Όροι και προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις

Το Asia Pacific Wine and Spirit Institute (συλλογικά, «εμείς», «εμείς», «NPO» ή «APWASI») σάς παρέχει πρόσβαση στους ιστότοπους APWASI, διαθέσιμο στη διεύθυνση URL σημείου εισόδου https://www.apwasi.com και (το καθένα ξεχωριστά ως "Ιστότοπος Τάξης" και συλλογικά οι "Ιστότοποι Τάξης"), καθώς και στις πληροφορίες, τις υπηρεσίες και το άλλο υλικό που διατίθεται σε και μέσω των Ιστότοπων Τάξης, (συλλογικά με τους Ιστότοπους Τάξης, τα "Διαδικτυακά Μαθήματα"), υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο (αυτοί οι «Όροι Χρήσης») και οποιεσδήποτε άλλες οδηγίες, κανόνες ή άδειες που δημοσιεύονται σε σχέση με τα Διαδικτυακά Μαθήματα.

Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΑΣ

Με την πρόσβαση ή / και τη χρήση των Ιστότοπων τάξεων ή των διαδικτυακών μαθημάτων, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους Χρήσης, ανεξάρτητα από το αν είστε:

 • "Επισκέπτης", που σημαίνει απλώς να περιηγηθείτε στους Ιστότοπους Τάξης, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, μέσω κινητής ή άλλης ασύρματης συσκευής, ή διαφορετικά χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους τάξης χωρίς να εγγραφείτε, ή
 • "Φοιτητής", που σημαίνει ότι έχετε εγγραφεί στο APWASI για αναγνωριστικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης χρήστη (ορίζεται παρακάτω), θα ολοκληρώσει τις εργασίες και τις εξετάσεις κατ 'οίκον, ανάλογα με την περίπτωση, και έχετε εγγραφεί και πληρώσει για πρόσβαση σε υπηρεσίες, περιεχόμενο ή / και πιστοποίηση που παρέχεται από την APWASI ή τους Εκπαιδευτικούς Συνεργάτες της (ορίζεται παρακάτω), ή
 • «Συμμετέχων», που σημαίνει ότι έχετε εγγραφεί στο APWASI για ένα αναγνωριστικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης χρήστη (ορίζεται παρακάτω) και ότι σκοπεύετε να ελέγξετε τα διαδικτυακά μαθήματα, δηλαδή να παρακολουθήσετε ή να παρακολουθήσετε διαλέξεις online χωρίς να έχετε πρόσβαση σε τελικά έργα ή αξιολογήσεις που απαιτούνται για πιστοποίηση, ή ολοκλήρωση των εργασιών στο σπίτι, εξετάσεις ή άλλες εργασίες μαθημάτων που σχετίζονται με αξιολογήσεις πιστοποίησης.

Ο όρος «Χρήστης» αναφέρεται σε Επισκέπτη, Μαθητή ή Συμμετέχοντα.

Είστε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους Κατηγορίας μόνο εάν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς και τους όρους αυτών των Όρων Χρήσης.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ή ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ APWASI ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΑΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟ CONΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΤΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΟΡΩΝ.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή να τροποποιήσουμε αυτούς τους Όρους Χρήσης κατά τη διακριτική μας ευχέρεια ανά πάσα στιγμή.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτούς τους Όρους Χρήσης θα ισχύει αμέσως μετά την ανάρτηση από το APWASI σε έναν ιστότοπο κλάσης. Θα λάβουμε λογικά μέτρα για να σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτούς τους Όρους Χρήσης, αλλά είστε υπεύθυνοι για τον περιοδικό έλεγχο της πιο ενημερωμένης έκδοσης αυτών των Όρων Χρήσης.

Η συνεχιζόμενη χρήση των Ιστότοπων Τάξης ή των Διαδικτυακών Μαθημάτων αποτελεί αποδοχή τυχόν αλλαγών ή τροποποιήσεων που έγιναν από εμάς στους παρόντες Όρους Χρήσης.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ενώ οποιοσδήποτε επισκέπτης μπορεί να δει τις τοποθεσίες τάξης, για να χρησιμοποιήσει τους ιστότοπους τάξης και να λάβει μέρος στα διαδικτυακά μαθήματα, πρέπει να επιλέξετε ένα αναγνωριστικό σύνδεσης ("User ID") και έναν κωδικό πρόσβασης χρήστη ("User Password") που είναι μοναδικός και εντελώς διαφορετικό από το User ID σας (συλλογικά, «Λογαριασμός χρήστη»). Συμφωνείτε ότι δεν θα αποκαλύψετε ποτέ ούτε θα μοιραστείτε πληροφορίες πρόσβασης ή πρόσβασης στον Λογαριασμό σας χρήστη με οποιονδήποτε τρίτο για οποιονδήποτε λόγο.

Κατά τη ρύθμιση του λογαριασμού χρήστη σας, ενδέχεται να σας ζητηθεί ή να σας ζητηθεί να εισαγάγετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του ονόματος και της διεύθυνσης email σας. Ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας. Καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχετε είναι ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις και ότι θα διατηρήσετε και θα ενημερώσετε τις πληροφορίες σας για να τις διατηρήσετε ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις. Αναγνωρίζετε ότι εάν οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχετε από εσάς είναι αναληθείς, ανακριβείς, μη ενημερωμένες ή ελλιπείς, διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση των Ιστότοπων Τάξης και την εγγραφή σας στα Διαδικτυακά Μαθήματα.

Εκτός από τη διαδικασία εγγραφής, ως μέρος της από μέρους σας χρήσης των ιστότοπων τάξης ή της συμμετοχής σας στα διαδικτυακά μαθήματα, ενδέχεται να λάβουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς και την απόδοσή σας στα διαδικτυακά μαθήματα. Ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες μπορεί να είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να διατηρήσουμε και να αποθηκεύσουμε αυτές τις πληροφορίες για να σας παρέχουμε ορισμένες υπηρεσίες τώρα και στο μέλλον και ενδέχεται να κοινοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους σε συνδυασμό με τέτοιες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην Πολιτική απορρήτου μας, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε ορισμένα υλικά ή πληροφορίες σχετικά με εσάς σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των βαθμών / βαθμολογιών σας στις τάξεις μας.

Η Πολιτική απορρήτου μας εξηγεί περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τις πληροφορίες που συλλέγονται και λαμβάνονται από εσάς όταν χρησιμοποιείτε τα διαδικτυακά μαθήματα. Η Πολιτική Απορρήτου μας ενσωματώνεται στους παρόντες Όρους Χρήσης με αναφορά. Διαβάστε προσεκτικά αυτήν την πολιτική για αποκάλυψη που σχετίζεται με τη συλλογή, τη χρήση και την αποκάλυψη των προσωπικών σας στοιχείων.

Οι τοποθεσίες τάξης είναι διαθέσιμες σε οποιονδήποτε χρήστη. Ωστόσο, η πρόσβαση στα διαδικτυακά μαθήματα περιορίζεται σε συμμετέχοντες ή φοιτητές που έχουν εγγεγραμμένο λογαριασμό χρήστη. Με την εγγραφή, συμφωνείτε ότι:

 • έχετε εγγραφεί στο μάθημα μόνο μία φορά και δεν θα δημιουργήσετε πολλούς λογαριασμούς χρηστών. και
 • θα συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους Χρήσης.

Πρόσθετες απαιτήσεις ισχύουν για τους μαθητές. Ως μαθητής, εκτός από τα παραπάνω σημεία, συμφωνείτε ότι:

 • εγγραφείτε με την πρόθεση να ολοκληρώσετε online μαθήματα, να ολοκληρώσετε εργασίες στο σπίτι, να λάβετε και να υποβάλετε εξετάσεις και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη συμμετοχή στο μάθημα.
 • εάν παρακολουθείτε διαδικτυακό μάθημα για ακαδημαϊκή πίστωση ή πιστοποίηση ως φοιτητής ή μέσω άλλου εκπαιδευτικού συνεργάτη, όπως διαπιστευμένα πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εταιρικοί χορηγοί και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα και ιδρύματα (το καθένα ως «εκπαιδευτικός συνεργάτης») ), οποιαδήποτε τέτοια πίστωση ή πιστοποίηση μπορεί να χορηγηθεί μόνο απευθείας από τον Εκπαιδευτικό Συνεργάτη βάσει των δικών του πολιτικών και διαδικασιών και ενδέχεται να απαιτείται από τον Εκπαιδευτικό Συνεργάτη να εγγραφεί ή να εγγραφεί στον Εκπαιδευτικό Συνεργάτη για να λάβει πίστωση ή πιστοποίηση. και, εν πάση περιπτώσει, το APWASI δεν θα έχει καμία εξουσία ή ευθύνη σχετικά με οποιαδήποτε απονομή ακαδημαϊκής πίστωσης ή πιστοποίησης που παρέχεται από έναν Εκπαιδευτικό Συνεργάτη για οποιοδήποτε Διαδικτυακό Μάθημα.
 • εάν δεν παρακολουθείτε διαδικτυακό μάθημα για ακαδημαϊκή πίστωση ή πιστοποίηση που παρέχεται από εκπαιδευτικό συνεργάτη, τότε, με την επιφύλαξη της ικανοποιητικής απόδοσής σας που καθορίζεται κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του APWASI, ενδέχεται να λάβετε ένα επαληθευμένο πιστοποιητικό ολοκλήρωσης μετά την ολοκλήρωση του ισχύοντος διαδικτυακού μαθήματος ("Επαληθευμένο Πιστοποιητικό") και αναγνωρίζετε ότι οποιοδήποτε τέτοιο Επαληθευμένο Πιστοποιητικό που απονέμεται ενδέχεται να μην συνδέεται με κανένα κολέγιο, πανεπιστήμιο, εταιρεία ή άλλο ίδρυμα πιστοποίησης και ενδέχεται να μην αντικαταστήσει ένα μάθημα που έχει ληφθεί με έναν Εκπαιδευτικό Συνεργάτη ή μεταφέρει ακαδημαϊκή πίστωση ή πιστοποίηση για οποιονδήποτε Εκπαιδευτικό Συνεργάτη.
 • αναγνωρίζετε ότι οι εκπαιδευτές οποιουδήποτε διαδικτυακού μαθήματος δεν θα είναι υποχρεωμένοι να κάνουν οποιεσδήποτε προσπάθειες για να αναγνωριστεί το μάθημα από οποιοδήποτε διαπιστευμένο ή άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα. και θα συμμορφώνεστε με την Πολιτική Συμπεριφοράς των Φοιτητών που αναφέρεται παρακάτω.

