מכון היין והרוח של אסיה פסיפיק (ביחד, "אנחנו", "אותנו", "NPO" או "APWASI") מספק לך גישה לאתרי APWASI, הזמינים בכתובת URL של כניסה. https://www.apwasi.com וכן (כל אחד מהם בנפרד "אתר כיתות", ובאופן כולל "אתרי הכיתות"), ולמידע, השירותים והחומרים האחרים הזמינים באתרי הכיתות ובאמצעותם, (יחד עם אתרי הכיתות, "הקורסים המקוונים"), בכפוף לתנאים ולהגבלות המתוארים במסמך זה ("תנאי שימוש" אלה) וכל הנחיות, כללים או רישיונות אחרים המפורסמים בקשר לקורסים המקוונים.

קבלת התנאים שלך

על ידי גישה ו / או שימוש באתרי הכיתה או הקורסים המקוונים, אתה מסכים להיות מחויב לתנאי שימוש אלה, בין אם אתה:

 • "מבקר", כלומר אתה פשוט גולש באתרי הכיתות, כולל, ללא הגבלה, דרך מכשיר נייד או התקן אלחוטי אחר, או משתמש בדרך אחרת באתרי הכיתה מבלי להיות רשום, או
 • "סטודנט", כלומר נרשמת ל- APWASI עבור זיהוי משתמש וסיסמת משתמש (המוגדרים להלן), ישלים את משימות הבית והבחינות לפי העניין, ונרשמו ושילמו עבור גישה לשירותים, תוכן ו / או הסמכה הניתנת על ידי APWASI או השותפים החינוכיים שלה (מוגדר להלן), או
 • "משתתף", כלומר נרשמת ל- APWASI עבור זיהוי משתמש וסיסמת משתמש (המוגדרים להלן) וכי בכוונתך לבקר את הקורסים המקוונים, כלומר להשתתף או לצפות בהרצאות באופן מקוון מבלי לגשת לפרויקטים סופיים או להערכות הנדרשות לצורך הסמכה, או סיום מטלות הבית, הבחינות או עבודות קורס אחרות הקשורות להערכות להסמכה.

המונח "משתמש" מתייחס למבקר, סטודנט או משתתף.

אתה מורשה להשתמש באתרי הכיתות רק אם אתה מסכים לציית לכל החוקים, הכללים והתקנות הרלוונטיים ותנאי תנאי השימוש הללו.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש הללו, ייתכן שלא תוכל להיכנס או להשתמש באתרי הכיתה או בקורסים המקוונים. הקבלה של APWASI מותנית באופן מפורש בהסכמתך לכל התנאים וההגבלות של תנאי השימוש הללו, להכללת כל התנאים האחרים.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או לשנות תנאי שימוש אלה על פי שיקול דעתנו הבלעדי בכל עת.

כל שינוי או שינוי בתנאי שימוש אלה ייכנס לתוקף מיד לאחר פרסוםו על ידי APWASI באתר מחלקה. אנו ננקוט בצעדים סבירים כדי להודיע ​​לך על שינויים או שינויים בתנאי שימוש אלה, אך אתה אחראי לבדיקה מעת לעת של הגרסה המעודכנת ביותר של תנאי שימוש אלה.

המשך השימוש שלך באתרי הכיתה או בקורסים המקוונים מהווה הסכמה לכל שינוי או שינוי שנעשה על ידינו בתנאי שימוש אלה.

חשבונות משתמשים ורישום משתמשים;

שותפים חינוכיים

בעוד שכל מבקר יכול לצפות באתרי הכיתות, על מנת להשתמש באתרי הכיתות ולהשתתף בקורסים המקוונים, עליך לבחור בזיהוי התחברות ("מזהה משתמש") וסיסמת משתמש ("סיסמת משתמש") ייחודית שונה לחלוטין ממזהה המשתמש שלך (ביחד, "חשבון משתמש"). אתה מסכים שלעולם לא תגלה או תשתף מידע או גישה לחשבון המשתמש שלך עם צד שלישי כלשהו מכל סיבה שהיא.

בהגדרת חשבון המשתמש שלך, ייתכן שתתבקש או תידרש להזין מידע נוסף, כולל אך לא מוגבל לשמך וכתובת הדוא"ל שלך. ייתכן שיהיה צורך במידע נוסף כדי לאשר את זהותך. אתה מבין ומסכים שכל המידע שנמסר על ידך הוא מדויק, עדכני ומלא וכי תשמור ותעדכן את המידע שלך בכדי לשמור עליו מדויק, עדכני ומלא. אתה מאשר שאם מידע כלשהו שנמסר על ידך אינו נכון, לא מדויק, אינו עדכני או שלם, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק את השימוש שלך באתרי הכיתה ואת הרשמתך לקורסים המקוונים.

בנוסף לתהליך ההרשמה, כחלק מהשימוש שלך באתרי הכיתה או השתתפותך בקורסים המקוונים, אנו עשויים לקבל מידע מסוים אודותיך וביצועיך בקורסים המקוונים. חלק ממידע זה עשוי להיות מידע המאפשר זיהוי אישי. אנו עשויים להשתמש, לתחזק ולאחסן מידע זה בכדי לספק לך שירותים מסוימים כעת ובעתיד, ואנו עשויים לחלוק מידע זה עם צדדים שלישיים בשילוב עם שירותים כאלה. לדוגמא, כמפורט יותר במדיניות הפרטיות שלנו, אנו עשויים לשתף חומרים מסוימים או מידע אודותיך עם צדדים שלישיים, כולל ציוניך / ציוניך בשיעורים שלנו.

מדיניות הפרטיות שלנו מסבירה עוד כיצד אנו מתייחסים למידע שנאסף ומתקבל ממך בעת השימוש בקורסים המקוונים. מדיניות הפרטיות שלנו משולבת בזאת בתנאי שימוש אלה על ידי הפניה. אנא קרא מדיניות זו בעיון לגילויים הנוגעים לאיסוף, שימוש וגילוי המידע האישי שלך.

אתרי המחלקה זמינים לכל משתמש. עם זאת, הגישה לקורסים המקוונים מוגבלת למשתתפים או לסטודנטים שיש להם חשבון משתמש רשום. בהרשמה אתה מסכים:

 • אתה רשום לקורס פעם אחת בלבד ולא תגדיר חשבונות משתמשים מרובים; ו
 • תציית לתנאי שימוש אלה.

דרישות נוספות חלות על סטודנטים. כתלמיד, בנוסף לנקודות לעיל, אתה מסכים כי:

 • אתה נרשם בכוונה להשלים שיעורים מקוונים, להשלים משימות בית, לגשת ולהגיש בחינות ופעילויות אחרות הקשורות לקראת הכיתה;
 • אם אתה עובר קורס מקוון לקבלת אשראי אקדמי או הסמכה כסטודנט של שותף חינוכי, או דרך אחרת, כגון אוניברסיטאות מוסמכות ומוסדות חינוך אחרים, נותני חסות ארגוניים וקרנות ומוסדות ללא כוונת רווח (כל אחד מהם "שותף חינוכי") ), כל אשראי או הסמכה כאמור רשאים להינתן ישירות רק על ידי השותף החינוכי על פי המדיניות והנהלים שלו, וייתכן שתידרש על ידי אותו שותף חינוכי להיות רשום או להירשם אצל השותף החינוכי על מנת לקבל אשראי או הסמכה; ובכל מקרה, לא תהיה ל- APWASI כל סמכות או אחריות ביחס למתן אשראי או הסמכה אקדמית הניתנת על ידי שותף חינוכי עבור קורס מקוון כלשהו;
 • אם אינך עובר קורס מקוון לצורך קבלת אשראי או הסמכה אקדמית הניתנים על ידי שותף חינוכי, אזי בכפוף לביצועיך המספקים שנקבעו לפי שיקול דעתך הבלעדי של APWASI, תוכל לקבל תעודת הישג מאומתת עם סיום הקורס המקוון הרלוונטי. ("תעודה מאומתת"), ואתה מאשר כי כל תעודה מאומתת כזו שניתנה אינה יכולה להיות קשורה לאף מכללה, אוניברסיטה, חברה או מוסד מוסמך אחר, וייתכן שלא תעמוד במקום קורס שנלמד עם שותף חינוכי או מעביר אשראי או הסמכה אקדמית לכל שותף חינוכי;
 • הנך מאשר כי מדריכי קורס מקוון כלשהו לא יהיו מחויבים לעשות כל ניסיון להכיר את הקורס על ידי מוסד חינוך מוסמך או אחר; ותקיים את מדיניות התנהלות הסטודנטים המופיעה להלן.

