuere eller på anden måde kommercielt udnytte på nogen måde klassesiderne, onlinekurser eller andre Indhold. Du må ikke reverse-engineer, dekompilere, adskille eller på anden måde få adgang til kildekoden til software, der kan bruges til at betjene Onlinekurserne. Fra tid til anden kan APWASI inkludere software, kode, instruktioner eller anden sådan information i indholdet eller materialet til onlinekurserne; sådanne oplysninger gives kun på en "as-is" basis til instruktionsformål og er underlagt afsnittet Ansvarsfraskrivelse og begrænsning af forpligtelser nedenfor og andre vilkår heri. Enhver brug af sådanne oplysninger til kommercielle formål er strengt forbudt. APWASI og / eller dets tilknyttede virksomheder og licensgivere forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet heri til klassesiderne, onlinekurser, indhold og mærker.

LICENS TIL AT BRUGE KLASSEPLADSERNE OG ONLINE KURSERNE

Med forbehold for din overholdelse af disse brugsbetingelser giver APWASI dig hermed en frit tilbagekaldelig, verdensomspændende, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlicensierbar begrænset ret og licens (a) til at få adgang til, internt bruge og vise klassesiderne og online Kurser, inklusive indholdet, på din placering udelukkende efter behov for at deltage i online-kurser som tilladt nedenfor. Du skal overholde alle meddelelser om ophavsret eller begrænsninger indeholdt på klassesiderne eller indholdet. Du må ikke slette nogen tilskrivninger, juridiske eller ejendomsretlige meddelelser på klassesiderne eller indholdet.

BRUGERINDHOLD

Hvor det er relevant, kan onlinekurserne give dig mulighed for at uploade forumindlæg, brugerdiskussioner, profilsider og andet indhold og medier til social interaktion eller visse oplysninger og materialer til brug med klassesiderne eller onlinekurser, f.eks. Spørgsmål , hypotetiske, eksempler osv. (samlet, "Brugerindhold"). APWASI hævder ikke ejerskab af noget brugerindhold, som du må indsende eller stille til rådighed for optagelse på klassesiderne eller onlinekurserne. Derfor er brugeren, med forbehold af nedenstående licens til APWASI, den eneste og eksklusive ejer af alle rettigheder, ejendom og interesse i og til brugerindholdet.

Med hensyn til ethvert brugerindhold, du sender til APWASI (inklusive til optagelse på klassesiderne eller onlinekurser), eller som på anden måde stilles til rådighed for APWASI, giver du hermed APWASI en uigenkaldelig, verdensomspændende, evigvarende, royaltyfri og ikke-eksklusiv licens at bruge, distribuere, reproducere, ændre, tilpasse, offentligt udføre og offentligt vise sådant brugerindhold på klassesiderne eller i onlinekurserne eller på anden måde udnytte brugerindholdet med ret til at underlicensere sådanne rettigheder (til flere niveauer) til enhver formål (herunder til ethvert kommercielt formål) bortset fra at med hensyn til brugerindhold, der består af en undertekst, billedtekst eller oversættelse af indhold, accepterer du, at den licens, der er givet til APWASI ovenfor, er eksklusiv. APWASI forbeholder sig retten til at fjerne ethvert brugerindhold til enhver tid og af enhver grund.

I det omfang du leverer noget brugerindhold, erklærer du og garanterer, at (a) du har alle nødvendige rettigheder, licenser og / eller godkendelser til at levere sådant brugerindhold og tillader APWASI at bruge sådant brugerindhold som angivet ovenfor, (b) sådan Brugerindhold er nøjagtigt og med rimelighed komplet, (c) som mellem dig og APWASI, er du ansvarlig for betaling af eventuelle tredjepartsgebyrer i forbindelse med levering og brug af sådant brugerindhold, og (d) sådant brugerindhold ikke og vil ikke krænke eller misbrugte tredjeparts rettigheder eller udgøre en bedragerisk erklæring eller vildledende fremstilling eller urimelig forretningspraksis.

Med hensyn til enhver indsendelse af brugerindhold accepterer du at overholde alle gældende lokale regler, herunder men ikke begrænset til regler vedrørende online adfærd og acceptabelt indhold. Specifikt accepterer du at overholde alle gældende love vedrørende transmission af tekniske data, der eksporteres fra det canadiske land eller det land, hvor du bor.

ANVENDELSE AF LEVERET KOMMUNIKATIONSMETODER OG RELATEREDE TJENESTER

Onlinekurserne giver dig muligvis mulighed for at sende meddelelser til brugerfora eller brugeranmeldelsessider, gå ind i chatrum eller sende lignende meddelelser og kommunikation til tredjepartsudbydere, andre brugere og / eller APWASI. Du accepterer kun at bruge kommunikationsmetoder, der er tilgængelige på onlinekurserne, til at sende kommunikation og materiale relateret til det emne, som APWASI leverede kommunikationsmetoden til, og du accepterer endvidere, at al sådan kommunikation fra dig er underlagt og styret af disse vilkår for Brug. Ved at bruge en af ​​de kommunikationsmetoder, der er tilgængelige på Onlinekurserne, anerkender du og accepterer, at (a) alle kommunikationsmetoder udgør offentlige og ikke private kommunikationsmidler mellem dig og den anden part eller parter, (b) kommunikation sendt til eller modtaget fra tredjepartsudbydere eller andre tredjeparter er ikke godkendt, sponsoreret eller godkendt af APWASI på nogen måde (medmindre andet udtrykkeligt er angivet af APWASI) og (c) kommunikation er ikke forudgået, efter gennemgået, screenet, arkiveret eller på anden måde overvåges af APWASI på nogen måde, skønt APWASI forbeholder sig retten til at gøre det til enhver tid efter eget skøn i overensstemmelse med disse brugsbetingelser. Derudover kan APWASI gennem sådanne kommunikationsmetoder stille visse typer tjenester til rådighed for dig. For eksempel kan APWASI muliggøre chatrumservices, der giver dig mulighed for at kommunikere med APWASI-medarbejdere, som en del af din deltagelse i et online-kursus, så du kan stille spørgsmål om det akademiske materiale i online-kurset eller om din generelle oplevelser på klassesiderne. Du anerkender og accepterer, at sådanne tjenester (f.eks. Chatrumtjenester) kan overvåges eller registreres med henblik på kvalitetskontrol, og at informationen eller materialet, der leveres som en del af tjenesterne, betragtes som "Indhold" i henhold til disse brugsbetingelser og leveres til uddannelsesmæssige kun til formål.

