Нөхцөл, нөхцөл байдал

Нөхцөл, нөхцөл байдал

Ази Номхон далайн дарс ба сүнсний хүрээлэн ("бид", "бид", "NPO" эсвэл "APWASI" гэх мэт) нь APWASI вэбсайтууд руу нэвтрэх боломжийг олгодог. https://www.apwasi.com болон (тус бүр нь тус тусдаа "Ангийн сайт" ба "Ангийн сайтууд"), болон Ангийн сайтуудаар дамжуулан дамжуулж авах боломжтой мэдээлэл, үйлчилгээ болон бусад материалыг (Ангийн сайтууд, "Онлайн курсууд" -тай хамтад нь), Энэхүү баримт бичигт тодорхойлсон нөхцөл (эдгээр "Ашиглалтын нөхцөл") болон Онлайн курсуудтай холбогдуулан байрлуулсан бусад удирдамж, дүрэм журам, лицензийг дагаж мөрдөнө.

ТАНЫ НӨХЦӨЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВАХ

Ангийн сайтууд эсвэл онлайн курсууд руу нэвтрэх ба / эсвэл ашигласнаар та дараахь тохиолдолд эдгээр Ашиглалтын нөхцөлийг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна.

 • "Зочин" гэсэн утгатай бөгөөд энэ нь хөдөлгөөнт болон бусад утасгүй төхөөрөмжөөр дамжуулан хязгаарлалтгүйгээр Ангийн сайтуудыг үзэх, эсвэл бүртгүүлэлгүйгээр Class сайтуудыг ашиглах, эсвэл
 • Хэрэглэгчийн ID ба хэрэглэгчийн нууц үгийг (доор тодорхойлсон) APWASI-д бүртгүүлсэн гэсэн "оюутан" нь гэрийн даалгавар, шалгалтыг зохих журмын дагуу гүйцэтгэж, үйлчилгээ, агуулга, болон / эсвэл нэвтрэх эрхийн төлбөрөө төлсөн, бүртгүүлсэн гэсэн үг юм. APWASI эсвэл түүний боловсролын түншүүдээс өгсөн гэрчилгээ (доор тодорхойлсон), эсвэл
 • Хэрэглэгчийн ID ба хэрэглэгчийн нууц үгийг (доор тодорхойлсон) APWASI-д бүртгүүлсэн, мөн онлайн сургалтанд аудит хийх, өөрөөр хэлбэл эцсийн төслүүд эсвэл гэрчилгээжүүлэхэд шаардагдах үнэлгээ, үнэлгээ авахгүйгээр онлайнаар оролцож, лекц үзэх гэж буйгаа илэрхийлсэн "оролцогч", эсвэл гэрийн даалгавар, шалгалт эсвэл гэрчилгээжүүлэх үнэлгээтэй холбоотой бусад курсын ажлыг гүйцэтгэх.

"Хэрэглэгч" гэсэн нэр томъёо нь зочин, оюутан эсвэл оролцогчийг хэлнэ.

Та холбогдох бүх хууль, дүрэм, журам, эдгээр Ашиглалтын нөхцлийг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрсөн тохиолдолд л Ангийн сайтуудыг ашиглах эрхтэй.

Хэрэв та эдгээр АШИГЛАЛТЫГ ЗӨВШӨӨРӨХГҮЙ бол АНГИЙН САЙТУУД эсвэл ОНЛАЙН ХИЧЭЭЛД ХҮРЭХГҮЙ, АШИГЛАХГҮЙ БАЙНА. APWASI-г ХҮЛЭЭН АВАХ нь эдгээр АШИГЛАЛТЫН НӨХЦӨЛ, НӨХЦӨЛИЙН БҮХ НӨХЦӨЛ, БҮГД НӨХЦӨЛИЙГ ШААРДАНГҮЙ ТАНЫ ЗӨВШӨӨРӨЛД ОРСОН.