Τα διαδικτυακά μαθήματα για πιστοποίηση από τον ιστότοπο APWASI πληρούν τις προϋποθέσεις για επιστροφή χρημάτων υπό όρους που καθορίζονται στην ενότητα με τίτλο "Όροι πληρωμής" παρακάτω. Εάν εκδοθεί επιστροφή χρημάτων, δεν θα λαμβάνετε πλέον πιστοποίηση και σχετικές υπηρεσίες για το μάθημα.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Το APWASI μπορεί να διαθέσει ορισμένα Διαδικτυακά Μαθήματα σε Φοιτητές και Συμμετέχοντες σε συνεργασία με ή για λογαριασμό των Εκπαιδευτικών Συνεργατών του. Η πρόσβασή σας σε αυτά τα Διαδικτυακά Μαθήματα μπορεί να σας παρασχεθεί μέσω του μοναδικού σας Λογαριασμού Χρήστη. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιοδήποτε διαδικτυακό μάθημα που σχετίζεται με έναν Εκπαιδευτικό Συνεργάτη ενδέχεται να υπόκειται σε όρους, πολιτικές και διαδικασίες του ισχύοντος Εκπαιδευτικού Συνεργάτη εκτός από τους όρους, τις πολιτικές και τις διαδικασίες του APWASI. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, εάν είστε φοιτητής εγγεγραμμένος ή εγγεγραμμένος σε, ή παρακολουθείτε με άλλο τρόπο, εκπαιδευτικό συνεργάτη και παρακολουθείτε διαδικτυακό μάθημα για πίστωση ή πιστοποίηση μέσω αυτού του εκπαιδευτικού συνεργάτη, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι (α) ο Εκπαιδευτικός Συνεργάτης μπορεί να να έχει τους δικούς του όρους, πολιτικές ή διαδικασίες σχετικά με την επιλεξιμότητά σας για συμμετοχή στο Διαδικτυακό Μάθημα, τη συμμετοχή σας στο Διαδικτυακό μάθημα, τις προϋποθέσεις ή τις προϋποθέσεις για τη λήψη πίστωσης ή πιστοποίησης για το Διαδικτυακό μάθημα ή / και τα εκπαιδευτικά ή μαθητικά σας αρχεία, όπως μπορούν σχετίζονται με τη συμμετοχή και την απόδοσή σας στο διαδικτυακό μάθημα και (β) τα εκπαιδευτικά σας αρχεία ή τα μαθητικά σας αρχεία διατηρούνται από τον Εκπαιδευτικό Συνεργάτη, συμπεριλαμβανομένων για σκοπούς ανάθεσης πίστωσης ή πιστοποίησης και όχι μόνο του APWASI.

Η APWASI και οι εκπαιδευτές των διαδικτυακών μαθημάτων διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, να τροποποιήσουν ή να αναδιατάξουν το πρόγραμμα των θεμάτων για τα διαδικτυακά μαθήματα, καθώς και τη σημειακή αξία ή το βάρος των αναθέσεων, δοκιμών, κουίζ, εξετάσεων, έργων και άλλων σχετικών αξιολογήσεων προόδου . Ένα Επαληθευμένο Πιστοποιητικό απονέμεται, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του APWASI και των εκπαιδευτών για τα Διαδικτυακά Μαθήματα, σε Φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το μάθημα κατά την ικανοποίηση του APWASI. Παρακολουθώντας τα διαδικτυακά μαθήματα, οι μαθητές αναγνωρίζουν ότι το APWASI και οι εκπαιδευτές διατηρούν το δικαίωμα και την ικανότητα προσαρμογής, τροποποίησης ή αναθεώρησης των διαδικτυακών μαθημάτων ως APWASI και οι εκπαιδευτές θεωρούν κατάλληλους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΡΗΣΤΗ

Στο βαθμό που είστε εγγεγραμμένοι ή εγγεγραμμένοι ως φοιτητές ή παρακολουθείτε με άλλο τρόπο σε έναν Εκπαιδευτικό Συνεργάτη ή άλλο ίδρυμα με τη δική του πολιτική σχετικά με τη συμπεριφορά των μαθητών ή / και των υπαλλήλων ή έναν «κωδικό τιμής», αυτοί οι όροι θα ισχύουν για εσάς ως φοιτητής ή / και υπάλληλος αυτού του ιδρύματος. Επιπλέον, εκτός εάν τα ακόλουθα έρχονται σε διένεξη με μια τέτοια πολιτική ή κωδικό τιμής, οποιοσδήποτε χρήστης των διαδικτυακών μαθημάτων συμφωνεί ότι αυτός ή αυτή:

 • δεν θα παρενοχλεί άλλους μαθητές, συμμετέχοντες ή επισκέπτες.
 • δεν θα εξαπατήσει οποιαδήποτε εργασία στο σπίτι ή εξετάσεις για τα διαδικτυακά μαθήματα.
 • δεν θα δημοσιεύσει στο Διαδίκτυο κανένα Ασφαλές Υλικό Δοκιμών (όπως ορίζεται παρακάτω).
 • δεν θα μοιραστούν λύσεις για εργασίες ή εξετάσεις στο σπίτι. και
 • θα ειδοποιήσει αμέσως τους εκπαιδευτές εάν αυτός / αυτή αντιληφθεί οποιονδήποτε άλλο χρήστη εξαπατήσει ή παραβιάζει αυτούς τους Όρους Χρήσης.

Ως προϋπόθεση για την πρόσβαση στους Ιστότοπους Τάξης ή / και τη χρήση των Διαδικτυακών Μαθημάτων, συμφωνείτε να μην αναπαράγετε, αντιγράφετε, αντιγράφετε, πωλείτε, μεταπωλείτε ή εκμεταλλεύεστε για εμπορικούς σκοπούς οποιοδήποτε τμήμα των Διαδικτυακών Μαθημάτων εκτός από αυτό που επιτρέπεται ρητά στο αυτούς τους Όρους Χρήσης · (β) χρησιμοποιήστε το όνομα, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσίας ή άλλο υλικό της APWASI σε σχέση με ή για τη μετάδοση τυχόν ανεπιθύμητων επικοινωνιών ή email. (γ) χρήση οποιουδήποτε μεγάλου όγκου, αυτοματοποιημένων ή ηλεκτρονικών μέσων για πρόσβαση στις τοποθεσίες τάξεων (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ρομπότ, αράχνης ή σεναρίων) · (δ) να πλαισιώσει τους ιστότοπους κατηγορίας, να τοποθετήσει αναδυόμενα παράθυρα πάνω από τις σελίδες του ή να επηρεάσει με άλλο τρόπο την εμφάνιση των σελίδων του · (ε) δηλώνει ψευδώς, πλαστοπροσωπεί ή αλλιώς παραποιεί την ταυτότητά σας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της χρήσης ψευδωνύμου ή παραποίησης των σχέσεών σας με ένα πρόσωπο ή οντότητα, στο παρελθόν ή στο παρόν · (στ) επιβάλλει κεφαλίδες ή χειραγωγεί με άλλο τρόπο τα αναγνωριστικά προκειμένου να αποκρύψει την προέλευση οποιασδήποτε επικοινωνίας που μεταδίδεται μέσω των Διαδικτυακών Μαθημάτων · ή (ζ) παρεμβαίνει ή διακόπτει τα Διαδικτυακά Μαθήματα ή διακομιστές ή δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με τα Διαδικτυακά Μαθήματα ή δεν συμμορφώνεται με οποιεσδήποτε απαιτήσεις, διαδικασίες, πολιτικές ή κανονισμούς των δικτύων που συνδέονται με τα Διαδικτυακά Μαθήματα.