קורסים מקוונים שאתה מקבל להסמכה מאתר APWASI זכאים להחזר תחת תנאים המפורטים בסעיף שכותרתו "תנאי תשלום" להלן. אם ניתן החזר כספי, לא תקבל עוד הסמכה ושירותים נלווים לקורס.

אם אינך מתאים, אינך יכול להשתתף בקורסים המקוונים.

APWASI עשויה להעמיד קורסים מקוונים מסוימים לרשות הסטודנטים והמשתתפים בשותפות עם שותפיהם החינוכיים או מטעמם. הגישה שלך לקורסים מקוונים כאלה עשויה להינתן לך באמצעות חשבון המשתמש היחיד שלך. אתה מאשר ומסכים כי כל קורס מקוון המזוהה עם שותף חינוכי עשוי להיות כפוף לתנאים, מדיניות ונהלים של השותף החינוכי הרלוונטי בנוסף לתנאים, למדיניות ולנהלים של APWASI. מבלי להגביל את האמור לעיל, אם אתה סטודנט שנרשם או נרשם, או שאתה משתתף אחרת בשותף לחינוך ועובר קורס מקוון לצורך קבלת אשראי או הסמכה באמצעות אותו שותף חינוכי, אתה מאשר ומסכים כי (א) השותף לחינוך רשאי יש תנאים, מדיניות או נהלים משלה לגבי זכאותך להשתתף בקורס המקוון, השתתפותך בקורס המקוון, הדרישות או התנאים המוקדמים לקבלת אשראי או הסמכה לקורס המקוון, ו / או רישומי החינוך או הסטודנטים שלך ככל שיהיו. מתייחסים להשתתפותך ולביצועיך בקורס המקוון, ו- (ב) רשומותיך החינוכיות או הסטודנטים נשמרות על ידי השותף החינוכי, כולל למטרות הקצאת אשראי או הסמכה, ולא רק APWASI.

APWASI ומדריכי הקורסים המקוונים שומרים לעצמם את הזכות לשנות, לשנות או לסדר מחדש את לוח הזמנים של הנושאים לקורסים המקוונים, כמו גם את ערך הנקודה או משקלם של מטלות, מבחנים, חידונים, בחינות, פרויקטים ועוד הערכות התקדמות כאלה. . תעודה מאומת תוענק, על פי שיקול דעתם הבלעדי של APWASI והמדריכים לקורסים המקוונים, לסטודנטים שסיימו את הקורס לשביעות רצונם של APWASI. על ידי השתתפות בקורסים המקוונים, סטודנטים מודים כי APWASI והמדריכים שומרים על הזכות והיכולת להתאים, לשנות או לשנות את הקורסים המקוונים כפי ש- APWASI והמדריכים רואים לנכון.

מדיניות התנהלות המשתמש

ככל שנרשמת או נרשמת כסטודנט לשותף חינוכי או מוסד אחר עם מדיניות משלו בנוגע להתנהלות סטודנטים ו / או עובדים או "קוד כבוד" או "קוד כבוד", תנאים אלה יחולו עליך כ סטודנט ו / או עובד במוסד כזה. בנוסף, אלא אם כן הדברים הבאים מתנגשים עם מדיניות או קוד כבוד כזה, כל משתמש בקורסים המקוונים מסכים שהוא או היא:

 • לא יטריד סטודנטים, משתתפים או מבקרים אחרים;
 • לא ירמה שום מטלת בית או בחינות לקורסים המקוונים;
 • לא יפרסם באינטרנט חומרי בדיקה מאובטחים (כמוגדר להלן);
 • לא ישתף פתרונות למטלות הבית או לבחינות; ו
 • יודיע למדריכים באופן מיידי אם הוא או היא מודעים לכל משתמש אחר שבוגד או מפר את תנאי השימוש הללו.

כתנאי לגישה לאתרי הכיתה ו / או שימוש בקורסים המקוונים, אתה מסכים שלא (א) לשכפל, לשכפל, להעתיק, למכור, למכור או לנצל למטרות מסחריות כלשהן חלק מהקורסים המקוונים מלבד המותר במפורש על פי תנאי שימוש אלה; (ב) להשתמש בשם APWASI, בסימני המסחר, בסימני השירות, או בחומרים אחרים בקשר עם או להעביר, כל תקשורת או אימייל בלתי רצויות; (ג) להשתמש בכל אמצעי נפח גבוה, אוטומטי או אלקטרוני כדי לגשת לאתרי הכיתה (כולל ללא הגבלה רובוטים, עכבישים או סקריפטים); (ד) למסגר את אתרי הכיתות, להציב חלונות קופצים מעל דפיו, או להשפיע בדרך אחרת על תצוגת עמודיו; (ה) הצהרה כוזבת, התחזות או מצג שווא בדרך אחרת את זהותך, לרבות אך לא רק לשימוש בשם בדוי או מצג שווא של זיקתך לאדם או ישות, בעבר או בהווה; (ו) לכפות כותרות או לתמרן באופן אחר מזהים על מנת להסוות את מקורה של כל תקשורת המועברת דרך הקורסים המקוונים; או (ז) להפריע לקורסים המקוונים או לשרתים או לרשתות המחוברים לקורסים המקוונים או לשבש אותם, או לציית לדרישות, נהלים, מדיניות או תקנות של רשתות המחוברות לקורסים המקוונים.

בנוסף, אינך רשאי לפרסם, להעלות, או להעביר לאתרי הכיתות או הקורסים המקוונים או לקבל מידע אחר על כל תוכן, תקשורת או מידע אחר (באופן קולקטיבי, "תוכן בלתי מורשה"):

 • שזה מגונה, מרמה, מגונה או לשון הרע או שמכפיש, מתעלל, מטריד, מפלה או מאיים על אחרים;
 • המכיל וירוסים, סוסים טרויאניים, תולעים, פצצות זמן, ביטולים, או מכשירים משביתים אחרים או רכיבים מזיקים אחרים המיועדים או העלולים לפגוע, להפריע לרעה, ליירט באופן חשאי, או להפקיע כל מערכת, נתונים או מידע אישי;
 • כי אין לך את הזכות לחשוף או להעמיד לרשותם כל דין או במסגרת יחסים חוזיים או אמונים (כגון מידע פנימי, או מידע קנייני וסודי שנלמד או נחשף במסגרת יחסי עבודה או במסגרת הסכמי אי גילוי);
 • המורכב מכל אמצעי נפח גבוה, אוטומטי או אלקטרוני לגישה לאתרי הכיתה (כולל ללא הגבלה רובוטים, עכבישים או סקריפטים);
 • המפר זכויות יוצרים, פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי, זכות פרסום, או קניין רוחני אחר או זכות קניינית של צד שלישי כלשהו;
 • המפר זכויות של משתמשים אחרים באתרי המחלקה; אוֹ
 • המפר כל חוק מקומי, ממלכתי, לאומי או בינלאומי החל, או תומך בדרך אחרת או מעודד כל פעילות בלתי חוקית.

זכויות קניין אינטלקטואליות של APWASI

אתרי המחלקה הם בבעלות APWASI ומופעלים עליהם. APWASI שומרת לעצמה את הזכות בכל עת ומעת לעת לשנות, להפסיק, באופן זמני או לצמיתות, את אתרי הכיתות, או כל חלק מחלקם, עם או בלי הודעה אליך. אתה מסכים ש- APWASI לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי צד ג 'כלשהו בגין כל שינוי, השעיה או הפסקת אתרי הכיתה, או כל חלק מהם. שום דבר בתנאי שימוש אלה לא יפורש כמחייב את APWASI לתחזק ולתמוך באתרי הכיתות, או בכל חלק מהם, במהלך תקופת תנאי השימוש הללו.

כל התוכן או כל חומר אחר הזמין באתרי הכיתות או דרך הקורסים המקוונים, כולל אך לא מוגבל לשיעורים מקוונים, שיעורי וידאו, חידונים, חומרי מצגת, מטלות שיעורי בית, מטלות תכנות, תוכניות, קוד ותמונות אחרות, טקסט, פריסות, סידורים, תצוגות, איורים, מסמכים, חומרים, קטעי שמע ווידאו, HTML וקבצים (יחד, "התוכן"), הם נחלתם של APWASI, או שיש להם את הזכות הציבורית להשתמש בחומר זה או שהשיגו את הזכות להשתמש במידע כזה ו / או בסניפיו או ברישיונותיו ומוגנים בזכויות יוצרים, פטנטים ו / או זכויות קניין רוחני קנייני אחר על פי החוק הקנדי והזר.