Бид эдгээр Ашиглалтын нөхцлийг хүссэн үедээ өөрчлөх, өөрчлөх эрхтэй.

Эдгээр Ашиглалтын журамд оруулсан аливаа өөрчлөлт, өөрчлөлт нь APWASI-ээс Ангийн сайт дээр байрлуулсны дараа шууд хүчин төгөлдөр болно. Бид эдгээр Ашиглалтын нөхцлийн өөрчлөлт, өөрчлөлтийн талаар танд мэдэгдэхүйц арга хэмжээ авах боловч та эдгээр Ашиглалтын нөхцлийн хамгийн сүүлийн үеийн хувилбарыг үе үе хянах үүрэгтэй.

Ангийн сайтууд эсвэл онлайн курсуудыг үргэлжлүүлэн ашиглах нь эдгээр Ашиглалтын Нөхцөлд бидний оруулсан өөрчлөлт, өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрөх болно.

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН БҮРТГЭЛ, БҮРТГЭЛ;

Боловсролын түншүүд

Аливаа зочин Ангийн сайтуудыг үзэх боломжтой боловч Ангийн сайтуудыг ашиглах, онлайн сургалтанд хамрагдахын тулд та нэвтрэх таних тэмдэг ("Хэрэглэгчийн ID") ба хэрэглэгчийн нууц үгийг ("Хэрэглэгчийн нууц үг") сонгох шаардлагатай. таны хэрэглэгчийн ID-ээс огт өөр ("хэрэглэгчийн данс" гэх мэт). Та ямар ч шалтгаанаар өөрийн хэрэглэгчийн дансанд нэвтрэх, нэвтрэх, мэдээллээ гуравдагч этгээдтэй хэзээ ч задлахгүй, хуваалцахгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байна.

Хэрэглэгчийн акаунтаа тохируулахдаа танаас нэр, имэйл хаягаа оруулаад нэмэлт мэдээлэл оруулахыг шаардаж магадгүй юм. Таныг баталгаажуулахын тулд нэмэлт мэдээлэл шаардагдаж магадгүй юм. Таны өгсөн бүх мэдээлэл үнэн зөв, өнөөгийн, бүрэн дүүрэн бөгөөд та үнэн зөв, одоогийн, бүрэн дүүрэн байлгахын тулд мэдээллээ хадгалах, шинэчлэх болно гэдгийг та ойлгож, хүлээн зөвшөөрч байна. Таны өгсөн аливаа мэдээлэл бодит бус, алдаатай, одоогийн биш эсвэл бүрэн бус бол бид таны Ангийн сайтыг ашиглах, онлайн сургалтанд хамрагдахаа цуцлах эрхтэй гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна.

Бүртгэлийн процессоос гадна Ангийн сайтуудыг ашиглах эсвэл Онлайн сургалтанд хамрагдахын тулд бид таны тухай болон Онлайн курс дахь гүйцэтгэлийн талаар тодорхой мэдээлэл авах боломжтой. Эдгээр мэдээллийн зарим нь таних боломжтой мэдээлэл байж болно. Бид энэ мэдээллийг одоо, ирээдүйд танд тодорхой үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор ашиглаж, хадгалж, хадгалж болох бөгөөд ийм мэдээллийг гуравдагч этгээдтэй хуваалцаж болно. Жишээлбэл, манай Нууцлалын бодлогод илүү нарийвчлан тайлбарласанчлан бид таны тухай тодорхой материал эсвэл мэдээллийг гуравдагч этгээдэд, түүний дотор таны анги / оноо зэргийг хуваалцаж болно.

Манай Нууцлалын Бодлогод онлайн курс ашиглах үед танаас цуглуулсан болон хүлээн авсан мэдээллийг хэрхэн авч үзэх талаар тайлбарласан болно. Манай Нууцлалын Бодлогыг эдгээр Ашиглалтын Нөхцөлд лавлагаа болгон оруулсан болно. Хувийн мэдээллээ цуглуулах, ашиглах, задруулахтай холбоотой мэдээллийг энэ бодлогыг анхааралтай уншина уу.