BETALINGSBETINGELSER

For at købe tjenester eller produkter, der tilbydes af APWASI via Class Sites, skal du have internetadgang og en aktuelt gyldig accepteret betalingsmetode som angivet under tilmeldingen (“Betalingsmetode”). Du accepterer, at APWASI eller dets tredjeparts betalingsudbyder lagrer dine betalingsoplysninger. Du accepterer også at betale for de produkter, du køber via APWASI Class Sites, når de forfalder.

KLAGEPOLITIK

APWASI er forpligtet til kundetilfredshed. Det er vores politik at gøre det muligt for alle brugere at kommunikere eventuelle problemer, de måtte have, til virksomheden. Vi svarer på alle kundeproblemer inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen.

Hvis du har problemer eller klager, hilser vi din feedback og input velkommen. Send dine klager eller tanker til info@apwasi.com.

REFUNDERING POLITIK

VIGTIGT: Du har ikke ret til refusion, hvis et APWASI-firmaprodukt er blevet annulleret eller ikke længere er tilgængeligt på grund af en overtrædelse af APWASI 'brugsbetingelser. APWASI har INGEN TILBAGEBETALINGSPOLITIK på nogen kurser, der er købt og tilmeldt af studerende.

APWASI PRIVATPOLITIK

Denne fortrolighedspolitik beskriver, hvordan APWASI og dets agenter (“APWASI”) behandler de oplysninger, du giver os, eller som vi ellers indsamler. Denne fortrolighedspolitik beskriver også dine valg vedrørende brug, adgang og rettelse af dine personlige oplysninger. "Du" henviser til den person eller enhed, der bruger Tjenesten. "Tjenesten" er de uddannelses- og træningsmuligheder, der leveres via ethvert websted eller applikation, der tilbydes af APWASI. "Personlige oplysninger" inkluderer de oplysninger, vi indsamler direkte fra dig, samt personlige oplysninger fra udstedere (defineret nedenfor) og tredjeparts tjenester (defineret nedenfor).

Denne fortrolighedspolitik beskriver vores bredeste potentielle brug af dine personlige oplysninger, skønt vi faktisk kan bruge langt mindre brug. Grundlaget for vores behandling af dine personlige oplysninger er dit samtykke. Ingen lov kræver, at du giver os dine personlige oplysninger. Du kan når som helst trække dit samtykke til os om at behandle dine personlige oplysninger tilbage, men det kan forhindre dig derefter i at bruge webstedet og tjenesten. Vi sletter dine personlige oplysninger efter tilbagetrækningen af ​​dit samtykke, men en sådan tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af ​​behandlingen inden tilbagetrækningen.

APWASI indsamler personlige oplysninger, når du vælger at sende dem via e-mail, en online formular eller en anden metode. Vi indsamler også information gennem cookies (se afsnittet "APWASI Brug af 'Cookies' nedenfor for detaljer).

APWASI opretholder også en log med visse oplysninger om besøgende på vores websteder, herunder, men ikke begrænset til, internetprotokol (“IP”) adresse (en computers numeriske internetadresse), tredjepartswebsteder, hvorfra besøgende får adgang til vores websted, type webbrowsere brugte og viste sider. Sådanne oplysninger kan behandles som personlige oplysninger.

Ved din brug af tjenesten accepterer du vores brug og videregivelse af dine personlige oplysninger i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik.

APWASI-TJENESTEN

Tjenesten er en internetbaseret, hostet platform designet til at levere onlineuddannelse til enkeltpersoner, virksomheder og organisationer, der abonnerer på tjenesten.

Vi kan give dine oplysninger til pålidelige partnere, der arbejder på vegne af eller med, APWASI i henhold til fortrolighedsaftaler for at hjælpe APWASI med at levere tjenesten. De kan også hjælpe APWASI med at kommunikere med dig om tjenesten og om tilbud fra APWASI og vores partnere, hvor du har givet os passende tilladelser.

INFORMATION OM DIG, AT DU GIVER OS

Når du tilmelder dig eller bruger Tjenesten, kan du blive bedt om at give os oplysninger om dig selv, såsom dit navn og din e-mail-adresse. Når du konfigurerer dine kontoindstillinger, kan du indtaste yderligere oplysninger om dig selv. Du kan også vælge brugerkonfigurationsindstillinger, der bestemmer, hvordan tjenesten ser ud og fungerer. Du kan til tider også sende os en e-mail, der ikke kun kan indeholde din e-mail-adresse, men andre oplysninger om dig, herunder hjem- eller forretningsadresser, telefonnumre eller kontooplysninger. De oplysninger, du giver os, kan også omfatte udsagn, du afgiver i tjenesten, såsom udtalelser, servicevurderinger eller andre udsagn, der kan identificere dig personligt.