סמלי לוגו, סימני מסחר וסימני שירות של APWASI העשויים להופיע באתרי הכיתות ("סימנים"), הם נחלתם של APWASI ומוגנים על פי חוקים קנדיים וזרים. כל שאר הסימנים המסחריים, סימני השירות והלוגו המשמשים באתרי המחלקה, עם או בלי ייחוס, הם הסימנים המסחריים, סימני השירות או הלוגו של בעליהם. בנוסף, אלמנטים באתרי הכיתות מוגנים על ידי לבוש מסחרי וחוקי קניין רוחני פדרליים וממלכתיים אחרים ואין להעתיקם, לשכפלם, להורידם או להפיץם בצורה כלשהי כולה או חלקה ללא הסכמתה המפורשת של APWASI בכתב.

למעט כפי שמותר אחרת במפורש בתנאי שימוש אלה, אינך רשאי להעתיק, למכור, להציג, לשכפל, לפרסם, לשנות, ליצור עבודות נגזרות, להעביר, להפיץ או לנצל באופן מסחרי בדרך כלשהי אתרי הכיתות, הקורסים המקוונים או כל תוֹכֶן. אינך רשאי להנדס לאחור, לפרק, לפרק או לגשת באופן אחר לקוד המקור עבור כל תוכנה שתשמש לשמש להפעלת הקורסים המקוונים. מעת לעת, APWASI עשויה לכלול תוכנה, קוד, הוראות או מידע כזה אחר בתוכן או בחומרים לקורסים המקוונים; כל מידע כאמור מסופק על בסיס "כפי שהוא" למטרות הוראה בלבד והוא כפוף לסעיפי אחריות והגבלת ההתחייבויות להלן ולתנאים אחרים במסמך זה. כל שימוש במידע כזה למטרות מסחריות אסור בהחלט. APWASI ו / או שלוחותיה ומעניקי הרישיון שלה שומרים על כל הזכויות שלא ניתנו במפורש בזאת באתרי הכיתות, הקורסים המקוונים, התוכן והסימנים.

רישיון לשימוש באתרי הכיתות והקורסים המקוונים

בכפוף לעמידתך בתנאי שימוש אלה, APWASI מעניקה לך בזאת זכות מוגבלת וניתנת לביטול, עולמית, שאינה בלעדית, בלתי ניתנת להעברה, ללא רישיון ולרישיון (א) לגישה, שימוש פנימי והצגה באתרי הכיתות והמקוונות קורסים, כולל התוכן, במיקומך אך ורק לפי הצורך להשתתפות בקורסים המקוונים כמותר להלן. עליך לציית לכל הודעות זכויות היוצרים או המגבלות הכלולות באתרי הכיתות או בתוכן. אינך רשאי למחוק כל ייחוס, הודעה משפטית או קניינית באתרי הכיתה או בתוכן.

תוכן של משתמשים

במידת הצורך, הקורסים המקוונים עשויים לספק לך את היכולת להעלות פוסטים בפורום, דיוני משתמשים, דפי פרופיל ותוכן ומדיה אחרים לצורך אינטראקציה חברתית, או מידע וחומרים מסוימים לשימוש באתרי הכיתה או הקורסים המקוונים, למשל, שאלות , היפותטיות, דוגמאות וכו '(ביחד, "תוכן משתמשים"). APWASI אינה תובעת בעלות על תוכן משתמש כלשהו שתוכל להגיש או להעמיד לרשות הכלול באתרי הכיתה או בקורסים המקוונים. בהתאם לכך, בכפוף לרישיון שהוענק ל- APWASI להלן, המשתמש יהיה הבעלים הבלעדי והבלעדי של כל הזכויות, הכותרות והאינטרסים בתוכן המשתמש ובכל זאת.

ביחס לכל תוכן משתמש שאתה מגיש ל- APWASI (כולל להכללה באתרי הכיתות או בקורסים המקוונים) או המוגש בדרך אחרת ל- APWASI, אתה מעניק בזאת ל- APWASI רישיון בלתי חוזר, עולמי, נצחי, ללא תמלוגים ולא בלעדי להשתמש, להפיץ, לשכפל, לשנות, להתאים, לבצע בפומבי ולהציג בפומבי תוכן משתמשים כאמור באתרי הכיתות או בקורסים המקוונים או לנצל בדרך אחרת את תוכן המשתמש, עם הזכות לתת רישיונות משנה כאלה (למספר רבדים), לכל מטרה (כולל לכל מטרה מסחרית); אלא שבנוגע לתוכן משתמשים המורכב מכותרת משנה, כיתוב או תרגום של תוכן, אתה מסכים שהרישיון שהוענק ל- APWASI לעיל יהיה בלעדי. APWASI שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל תוכן משתמש בכל עת ומכל סיבה שהיא.

ככל שתספק תוכן משתמש כלשהו, ​​אתה מצהיר ומתחייב כי (א) יש לך את כל הזכויות, הרישיונות וה / או האישורים הנדרשים לספק תוכן משתמש כזה ולאפשר ל- APWASI להשתמש בתוכן משתמשים כאמור כאמור לעיל, (ב) כזה תוכן המשתמשים מדויק ומלא באופן סביר, (ג) בינך לבין APWASI, אתה תהיה אחראי לתשלום כל דמי צד ג 'הקשורים לספק ולהשתמש בתוכן משתמש כזה, ו- (ד) תוכן משתמש כזה אינו ו לא יפגע או יפקוד זכויות של צד ג 'כלשהו או יהווה הצהרת מרמה או מצג שווא או נוהגים עסקיים לא הוגנים.

ביחס לכל הגשת תוכן משתמשים, אתה מסכים לציית לכל הכללים המקומיים החלים, כולל אך לא רק לכללים הנוגעים להתנהלות מקוונת ולתכנים מקובלים. באופן ספציפי, אתה מסכים לציית לכל החוקים הרלוונטיים בנוגע להעברת נתונים טכניים המיוצאים מקנדה או מהמדינה בה אתה גר.

שימוש בשיטות התקשורת המוצעות ושירותים קשורים

הקורסים המקוונים עשויים לספק לך את היכולת לפרסם הודעות בפורומי משתמשים או בדפי סקירת משתמשים, להיכנס לחדרי צ'ט או לשלוח הודעות דומות ותקשורת לספקי שירותים של צד שלישי, למשתמשים אחרים ו / או ל- APWASI. אתה מסכים להשתמש בשיטות תקשורת הקיימות בקורסים המקוונים רק כדי לשלוח תקשורת וחומרים הקשורים לנושא שעבורם APWASI סיפקה את שיטת התקשורת, ואתה מסכים עוד כי כל תקשורת כזו על ידך תהיה כפופה לתנאי זה להשתמש. על ידי שימוש באחת משיטות התקשורת הקיימות בקורסים המקוונים, אתה מאשר ומסכים כי (א) כל שיטות התקשורת מהוות אמצעי תקשורת ציבורי, ולא פרטי, בינך לבין הצד האחר או הצדדים, (ב) תקשורת הנשלחת או מתקבלים מספקי שירות של צד שלישי או מצדדים שלישיים אחרים אינם מאושרים, ממומנים או מאושרים על ידי APWASI בשום צורה שהיא (אלא אם כן צוין אחרת במפורש על ידי APWASI) ו- (ג) התקשורת אינה נבדקת מראש, נבדקת לאחר מכן, הוקרנה, הועברה לארכיון או אחרת מבוקרת על ידי APWASI בכל דרך שהיא, אף על פי ש- APWASI שומרת לעצמה את הזכות לעשות זאת בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי בהתאם לתנאי שימוש אלה. בנוסף, באמצעות שיטות תקשורת כאלה, APWASI עשויה להעמיד לרשותך סוגים מסוימים של שירותים. לדוגמה, APWASI עשויה להעמיד לרשותך במסגרת השתתפותך בקורס מקוון שירותי חדרי צ'ט המאפשרים לך לתקשר עם אנשי צוות APWASI כך שתוכל לשאול שאלות אודות החומרים האקדמיים בקורס המקוון או אודות הכלל שלך. חוויות באתרי הכיתות. אתה מאשר ומסכים כי ניתן לפקח או להקליט שירותים כאלה (למשל, שירותי חדרי צ'אט) למטרות בקרת איכות וכי המידע או החומר הניתן כחלק מהשירותים נחשב "תוכן" על פי תנאי שימוש אלה ומסופק לחינוך. מטרות בלבד.