Επιπλέον, δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε, να ανεβάσετε ή να μεταδώσετε ή να διαθέσετε με άλλο τρόπο μέσω των ιστότοπων τάξης ή των διαδικτυακών μαθημάτων περιεχόμενο, επικοινωνίες ή άλλες πληροφορίες (συλλογικά, "μη εξουσιοδοτημένο περιεχόμενο"):

 • που είναι άσεμνο, δόλιο, άσεμνο, ή δυσφημιστικό ή που δυσφημίζει, κακοποιεί, παρενοχλεί, κάνει διακρίσεις ή απειλεί άλλους ·
 • που περιέχει ιούς, Δούρειους ίππους, σκουλήκια, ωρολογιακές βόμβες, ακυρωτικά bot ή άλλες συσκευές απενεργοποίησης ή άλλα επιβλαβή συστατικά που προορίζονται ή ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη, επιβλαβείς παρεμβολές, κρυφή παρακολούθηση, ή απαλλοτρίωση οποιουδήποτε συστήματος, δεδομένων ή προσωπικών πληροφοριών.
 • ότι δεν έχετε το δικαίωμα να αποκαλύψετε ή να διαθέσετε βάσει οποιουδήποτε νόμου ή βάσει συμβατικών ή εμπιστευτικών σχέσεων (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες, ή ιδιόκτητες και εμπιστευτικές πληροφορίες που μαθαίνονται ή αποκαλύπτονται ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή βάσει συμφωνιών μη αποκάλυψης) ·
 • που αποτελείται από οποιοδήποτε μεγάλο όγκο, αυτοματοποιημένα ή ηλεκτρονικά μέσα για πρόσβαση στις τοποθεσίες τάξεων (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς ρομπότ, αράχνες ή σενάρια) ·
 • που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το εμπορικό σήμα, το εμπορικό απόρρητο, το δικαίωμα δημοσιότητας ή άλλη πνευματική ιδιοκτησία ή το δικαίωμα ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου μέρους ·
 • που παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων χρηστών των ιστότοπων τάξης · ή
 • που παραβιάζει οποιοδήποτε ισχύον τοπικό, πολιτειακό, εθνικό ή διεθνές δίκαιο ή υποστηρίζει με άλλο τρόπο ή ενθαρρύνει οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ APWASI

Οι Κατηγορίες Κατηγοριών ανήκουν και λειτουργούν από την APWASI. Η APWASI διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και από καιρού εις καιρόν να τροποποιεί, να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, τους Ιστότοπους της Κατηγορίας ή οποιοδήποτε μέρος του τμήματος αυτών, με ή χωρίς ειδοποίηση σε εσάς. Συμφωνείτε ότι η APWASI δεν θα είναι υπεύθυνη για εσάς ή για τρίτους για τυχόν τροποποιήσεις, αναστολές ή διακοπή λειτουργίας των Ιστότοπων Κατηγορίας ή οποιουδήποτε μέρους αυτών. Τίποτα σε αυτούς τους Όρους Χρήσης δεν θα ερμηνευτεί ότι υποχρεώνει την APWASI να διατηρεί και να υποστηρίζει τους Ιστότοπους Κατηγορίας, ή οποιοδήποτε μέρος αυτών, κατά τη διάρκεια των παρόντων Όρων Χρήσης.

Όλο το περιεχόμενο ή άλλο υλικό που είναι διαθέσιμο στους ιστότοπους της τάξης ή μέσω των διαδικτυακών μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά διαδικτυακών μαθημάτων, μαθημάτων βίντεο, κουίζ, υλικού παρουσίασης, εργασιών οικιακής εργασίας, αναθέσεων προγραμματισμού, προγραμμάτων, κώδικα και άλλων εικόνων, κείμενο, διατάξεις, ρυθμίσεις, οθόνες, εικονογραφήσεις, έγγραφα, υλικά, κλιπ ήχου και βίντεο, HTML και αρχεία (συλλογικά, το «Περιεχόμενο»), αποτελούν ιδιοκτησία του ΠΡΟΣΟΧΗ ή έχουν το κοινό δικαίωμα να χρησιμοποιούν αυτό το υλικό και ή έχουν αποκτήσει το δικαίωμα να χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες ή / και τις θυγατρικές ή τους αδειούχους της και προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή / και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τον καναδικό και ξένο νόμο.

Τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα και τα σήματα υπηρεσιών της APWASI που ενδέχεται να εμφανίζονται στους ιστότοπους κλάσης ("Σήματα"), αποτελούν ιδιοκτησία της APWASI και προστατεύονται από την καναδική και ξένη νομοθεσία. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσίας και λογότυπα που χρησιμοποιούνται στους Ιστότοπους κλάσης, με ή χωρίς απόδοση, είναι εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσίας ή λογότυπα των αντίστοιχων κατόχων τους. Επιπλέον, τα στοιχεία των Ιστότοπων Κατηγορίας προστατεύονται από εμπορικούς φόρους και άλλους ομοσπονδιακούς και πολιτειακούς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν, να αναπαραχθούν, να ληφθούν ή να διανεμηθούν με οποιονδήποτε τρόπο εν όλω ή εν μέρει χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του APWASI.

Εκτός εάν άλλως επιτρέπεται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης, δεν επιτρέπεται να αντιγράφετε, να πωλείτε, να προβάλλετε, να αναπαράγετε, να δημοσιεύετε, να τροποποιείτε, να δημιουργείτε παράγωγα έργα από, να μεταφέρετε, να διανέμετε ή να εκμεταλλεύεστε με άλλο τρόπο εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο τους Ιστότοπους Κατηγορίας, τα Διαδικτυακά Μαθήματα ή οποιαδήποτε άλλη Περιεχόμενο. Δεν επιτρέπεται η αντίστροφη μηχανική, η αποσύνθεση, η αποσυναρμολόγηση ή η πρόσβαση με άλλο τρόπο στον πηγαίο κώδικα για οποιοδήποτε λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία των διαδικτυακών μαθημάτων. Κατά καιρούς, το APWASI μπορεί να περιλαμβάνει λογισμικό, κώδικα, οδηγίες ή άλλες τέτοιες πληροφορίες στο Περιεχόμενο ή υλικό για τα Διαδικτυακά Μαθήματα. οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες παρέχονται «ως έχει» μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και υπόκεινται στις παρακάτω ενότητες Αποποίηση Εγγυήσεων και Περιορισμός Ευθύνης και άλλους όρους του παρόντος. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση αυτών των πληροφοριών για εμπορικούς σκοπούς. Η APWASI ή / και οι συνεργάτες και οι δικαιοπάροχοί της διατηρούν όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά εδώ στους ιστότοπους τάξεων, τα διαδικτυακά μαθήματα, το περιεχόμενο και τα σήματα.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ONLINE

Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με αυτούς τους Όρους Χρήσης, η APWASI σας παρέχει ένα ελεύθερα ανακλητέο, παγκόσμιο, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, μη εξουσιοδοτημένο περιορισμένο δικαίωμα και άδεια (α) για πρόσβαση, εσωτερική χρήση και προβολή των Ιστότοπων Κατηγορίας και του Διαδικτύου Μαθήματα, συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου, στην τοποθεσία σας αποκλειστικά και μόνο για να συμμετάσχετε στα Διαδικτυακά Μαθήματα όπως επιτρέπονται παρακάτω. Πρέπει να συμμορφώνεστε με όλες τις ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων ή τους περιορισμούς που περιέχονται στους Ιστότοπους Κατηγορίας ή στο Περιεχόμενο. Δεν μπορείτε να διαγράψετε τυχόν γνωστοποιήσεις, νομικές ή ιδιόκτητες ειδοποιήσεις στους Ιστότοπους Κατηγορίας ή στο Περιεχόμενο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ

Όπου ισχύει, τα διαδικτυακά μαθήματα ενδέχεται να σας παρέχουν τη δυνατότητα να ανεβάζετε αναρτήσεις φόρουμ, συζητήσεις χρηστών, σελίδες προφίλ και άλλο περιεχόμενο και μέσα για κοινωνική αλληλεπίδραση ή συγκεκριμένες πληροφορίες και υλικό για χρήση με τους ιστότοπους τάξεων ή τα διαδικτυακά μαθήματα, π.χ. ερωτήσεις , υποθετικά, παραδείγματα κ.λπ. (συλλογικά, "Περιεχόμενο χρήστη"). Η APWASI δεν διεκδικεί κυριότητα οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη που μπορείτε να υποβάλετε ή να διαθέσετε για συμπερίληψη στους Ιστότοπους Τάξης ή στα Διαδικτυακά Μαθήματα. Συνεπώς, με την επιφύλαξη της άδειας που παραχωρείται παρακάτω στο APWASI, ο Χρήστης θα είναι ο μοναδικός και αποκλειστικός κάτοχος οποιουδήποτε και όλων των δικαιωμάτων, του τίτλου και του ενδιαφέροντος για το Περιεχόμενο του Χρήστη.

Αναφορικά με οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που υποβάλλετε στο APWASI (συμπεριλαμβανομένης της συμπερίληψης στους Ιστότοπους Τάξης ή σε Διαδικτυακά Μαθήματα) ή το οποίο διατίθεται με άλλο τρόπο στο APWASI, παραχωρείτε στο APWASI μια αμετάκλητη, παγκόσμια, αέναη, χωρίς δικαιώματα και μη αποκλειστική άδεια να χρησιμοποιούν, να διανέμουν, να αναπαράγουν, να τροποποιούν, να προσαρμόζουν, να εκτελούν δημόσια και να προβάλλουν δημόσια το εν λόγω Περιεχόμενο Χρήστη στους Ιστότοπους Τάξης ή στα Διαδικτυακά Μαθήματα ή να εκμεταλλεύονται με άλλο τρόπο το Περιεχόμενο Χρήστη, με το δικαίωμα να εκχωρήσουν εκ νέου δικαιώματα (σε πολλαπλά επίπεδα), για οποιοδήποτε σκοπό (συμπεριλαμβανομένου για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό) · εκτός από το ότι, όσον αφορά το Περιεχόμενο χρήστη που αποτελείται από υπότιτλους, υπότιτλους ή μετάφραση του Περιεχομένου, συμφωνείτε ότι η άδεια που παραχωρείται στο APWASI παραπάνω θα είναι αποκλειστική. Η APWASI διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.

Στο βαθμό που παρέχετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη, δηλώνετε και εγγυάστε ότι (α) έχετε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα, άδειες και / ή εκκαθαρίσεις για την παροχή αυτού του Περιεχομένου Χρήστη και επιτρέπετε στην APWASI να χρησιμοποιεί τέτοιο Περιεχόμενο Χρήστη όπως προβλέπεται παραπάνω, (β) Το Περιεχόμενο Χρήστη είναι ακριβές και λογικά πλήρες, (γ) ανάμεσα σε εσάς και το APWASI, θα είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή τυχόν χρεώσεων τρίτων που σχετίζονται με την παροχή και τη χρήση αυτού του Περιεχομένου Χρήστη και (δ) το εν λόγω Περιεχόμενο Χρήστη δεν και δεν θα παραβιάσει ή κακή χρήση οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου μέρους ή δεν θα αποτελέσει δόλια δήλωση ή ψευδή παρουσίαση ή αθέμιτες επιχειρηματικές πρακτικές.