Vi giver dig et bruger-id (en e-mail-adresse) og en kontoaktiverings-e-mail, så du kan få adgang til tjenesten og oprette en brugerprofil til brug som beskrevet nedenfor. Når du først logger på tjenesten, får du din profil, som indeholder de oplysninger, der er leveret til os. Du vil være i stand til at opdatere eller rette kontaktoplysningerne i din profil. Du modtager muligvis visse e-mails vedrørende din brug af Tjenesten. Dine kontaktoplysninger føjes også til APWASIs bibliotek over nuværende og tidligere brugere af Tjenesten.

Vi kan bruge dine personlige oplysninger til at kontakte dig angående din brug af tjenesten til kundesupportformål og til at informere dig om opdateringer, ændringer og andre forhold i forbindelse med tjenesten og oplysninger om andre tjenester, som vi tilbyder i overensstemmelse med dit abonnement. præferencer. Du kan nægte at modtage e-mail eller e-mail fra os, der ikke vedrører direkte din adgang til eller brug af tjenesten ved at vælge opt-out-linket i en sådan e-mail eller ved at kontakte os på it@APWASI.com .

APWASI opretholder også en historik over din adgang til tjenesten og visse handlinger, du foretager, mens du får adgang til tjenesten, en log over brugernes IP-adresser, det tredjepartswebsted, hvorfra brugere får adgang til tjenesten, typen af ​​anvendte webbrowsere for at få adgang til Tjenesten og browserens indstillinger, der kan påvirke Tjenestens ydeevne (samlet, "Oplysninger om brugslog"). Med henblik på opretholdelse og forbedring af serviceydelse og sikkerhed kan APWASI muligvis bruge loggen om oplysninger, oplysninger om din browser og andre lokale computerindstillinger. Vi kan også bruge brugslogoplysninger til at skræddersy vores kommunikation til dig om tjenesten og kontakte dig i forbindelse med at yde support. Vi kan også samle brugslogoplysninger for at oprette eller offentliggøre statistiske analyser og rapporter om serviceforbrug. Vi godkender ikke offentliggørelse af personlige oplysninger om nogen bruger uden forudgående skriftligt samtykke fra en sådan person.

Oplysninger om dig modtaget fra mobilapplikation

Når du downloader og bruger tjenesten via vores mobilapplikation, indsamler vi automatisk oplysninger om den type enhed, du bruger, operativsystemversion, brugeridentifikation og enhedsidentifikator.

Vi sender muligvis push-meddelelser. Du kan muligvis deaktivere push-meddelelser på enhedsniveau.

YDERLIGERE BRUG AF TJENESTEOPLYSNINGER

Ud over de anvendelser, der er beskrevet ovenfor, af de oplysninger, der er modtaget i forbindelse med din brug af tjenesten, bruger APWASI og, hvor det er specificeret, deler dine oplysninger:

At levere support eller andre tjenester, som du har anmodet om, og at svare på dine forespørgsler.

At deltage i transaktioner med dig, herunder at kontakte dig om din konto eller transaktioner.

APWASI bruger muligvis finansielle oplysninger, kreditkort og betalingsoplysninger, som du giver, til at behandle transaktioner. APWASI kan være nødvendigt at dele nogle af disse oplysninger med leverandører, leveringstjenester, kreditkort clearingcentre og andre tredjeparter for at gennemføre transaktionerne.

For at underrette dig om relevante muligheder såsom nye produktudgivelser og serviceudvikling, relaterede fakta eller programmering, der kan være relevante for dig.

At tilbyde online fora og sociale netværk. Tjenesten giver brugerne mulighed for at deltage i interaktive diskussioner og sende kommentarer og andet indhold. Bemærk, at alle oplysninger, du deler, kan blive offentligt tilgængelige.

For at forbedre kvaliteten og lette brugen af ​​tjenesten.
At betjene tjenesten ved hjælp af tredjeparter. APWASI kan bruge tjenester fra tredjepartsudbydere, såsom hostingtjenester og softwareudviklere, til støtte for dets drift af Tjenesten. Når vi gør det, vil vi tage skridt til at sikre, at sådanne tjenesteudbydere implementerer passende fortroligheds- og sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik for at sikre mod uautoriseret brug eller videregivelse af dine oplysninger. Disse virksomheder har kun tilladelse til at bruge dine personlige oplysninger efter behov for at levere disse tjenester til os.

For at overholde juridiske krav. Derudover kan vi også videregive oplysninger om dig som krævet af loven, såsom at overholde en stævning eller anden juridisk proces, når vi i god tro mener, at videregivelse med rimelighed er nødvendig for at håndhæve vores rettigheder eller beskytte vores operationer eller brugere eller andre undersøge bedrageri eller som reaktion på juridiske processer eller statslige efterforskninger i overensstemmelse med vores interne politik for adgang fra statslige myndigheder eller under presserende omstændigheder som reaktion på en opfattet væsentlig trussel mod en persons sundhed eller ejendom.

GENEREL

PLACERINGSBASEREDE TJENESTER

Den enhed, du bruger til at få adgang til webstedet eller tjenesten, kan give os din placering. Disse oplysninger kan deles, hvor placeringen er relevant for afslutningen af ​​kurset.

SIKKERHED

APWASI træffer passende og rimelige forholdsregler for at implementere passende administrative og tekniske procedurer for at beskytte sikkerheden af ​​personlige oplysninger, der leveres eller genereres gennem tjenesten. Vi tillader personer, der arbejder for os, kun at få adgang til og bruge dine oplysninger på en måde, der er i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik.

Vi beskytter sikkerheden af ​​dine oplysninger under transmission ved hjælp af TLS (Transport Layer Security) og SSL (Secure Sockets Layer) eller anden krypteringsteknologi, der krypterer de oplysninger, du indtaster. Hvor det er relevant, tilsløres og / eller krypterer vi oplysninger i vores systemer og / eller under overførsel af information. APWASI gennemgår regelmæssigt de kryptografiske protokoller, den bruger til at beskytte dine personlige oplysninger og deres personlige oplysninger.