תנאי תשלום

לרכישת שירותים או מוצרים כלשהם המוצעים על ידי APWASI דרך אתרי המחלקה, עליך להיות בעל גישה לאינטרנט ואמצעי תשלום מקובל נוכחי כפי שצוין במהלך ההרשמה ("אמצעי תשלום"). אתה מסכים ל- APWASI, או לספק התשלומים של צד שלישי, לשמור את פרטי התשלום שלך. אתה גם מסכים לשלם עבור המוצרים שאתה רוכש דרך אתרי הכיתה APWASI עם פירעונם.

מדיניות תלונה

APWASI מחויבת לשביעות רצון הלקוחות. המדיניות שלנו היא לאפשר לכל המשתמשים לתקשר עם החברה כל נושא שיש להם. אנו נגיב לכל בעיות הלקוחות תוך 10 ימי עסקים מרגע הקבלה.

אם יש לך בעיות או תלונות, אנו מברכים על המשוב וההזנה שלך. אנא שלחו את התלונות או המחשבות שלכם באימייל info@apwasi.com.

מדיניות החזרים

הערה חשובה: לא תהיה זכאי להחזר כספי אם מוצר של חברת APWASI בוטל או שאינו נגיש עוד עקב הפרה של תנאי השימוש של APWASI. ל- APWASI אין מדיניות החזר כספי על כל קורסים שנרכשים ונרשמים על ידי סטודנטים.

מדיניות פרטיות של APWASI

מדיניות פרטיות זו מתארת ​​כיצד APWASI וסוכניה ("APWASI") מתייחסים למידע שאתה מספק לנו או שאנו אוספים אחרת. מדיניות פרטיות זו מתארת ​​גם את בחירותיך בנוגע לשימוש, גישה ותיקון במידע האישי שלך. "אתה" מתייחס לאדם או לישות המשתמשים בשירות. ה"שירות "הוא הזדמנויות החינוך וההכשרה הניתנות באמצעות כל אתר או יישום המוצע על ידי APWASI. "מידע אישי" כולל את המידע שאנו אוספים ישירות ממך וכן מידע אישי ממנפיקים (המוגדרים להלן) ושירותי צד שלישי (המוגדרים להלן).

מדיניות פרטיות זו מתארת ​​את השימוש הפוטנציאלי הרחב ביותר שלנו במידע האישי שלך, אם כי אנו עשויים לעשות שימוש הרבה פחות. הבסיס לעיבוד המידע האישי שלך הוא הסכמתך. שום חוק אינו מחייב אותך למסור לנו את המידע האישי שלך. אתה רשאי למשוך את הסכמתך לעיבוד המידע האישי שלך בכל עת, אך הדבר עשוי למנוע ממך לאחר מכן להשתמש באתר ובשירות. אנו נמחק את המידע האישי שלך לאחר משיכת הסכמתך, אולם משיכה כזו לא תשפיע על חוקיות העיבוד לפני המשיכה.

APWASI אוספת מידע אישי כשתבחר לשלוח אותו באמצעות דואר אלקטרוני, טופס מקוון או שיטה אחרת. אנו אוספים מידע גם באמצעות עוגיות (ראה "שימוש ב- APWASI בקטע 'עוגיות' להלן לפרטים).

APWASI גם מנהלת יומן של מידע מסוים הנוגע למבקרים באתרי האינטרנט שלנו, כולל אך לא מוגבל לכתובת פרוטוקול האינטרנט ("IP") (כתובת האינטרנט המספרית של המחשב), אתרי צד שלישי מהם מבקרים ניגשים לאתר שלנו, סוג דפדפני האינטרנט. בשימוש, ודפים נצפו. ניתן להתייחס למידע כזה כמידע אישי.

על ידי השימוש שלך בשירות אתה מסכים לשימוש ולחשיפה של המידע האישי שלך בהתאם למדיניות פרטיות זו.

שירות APWASI

השירות הוא פלטפורמה מתארחת באינטרנט, שנועדה לספק חינוך מקוון לאנשים פרטיים, חברות וארגונים שמנויים לשירות.

אנו עשויים לספק את המידע שלך לשותפים מהימנים שעובדים מטעם APWASI או איתם במסגרת הסכמי סודיות כדי לעזור ל- APWASI לספק את השירות. הם עשויים גם לסייע ל- APWASI לתקשר איתך אודות השירות ולגבי הצעות של APWASI ושותפינו, שם נתת לנו הרשאות מתאימות.

מידע אודותיך שאתה נותן לנו

בעת ההרשמה לשירות או השימוש בו, ייתכן שתתבקש למסור לנו מידע אודות עצמך כגון שמך וכתובת הדוא"ל שלך. כאשר אתה מגדיר את הגדרות חשבונך, תוכל להזין מידע נוסף על עצמך. תוכל גם לבחור בהגדרות תצורת המשתמש הקובעות כיצד השירות נראה ומתפקד. אתה רשאי, לפעמים, גם לשלוח לנו דואר אלקטרוני אשר עשוי להכיל לא רק את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, אלא מידע אחר אודותיך, כולל כתובות בית או עסק, מספרי טלפון או פרטי חשבון. המידע שתמסור לנו עשוי לכלול גם הצהרות שאתה נותן בשירות כגון המלצות, ביקורות שירותים או הצהרות אחרות העשויות לזהות אותך באופן אישי.

אנו נספק לך זיהוי משתמש (כתובת דואר אלקטרוני) ודואר אלקטרוני להפעלת חשבון כדי שתוכל לגשת לשירות וליצור "פרופיל" משתמש לשימוש כמתואר להלן. כאשר תיכנס לראשונה לשירות, יוצג בפניך הפרופיל שלך, המכיל את המידע שנמסר לנו. תוכל לעדכן או לתקן כל אחד מפרטי הקשר בפרופיל שלך. ייתכן שתקבל הודעות דואר אלקטרוני מסוימות הנוגעות לשימוש שלך בשירות. פרטי יצירת הקשר שלך מתווספים גם לספריית APWASI של המשתמשים הנוכחיים והעבריים בשירות.

אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך כדי ליצור איתך קשר בנוגע לשימושך בשירות, למטרות תמיכת לקוחות, וליידע אותך על עדכונים, שינויים ועניינים אחרים הנוגעים לשירות, ומידע אודות שירותים אחרים שאנו מציעים בהתאם למנוי שלך. העדפות. אתה רשאי לסרב לקבל מאיתנו דואר או דואר אלקטרוני שאינם מתייחסים ישירות לגישה שלך או לשימוש בשירות על ידי בחירת קישור ביטול ההסכמה הכלול בדואר אלקטרוני כזה או על ידי פנייה אלינו לכתובת it@APWASI.com .

APWASI גם תשמור על היסטוריית הגישה שלך לשירות, ופעולות מסוימות שבוצעו על ידך בעת הגישה לשירות, יומן כתובות ה- IP של המשתמשים, אתר הצד שלישי ממנו המשתמשים ניגשים לשירות, סוג דפדפני האינטרנט המשמשים כדי לגשת לשירות ולהגדרות הדפדפן שעשויות להשפיע על ביצועי השירות (יחד, "מידע על יומן השימוש"). לצורך שמירה ושיפור ביצועי השירות ואבטחתו, APWASI עשויה להשתמש במידע יומן השימוש, במידע אודות הדפדפן שלך ובהגדרות מחשב מקומיות אחרות. אנו עשויים להשתמש במידע ביומן השימוש כדי להתאים את התקשורת שלנו אליך אודות השירות, וליצור איתך קשר ביחס למתן תמיכה. אנו עשויים גם לצבור מידע ביומן השימוש כדי ליצור או לפרסם ניתוחים סטטיסטיים ודוחות על השימוש בשירות. לא נאשר את פרסום המידע האישי על משתמש כלשהו ללא הסכמתו מראש ובכתב של אדם כזה.

מידע שקיבלת מיישום נייד

כאשר אתה מוריד ומשתמש בשירות באמצעות היישום הנייד שלנו, אנו אוספים מידע באופן אוטומטי על סוג ההתקן שבו אתה משתמש, גרסת מערכת ההפעלה, זיהוי המשתמש ומזהה המכשיר.

אנו עשויים לשלוח לך הודעות דחיפה. אתה יכול לכבות התראות דחיפה ברמת המכשיר.