Ангийн сайтуудыг ямар ч хэрэглэгчид ашиглах боломжтой. Гэсэн хэдий ч, бүртгүүлсэн хэрэглэгчийн данс бүхий оролцогчид эсвэл оюутнуудад Онлайн курсуудад нэвтрэх эрхийг хязгаарладаг. Бүртгүүлснээр та дараахь зүйлийг зөвшөөрч байна.

 • та сургалтанд зөвхөн нэг удаа бүртгүүлсэн бөгөөд олон хэрэглэгчийн данс тохируулахгүй; болон
 • та эдгээр Ашиглалтын нөхцлийг дагаж мөрдөх болно.

Оюутнуудад нэмэлт шаардлага тавигдана. Оюутны хувьд та дээрх зүйлүүдээс гадна дараахь зүйлийг зөвшөөрч байна.

 • та онлайнаар хичээлийн ажил хийх, бие даалтын даалгавар гүйцэтгэх, шалгалт өгөх, өгөх, ангитай холбоотой бусад ажлыг хийхээр бүртгүүлж байна;
 • хэрэв та магадлан итгэмжлэгдсэн их дээд сургуулиуд болон бусад боловсролын байгууллагууд, корпорацийн ивээн тэтгэгчид, ашгийн бус сан, байгууллагууд зэрэг боловсролын түншийн оюутны болон бусад хэлбэрээр суралцаж байхдаа академийн кредит эсвэл гэрчилгээ олгох онлайн сургалтанд хамрагдаж байгаа бол (тус бүр нь "боловсролын түнш") ), ийм аливаа кредит, гэрчилгээг зөвхөн өөрийн боловсролын бодлого, журамд үндэслэн Боловсролын түншээс шууд олгох боломжтой бөгөөд таныг боловсролын түншээс кредит, гэрчилгээ авахын тулд Боловсролын түншид бүртгүүлэх, бүртгүүлэхийг шаардаж болно; мөн ямар ч тохиолдолд APWASI нь Боловсролын түншээс аливаа онлайн сургалтанд зориулан олгосон академик кредит эсвэл гэрчилгээ олгохтой холбоотой ямар ч эрх мэдэл, хариуцлага хүлээхгүй болно;
 • хэрэв та Боловсролын түншээс олгодог академик кредит эсвэл гэрчилгээ олгох онлайн сургалтанд хамрагдахгүй байгаа бол APWASI-ийн үзэмжээр тогтоосон таны хангалттай гүйцэтгэлтэй байх тохиолдолд холбогдох онлайн сургалтыг хийсний дараа танд баталгаажуулсан амжилтын гэрчилгээ олгож болно. ("Баталгаажсан гэрчилгээ"), мөн ийм баталгаажуулсан гэрчилгээ нь аливаа коллеж, их сургууль, компани эсвэл бусад гэрчилгээжүүлэгч байгууллагатай харьяалагдахгүй, Боловсролын түнштэй хамт явуулсан курсын байранд зогсож, дамжуулж болохгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна. боловсролын түншийн академик кредит эсвэл гэрчилгээ;
 • аливаа Онлайн курсын багш нар магадлан итгэмжлэгдсэн эсвэл бусад боловсролын байгууллагад уг сургалтыг хүлээн зөвшөөрүүлэх оролдлого хийх үүрэг хүлээхгүй гэдгийг та хүлээн зөвшөөрч байна; мөн та доор жагсаасан Оюутны ёс зүйн бодлогыг дагаж мөрдөх болно.

APWASI сайтаас баталгаажуулах онлайн курсууд нь доорх "Төлбөрийн нөхцөл" гэсэн хэсэгт заасан нөхцлөөр буцаан авах боломжтой. Хэрэв буцаан олголт олговол та уг сургалтанд хамрагдах гэрчилгээ болон холбогдох үйлчилгээг авахаа болино.