På grund af internetets art og af andre grunde kan vi ikke garantere sikkerheden af ​​dine personlige oplysninger, så du bør tage forholdsregler for at beskytte dem, når du er på internettet, såsom at ændre adgangskoder ofte ved hjælp af en kombination af bogstaver og tal, når oprette adgangskoder ved hjælp af en sikker browser og være sikker på at logge af tjenesten, når du er færdig med at bruge en delt computer.

TREDJEPARTSSIDER

Tjenesten kan omfatte hyperlinks til tredjepartswebsted, der hverken ejes eller administreres af os, og som beskrevet ovenfor kan du bruge visse tredjepartstjenester i forbindelse med den uddannelse, der udstedes gennem tjenesten. APWASI har ingen kontrol over disse tredjepartstjenester, og din interaktion med disse tredjeparter er underlagt deres privatlivspolitikker og brugsbetingelser.

INFORMATION INDSAMLET AF ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSPROTOKOLLER OG WEB-BEACONS

Vi kan indsamle oplysninger om dig og din brug af tjenesten gennem elektroniske kommunikationsprotokoller, web-beacons, cookies, indlejrede URL'er, pixeltags og relaterede enheder eller teknologier.

Som det er tilfældet, når du besøger de fleste websteder, genereres visse oplysninger automatisk og lagres om dine besøg. Sådanne oplysninger kan omfatte: oplysninger om netværksrute (f.eks. Hvor du kom fra); udstyrsinformation (f.eks. enhedstype, operativsystem, browsertype); IP-adresse og datoer og tidspunkter for dine besøg.

Vi bruger muligvis dine personlige oplysninger til at informere dig om andre APWASI-tjenester, der kan interessere dig, og til at indsamle feedback fra dig.

APWASI ANVENDELSE AF “COOKIES”

En cookie er et lille stykke information, der sendes af en webserver til en webbrowser, der er gemt på din computer, så den senere kan læses, så serveren kan identificere browseren entydigt. Nogle cookies forbliver muligvis på en brugers computer, efter at brugeren forlader webstedet. De fleste browsere giver dig information om og kontrol over cookies, herunder en funktion til at fravælge brugen af ​​cookies. Du kan indstille din browser til at advare dig, når en cookie bruges, og acceptere eller afvise den. Du kan også indstille din browser til at afvise alle cookies eller kun acceptere cookies, der returneres til de oprindelige servere. Du kan dog muligvis ikke bruge nogle af funktionerne i tjenesten, hvis du deaktiverer cookies. For mere information om administration af cookies, gå til www.allaboutcookies.org eller besøg www.youronlinechoices.com, som har yderligere oplysninger om adfærdsmæssig reklame og online privatliv.

Vores websted bruger cookies eller lignende teknologier til at skelne dig fra andre brugere og til at indsamle oplysninger om dine online præferencer og til at analysere tendenser, administrere hjemmesiden, spore brugernes bevægelser omkring hjemmesiden og til at indsamle demografiske oplysninger om vores brugerbase som helhed . Dette hjælper os med at give dig en god oplevelse, når du gennemsøger vores websteder og giver os mulighed for at forbedre vores websteder. Vores hovedformål med at bruge cookies er at lette og forbedre kommunikation og interaktion mellem dig og vores websteder, men cookies kan bruges til andre formål. Cookies til tjenesten kan indsamle en unik identifikator, brugerkonfigurationsindstillinger og profiloplysninger. APWASI bruger også cookies til at indsamle generel brug og statistisk volumeninformation, der ikke inkluderer personligt identificerbare oplysninger.

Ved at fortsætte med at gennemse websiden giver du samtykke til vores brug af cookies, når vi anvender dem.

VI BRUGER FØLGENDE COOKIES:

Strengt nødvendige cookies kræves til driften af ​​vores websted. De inkluderer f.eks. Cookies, der giver dig mulighed for at logge ind på sikre områder på vores websted.
Analytiske / performance-cookies, der indsamler oplysninger om, hvordan du bruger vores websted. De giver os mulighed for at genkende og tælle antallet af besøgende og se, hvordan besøgende bevæger sig rundt på vores websted. Dette hjælper os med at forbedre den måde, vores hjemmeside fungerer på. Disse cookies placeres undertiden af ​​tredjepartsudbydere af webtrafikanalysetjenester, såsom Google Analytics.
Funktionalitetscookies, der husker valg, du foretager, og genkender dig, når du vender tilbage. Dette giver os mulighed for at personliggøre vores indhold, hilse på dig ved navn og huske dine præferencer (for eksempel dit valg af sprog eller region).
Målretning af cookies, der indsamler oplysninger om dine browservaner, såsom de sider, du har besøgt, og de links, du har fulgt. Vi bruger disse oplysninger til at gøre vores websted mere relevant for dine interesser, og hvis vi muliggør reklame, for at gøre annoncering mere relevant for dig samt for at begrænse antallet af gange, du ser en annonce. Disse cookies placeres normalt af tredjeparts reklamenetværk. De husker det andet websted, du besøger, og disse oplysninger deles med tredjepartsorganisationer, for eksempel annoncører.
Vi bruger Google Analytics. For oplysninger om, hvordan Google behandler og indsamler dine oplysninger om dette produkt, og hvordan du kan fravælge, se https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

APWASI og dets tjenesteudbydere, leverandører og partnere, kan bruge sporing på tværs af enheder / krydskontekster. For eksempel kan du bruge flere browsere på en enkelt enhed eller bruge forskellige enheder (såsom desktops, smartphones og tablets), hvilket kan resultere i, at du har flere konti eller profiler på tværs af disse forskellige sammenhænge og enheder. Teknologi på tværs af enheder / krydsindstillinger kan bruges til at forbinde disse forskellige konti eller profiler og de tilsvarende data fra de forskellige sammenhænge og enheder.