שימוש נוסף במידע על שירות

בנוסף לשימושים המתוארים לעיל במידע שהתקבל בקשר לשימושך בשירות, APWASI משתמשת במידת הצורך, ומשתפת במידע שלך:

לספק תמיכה או שירותים אחרים שביקשת, וכדי לענות לפניותיך.

לעסוק איתך בעסקאות, כולל יצירת קשר איתך בנוגע לחשבונך או לעסקאות שלך.

כדי לעבד עסקאות, APWASI עשויה להשתמש במידע פיננסי, כרטיס אשראי ותשלום שאתה מספק. ייתכן ש- APWASI תצטרך לשתף חלק מהמידע הזה עם ספקים, שירותי משלוחים, מסלקות כרטיסי אשראי וצדדים שלישיים אחרים כדי להשלים את העסקאות.

כדי להודיע ​​לך על הזדמנויות רלוונטיות כגון שחרור מוצרים חדשים ופיתוחים של שירותים, עובדות קשורות או תכנות שעשויים להיות רלוונטיים עבורך.

לספק פורומים מקוונים ורשתות חברתיות. השירות מאפשר למשתמשים אפשרות להשתתף בדיונים אינטראקטיביים ולפרסם תגובות ותכנים אחרים. שים לב שכל מידע שתשתף עשוי להיות נגיש לציבור.

כדי לשפר את האיכות ולהקל על השימוש בשירות.
להפעלת השירות בסיוע צדדים שלישיים. APWASI עשויה להשתמש בשירותים של ספקי שירות של צד שלישי, כגון שירותי אירוח ומפתחי תוכנה, לתמיכה בהפעלת השירות שלה. כשעושים זאת, אנו ננקוט בצעדים כדי להבטיח כי ספקי שירותים כאלה יישמו אמצעי פרטיות ואבטחה מתאימים העולים בקנה אחד עם מדיניות פרטיות זו כדי להגן מפני שימוש או חשיפה בלתי מורשים של המידע שלך. חברות אלה מורשות להשתמש במידע האישי שלך רק לפי הצורך לספק שירותים אלה אלינו.

כדי לעמוד בדרישות החוק. בנוסף, אנו עשויים גם לחשוף מידע אודותיך כנדרש בחוק, כגון עמידה בזימון לזימון או בהליך משפטי אחר, כאשר אנו מאמינים בתום לב כי גילוי הכרחי בכדי לאכוף את זכויותינו או להגן על פעולותינו או על המשתמשים שלנו או על אחרים. לחקור הונאה, או בתגובה לתהליכים משפטיים או חקירות ממשלתיות בהתאם למדיניות הפנימית שלנו לגבי גישה של רשויות ממשלתיות, או בנסיבות נחרצות בתגובה לאיום משמעותי הנתפס בבריאותו או ברכושו של האדם.

כללי

שירותים מבוססי מיקום

המכשיר שבו אתה משתמש כדי לגשת לאתר או לשירות עשוי לספק לנו את מיקומך. ניתן לשתף מידע זה במקום בו המיקום רלוונטי לסיום הלימודים.

אבטחה

APWASI נוקטת באמצעי זהירות מתאימים וסבירים ליישום נהלים ניהוליים וטכניים מתאימים כדי להגן על אבטחת המידע האישי המסופק או נוצר באמצעות השירות. אנו מאפשרים לאנשים העובדים עבורנו לגשת ולהשתמש במידע שלך רק באופן העולה בקנה אחד עם מדיניות פרטיות זו.

אנו מגנים על אבטחת המידע שלך במהלך העברתם באמצעות אבטחת שכבת אבטחה (TLS) ותוכנת Secure Sockets Layer (SSL) או טכנולוגיית הצפנה אחרת, שמצפנת מידע שאתה מזין. בכל מקום מתאים, אנו מטשטשים ו / או מצפינים מידע במערכות שלנו ו / או במהלך העברת מידע. APWASI בודקת באופן קבוע את הפרוטוקולים ההצפניים שבהם היא משתמשת כדי להגן על פרטיות וביטחון המידע האישי שלך.

בגלל אופיו של האינטרנט ומסיבות אחרות, איננו יכולים להבטיח את אבטחת המידע האישי שלך, לכן עליך לנקוט באמצעי זהירות כדי להגן עליו כאשר אתה נמצא באינטרנט, כגון שינוי סיסמאות לעיתים קרובות, באמצעות שילוב של אותיות ומספרים כאשר יצירת סיסמאות, שימוש בדפדפן מאובטח והקפדה על התנתקות מהשירות בסיום השימוש במחשב משותף.

אתרי צד שלישי

השירות עשוי לכלול היפר-קישורים לאתר צד ג 'שאינו בבעלותנו ולא מנוהל על ידינו, וכפי שתואר לעיל, אתה רשאי להשתמש בשירותי צד שלישי מסוימים בקשר לחינוך המונפק באמצעות השירות. ל- APWASI אין שליטה על שירותי צד שלישי אלה והאינטראקציה שלך עם אותם צדדים שלישיים כפופה למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש שלהם.

מידע שנאסף על ידי פרוטוקולי תקשורת אלקטרונית ובעקבי אינטרנט

אנו עשויים לאסוף מידע אודותיך ועל השימוש שלך בשירות באמצעות פרוטוקולי תקשורת אלקטרונית, משואות אינטרנט, קובצי Cookie, כתובות אתרים מוטבעות, תגי פיקסל והתקנים או טכנולוגיות קשורות.

כפי שנכון כאשר אתה מבקר ברוב האתרים, מידע מסוים נוצר ונשמר באופן אוטומטי אודות הביקורים שלך. מידע כזה עשוי לכלול: מידע על ניתוב רשת (למשל מאיפה באת); מידע על ציוד (למשל, סוג מכשיר, מערכת הפעלה, סוג דפדפן); כתובת IP ותאריכים ושעות ביקורכם.

אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך כדי ליידע אותך אודות שירותי APWASI אחרים העשויים לעניין אותך ולאסוף משוב ממך.

שימוש ב- APWASI ב- “קוקי”

קובץ Cookie הוא פיסת מידע קטנה, הנשלחת על ידי שרת אינטרנט לדפדפן אינטרנט, המאוחסנת במחשב שלך כך שניתן יהיה לקרוא אותה מאוחר יותר, ומאפשרת לשרת לזהות באופן ייחודי את הדפדפן. חלק מהעוגיות עשויות להישאר במחשב של המשתמש לאחר שהמשתמש עוזב את האתר. רוב הדפדפנים מספקים לך מידע על קובצי Cookie ושליטה עליהם, כולל תכונה לביטול השימוש בעוגיות. אתה יכול להגדיר את הדפדפן שלך להתריע בפניך כאשר משתמשים בקובץ cookie ולקבל או לדחות אותו. אתה יכול גם להגדיר את הדפדפן שלך לסרב לכל העוגיות או לקבל רק עוגיות שהוחזרו לשרתי המקור. עם זאת, ייתכן שלא תוכל להשתמש בתכונות מסוימות של השירות אם תשבית קובצי Cookie. לקבלת מידע נוסף על ניהול קובצי cookie, אנא בקרו באתר www.allaboutcookies.org, או בקרו באתר www.youronlinechoices.com, המכיל מידע נוסף אודות פרסום התנהגותי ופרטיות מקוונת.

האתר שלנו משתמש בקובצי Cookie או בטכנולוגיות דומות כדי להבדיל אותך ממשתמשים אחרים ולאיסוף מידע אודות העדפותיך המקוונות ולניתוח מגמות, ניהול האתר, מעקב אחר תנועות המשתמשים ברחבי האתר, וכדי לאסוף מידע דמוגרפי על בסיס המשתמשים שלנו בכללותו. . זה עוזר לנו לספק לך חוויה טובה כשאתה גולש באתרי האינטרנט שלנו ומאפשר לנו לשפר את אתרי האינטרנט שלנו. המטרה העיקרית שלנו בשימוש בקובצי Cookie היא להקל ולשפר את התקשורת והאינטראקציה בינך לבין אתרינו, אך ניתן להשתמש בקובצי Cookie למטרות אחרות. עוגיות לשירות עשויות לאסוף מזהה ייחודי, הגדרות תצורת משתמש ופרטי פרופיל. APWASI משתמשת גם בקובצי Cookie כדי לאסוף מידע סטטיסטי על השימוש והנפח הכללי שאינו כולל מידע המאפשר זיהוי אישי.