Όσον αφορά τυχόν υποβολές Περιεχομένου Χρήστη, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες τοπικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των κανόνων σχετικά με τη διαδικτυακή συμπεριφορά και το αποδεκτό περιεχόμενο. Συγκεκριμένα, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους σχετικά με τη διαβίβαση τεχνικών δεδομένων που εξάγονται από τον Καναδά ή τη χώρα στην οποία κατοικείτε.

ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ

Τα διαδικτυακά μαθήματα ενδέχεται να σας παρέχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύετε μηνύματα σε φόρουμ χρηστών ή σε σελίδες κριτικής χρήστη, να εισάγετε αίθουσες συνομιλίας ή να στέλνετε παρόμοια μηνύματα και επικοινωνίες σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, άλλους χρήστες ή / και APWASI. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε μεθόδους επικοινωνίας που είναι διαθέσιμες στα Διαδικτυακά Μαθήματα μόνο για την αποστολή επικοινωνιών και υλικού που σχετίζεται με το αντικείμενο για το οποίο η APWASI παρείχε τη μέθοδο επικοινωνίας και περαιτέρω συμφωνείτε ότι όλες αυτές οι επικοινωνίες από εσάς υπόκεινται και διέπονται από τους παρόντες Όρους Χρήση. Χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις μεθόδους επικοινωνίας που διατίθενται στα Διαδικτυακά Μαθήματα, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι (α) όλες οι μέθοδοι επικοινωνίας αποτελούν δημόσια και όχι ιδιωτικά μέσα επικοινωνίας μεταξύ εσάς και του άλλου μέρους ή μερών, (β) επικοινωνιών που αποστέλλονται σε ή που λαμβάνονται από τρίτους παρόχους υπηρεσιών ή άλλα τρίτα μέρη δεν υποστηρίζονται, χρηματοδοτούνται ή εγκρίνονται από την APWASI με οποιονδήποτε τρόπο (εκτός εάν αναφέρεται ρητώς διαφορετικά από το APWASI) και (γ) οι επικοινωνίες δεν προ-επανεξετάζονται, δεν υποβάλλονται σε έλεγχο, ελέγχονται, αρχειοθετούνται ή άλλως παρακολουθείται από την APWASI με οποιονδήποτε τρόπο, αν και η APWASI διατηρεί το δικαίωμα να το κάνει ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη κρίση της σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Επιπλέον, μέσω τέτοιων μεθόδων επικοινωνίας, το APWASI μπορεί να διαθέσει ορισμένους τύπους υπηρεσιών στη διάθεσή σας. Για παράδειγμα, το APWASI μπορεί να σας προσφέρει, ως μέρος της συμμετοχής σας σε ένα διαδικτυακό μάθημα, υπηρεσίες συνομιλίας που σας επιτρέπουν να επικοινωνείτε με τα μέλη του προσωπικού της APWASI, ώστε να μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με το ακαδημαϊκό υλικό στο διαδικτυακό μάθημα ή για το γενικό σας εμπειρίες στους ιστότοπους τάξης. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι τέτοιες υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες δωματίου συνομιλίας) ενδέχεται να παρακολουθούνται ή να καταγράφονται για σκοπούς ελέγχου ποιότητας και ότι οι πληροφορίες ή το υλικό που παρέχεται ως μέρος των υπηρεσιών θεωρείται "Περιεχόμενο" σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Χρήσης και παρέχονται για εκπαιδευτικούς μόνο για σκοπούς.

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Για να αγοράσετε οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή προϊόντα που προσφέρονται από την APWASI μέσω των Ιστότοπων Κατηγορίας, πρέπει να έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο και μια ισχύουσα αποδεκτή μέθοδο πληρωμής όπως υποδεικνύεται κατά την εγγραφή ("Μέθοδος Πληρωμής"). Συμφωνείτε με την APWASI, ή τον τρίτο πάροχο πληρωμών, να αποθηκεύει τα στοιχεία πληρωμής σας. Συμφωνείτε επίσης να πληρώσετε για τα προϊόντα που αγοράζετε μέσω των Ιστότοπων Κατηγορίας APWASI καθώς αυτά καθίστανται απαιτητά.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η APWASI έχει δεσμευτεί για την ικανοποίηση των πελατών. Είναι πολιτική μας να επιτρέπουμε σε όλους τους χρήστες να κοινοποιούν τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να έχουν στην Εταιρεία. Θα απαντήσουμε σε όλα τα ζητήματα πελατών εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή.

Εάν έχετε προβλήματα ή παράπονα, χαιρετίζουμε τα σχόλιά σας και τα σχόλιά σας. Στείλτε email στα παράπονα ή τις σκέψεις σας info@apwasi.com.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν θα έχετε δικαίωμα επιστροφής χρημάτων εάν ένα προϊόν της εταιρείας APWASI έχει ακυρωθεί ή δεν είναι πλέον προσβάσιμο λόγω παραβίασης των Όρων Χρήσης της APWASI. Η APWASI δεν έχει καμία πολιτική επιστροφής χρημάτων για μαθήματα που αγοράζονται και εγγράφονται από φοιτητές.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ APWASI

Αυτή η πολιτική απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η APWASI και οι πράκτορές της ("APWASI") αντιμετωπίζουν τις πληροφορίες που μας παρέχετε ή τις οποίες συλλέγουμε διαφορετικά. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει επίσης τις επιλογές σας σχετικά με τη χρήση, την πρόσβαση και τη διόρθωση των προσωπικών σας πληροφοριών. «Εσείς» αναφέρεται στο άτομο ή την οντότητα που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία. Η «Υπηρεσία» είναι οι ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχονται μέσω οποιασδήποτε ιστοσελίδας ή εφαρμογής που προσφέρεται από την APWASI. Το "Προσωπικά στοιχεία" περιλαμβάνει τις πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς καθώς και προσωπικές πληροφορίες από Εκδότες (ορίζονται παρακάτω) και Υπηρεσίες τρίτων (ορίζονται παρακάτω).

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει την ευρύτερη δυνατή χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών, παρόλο που στην πραγματικότητα ενδέχεται να κάνουμε πολύ λιγότερη χρήση. Η βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων είναι η συγκατάθεσή σας. Κανένας νόμος δεν απαιτεί να μας παρέχετε τα Προσωπικά σας Στοιχεία. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών ανά πάσα στιγμή, αλλά αυτό μπορεί να σας εμποδίσει στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και την Υπηρεσία. Θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία μετά την απόσυρση της συγκατάθεσής σας, ωστόσο, τέτοια ανάκληση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την απόσυρση.

Το APWASI συλλέγει Προσωπικά Στοιχεία όταν επιλέγετε να τα υποβάλετε μέσω e-mail, μιας ηλεκτρονικής φόρμας ή άλλης μεθόδου. Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες μέσω των cookies (ανατρέξτε στην ενότητα «APWASI Χρήση των« Cookies »παρακάτω).

Το APWASI διατηρεί επίσης ένα αρχείο καταγραφής ορισμένων πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες των ιστότοπών μας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της διεύθυνσης πρωτοκόλλου διαδικτύου («IP») (αριθμητική διεύθυνση Διαδικτύου ενός υπολογιστή), ιστότοπων τρίτων από τους οποίους οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό μας, τύπος προγραμμάτων περιήγησης ιστού χρησιμοποιούνται και προβάλλονται σελίδες. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να θεωρηθούν ως Προσωπικές Πληροφορίες.

Με τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς συναινείτε στη χρήση και την αποκάλυψη των Προσωπικών σας Πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ APWASI

Η Υπηρεσία είναι μια διαδικτυακή, φιλοξενούμενη πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει διαδικτυακή εκπαίδευση σε άτομα, εταιρείες και οργανισμούς που εγγράφονται στην υπηρεσία.

Ενδέχεται να παρέχουμε τις πληροφορίες σας σε αξιόπιστους συνεργάτες που εργάζονται για λογαριασμό ή με το APWASI βάσει συμφωνιών εμπιστευτικότητας για να βοηθήσουμε την APWASI να παρέχει την Υπηρεσία. Μπορούν επίσης να βοηθήσουν το APWASI να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με την Υπηρεσία και για προσφορές από το APWASI και τους συνεργάτες μας, όπου μας έχετε δώσει τα κατάλληλα δικαιώματα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΧΕΙ

Κατά την εγγραφή ή τη χρήση της Υπηρεσίας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να μας δώσετε πληροφορίες για τον εαυτό σας, όπως το όνομα και τη διεύθυνση email σας. Όταν διαμορφώνετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας, μπορείτε να εισαγάγετε πρόσθετες πληροφορίες για τον εαυτό σας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης χρήστη που καθορίζουν τον τρόπο εμφάνισης και λειτουργίας της Υπηρεσίας. Μπορείτε, μερικές φορές, να μας στείλετε ένα e-mail που μπορεί να περιέχει όχι μόνο τη διεύθυνση e-mail σας, αλλά και άλλες πληροφορίες για εσάς, συμπεριλαμβανομένων διευθύνσεων σπιτιού ή επιχείρησης, αριθμούς τηλεφώνου ή στοιχεία λογαριασμού. Οι πληροφορίες που μας δίνετε μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν δηλώσεις που κάνετε στην Υπηρεσία, όπως μαρτυρίες, κριτικές υπηρεσιών ή άλλες δηλώσεις που μπορεί να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά.