DINE EUROPÆISKE DATABESKYTTELSESRETTIGHEDER

Hvis du er bosiddende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”), med forbehold af visse undtagelser, har du ret til:

Lær, om vi behandler dine personlige oplysninger og i givet fald for at få adgang til dem og visse oplysninger om det.
Få urigtige personlige oplysninger rettet eller fjernet, og få ufuldstændige personlige oplysninger udført.
Har dine personlige oplysninger slettet, når:
Det er ikke længere nødvendigt for de indsamlede formål;
Du trækker dit samtykke tilbage til at behandle det;
Vi har behandlet det ulovligt; eller
EU- eller medlemsstats lovgivning, som vi er underlagt, kræver sletning.
Begræns vores behandling af dine personlige oplysninger, når:
Du bestrider dens nøjagtighed (i en periode, der er nødvendig for at bekræfte det);
Behandlingen er ulovlig, og du foretrækker begrænsning af brugen frem for sletning; eller
Vi har ikke længere brug for dataene, men du har brug for dem i forbindelse med juridiske krav.
Få i brugbar form de personlige oplysninger, du har givet os, og hvis det er teknisk muligt, skal de sendes direkte til en anden controller, som du udpeger.
Indgiv en klage til en medlemsstats tilsynsmyndighed for databeskyttelse.
For at udøve disse rettigheder kan du kommunikere med vores primære kontaktpunkt for privatlivets fred ved hjælp af kontaktoplysningerne i slutningen af ​​denne fortrolighedspolitik.

Hvis du bor i EØS, behandler APWASI dine personlige oplysninger i overensstemmelse med al gældende databeskyttelseslovgivning.

FØLSOMME OPLYSNINGER

Send os ingen følsomme personlige oplysninger (f.eks. Personnumre eller andre nationale identifikatorer eller oplysninger relateret til race eller etnisk oprindelse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, sundhed, sexliv eller seksuel orientering, genetisk eller biometrisk information, kriminel baggrund eller fagforeningsmedlemskab).

ADGANG, OPBEVARING OG SLETNING

Efter anmodning vil APWASI give dig oplysninger om, hvorvidt vi har nogen af ​​dine personlige oplysninger. Du kan få adgang til, rette eller anmode om sletning af dine personlige oplysninger ved at logge ind på din konto eller kontakte os på it@APWASI.com. Vi svarer på din anmodning inden for en rimelig tidsramme.

APWASI kan opbevare dine personlige oplysninger, så længe din konto er aktiv, og så længe opbevaring er påkrævet eller tilladt i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik eller på anden måde ved lov. Når APWASI sletter dine personlige oplysninger, gør APWASI det på en måde, der er designet til at sikre, at de ikke kan rekonstrueres.

VISNING AF DATA TIL STØTTE

Med det formål at yde tjenesten og tilhørende support inklusive besvare eventuelle spørgsmål, du måtte have, kan APWASI se og behandle dine personlige oplysninger fra lande uden for EØS, som EU anser for at have ikke-tilstrækkelig databeskyttelseslovgivning, herunder den canadiske.

BRUG AF MINDRE & COPPA-OVERHOLDELSE

Den gratis version af Tjenesten er kun beregnet til brug af voksne. APWASI promoverer ikke online til børn og indsamler ikke bevidst nogen personligt identificerbar information fra børn under XNUMX år undtagen i henhold til den COPPA-kompatible løsning beskrevet nedenfor. Hvis du mener, at en person under XNUMX år har videregivet personligt identificerbare oplysninger gennem tjenesten, bortset fra den COPPA-kompatible løsning, bedes du straks rapportere dette til os ved at sende os en e-mail på: info@APWASI.com med “Notice” of Underage Person ”i emnelinjen.

SELSKABSLIGE SAGER

APWASI kan give vores investorer, partnere og andre aggregerede oplysninger (dvs. oplysninger, der ikke identificerer brugere personligt) om brugere af Tjenesten. Derudover kan APWASI videregive dine personlige oplysninger til en efterfølger eller erhvervende enhed som en del af en fusion, erhvervelse, reorganisering eller anden transaktion, der involverer alle eller i det væsentlige alle APWASIs aktiver eller aktier eller den forretning, som Tjenesten vedrører. Hvis APWASI blev solgt til eller fusioneret med et andet selskab, accepterer dette selskab at overholde vilkårene i denne fortrolighedspolitik.

Du vil blive underrettet via e-mail eller en fremtrædende meddelelse på vores websted om enhver ændring i ejerskab, brug af dine personlige oplysninger og valg, du måtte have vedrørende dine personlige oplysninger. Du har til enhver tid ret til at anmode om, at dine personlige oplysninger fjernes fra vores optegnelser.

POLITISKE OPDATERINGER

Vi kan opdatere denne fortrolighedspolitik fra tid til anden, og den opdaterede version vil være effektiv, når vi offentliggør vores behandling af efterfølgende erhvervede personlige oplysninger. Hvis vi foretager væsentlige ændringer, underretter vi dig via e-mail (sendt til den e-mail-adresse, der er angivet i din konto) eller ved hjælp af en meddelelse på dette websted, inden ændringen træder i kraft. Kontroller regelmæssigt revisionsdatoen i begyndelsen af ​​denne fortrolighedspolitik for at kontrollere, om der er ændringer. Ved at fortsætte med at bruge tjenesten, inklusive hjemmesiden, efter at en revideret version er blevet offentliggjort, accepterer du at være bundet af den reviderede fortrolighedspolitik med hensyn til efterfølgende erhvervet personlig information.