על ידי המשך גלישה באתר, אתה מסכים לשימוש שלנו בעוגיות כאשר אנו מיישמים אותם.

אנו משתמשים בעוגיות הבאות:

נדרשים עוגיות נחוצות בהחלט להפעלת אתרנו. הם כוללים, למשל, עוגיות המאפשרות לך להיכנס לאזורים מאובטחים באתר האינטרנט שלנו.
קובצי Cookie אנליטיים / ביצועים אשר אוספים מידע על אופן השימוש שלך באתר שלנו. הם מאפשרים לנו לזהות ולספור את מספר המבקרים ולראות כיצד מבקרים מסתובבים באתר שלנו. זה עוזר לנו לשפר את אופן עבודת האתר שלנו. לעיתים קובצי Cookie אלה מוצבים על ידי ספקי צד שלישי של שירותי ניתוח תעבורת רשת, כגון Google Analytics.
עוגיות פונקציונליות שזוכרות בחירות שאתה מבצע ומזהות אותך כשאתה חוזר. זה מאפשר לנו להתאים אישית את התוכן שלנו, לברך אותך בשם ולזכור את ההעדפות שלך (למשל, בחירת השפה או האזור).
מיקוד לעוגיות שאוספות מידע על הרגלי הגלישה שלך כמו הדפים שבהם ביקרת והקישורים שעברת. אנו משתמשים במידע זה כדי להפוך את האתר שלנו לרלוונטי יותר לתחומי העניין שלך, ואם אנו מאפשרים פרסום, כדי להפוך את הפרסום לרלוונטי יותר עבורך, כמו גם להגביל את מספר הפעמים שאתה רואה מודעה. קובצי Cookie אלה ממוקמים בדרך כלל על ידי רשתות פרסום של צד שלישי. הם זוכרים את האתר האחר שבו אתה מבקר ומידע זה משותף עם ארגוני צד ג ', למשל מפרסמים.
אנו משתמשים ב- Google Analytics. למידע על האופן שבו גוגל מעבדת ואוספת את המידע שלך בנוגע למוצר זה וכיצד תוכל לבטל את הסכמתך, בקר בכתובת https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

APWASI וספקי השירותים שלה, ספקים ושותפים, רשאים להשתמש במעקב חוצה מכשירים / הקשר. לדוגמה, ייתכן שתשתמש בדפדפנים מרובים במכשיר אחד, או שתשתמש במכשירים שונים (כגון שולחנות עבודה, סמארטפונים וטאבלטים), מה שעלול לגרום לכך שיש לך מספר חשבונות או פרופילים בכל ההקשרים והמכשירים השונים האלה. ניתן להשתמש בטכנולוגיה חוצה מכשירים / חוצה ההקשרים לחיבור חשבונות או פרופילים שונים אלה והנתונים המתאימים מההקשרים והמכשירים השונים.

זכויות הגנת הנתונים האירופיות שלך

אם אתה גר באזור הכלכלי האירופי ("EEA"), בכפוף לחריגים מסוימים, יש לך זכות:

למד האם אנו מעבדים את המידע האישי שלך, ואם כן, לקבל גישה אליו ומידע מסוים אודותיו.
תיקנו או הסירו מידע אישי לא מדויק והשלמתם מידע אישי שלם.
מחק את המידע האישי שלך כאשר:
זה כבר לא נחוץ למטרות שנאספו;
אתה מבטל את הסכמתך לעבד אותה;
עיבדנו אותו שלא כדין; אוֹ
חוק האיחוד האירופי או מדינת החבר שאליו אנו כפופים מחייב מחיקה.
הגבל את עיבוד המידע האישי שלך כאשר:
אתה מתנגד לדיוקו (לתקופה הדרושה לאימותו);
העיבוד אינו חוקי ואתה מעדיף הגבלת שימוש על פני מחיקה; אוֹ
אנחנו כבר לא זקוקים לנתונים, אך אתה זקוק להם בקשר לתביעות משפטיות.
השג בצורה שמישה את המידע האישי שמסרת לנו, ובמידה והדבר אפשרי מבחינה טכנית, נדרש להעבירו ישירות לבקר אחר שתקבע.
הגיש תלונה ברשות לפיקוח על הגנת נתונים במדינה החברתית
למימוש זכויות אלה, אתה רשאי לתקשר עם נקודת הקשר העיקרית שלנו למען פרטיות, באמצעות פרטי הקשר בסוף מדיניות פרטיות זו.

אם אתה מתגורר בתחום ה- EEA, APWASI תעבד את המידע האישי שלך בהתאם לכל חקיקת הגנת הנתונים הרלוונטית.

מידע רגיש

אל תשלח אלינו מידע אישי רגיש (למשל, מספרי ביטוח לאומי או מזהים לאומיים אחרים, או מידע הקשור למוצא גזעי או אתני, דעות פוליטיות, אמונות דתיות או פילוסופיות, בריאות, חיי מין או נטייה מינית, מידע גנטי או ביומטרי, פלילי רקע, או חברות באיחוד המקצועי).

גישה, שמירה ומחיקה

על פי בקשה, APWASI תספק לך מידע האם אנו מחזיקים במידע האישי שלך. אתה רשאי לגשת, לתקן או לבקש למחוק את המידע האישי שלך על ידי כניסה לחשבונך או יצירת קשר איתנו ב- it@APWASI.com. אנו נגיב לבקשתך תוך פרק זמן סביר.

APWASI רשאית לשמור את המידע האישי שלך כל עוד חשבונך פעיל וכל עוד שמירה נדרשת או מותרת בהתאם למדיניות פרטיות זו, או אחרת על פי חוק. כאשר APWASI מוחקת את המידע האישי שלך, APWASI תעשה זאת באופן שנועד להבטיח שלא ניתן יהיה לשחזר אותו.

צפייה בנתונים לתמיכה

לצורך מתן השירות והתמיכה הנלווית לרבות מענה לכל שאלה שיש לך, APWASI רשאית להציג ולעבד את המידע האישי שלך ממדינות מחוץ לאיחוד האירופי הנחשבות על ידי האיחוד האירופי כחוקי הגנה על נתונים שאינם מספקים, כולל הקנדה.

שימוש על ידי קטינים ותאימות COPPA

הגרסה החינמית של השירות מיועדת לשימוש מבוגרים בלבד. APWASI אינה מקדמת ילדים באופן מקוון ואינה אוספת בכוונה כל מידע שמאפשר זיהוי אישי מילדים מתחת לגיל שמונה-שנה למעט על פי הפתרון התואם COPPA המתואר להלן. אם אתה סבור שאדם מתחת לגיל שמונה עשרה גילה מידע שניתן לזהותו באמצעות השירות, למעט באמצעות הפתרון התואם COPPA, אנא דווח לנו על כך מייד בדוא"ל אלינו: info@APWASI.com עם "הודעה של אדם קטין "בשורת הנושא.

ענייני חברות

APWASI עשויה לספק למשקיעים, לשותפינו ואחרים מידע מצטבר (כלומר מידע שאינו מזהה משתמשים באופן אישי) הנוגע למשתמשים בשירות. בנוסף, APWASI רשאית לחשוף את המידע האישי שלך ליורש או לגורם רוכש כחלק ממיזוג, רכישה, ארגון מחדש, או עסקה אחרת הכוללת את כל נכסיה או מניותיה של APWASI או את העסק אליו מתייחס השירות. אם APWASI נמכרה לחברה אחרת או מוזגה עם חברה אחרת, אותה חברה תסכים לציית לתנאים של מדיניות פרטיות זו.

תקבל הודעה בדוא"ל או בהודעה בולטת באתרנו, על כל שינוי בבעלות, השימוש במידע האישי שלך, ובחירות שיש לך בנוגע למידע האישי שלך. יש לך את הזכות לבקש להסיר את המידע האישי שלך מהרשומות שלנו בכל עת.

עדכוני מדיניות

אנו עשויים לעדכן מדיניות פרטיות זו מעת לעת, והגרסה המעודכנת תיכנס לתוקף עם פרסום אודות הטיפול שלנו במידע אישי שנרכש לאחר מכן. אם אנו מבצעים שינויים מהותיים נודיע לך בדוא"ל (נשלח לכתובת הדואר האלקטרוני שצוינה בחשבונך) או באמצעות הודעה באתר זה לפני כניסתו לתוקף של השינוי. אנא בדוק את תאריך התיקון בתחילת מדיניות פרטיות זו מעת לעת כדי לבדוק אם קיימים תיקונים. על ידי המשך השימוש בשירות, כולל האתר, לאחר פרסום גרסה מתוקנת, אתה מסכים להיות מחויב למדיניות הפרטיות המתוקנת לגבי מידע אישי שנרכש לאחר מכן.