Θα σας παρέχουμε ένα αναγνωριστικό χρήστη (μια διεύθυνση e-mail) και ένα e-mail ενεργοποίησης λογαριασμού για να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία και να δημιουργήσετε ένα «προφίλ» χρήστη για χρήση όπως περιγράφεται παρακάτω. Όταν συνδεθείτε για πρώτη φορά στην Υπηρεσία, θα εμφανιστεί το προφίλ σας, το οποίο περιέχει τις πληροφορίες που μας παρέχονται. Θα μπορείτε να ενημερώσετε ή να διορθώσετε οποιοδήποτε από τα στοιχεία επικοινωνίας στο προφίλ σας. Ενδέχεται να λάβετε ορισμένα μηνύματα που σχετίζονται με τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας προστίθενται επίσης στον κατάλογο APWASI των τρεχόντων και πρώην χρηστών της Υπηρεσίας.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας στοιχεία για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς, για λόγους υποστήριξης πελατών και για να σας ενημερώσουμε για ενημερώσεις, τροποποιήσεις και άλλα θέματα που σχετίζονται με την Υπηρεσία και πληροφορίες για άλλες υπηρεσίες που προσφέρουμε σύμφωνα με τη συνδρομή σας προτιμήσεις. Μπορείτε να αρνηθείτε να λαμβάνετε μηνύματα ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς που δεν σχετίζονται άμεσα με την πρόσβασή σας ή τη χρήση της Υπηρεσίας επιλέγοντας τον σύνδεσμο εξαίρεσης που περιέχεται σε οποιοδήποτε τέτοιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση@APWASI.com .

Το APWASI θα διατηρήσει επίσης το ιστορικό της πρόσβασής σας στην Υπηρεσία και συγκεκριμένων ενεργειών που έχετε πραγματοποιήσει κατά την πρόσβαση στην Υπηρεσία, ένα αρχείο καταγραφής των διευθύνσεων IP των χρηστών, τον ιστότοπο τρίτου μέρους από τον οποίο οι χρήστες έχουν πρόσβαση στην Υπηρεσία, τον τύπο των προγραμμάτων περιήγησης που χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στην Υπηρεσία και στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση της Υπηρεσίας (συλλογικά, "Πληροφορίες καταγραφής χρήσης"). Για σκοπούς διατήρησης και βελτίωσης της απόδοσης και της ασφάλειας της υπηρεσίας, το APWASI μπορεί να χρησιμοποιεί Πληροφορίες καταγραφής χρήσης, πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησής σας και άλλες τοπικές ρυθμίσεις υπολογιστή. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις Πληροφορίες καταγραφής χρήσης για να προσαρμόσουμε τις επικοινωνίες μας σχετικά με την Υπηρεσία και να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την παροχή υποστήριξης. Ενδέχεται επίσης να συγκεντρώσουμε πληροφορίες καταγραφής χρήσης για να δημιουργήσουμε ή να δημοσιεύσουμε στατιστικές αναλύσεις και αναφορές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας. Δεν θα επιτρέψουμε τη δημοσίευση Προσωπικών Πληροφοριών για οποιονδήποτε χρήστη χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση αυτού του ατόμου.

Πληροφορίες σχετικά με εσάς που λάβατε από την εφαρμογή για κινητά

Όταν κάνετε λήψη και χρήση της Υπηρεσίας μέσω της εφαρμογής μας για κινητά, συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τον τύπο της συσκευής που χρησιμοποιείτε, την έκδοση του λειτουργικού συστήματος, την αναγνώριση χρήστη και το αναγνωριστικό συσκευής.

Ενδέχεται να σας στείλουμε ειδοποιήσεις push. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις push σε επίπεδο συσκευής.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εκτός από τις χρήσεις που περιγράφονται παραπάνω από τις πληροφορίες που λαμβάνονται σε σχέση με τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς, το APWASI χρησιμοποιεί και, όπου καθορίζεται, κοινοποιεί τις πληροφορίες σας:

Για την παροχή υποστήριξης ή άλλων υπηρεσιών που έχετε ζητήσει και για να απαντήσετε στα ερωτήματά σας.

Για να πραγματοποιήσετε συναλλαγές μαζί σας, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας μαζί σας σχετικά με τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές σας.

Για την επεξεργασία των συναλλαγών, το APWASI μπορεί να χρησιμοποιήσει οικονομικές πληροφορίες, πιστωτικές κάρτες και πληροφορίες πληρωμής που παρέχετε. Η APWASI ενδέχεται να χρειαστεί να κοινοποιήσει ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες σε προμηθευτές, υπηρεσίες παράδοσης, εκκαθαριστικές κάρτες και άλλα τρίτα μέρη για να ολοκληρώσει τις συναλλαγές.

Να σας ειδοποιήσουμε για σχετικές ευκαιρίες, όπως νέες κυκλοφορίες προϊόντων και εξελίξεις υπηρεσιών, σχετικά γεγονότα ή προγραμματισμό που μπορεί να σας ενδιαφέρει.

Παροχή διαδικτυακών φόρουμ και κοινωνικών δικτύων. Η Υπηρεσία επιτρέπει στους χρήστες την επιλογή να συμμετέχουν σε διαδραστικές συζητήσεις και να δημοσιεύουν σχόλια και άλλο περιεχόμενο. Λάβετε υπόψη ότι τυχόν πληροφορίες που μοιράζεστε ενδέχεται να γίνουν προσβάσιμες στο κοινό.

Για τη βελτίωση της ποιότητας και τη διευκόλυνση της χρήσης της Υπηρεσίας.
Για τη λειτουργία της Υπηρεσίας με τη βοήθεια τρίτων. Η APWASI μπορεί να χρησιμοποιεί υπηρεσίες από τρίτους παρόχους υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες φιλοξενίας και προγραμματιστές λογισμικού, για την υποστήριξη της λειτουργίας της Υπηρεσίας. Όταν το κάνουμε αυτό, θα λάβουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τέτοιοι πάροχοι υπηρεσιών εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και ασφάλειας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για την προστασία από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των πληροφοριών σας. Αυτές οι εταιρείες εξουσιοδοτούνται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο όταν είναι απαραίτητο για να μας παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες.

Για συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις. Επιπλέον, ενδέχεται επίσης να αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπως απαιτείται από το νόμο, όπως για να συμμορφωθούμε με κλήτευση ή άλλη νομική διαδικασία, όταν πιστεύουμε με καλή πίστη ότι η αποκάλυψη είναι λογικά απαραίτητη για την επιβολή των δικαιωμάτων μας ή την προστασία των λειτουργιών μας ή των χρηστών ή άλλων διερεύνηση απάτης, ή σε απάντηση σε νομικές διαδικασίες ή κυβερνητικές έρευνες σύμφωνα με την εσωτερική μας πολιτική σχετικά με την πρόσβαση από κυβερνητικές αρχές, ή υπό εξαιρετικές περιστάσεις ως απάντηση σε μια αισθητή απειλή για την υγεία ή την περιουσία ενός ατόμου.

ΓΕΝΙΚΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Η συσκευή που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στον Ιστότοπο ή την Υπηρεσία ενδέχεται να μας παρέχει την τοποθεσία σας. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να κοινοποιηθούν όπου η τοποθεσία σχετίζεται με την ολοκλήρωση των μαθημάτων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η APWASI λαμβάνει κατάλληλες και εύλογες προφυλάξεις για την εφαρμογή κατάλληλων διοικητικών και τεχνικών διαδικασιών για την προστασία της ασφάλειας των Προσωπικών Πληροφοριών που παρέχονται ή δημιουργούνται μέσω της Υπηρεσίας. Επιτρέπουμε στα άτομα που εργάζονται για εμάς να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας μόνο με τρόπο σύμφωνο με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Προστατεύουμε την ασφάλεια των πληροφοριών σας κατά τη μετάδοση χρησιμοποιώντας το λογισμικό Transport Layer Security (TLS) και το Secure Sockets Layer (SSL) ή άλλη τεχνολογία κρυπτογράφησης, η οποία κρυπτογραφεί τις πληροφορίες που εισάγετε. Όπου ενδείκνυται, αποκρύπτουμε ή / και κρυπτογραφούμε πληροφορίες στα συστήματά μας και / ή κατά τη μεταφορά πληροφοριών. Το APWASI ελέγχει τακτικά τα κρυπτογραφικά πρωτόκολλα που χρησιμοποιεί για την προστασία του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας πληροφοριών.

Λόγω της φύσης του Διαδικτύου και για άλλους λόγους, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των Προσωπικών σας Πληροφοριών, επομένως θα πρέπει να λάβετε προφυλάξεις για να τα προστατεύσετε όταν βρίσκεστε στο Διαδίκτυο, όπως να αλλάζετε συχνά κωδικούς πρόσβασης, χρησιμοποιώντας συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών όταν δημιουργία κωδικών πρόσβασης, χρήση ασφαλούς προγράμματος περιήγησης και βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδεθεί από την Υπηρεσία όταν τελειώσετε χρησιμοποιώντας έναν κοινόχρηστο υπολογιστή.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η Υπηρεσία ενδέχεται να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων που δεν ανήκουμε ούτε διαχειριζόμαστε από εμάς και, όπως περιγράφεται παραπάνω, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες Υπηρεσίες Τρίτων μερών σχετικά με την εκπαίδευση που εκδίδεται μέσω της Υπηρεσίας. Η APWASI δεν έχει κανέναν έλεγχο επί αυτών των Υπηρεσιών Τρίτων και οι αλληλεπιδράσεις σας με αυτά τα τρίτα μέρη υπόκεινται στις πολιτικές απορρήτου και τους όρους χρήσης τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ

Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες για εσάς και τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς μέσω πρωτοκόλλων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ιστοφάρων, cookie, ενσωματωμένων διευθύνσεων URL, ετικετών εικονοστοιχείων και σχετικών συσκευών ή τεχνολογιών.