Hvis du har spørgsmål om denne fortrolighedspolitik og vores informationspraksis, bedes du kontakte os via e-mail på info@APWASI.com eller på følgende adresse:

TJENESTE TILGÆNGELIGHED OG BEGRÆNSNINGER

Du anerkender og accepterer, at APWASI 'tjenester, inklusive betalte tjenester og produkter, ikke er tilgængelige til enhver tid, og at visse brugsgrænser kan gælde. Se FAQ for yderligere oplysninger om begrænsninger og tilgængelighedstider. Du forstår også, at APWASI efter eget skøn kan begrænse, suspendere eller opsige din brug af alle APWASI-leverede tjenester relateret til APWASI 'programmer, såsom adgang til APWASI-kurser, evalueringstjenester eller certificeringer. Du forstår også, at APWASI efter eget skøn kan ændre eller afbryde alle tjenester relateret til dets programmer.

ANSVARSFRASKRIVELSE AF GARANTIER

Du anerkender og accepterer udtrykkeligt, at din brug af klassesiderne, onlinekurserne og alt indhold og tjenester, der er tilgængelige på klassesiderne, er på din eneste risiko og ansvar. ONLINE-KURSERNE (INKLUDIVT INDHOLD) LEVERES "SOM DET ER", "MED ALLE FEJL" OG "SOM TILGÆNGELIG" UDEN REPRÆSENTATIONER ELLER GARANTIER FOR ALLE SLAG, UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUDERENDE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DET IMPLICIERE OM SALGSMÆRKELIGHED, EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE. DU ANTAGER DET SAMLEDE ANSVAR OG DEN HELE RISIKO FOR DIN BRUG AF ONLINE KURSER OG INDHOLD.

APWASI OG DETS LICENSGIVER GARANTERER IKKE ELLER UDGIVER NOGENE REPRESENTATIONER VEDRØRENDE FUNKTIONEN AF DENNE ONLINE-TJENESTE, BRUG, Gyldighed, NØJAGTIGHED ELLER PÅLIDELIGHED AF ELLER RESULTATERNE AF ANVENDELSEN AF MATERIALERNE PÅ DENNE ONLINE-TJENESTE ELLER ANDRE WEBSITE-LINK SERVICE. MATERIALERNE I DENNE ONLINE-TJENESTE KAN VÆRE UDDATED, OG APWASI GIVER INGEN FORPLIGTELSE TIL AT OPDATERE MATERIALERNE I DENNE ONLINE-TJENESTE. ONLINE-TJENESTEN KAN BRUGES TIL ADGANG OG OVERFØRE INFORMATION OVER INTERNETET; DU ANERKENDER, AT APWASI OG DENNE LEVERANDØRER OG LICENSORER IKKE DRIFTER ELLER KONTROLLERER INTERNETTET. APWASI GARANTERER IKKE, AT FILENE TILGÆNGELIGE FOR DOWNLOADING FRA DENNE ONLINE-TJENESTE, HVIS ALLE, VIL VÆRE FRI FOR INFEKTION, VIRUS, WORMS, TROJANHESTE ELLER ANDEN KODE, DER MANIFESTERER KONTAMINERENDE ELLER FARLIGE EGENSKABER. APWASI GARANTERER IKKE, AT DENNE ONLINE SERVICE, SOFTWARE, MATERIALER, PRODUKTER ELLER TJENESTER VÆRER UAVBRUDT ELLER FEJLFRI, ELLER AT ALLE FEJL I DENNE ONLINE SERVICE, SOFTWARE, MATERIALER, PRODUKTER ELLER TJENESTER KORRIGERES.

UDEN BEGRÆNSNING AF DET FOREGÅENDE GARANTERER VI IKKE, AT (A) KLASSEPLADSERNE, INDHOLDET, ELLER ONLINE KURSERNE MØDER DINE KRAV ELLER FORVENTNINGER ELLER OPNÅER DE TILSIGTEDE FORMÅL, (B) KLASSEPLADSERNE ELLER ONLINE KURSERNE UDGÅR IKKE Ellers være uafbrudt, rettidigt, sikker eller fejlfri, (C) de oplysninger eller indhold, der opnås gennem klassesiderne eller online-kurserne, som chatservicetjenester, vil være nøjagtige, komplette, aktuelle, fejlfri, fejlfri eller fejlfri, PÅLIDELIG ELLER (D) AT FEJL I ELLER PÅ KLASSEPLADSERNE ELLER INDHOLDET VIL blive RETTET. DU ANTAGER AL RISIKO FOR PERSONLIGE SKADER, INKLUDERENDE DØD OG SKADE PERSONLIG EJENDOM, BÆREDET FRA BRUG AF ONLINE KURSER OG INDHOLD.

ANSVARSBEGRÆNSNING

I intet tilfælde vil APWASI og DETTE LICENSGIVERE, OG NOGEN AF DERES RESPEKTIVE TJENESTEMÆND, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, UNDEROVERGÅENDE, AGENTER, UNDERFØLGERE, RETNINGSMÆNDIGHEDER, ANSATTE ELLER DATTERFIRMAER ER ANSVARLIGE FOR ALLE INDIREKTE, SPECIELE LIGE, MULIGE LIGER FRA TABET INDTJENING, MISTEDE DATA ELLER FORRETNINGSFRISKAB, DER OPRINDES I FORBINDELSE MED ANVENDELSEN ELLER INABILITET TIL AT BRUGE DENNE ONLINE-TJENESTE, ALLE WEBSTEDER KOPPET TIL DENNE ONLINE-SERVICE, MATERIALER, SOFTWARE ELLER ANDEN INFORMATION, DER ER INDEHOLDET I ALLE ELLER ALLE SÅDANE ONLINE SERVICE, FORM FOR FORANSTALTNINGER, HVORDAN BASERET I KONTRAKT, SKADE (INKLUDERENDE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ULOVLIGTIGHED) ELLER ANDEN JURIDISK TEORI, OG HVAD ELLER IKKE RÅDET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANE SKADER. I NOE STATER TILLADES IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF TILFÆLDE ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING ELLER EKSKLUSION KAN IKKE GÆLDE FOR DIG.