אם יש לך שאלות לגבי מדיניות פרטיות זו ושיטות המידע שלנו, אנא פנה אלינו בדוא"ל לכתובת info@APWASI.com או בכתובת הבאה:

שירותים זמינים ומגבלות

אתה מאשר ומסכים כי שירותי APWASI, כולל שירותים ומוצרים בתשלום, אינם זמינים בכל עת, וכי מגבלות שימוש מסוימות עשויות לחול. אנא עיין בשאלות הנפוצות למידע נוסף על מגבלות ושעות זמינות. אתה גם מבין ש- APWASI, על פי שיקול דעתה הבלעדי, עשויה להגביל, להשעות או להפסיק את השימוש שלך בכל השירותים הניתנים על ידי APWASI הקשורים לתוכניות של APWASI, כגון גישה לקורסי APWASI, שירותי הערכה או אישורים. אתה גם מבין ש- APWASI רשאית לשנות או להפסיק את כל השירותים הקשורים לתוכניות שלה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

כתב ויתור על אחריות

אתה מאשר ומסכים במפורש כי השימוש שלך באתרי הכיתות, הקורסים המקוונים ובכל התכנים והשירותים הזמינים באתרי הכיתות הוא על אחריותך בלבד ועל אחריותך. הקורסים המקוונים (כולל תוכן כלשהו) ניתנים "כפי שהם", "עם כל התקלות", וכ"כבל שניתן להשיג "ללא שום מצג או אחריות מכל סוג שהוא, המוצהר או המשתמע, כולל, אך לא מוגבל, של סחירות, כושר למטרה מסוימת, והפרה. אתה מניח את האחריות הכוללת והסיכון המלא לשימוש שלך בקורסים ובתכנים המקוונים.

APWASI ורישיונותיה אינם מתחייבים או מייצגים מצגות כלשהן הנוגעות לתפעול שירות מקוון זה, השימוש, תוקף, דיוק או אמינות, או תוצאות השימוש בחומרים המופיעים בשירות מקוון זה או בכל אתר אינטרנט אחר המופיע באתר. שֵׁרוּת. החומרים של שירות מקוון זה עשויים להיות לא מעודכנים, ואוואזי אינה מתחייבת לעדכן את החומרים בשירות מקוון זה. השירות המקוון עשוי לשמש לגישה והעברת מידע באינטרנט; אתה מכיר בכך ש- APWASI והספקים והרישיונות שלה אינם מפעילים או שולטים באינטרנט. APWASI אינה מתחייבת כי הקבצים הזמינים להורדה משירות מקוון זה, אם יש, יהיו חופשיים מזיהומים, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או קוד אחר שמטרתם לטפל במוצרי זיהום או הרס. APWASI אינה מתחייבת כי שירות מקוון זה, תוכנה, חומרים, מוצרים או שירותים לא יהיו מופרעים או נטולי שגיאות או שכל פגמים בשירות מקוון זה, תוכנה, חומרים, מוצרים או שירותים יתוקנו.

מבלי להגביל את האמור לעיל, איננו מתחייבים כי (א) אתרי הכיתה, התוכן או הקורסים המקוונים יעמדו בדרישותיך או בציפיותיהם או ישיגו את היעדים המיועדים, (ב) אתרי הכיתה או הקורסים המקוונים לא יעבור. אחרת תהיה ללא הפרעה, בזמן, מאובטח או נטול שגיאות, (ג) המידע או התוכן המתקבל דרך אתרי הכיתה או הקורסים המקוונים, כמו שירותים בחדר צ'ט, יהיו מדויקים, מלאים, זרמים, שגיאות ללא תשלום, ללא בעיה, אמין, או (ד) כי פגמים באתרי הכיתה או בתכולה או יתוקנו. אתה מניח את כל הסיכון לפגיעות אישיות, כולל מוות ונזק לנכסים אישיים, הנשמרים משימוש בקורסים המקוונים ובתוכן.

הגבלת חבות

בשום פנים ואופן לא יישארו APWASI ומרישי העיסוק בה, וכל אחד מהפקידים הראויים להם, מנהלים, עובדים, קבלנים, סוכנים, יורשים, שינויים, זכאים או בנות, להיות אחראים לכל סוג אחר, כלשהו בסכום, או שווה, מרווחים אבודים, נתונים אבודים או הפרעה לעסקים הנובעים מהתייחסות לשימוש או חוסר יכולת להשתמש בשירות מקוון זה, כל אתרי אינטרנט שמקושרים לשירות מקוון זה, החומרים, התוכנה או מידע אחר הכלול בשירות מקוון כלשהו או כל אחד מהם. צורת הפעולה, בין אם היא מבוססת על חוזה, נזיקין (כולל אך לא מוגבלת, רשלנות) או כל תיאוריה משפטית אחרת, או אם לא מומלצת או אפשרית לנזקים כאלה. מדינות מסוימות אינן מאפשרות את החרגה או ההגבלה של נזקים מקריים או תוצאתיים, כך שהמגבלה או הדרה לעיל עשויים שלא לחול עליך.

בזמן שהשימוש שלך בשירות המקוון נמצא בסכנתך האישית, אם APWASI תצטרך להיות אחראית לכל אובדן, פגיעה או נזק הנובעים מההסכם הזה או הקשורים אליו, או השימוש שלך בשירות המקוון, הסכמה הכוללת של APWASI והסכמה הכללית. כל התביעות לא יעלו על פחות מ- $ 500 או על סכום האגרות שמשלמים לך APWASI או על ידי הארגון המנוי שלך עבור החלק הניתן להחלה של השירות המקוון בשש (6) החודשים האחרונים. אתה מכיר בכך שההסכמה שלך נעדרת למגבלה זו, APWASI ומרישיה שלה לא היו מספקים את השירות המקוון או את החומרים הנגישים כאן.

קישור לאתרים אחרים

אתרי הכיתות עשויים להכיל קישורים לדפים באתרים אחרים ("אתרים מקושרים"), ואתרים מקושרים אלה עשויים להכיל תוכן או להציע מוצרים ו / או שירותים למכירה. APWASI אינה מחברת, עורכת, שולטת ולא מפקחת על אתרים מקושרים אלה. אתה מאשר ומסכים כי (א) אין לנו כל אחריות לדיוק או זמינות המידע המסופק על ידי אתרים מקושרים, ו- (ב) איננו שולטים או תומכים בחסות האתרים המקושרים כאמור או בתוכן, במוצרים, בפרסום או באחרים. חומרים המוצגים באתרים מקושרים כאלה. אנו רשאים להסיר אתרים מקושרים מאתרי הכיתות בכל עת מכל סיבה שהיא או ללא סיבה.

APWASI לא תהיה אחראית לעסקאות כלשהן שתבצע על ידך עם גורמים שלישיים דרך האתרים המקושרים או לכל אחריות הנובעת מהנציגות או מהמידע שמספק אתרים מקושרים כאלה.

אנו מעריכים כי אתרים מקושרים עשויים להכיל חומר שבו למפעיל האתרים המקושרים זכויות קניין רוחני. אנו מכבדים זכויות אלה ומספקים את הקישורים למטרות מידע בלבד. העובדה שקשרנו לאתר מקושר כלשהו אינה יוצרת או מרמזת על שום קשר או שותפות עם מפעיל האתר המקושר כאמור.

שיפוי

אתה מסכים להגן, לשפות ולהחזיק את APWASI, מעניקי הרישיון שלה, ולא מזיקים, וכל אחד מהנושאים, הדירקטורים, העובדים, קבלני המשנה שלהם, סוכנים, ממשיכים, הקצאות, שלוחות או חברות בנות, מכל וכל טענות, עילות תביעה, תביעות , הליכים, הפסדים, נזקים, עלויות והוצאות (כולל עמלות משפטיות וחשבונתיות סבירות) הנובעים או הנובעים מ (i) השימוש שלך בשירות המקוון; (ii) הפרתך את הסכם זה; (iii) מידע או נתונים לא מלאים או לא מדויקים המסופקים על ידך; (iv) שימוש בלתי מורשה בתכנים או בחומרים הזמינים בשירות המקוון או באמצעותו; או (v) כל תוכן שאתה מעלה או מפרסם לשירות המקוון. על אף האמור לעיל, אינך נדרש לשפות את APWASI נגד טענות כי השירות המקוון, כאשר נעשה בו שימוש לשימוש מורשה, פוגע בזכויות הקניין הרוחני של צד ג 'כלשהו. APWASI שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה, להניח או להשתתף, על חשבון ארגונך ושלך, בחקירה, הסדרה והגנה על כל פעולה או תביעה שהיא זכאית לשיפוי. שום תובענה לא תושלם ללא הסכמתה המוקדמת בכתב של APWASI אלא אם כן הסדר כזה כולל שחרור מוחלט של APWASI מכל אחריות ואינו מכיל או שוקל תשלום על ידי APWASI, או סעד צווי או צווי שוויוני אחר.