Όπως ισχύει όταν επισκέπτεστε τους περισσότερους ιστότοπους, ορισμένες πληροφορίες δημιουργούνται αυτόματα και αποθηκεύονται σχετικά με τις επισκέψεις σας. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν: πληροφορίες δρομολόγησης δικτύου (για παράδειγμα, από πού προήλθαν). πληροφορίες εξοπλισμού (για παράδειγμα, τύπος συσκευής, λειτουργικό σύστημα, τύπος προγράμματος περιήγησης). Διεύθυνση IP και ημερομηνίες και ώρες των επισκέψεών σας.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να σας ενημερώσουμε για άλλες υπηρεσίες APWASI που μπορεί να σας ενδιαφέρουν και για να συλλέξουμε σχόλια από εσάς.

APWASI ΧΡΗΣΗ "COOKIES"

Ένα cookie είναι ένα μικρό κομμάτι πληροφοριών, που αποστέλλεται από έναν διακομιστή ιστού σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού, που αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας, ώστε να μπορεί να διαβαστεί αργότερα, επιτρέποντας στον διακομιστή να αναγνωρίσει μοναδικά το πρόγραμμα περιήγησης. Ορισμένα cookie ενδέχεται να παραμείνουν στον υπολογιστή ενός χρήστη αφού ο χρήστης εγκαταλείψει τον Ιστότοπο. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης σάς παρέχουν πληροφορίες και έλεγχο των cookie, συμπεριλαμβανομένης μιας δυνατότητας εξαίρεσης από τη χρήση των cookies. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να σας ειδοποιεί όταν χρησιμοποιείται ένα cookie και να το αποδεχτείτε ή να το απορρίψετε. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να απορρίπτει όλα τα cookie ή να δέχεται μόνο cookie που επιστρέφονται στους διακομιστές προέλευσης. Ωστόσο, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες δυνατότητες της Υπηρεσίας εάν απενεργοποιήσετε τα cookie. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των cookies, μεταβείτε στη διεύθυνση www.allaboutcookies.org ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.youronlinechoices.com η οποία έχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορική διαφήμιση και το διαδικτυακό απόρρητο.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες για να σας ξεχωρίσει από άλλους χρήστες και να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τις διαδικτυακές προτιμήσεις σας και να αναλύσει τις τάσεις, να διαχειριστεί τον ιστότοπο, να παρακολουθεί τις κινήσεις των χρηστών γύρω από τον ιστότοπο και να συλλέγει δημογραφικές πληροφορίες σχετικά με τη βάση χρηστών μας στο σύνολό της. . Αυτό μας βοηθά να σας παρέχουμε μια καλή εμπειρία όταν περιηγείστε στους ιστότοπούς μας και μας επιτρέπει να βελτιώσουμε τους ιστότοπούς μας. Ο κύριος σκοπός μας στη χρήση των cookies είναι να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε τις επικοινωνίες και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ εσάς και των ιστότοπών μας, αλλά τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς. Τα cookie για την Υπηρεσία ενδέχεται να συλλέγουν ένα μοναδικό αναγνωριστικό, ρυθμίσεις διαμόρφωσης χρήστη και πληροφορίες προφίλ. Το APWASI χρησιμοποιεί επίσης cookies για τη συλλογή γενικής χρήσης και στατιστικών πληροφοριών όγκου που δεν περιλαμβάνει προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες.

ΣΥΝΕΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΟΥΚΟΙ ΜΑΣ ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ.

Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα μπισκότα:

Απαιτούνται αυστηρά απαραίτητα cookies για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας μας. Περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, cookie που σας επιτρέπουν να συνδεθείτε σε ασφαλείς περιοχές του ιστότοπού μας.
Αναλυτικά cookie / επιδόσεων που συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε και να μετράμε τον αριθμό των επισκεπτών και να βλέπουμε πώς μετακινούνται οι επισκέπτες στον ιστότοπό μας. Αυτό μας βοηθά να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπού μας. Αυτά τα cookie τοποθετούνται μερικές φορές από τρίτους παρόχους υπηρεσιών ανάλυσης επισκεψιμότητας ιστού, όπως το Google Analytics.
Cookies λειτουργικότητας που θυμούνται τις επιλογές που κάνετε και σας αναγνωρίζουν όταν επιστρέφετε. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να εξατομικεύσουμε το περιεχόμενό μας, να σας καλωσορίσουμε με το όνομα και να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας (για παράδειγμα, την επιλογή της γλώσσας ή της περιοχής σας).
Στόχευση cookie που συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες περιήγησής σας, όπως τις σελίδες που έχετε επισκεφτεί και τους συνδέσμους που έχετε ακολουθήσει. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να κάνουμε τον ιστότοπό μας πιο σχετικό με τα ενδιαφέροντά σας και, εάν ενεργοποιήσουμε τη διαφήμιση, για να κάνουμε τη διαφήμιση πιο σχετική για εσάς, καθώς και για να περιορίσουμε τον αριθμό των φορών που βλέπετε μια διαφήμιση. Αυτά τα cookie τοποθετούνται συνήθως από διαφημιστικά δίκτυα τρίτων. Θυμούνται τον άλλο ιστότοπο που επισκέπτεστε και αυτές οι πληροφορίες κοινοποιούνται σε τρίτους οργανισμούς, για παράδειγμα διαφημιστές.
Χρησιμοποιούμε το Google Analytics. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Google επεξεργάζεται και συλλέγει τις πληροφορίες σας σχετικά με αυτό το προϊόν και πώς μπορείτε να εξαιρεθείτε, ανατρέξτε στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Η APWASI και οι πάροχοι υπηρεσιών της, οι προμηθευτές και οι συνεργάτες της, μπορούν να χρησιμοποιούν παρακολούθηση μεταξύ συσκευών / μεταξύ πλαισίων. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσετε πολλά προγράμματα περιήγησης σε μία μόνο συσκευή ή να χρησιμοποιήσετε διάφορες συσκευές (όπως επιτραπέζιους υπολογιστές, smartphone και tablet), κάτι που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να έχετε πολλούς λογαριασμούς ή προφίλ σε αυτά τα διάφορα περιβάλλοντα και συσκευές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τεχνολογία μεταξύ συσκευών / πολλαπλών πλαισίων για τη σύνδεση αυτών των διαφόρων λογαριασμών ή προφίλ και των αντίστοιχων δεδομένων από τα διαφορετικά περιβάλλοντα και συσκευές.

ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΣ

Εάν διαμένετε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο («ΕΟΧ»), υπό την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων, έχετε το δικαίωμα:

Μάθετε εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία και, εάν ναι, για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές και ορισμένες πληροφορίες σχετικά με αυτό.
Διορθώσατε ή αφαιρέσατε ανακριβείς προσωπικές πληροφορίες και ολοκληρώσατε τις ελλιπείς προσωπικές πληροφορίες.
Διαγράψατε τα προσωπικά σας στοιχεία όταν:
Δεν είναι πλέον απαραίτητο για τους σκοπούς που συλλέγονται.
Αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία.
Το έχουμε επεξεργαστεί παράνομα. ή
Η νομοθεσία της ΕΕ ή των κρατών μελών στην οποία υπόκεινται απαιτεί διαγραφή.
Περιορίστε την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων όταν:
Αμφισβητείτε την ακρίβειά του (για μια περίοδο απαραίτητη για την επαλήθευσή της).
Η επεξεργασία είναι παράνομη και προτιμάτε τον περιορισμό της χρήσης από τη διαγραφή. ή
Δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα, αλλά τα χρειάζεστε σε σχέση με νομικές αξιώσεις.
Λάβετε σε χρησιμοποιήσιμη μορφή τα Προσωπικά Στοιχεία που μας δώσατε και, εάν είναι τεχνικά εφικτό, απαιτήστε τη διαβίβασή τους απευθείας σε άλλο ελεγκτή που ορίζετε.
Υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων ενός κράτους μέλους.
Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το κύριο σημείο επαφής μας για το απόρρητο, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στο τέλος αυτής της Πολιτικής απορρήτου.

Εάν διαμένετε στον ΕΟΧ, η APWASI θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μην μας στείλετε ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία (π.χ. αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης ή άλλα εθνικά αναγνωριστικά ή πληροφορίες που σχετίζονται με φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, υγεία, σεξουαλική ζωή ή σεξουαλικό προσανατολισμό, γενετικές ή βιομετρικές πληροφορίες, εγκληματικές πληροφορίες φόντο, ή συνδικαλιστική ιδιότητα μέλους).

ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Κατόπιν αιτήματος, το APWASI θα σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με το εάν διατηρούμε κάποια από τα προσωπικά σας στοιχεία. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να διορθώσετε ή να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων πραγματοποιώντας είσοδο στον λογαριασμό σας ή επικοινωνώντας μαζί μας στο it@APWASI.com. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Το APWASI μπορεί να διατηρήσει τα Προσωπικά σας Στοιχεία για όσο διάστημα ο λογαριασμός σας είναι ενεργός και εφόσον απαιτείται διατήρηση ή επιτρεπόμενη διατήρηση σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή άλλως από το νόμο. Όταν το APWASI διαγράφει τα Προσωπικά σας Στοιχεία, το APWASI θα το κάνει με τρόπο σχεδιασμένο ώστε να διασφαλίζει ότι δεν μπορεί να ανακατασκευαστεί.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Για το σκοπό της παροχής της Υπηρεσίας και της σχετικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της απάντησης σε τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να έχετε, η APWASI μπορεί να προβάλλει και να επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας στοιχεία από χώρες εκτός του ΕΟΧ που θεωρούνται από την ΕΕ ότι έχουν μη κατάλληλους νόμους περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Καναδά.

ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΠΠΑ

Η δωρεάν έκδοση της Υπηρεσίας προορίζεται για χρήση μόνο από ενήλικες. Το APWASI δεν προωθεί διαδικτυακά σε παιδιά και δεν συλλέγει σκόπιμα προσωπικές πληροφορίες από παιδιά ηλικίας κάτω των οκτώ ετών, εκτός από την εφαρμογή της λύσης COPPA-Compliant που περιγράφεται παρακάτω. Εάν πιστεύετε ότι ένα άτομο κάτω των δεκαοκτώ ετών έχει αποκαλύψει προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες μέσω της Υπηρεσίας, εκτός από τη λύση που συμμορφώνεται με την COPPA, παρακαλούμε να μας αναφέρετε αμέσως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@APWASI.com με την «Ειδοποίηση ανήλικου ατόμου »στη γραμμή θέματος.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Το APWASI μπορεί να παρέχει στους επενδυτές, τους συνεργάτες μας και σε άλλους συγκεντρωτικές πληροφορίες (δηλαδή πληροφορίες που δεν προσδιορίζουν προσωπικά τους χρήστες) σχετικά με τους χρήστες της Υπηρεσίας. Επιπλέον, η APWASI μπορεί να αποκαλύψει τα Προσωπικά σας Στοιχεία σε διάδοχο ή αποκτώμενο φορέα ως μέρος συγχώνευσης, απόκτησης, αναδιοργάνωσης ή άλλης συναλλαγής που περιλαμβάνει όλα ή ουσιαστικά όλα τα περιουσιακά στοιχεία ή τις μετοχές της APWASI ή την επιχείρηση με την οποία σχετίζεται η Υπηρεσία. Εάν το APWASI πωλήθηκε ή συγχωνευθεί με άλλη εταιρεία, αυτή η εταιρεία θα συμφωνήσει να τηρήσει τους όρους αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

Θα ειδοποιηθείτε μέσω email ή προειδοποιητικής ειδοποίησης στον ιστότοπό μας, για οποιαδήποτε αλλαγή ιδιοκτησίας, χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και επιλογές που μπορεί να έχετε σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την κατάργηση των Προσωπικών σας Πληροφοριών από τα αρχεία μας ανά πάσα στιγμή.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ενδέχεται να ενημερώνουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου κατά καιρούς και η ενημερωμένη έκδοση θα είναι αποτελεσματική κατά την ανάρτηση σχετικά με τη μεταχείριση των Προσωπικών Πληροφοριών που αποκτήθηκαν στη συνέχεια. Εάν πραγματοποιήσουμε σημαντικές αλλαγές, θα σας ειδοποιήσουμε μέσω email (αποστέλλεται στη διεύθυνση e-mail που καθορίζεται στον λογαριασμό σας) ή μέσω ειδοποίησης σε αυτόν τον ιστότοπο πριν από την έναρξη ισχύος της αλλαγής. Ελέγχετε περιοδικά την ημερομηνία αναθεώρησης στην αρχή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου για να ελέγχετε για αναθεωρήσεις. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της Ιστοσελίδας, μετά την ανάρτηση μιας αναθεωρημένης έκδοσης, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την αναθεωρημένη Πολιτική Απορρήτου ως προς την απόκτηση των Προσωπικών Πληροφοριών.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου και τις πρακτικές πληροφοριών μας, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση info@APWASI.com ή στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι υπηρεσίες της APWASI, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών επί πληρωμή και των προϊόντων, δεν είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή και ότι ενδέχεται να ισχύουν ορισμένα όρια χρήσης. Ανατρέξτε στις Συχνές Ερωτήσεις για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς και τις ώρες διαθεσιμότητας. Καταλαβαίνετε επίσης ότι το APWASI, κατά την απόλυτη κρίση του, μπορεί να περιορίσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη χρήση όλων των παρεχόμενων από APWASI υπηρεσιών που σχετίζονται με τα προγράμματα APWASI, όπως η πρόσβαση σε μαθήματα APWASI, υπηρεσίες αξιολόγησης ή πιστοποιήσεις. Καταλαβαίνετε επίσης ότι το APWASI μπορεί να τροποποιήσει ή να διακόψει όλες τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τα προγράμματά του κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Αναγνωρίζετε ρητά και συμφωνείτε ότι η χρήση των Ιστότοπων Τάξης, των Διαδικτυακών Μαθημάτων και όλου του Περιεχομένου και των υπηρεσιών που διατίθενται στους Ιστότοπους Τάξης είναι με δική σας ευθύνη και ευθύνη. ΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ", "ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ" ΚΑΙ "ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ" ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΗ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. ΥΠΟΘΕΣΕΤΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ONLINE ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.

Ο APWASI ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΕΟΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΟΝΤΑΙ Ή ΚΑΝΕΤΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΙΣΧΥΟΣ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΚΑΙ Η APWASI ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ INTERNET. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Η APWASI ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΟ INTERNET. Η APWASI ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΕΑΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΕΙΣ, Ιούς, ΕΡΓΑ, ΤΡΟΖΑΝ ΑΛΥΣ, Ή ΑΛΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ. Η APWASI ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΗ Η ONLINE ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΥΛΙΚΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ, Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΥΛΙΚΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ, Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗ.

ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΔΕΝ ΕΓΓΥΠΟΥΜΕ ΟΤΙ (Α) ΟΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΕΣ, Ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Διαδικτύου θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ή τις προσδοκίες σας ή θα επιτύχουν τους σκοπούς που απαιτούνται, (Β) ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ή ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, ΧΡΟΝΟ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑ, (Γ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ CHAT, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ, ΤΡΕΧΟΝ, ΣΦΑΛΜΑ, ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΣ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, Ή (Δ) ΠΟΥ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΕΣ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ. ΥΠΟΘΕΣΕΤΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟ, ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.

ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ ΤΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ή ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΕΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ χαμένα κέρδη, χαμένα δεδομένα ή διακοπή των επιχειρήσεων που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής της διαδικτυακής υπηρεσίας, ΟΠΟΙΟΥΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ONLINE ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΘΕΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΟΛΕΣ Η ΜΟΡΦΗ ΔΡΑΣΗΣ, ΠΟΥ ΒΑΣΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΤΟΡΤ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ) Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΤΙ Ή ΔΕΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Μερικά κράτη δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό των εμπιστευτικών ή συνεπειών ζημιών, οπότε ο παραπάνω περιορισμός ή ο αποκλεισμός δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε εσάς.

Ενώ η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας από τον δικό σας κίνδυνο, εάν η APWASI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΖΗΜΙΑ ή ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ APWASI ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 500 $ Ή ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΕΙΣ Ή ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΞΗ (6) ΜΗΝΕΣ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΑΠΟΥΣΤΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΟ APWASI ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΔΩ.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Οι Ιστότοποι Τάξης ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς σελίδες σε άλλους ιστότοπους ("Συνδεδεμένοι Ιστότοποι") και αυτές οι Συνδεδεμένοι Ιστότοποι ενδέχεται να περιέχουν περιεχόμενο ή να προσφέρουν προϊόντα και / ή υπηρεσίες προς πώληση. Το APWASI δεν συντάσσει, επεξεργάζεται, ελέγχει ή παρακολουθεί αυτούς τους συνδεδεμένους ιστότοπους. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι (α) δεν έχουμε καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών που παρέχονται από Συνδεδεμένους Ιστότοπους και (β) δεν ελέγχουμε ή υποστηρίζουμε τους χορηγούς τέτοιων Συνδεδεμένων Ιστότοπων ή το περιεχόμενο, τα προϊόντα, τη διαφήμιση ή άλλα υλικό που παρουσιάζεται σε τέτοιου είδους συνδεδεμένους ιστότοπους. Ενδέχεται να καταργήσουμε τυχόν συνδεδεμένους ιστότοπους από τους ιστότοπους τάξης ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο.

Η APWASI ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΜΕ ΕΣΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΕΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΟΠΟΙ.

Εκτιμούμε ότι οι Συνδεδεμένοι Ιστότοποι ενδέχεται να περιέχουν υλικό στο οποίο ο χειριστής των Συνδεδεμένων Ιστότοπων έχει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Σεβόμαστε αυτά τα δικαιώματα και παρέχουμε τους συνδέσμους μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Το γεγονός ότι έχουμε συνδέσει με οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο δεν δημιουργεί ούτε συνεπάγεται καμία σχέση ή συνεργασία με τον χειριστή αυτού του συνδεδεμένου ιστότοπου.

ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να κρατήσετε αβλαβείς την APWASI, τους δικαιοπάροχους της και οποιονδήποτε από τους αντίστοιχους αξιωματικούς, διευθυντές, υπαλλήλους, υπεργολάβους, αντιπροσώπους, διάδοχους, εκπροσώπους, συνεργάτες ή θυγατρικές, από και κατά οποιασδήποτε και κάθε αξίωσης, αιτιών δράσης, αγωγών , διαδικασίες, απώλειες, ζημιές, κόστη και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων εύλογων νομικών και λογιστικών τελών) που προκύπτουν ή προκύπτουν από (i) Η χρήση της Διαδικτυακής Υπηρεσίας από εσάς. (ii) Παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας. (iii) ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες ή δεδομένα που παρέχονται από εσάς, (iv) μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου ή υλικού που διατίθεται στην ή μέσω της Διαδικτυακής Υπηρεσίας, ή (v) οποιοδήποτε περιεχόμενο ανεβάζετε ή δημοσιεύετε στην ηλεκτρονική υπηρεσία. Παρά τα παραπάνω, δεν απαιτείται η αποζημίωση της APWASI έναντι αξιώσεων ότι η Διαδικτυακή Υπηρεσία, όταν χρησιμοποιείται για την Εξουσιοδοτημένη Χρήση, παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Η APWASI διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να αναλάβει ή να συμμετάσχει, με δικά σας έξοδα και του οργανισμού σας, στην έρευνα, τον διακανονισμό και την υπεράσπιση οποιασδήποτε ενέργειας ή αξίωσης για την οποία δικαιούται αποζημίωση. Κανένα αίτημα δεν θα διευθετηθεί χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της APWASI, εκτός εάν ο διακανονισμός αυτός περιλαμβάνει πλήρη απελευθέρωση του APWASI από κάθε ευθύνη και δεν περιέχει ούτε εξετάζει καμία πληρωμή από, ή διατακτική ή άλλη δίκαιη ανακούφιση, από την APWASI.

ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Συμφωνείτε ότι η APWASI, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, μπορεί να απενεργοποιήσει το λογαριασμό σας ή να τερματίσει με άλλο τρόπο τη χρήση των Ιστότοπων τάξεων ή των διαδικτυακών μαθημάτων για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, εάν η APWASI πιστεύει ότι έχετε (α) παραβιάσετε αυτούς τους Όρους χρήσης; β) παραβίασε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου · (γ) δημοσιεύτηκε, μεταφορτώθηκε ή μεταδόθηκε μη εξουσιοδοτημένο περιεχόμενο στους ιστότοπους κλάσης · ή (δ) παραβίασε ή ενήργησε ασυνεπής με το γράμμα ή το πνεύμα αυτών των Όρων Χρήσης. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε απενεργοποίηση ή τερματισμός της πρόσβασής σας στις Ιστοσελίδες τάξεων ή τα διαδικτυακά μαθήματα μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε εσάς και ότι το APWASI δεν θα φέρει καμία ευθύνη για εσάς ούτε τρίτους για τυχόν τερματισμό του λογαριασμού σας ή τα διαδικτυακά μαθήματα. Αναγνωρίζετε επίσης ότι το APWASI μπορεί να διατηρήσει και να αποθηκεύσει τις πληροφορίες σας σε συστήματα APWASI, ανεξάρτητα από τον τερματισμό του λογαριασμού σας ή τα διαδικτυακά μαθήματα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Το APWASI σέβεται τα δικαιώματα και την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων και ζητάμε από τους χρήστες μας να κάνουν το ίδιο. Εάν πιστεύετε ότι το προϊόν ή το άλλο έργο σας παρουσιάστηκε εσφαλμένα ή χρησιμοποιήθηκε με τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή ότι τα δικαιώματά σας πνευματικής ιδιοκτησίας έχουν παραβιαστεί διαφορετικά, παρέχετε στον Πράκτορα πνευματικών δικαιωμάτων της APWASI τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • ηλεκτρονική ή φυσική υπογραφή του προσώπου εξουσιοδοτημένου να ενεργεί για λογαριασμό του ιδιοκτήτη του προϊόντος, πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων συμφερόντων πνευματικής ιδιοκτησίας ·
 • μια περιγραφή του προϊόντος, της εργασίας ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχυρίζεστε ότι έχει παραπλανηθεί ή παραβιαστεί ·
 • μια περιγραφή για το πού βρίσκεται το Διαδίκτυο Μαθήματα όπου το υλικό που ισχυρίζεστε είναι εσφαλμένη ή παραβιάζει το προϊόν, την εργασία ή άλλη πνευματική ιδιοκτησία σας.
 • τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • δήλωση από εσάς ότι πιστεύετε καλή τη πίστει ότι η αμφισβητούμενη χρήση δεν επιτρέπεται από τον ιδιοκτήτη του προϊόντος, του έργου, των πνευματικών δικαιωμάτων ή της πνευματικής ιδιοκτησίας, ή του αντιπροσώπου του, ή της ισχύουσας νομοθεσίας · και
 • δήλωση από εσάς, η οποία γίνεται υπό ποινή ψευδορκείας, ότι οι παραπάνω πληροφορίες στην ειδοποίησή σας είναι ακριβείς και ότι είστε ο ιδιοκτήτης του προϊόντος, του έργου, των πνευματικών δικαιωμάτων ή της πνευματικής ιδιοκτησίας ή εξουσιοδοτημένος να ενεργείτε εκ μέρους αυτού του κατόχου.

Ο πράκτορας πνευματικών δικαιωμάτων APWASI για ειδοποιήσεις διαφωνιών ή αξιώσεων πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλης παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να επιτευχθεί ως εξής:
info@apwasi.com επικεφαλίδα Πνευματικά δικαιώματα

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Επιβεβαιώνετε ότι είστε είτε 18 ετών ή μεγαλύτεροι, ή ένας απελευθερωμένος ανήλικος, ή έχετε νόμιμη συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα, και είστε πλήρως ικανοί και ικανοί να συνάψετε αυτούς τους όρους, προϋποθέσεις, υποχρεώσεις, επιβεβαιώσεις, δηλώσεις και εγγυήσεις που αναφέρονται στο αυτούς τους Όρους Χρήσης. Σε κάθε περίπτωση, επιβεβαιώνετε ότι είστε άνω των 18 ετών, καθώς τα διαδικτυακά μαθήματα δεν προορίζονται για παιδιά κάτω των 18 ετών. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, μην χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους τάξεων ή τα διαδικτυακά μαθήματα.

Η APWASI μπορεί ελεύθερα να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει οποιοδήποτε μέρος των δικαιωμάτων της ή να εκχωρήσει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Δεν θα μεταβιβάσετε ή εκχωρήσετε, με νόμο ή με άλλο τρόπο, οποιοδήποτε μέρος των δικαιωμάτων σας ή θα εκχωρήσετε τις υποχρεώσεις σας βάσει αυτών των Όρων Χρήσης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της APWASI.

Αυτοί οι Όροι Χρήσης θα διέπονται από, ερμηνεύονται και θα επιβάλλονται σύμφωνα με τους νόμους της Επαρχίας Βρετανικής Κολομβίας του Καναδά, καθώς εφαρμόζεται σε συμφωνίες που συνάπτονται και πρόκειται να εκτελεστούν εξ ολοκλήρου εντός της Βρετανικής Κολομβίας και χωρίς να ισχύουν οι αρχές σύγκρουσης. νόμων. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε νομική αγωγή ή άλλη ενέργεια που ασκήθηκε από την APWASI, εσείς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος για την επιβολή αυτών των Όρων Χρήσης, ή σε σχέση με θέματα που σχετίζονται με τους ιστότοπους τάξεων ή τα διαδικτυακά μαθήματα, υπόκεινται μόνο στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων βρίσκεται στο Βανκούβερ, Βρετανική Κολομβία. Το APWASI δεν δηλώνει ότι οι Ιστότοποι Κατηγορίας λειτουργούν (ή επιτρέπεται από το νόμο να λειτουργούν) σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές ή ότι οι Ιστότοποι Κατηγορίας, ή πληροφορίες, υπηρεσίες ή προϊόντα που προσφέρονται μέσω των Ιστότοπων Κατηγορίας είναι κατάλληλες ή διαθέσιμες για χρήση σε άλλες τοποθεσίες.

Απαγορεύεται ρητά η πρόσβαση στους Ιστότοπους Τάξης από περιοχές όπου οι Ιστότοποι Τάξης ή οποιοδήποτε περιεχόμενο ή λειτουργικότητα των Ιστότοπων Τάξης ή τμημάτων τους, συμπεριλαμβανομένων αλλά δεν περιορίζονται σε λειτουργίες που αναφέρονται στην Πολιτική Απορρήτου. Εάν επιλέξετε να αποκτήσετε πρόσβαση στους Ιστότοπους τάξης, συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι το κάνετε με δική σας πρωτοβουλία και με δική σας ευθύνη και ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους.

Εάν κάποια διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης διαπιστωθεί ότι είναι παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο ανεφάρμοστη, τότε η διάταξη αυτή θεωρείται ότι μπορεί να διαχωριστεί από τις άλλες διατάξεις του παρόντος και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιωνδήποτε υπόλοιπων διατάξεων. Η APWASI δεν φέρει καμία ευθύνη σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, στο βαθμό που προκύπτει από τυχόν αποτυχία της APWASI να εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις της βάσει αυτών των Όρων Χρήσης λόγω πυρκαγιάς, πλημμύρας, σεισμών, άλλων πράξεων του Θεού, πολέμου, εμφύλιων αναταραχών, τρομοκρατίας , Αποτυχίες στο Διαδίκτυο, κυβερνητική πράξη ή δικαστική απόφαση, εθνική έκτακτη ανάγκη, απεργίες ή εργασιακές διαφορές ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός που δεν εμπίπτει στον εύλογο έλεγχο της APWASI. Η APWASI δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές ή άλλα προβλήματα που προκαλούνται από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αλλαγή στους παρόντες Όρους Χρήσης που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω παραβίασης ή παραβίασης αυτής της σελίδας.

Οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία εκ μέρους της APWASI να επιβάλει οποιαδήποτε δικαιώματα βάσει αυτών των Όρων Χρήσης στα οποία μπορεί να δικαιούται, σε καμία περίπτωση, δεν θα ερμηνευθεί ως παραίτηση από το δικαίωμα και το προνόμιο να το πράξει οποιαδήποτε μεταγενέστερη στιγμή.

Αυτοί οι Όροι Χρήσης αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ εσάς και της APWASI σχετικά με τα θέματα που ορίζονται στο παρόν, και δεν θα τροποποιηθούν παρά μόνο γραπτώς, όπως δημοσιεύτηκε στους Ιστότοπους Τάξης από την APWASI ή μέσω συγκεκριμένης γραφής μεταξύ εσάς και της APWASI.

Οποιαδήποτε ειδοποίηση που μπορεί να απαιτείται να μας δοθεί βάσει αυτών των Όρων Χρήσης μπορεί να μας αποσταλεί γραπτώς ή μέσω email στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Email: info@apwasi.com
Οι τίτλοι των ενοτήτων εδώ εμφανίζονται μόνο για ευκολία και δεν έχουν κανένα νομικό αποτέλεσμα.
Οι Όροι Χρήσης ενημερώθηκαν τελευταία φορά στις 18 Ιουνίουου, 2020.