Mens din brug af onlinetjenesten er på din egen risiko, hvis APWASI SKAL have noget ansvar for ethvert tab, skade eller skader, der opstår eller er relateret til denne aftale eller din brug af onlinetjenesten, er APWASI 'S TOTAL AGGREG ALLE KRAV SKAL IKKE overstige MINDRE PÅ $ 500 ELLER MÆNGDEN AF AFGIFTER, DER ER BETALT TIL APWASI ELLER DIN TILMELDENDE ORGANISATION TIL DEN GÆLDENDE DEL AF ONLINE-TJENESTEN I DET FOREGÅENDE SIX (6) MÅNEDER. DU GODKENDER, AT FRAVÆRENDE DIN AFTALE OM DENNE BEGRÆNSNING, APWASI OG DENNE LICENSORER VIL IKKE LEVERE ONLINE-TJENESTEN ELLER MATERIALERNE, DER ER TILGÆNGELIGE HER.

LINKING TIL ANDRE STEDER

Klassesiderne kan indeholde links til sider på andre websteder (“Linkede websteder”), og disse tilknyttede sider kan indeholde indhold eller tilbyde produkter og / eller tjenester til salg. APWASI forfatter, redigerer, kontrollerer eller overvåger ikke disse sammenkædede websteder. Du anerkender og accepterer, at (a) vi ikke har noget ansvar for nøjagtigheden eller tilgængeligheden af ​​oplysninger leveret af linkede websteder, og (b) vi ikke kontrollerer eller støtter sponsorerne af sådanne linkede websteder eller indholdet, produkterne, reklamen eller andet materiale præsenteret på sådanne sammenkædede websteder. Vi kan fjerne tilknyttede websteder fra klassesiderne til enhver tid af en eller anden grund eller uden grund.

APWASI ER IKKE ANSVARLIG FOR ALLE TRANSAKTIONER, DER UDFØRES AF TREDJEPARTER GENNEM DE LINKEDE SIDER ELLER FOR ENHVER ANSVAR, der stammer fra REPRÆSENTATIONER ELLER INFORMATION, DER ER GIVET PÅ SÅLIGE FORBINDELSE.

Vi sætter pris på, at linkede websteder kan indeholde materiale, hvor operatøren af ​​de linkede websteder har intellektuelle ejendomsrettigheder. Vi respekterer disse rettigheder og leverer kun linkene til informationsformål. Det faktum, at vi har linket til et linket websted, skaber eller antyder ikke noget forhold eller partnerskab med operatøren af ​​et sådant linket websted.

SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og holde APWASI, dets licensgivere og enhver af deres respektive officerer, direktører, medarbejdere, underleverandører, agenter, efterfølgere, tildelte, tilknyttede eller datterselskaber uskadelige fra og imod ethvert krav, sag, sag, retssager , sager, tab, skader, omkostninger og udgifter (inklusive rimelige advokat- og regnskabsgebyrer), der opstår eller skyldes (i) Din brug af Onlinetjenesten; (ii) din overtrædelse af denne aftale; (iii) ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger eller data leveret af dig; (iv) uautoriseret brug af indhold eller materiale tilgængeligt på eller gennem Onlinetjenesten; eller (v) ethvert indhold, som du uploader eller sender til Onlinetjenesten. Uanset det foregående er du ikke forpligtet til at skadesløse APWASI for krav om, at Onlinetjenesten, når den anvendes til den autoriserede brug, krænker tredjeparts immaterielle rettigheder. APWASI forbeholder sig ret til efter eget skøn at påtage sig eller deltage på din og din organisations bekostning i efterforskningen, afviklingen og forsvaret af enhver handling eller krav, som den er berettiget til skadesløsholdelse. Intet krav kan afvikles uden forudgående skriftligt samtykke fra APWASI, medmindre en sådan afvikling inkluderer en fuldstændig frigørelse af APWASI fra ethvert ansvar og ikke indeholder eller overvejer nogen betaling med eller påbud eller anden retfærdig lettelse, der er bindende for APWASI.

AFSLUTNING AF RETTIGHEDER

Du accepterer, at APWASI efter eget skøn kan deaktivere din konto eller på anden måde opsige din brug af klassesiderne eller onlinekurserne af en eller anden grund eller uden grund, herunder uden begrænsning, hvis APWASI mener, at du har (a) overtrådt disse vilkår af brug; (b) krænket en tredjeparts immaterielle rettigheder (c) indsendt, uploadet eller transmitteret uautoriseret indhold til klassesiderne; eller (d) overtrådt eller handlet i strid med bogstavet eller ånden i disse brugsbetingelser. Du accepterer, at enhver deaktivering eller opsigelse af din adgang til klassesiderne eller onlinekurserne kan ske uden forudgående varsel til dig, og at APWASI ikke er ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for nogen opsigelse af din konto eller onlinekurserne. Du anerkender også, at APWASI kan opbevare og gemme dine oplysninger på APWASI 'systemer uanset opsigelse af din konto eller online kurser.