הפסקת זכויות

אתה מסכים ש- APWASI, על פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית להשבית את חשבונך או להפסיק באופן אחר את השימוש שלך באתרי הכיתה או הקורסים המקוונים מכל סיבה שהיא או ללא כל סיבה שהיא, כולל, ללא הגבלה, אם APWASI סבורה שהפרת (א) תנאים אלה בשימוש; (ב) הפרה את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי; (ג) פרסם, העלה או העביר תוכן בלתי מורשה לאתרי הכיתות; או (ד) הפר או פעל באופן שאינו עולה בקנה אחד עם האות או רוחם של תנאי שימוש אלה. אתה מסכים שכל השבתה או הפסקת גישתך לאתרי הכיתה או לקורסים המקוונים עשויים להתבצע ללא הודעה מוקדמת אליך וכי APWASI לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין כל סיום של חשבונך או הקורסים המקוונים. אתה מאשר גם כי APWASI רשאית לשמור ולאחסן את המידע שלך במערכות APWASI למרות כל סיום של חשבונך או הקורסים המקוונים.

הליך מחלוקת ותביעות על הפרת זכויות יוצרים

APWASI מכבדת את הזכויות והקניין הרוחני של אחרים, ואנחנו מבקשים מהמשתמשים שלנו לעשות זאת. אם אתה סבור שהמוצר שלך או יצירה אחרת שלך הוצגו בצורה שגויה או נעשה שימוש באופן המהווה הפרה של זכויות יוצרים, או שזכויות הקניין הרוחני שלך הופרו אחרת, אנא ספק לסוכן זכויות היוצרים של APWASI את המידע הבא:

 • חתימה אלקטרונית או פיזית של האדם המוסמך לפעול בשם בעל המוצר, זכויות יוצרים או אינטרס קניין רוחני אחר;
 • תיאור של המוצר, היצירה או הקניין הרוחני האחר שלטענתך הוצג בצורה שגויה או הופר;
 • תיאור היכן נמצא החומר שלטענתך מצג שווא או מפר את מוצרך, עבודך או קניין רוחני אחר בקורסים המקוונים;
 • כתובתך, מספר הטלפון וכתובת הדוא"ל שלך;
 • הצהרה על ידך כי אתה מאמין בתום לב כי השימוש במחלוקת אינו מורשה על ידי הבעלים של המוצר, היצירה, זכויות היוצרים או הקניין הרוחני, או סוכנו, או החוק החל. ו
 • הצהרה על ידך, המוטלת במסגרת עונש שקר, כי המידע הנ"ל בהודעתך מדויק וכי אתה בעל המוצר, היצירה, זכויות היוצרים או הקניין הרוחני או מורשה לפעול בשם בעלים כזה.

ניתן להגיע לסוכן APWASI בזכויות יוצרים בגין הודעות על סכסוכים או טענות בגין הפרת זכויות יוצרים או הפרת קניין רוחני אחר:
info@apwasi.com כותרת זכויות יוצרים

הוראות שונות

אתה מאשר שאתה בן 18 ומעלה, או קטין משוחרר, או שיש לך הסכמת הורים או אפוטרופוס חוקית, ואתה מסוגל ומוסמך להיכנס לתנאים, תנאים, התחייבויות, אישורים, מצגים ואחריות המפורטים ב תנאי שימוש אלה. בכל מקרה, אתה מאשר שאתה מעל גיל 18 מכיוון שהקורסים המקוונים אינם מיועדים לילדים מתחת לגיל 18. אם אתה מתחת לגיל 18, אל תשתמש באתרי הכיתה או הקורסים המקוונים.

APWASI רשאית להעביר או להקצות באופן חופשי כל חלק מזכויותיה או להאציל את התחייבויותיה על פי תנאי שימוש אלה. לא תעביר או תעביר, על פי חוק או אחר, חלק כלשהו מזכויותיך או תאציל את חובותיך על פי תנאי שימוש אלה ללא הסכמת APWASI מראש ובכתב.

תנאי שימוש אלה יוחלו על ידי, יפורשו וייאכפו בהתאם לחוקי מחוז קולומביה הבריטית קנדה, שכן הם מוחלים על הסכמים שנכרתו ומבוצעים במלואם במסגרת קולומביה הבריטית ומבלי לתת תוקף לעקרונות כלשהם של סכסוך. של חוקים. אתה מסכים שכל תביעה משפטית או פעולה אחרת שהובאה על ידי APWASI, אתה או כל צד שלישי לאכיפת תנאי שימוש אלה, או בקשר לכל נושא הקשור לאתרי הכיתה או לקורסים המקוונים, יהיו כפופים רק לסמכות השיפוט של בתי המשפט. ממוקם בוונקובר, קולומביה הבריטית. APWASI אינה מציינת כי אתרי הכיתות פועלים (או מורשים להפעיל אותם באופן חוקי) בכל האזורים הגיאוגרפיים, או כי אתרי הכיתות, או מידע, שירותים או מוצרים המוצעים באמצעות אתרי הכיתות מתאימים או זמינים לשימוש במקומות אחרים.

הגישה לאתרי הכיתות משטחים שבהם אתרי הכיתות, או כל תוכן או פונקציונליות של אתרי הכיתות או חלקים מהם, כולל אך לא מוגבל לפונקציונליות הנדונה במדיניות הפרטיות, אינה חוקית אסורה במפורש. אם תבחר לגשת לאתרי הכיתות, אתה מסכים ומאשר שאתה עושה זאת ביוזמתך ועל אחריותך בלבד וכי אתה האחראי הבלעדי לציות לכל החוקים הרלוונטיים.

אם הוראה כלשהי בתנאי שימוש אלה תימצא כחוקית, בטלה או מכל סיבה שהיא בלתי ניתנת לאכיפה, הרי שהוראה זו תיחשב לניתוקה מההוראות האחרות בה, ואינה משפיעה על תוקפן ואכיפתן של הוראות שנותרו. ל- APWASI לא תהיה כל אחריות על פי תנאי שימוש אלה במידה הנובעת מכישלונה של APWASI כלשהי מהתחייבויותיה על פי תנאי שימוש אלה עקב שריפה, שיטפון, רעידות אדמה, מעשי אלוהים אחרים, מלחמה, תסיסה אזרחית, טרור. , כשלים באינטרנט, מעשה ממשלתי או צו בית משפט, חירום לאומי, שביתות או סכסוכי עבודה או כל אירוע אחר שאינו בשליטתו הסבירה של APWASI. APWASI לא תהיה אחראית לנזק או לבעיות אחרות שנגרמו כתוצאה משינוי בלתי מורשה בתנאי שימוש אלה שנעשו בדרך של פריצה או פיצוח של דף זה.

כל עיכוב או כישלון מצד APWASI באכיפת זכויות כלשהן על פי תנאי שימוש אלה להם היא עשויה להיות זכאית, בכל מקרה, תתפרש כוויתור על הזכות והזכות לעשות זאת בכל עת שלאחר מכן.

תנאי שימוש אלה מהווים את כל ההסכם בינך לבין APWASI הנוגע לנושאים המפורטים במסמך זה, ולא ישתנה אלא בכתב, כפי שפורסם באתרי הכיתה על ידי APWASI או באמצעות כתיבה ספציפית בינך לבין APWASI.

כל הודעה שעשויה להידרש למסור לנו על פי תנאי שימוש אלה עשויה להישלח אלינו בכתיבה או בדוא"ל לכתובות הבאות:

Email: info@apwasi.com
כותרות המדור כאן מוצגות מטעמי נוחות בלבד ואין להן כל השפעה משפטית.
תנאי השימוש שלנו עודכנו לאחרונה ב- 18 ביוניה, 2020.