Tvistprocedure og krav om overtrædelse af ophavsret

APWASI respekterer andres rettigheder og intellektuelle ejendom, og vi beder vores brugere om at gøre det samme. Hvis du mener, at dit produkt eller andet arbejde er blevet fremført forkert eller brugt på en måde, der udgør krænkelse af ophavsretten, eller dine immaterielle rettigheder på anden måde er blevet krænket, bedes du give APWASI 'Copyright Agent følgende oplysninger:

 • en elektronisk eller fysisk underskrift af den person, der er autoriseret til at handle på vegne af produktets ejer, ophavsret eller anden intellektuel ejendomsinteresse;
 • en beskrivelse af produktet, arbejdet eller anden intellektuel ejendomsret, som du hævder er blevet vildledt eller krænket
 • en beskrivelse af, hvor det materiale, som du hævder, er en forkert fremstilling eller krænkelse af dit produkt, arbejde eller anden intellektuel ejendomsret, findes på de online kurser
 • din adresse, telefonnummer og e-mail-adresse
 • en erklæring fra dig om, at du har en god tro på, at den omstridte brug ikke er godkendt af ejeren af ​​produktet, værket, ophavsret eller intellektuel ejendom eller dets agent eller gældende lov; og
 • en erklæring fra dig, fremsat som straf for mened, om at ovenstående oplysninger i din meddelelse er korrekte, og at du er produkt-, værk-, copyright- eller intellektuel ejendomsindehaver eller autoriseret til at handle på denne ejers vegne.

APWASI Copyright Agent for meddelelser om tvister eller krav om krænkelse af ophavsret eller anden intellektuel ejendomsret kan nås som følger:
info@apwasi.com overskrift Copyright

DIVERSE BESTEMMELSER

Du bekræfter, at du enten er 18 år eller ældre eller en frigivet mindreårig eller har lovligt forældres eller værges samtykke og er fuldt ud i stand til og kompetent til at indgå disse vilkår, betingelser, forpligtelser, bekræftelser, erklæringer og garantier beskrevet i disse brugsbetingelser. Under alle omstændigheder bekræfter du, at du er over 18 år, da onlinekurserne ikke er beregnet til børn under 18 år. Hvis du er under 18 år, skal du ikke bruge klassesiderne eller onlinekurserne.

APWASI kan frit overføre eller overdrage en del af sine rettigheder eller delegere sine forpligtelser i henhold til disse brugsbetingelser. Du må ikke overføre eller overdrage, i henhold til lovgivning eller på anden måde, nogen del af dine rettigheder eller delegere dine forpligtelser i henhold til disse brugsvilkår uden forudgående skriftligt samtykke fra APWASI.

Disse brugsbetingelser er underlagt, fortolkes og håndhæves i overensstemmelse med lovgivningen i provinsen British Columbia Canada, da de anvendes på aftaler indgået og udføres udelukkende inden for British Columbia og uden at give virkning for nogen konfliktprincipper af love. Du accepterer, at enhver juridisk retssag eller anden sag anlagt af APWASI, dig eller en tredjepart for at håndhæve disse brugsvilkår eller i forbindelse med sager, der er relateret til klassesiderne eller onlinekurserne, kun er underlagt domstolens jurisdiktion beliggende i Vancouver, British Columbia. APWASI fremsætter ingen erklæringer om, at klassesiderne driver (eller er lovligt tilladt at drive) i alle geografiske områder, eller at klassesites eller information, tjenester eller produkter, der tilbydes gennem klassesiderne, er passende eller tilgængelige til brug andre steder.

Adgang til klassesites fra områder, hvor klassesites eller ethvert indhold eller funktionalitet på klassesiderne eller dele deraf, inklusive men ikke begrænset til funktionalitet, der er diskuteret i fortrolighedspolitikken, er ulovligt, er udtrykkeligt forbudt. Hvis du vælger at få adgang til klassesiderne, accepterer du og anerkender, at du gør det på eget initiativ og på egen risiko, og at du er eneansvarlig for overholdelse af alle gældende love.

Hvis en bestemmelse i disse brugsbetingelser viser sig at være ulovlig, ugyldig eller af en eller anden grund ikke kan håndhæves, anses denne bestemmelse for at være adskilt fra de øvrige bestemmelser heri og påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af ​​eventuelle resterende bestemmelser. APWASI er ikke ansvarlig i henhold til disse brugsbetingelser i det omfang, som følge af APWASIs manglende opfyldelse af nogen af ​​sine forpligtelser i henhold til disse brugsbetingelser på grund af brand, oversvømmelse, jordskælv, andre handlinger fra Gud, krig, civil uro, terrorisme Internetfejl, statslig handling eller retskendelse, national nødsituation, strejker eller arbejdstvister eller andre begivenheder, der ikke er inden for APWASIs rimelige kontrol. APWASI er ikke ansvarlig for skader eller andre problemer forårsaget af uautoriseret ændring af disse brugsbetingelser foretaget ved hacking eller cracking af denne side.

Enhver forsinkelse eller undladelse af APWASIs håndhævelse af rettigheder i henhold til disse brugsbetingelser, som den måtte have ret til, må under ingen omstændigheder opfattes som et afkald på retten og privilegiet til at gøre det på et senere tidspunkt.

Disse brugsvilkår udgør hele aftalen mellem dig og APWASI vedrørende de forhold, der er anført heri, og skal ikke ændres, undtagen skriftligt, som offentliggjort på klassesiderne af APWASI eller gennem en specifik skrivelse mellem dig og APWASI.

Enhver meddelelse, der måtte kræves givet os i henhold til disse brugsbetingelser, kan sendes til os ved at skrive eller maile til følgende adresser:

E-mail: info@apwasi.com
Afsnitstitlerne heri vises kun for nemheds skyld og har ingen juridisk virkning.
Vores brugsbetingelser blev sidst opdateret den 18. junith, 2020.