МЭРГЭЖЛҮҮЛЭХГҮЙ БОЛ ОНЛАЙН ХИЧЭЭЛД ОРОХГҮЙ.

APWASI нь Боловсролын түншүүдтэйгээ хамтран эсвэл түүний нэрийн өмнөөс тодорхой Онлайн курсуудыг оюутнууд болон оролцогчдын хүртээл болгож болох тул ийм онлайн курсуудад нэвтрэх боломжийг танд ганц хэрэглэгчийн дансаар дамжуулан олгож болно. Боловсролын түнштэй холбоотой аливаа Онлайн курс нь APWASI-ийн нөхцөл, бодлого, журмаас гадна холбогдох Боловсролын түншийн нэр томъёо, бодлого, журамд захирагдахыг хүлээн зөвшөөрч, хүлээн зөвшөөрч байна. Дээрх зүйлийг хязгаарлахгүйгээр, хэрэв та Боловсролын түншээр бүртгүүлсэн, элссэн эсвэл өөр хэлбэрээр суралцаж байгаа оюутан бөгөөд тухайн боловсролын түншээр дамжуулан кредит эсвэл гэрчилгээжүүлэх онлайн сургалтанд хамрагдаж байгаа бол та (а) Боловсролын түнш байж болно гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, зөвшөөрч байна. Онлайн сургалтанд хамрагдах эрх, Онлайн сургалтанд хамрагдах, онлайн сургалтанд хамрагдах кредит, гэрчилгээ авах шаардлага, урьдчилсан нөхцөл, / эсвэл таны боловсрол, оюутны бүртгэлтэй холбоотой өөрийн нөхцөл, бодлого, журамтай байх. Онлайн дамжаанд оролцсон оролцоо, гүйцэтгэлтэй холбоотой байх, (б) зөвхөн APWASI биш кредит эсвэл гэрчилгээ олгох зорилгоор боловсролын түншийн боловсрол, оюутны бүртгэлийг хөтлөнө.

APWASI болон Онлайн курсын багш нар Онлайн хичээлийн сэдвүүдийн хуваарийг өөрчлөх, өөрчлөх, өөрчлөх даалгавар, тест, асуулт хариултын шалгалт, шалгалт, төсөл зэрэг бусад явцын үнэлгээ, жингийн оноо, жингийн хэмжээг өөрчлөх эрхтэй. . Баталгаажсан гэрчилгээг APWASI ба онлайн сургалтанд хамрагдсан багш нарын үзэмжээр APWASI-ийн сэтгэл ханамжийг хангаж сургалтанд хамрагдсан оюутнуудад олгоно. Онлайн сургалтанд хамрагдсанаар оюутнууд APWASI болон багш нар нь APWASI-ийн онлайн сургалтыг дасан зохицох, өөрчлөх, хянах эрх, чадварыг хадгалж, багш нар тохиромжтой гэж үздэг.

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН БОДЛОГО

Боловсролын түнш эсвэл бусад байгууллагад оюутны болон / эсвэл ажилтны ёс зүйн талаархи өөрийн бодлоготой буюу "нэр төрийн код" -той бүртгэгдсэн, элссэн, эсхүл өөрөөр хамрагдаж байгаа тохиолдолд эдгээр нөхцөл нь танд хамааралтай болно. тухайн байгууллагын оюутан ба ажилтан. Нэмж дурдахад, хэрэв дараахь журам, нэр хүндийн кодтой зөрчилдөхгүй бол Онлайн курс хэрэглэгчид үүнийг зөвшөөрч байна.

 • бусад оюутнууд, оролцогчид, зочдод дарамт учруулахгүй;
 • онлайнаар дамжуулах хичээлийн даалгавар, шалгалтанд хууртахгүй;
 • аюулгүй тестийн материалыг онлайнаар байрлуулахгүй (доор тодорхойлсны дагуу);
 • гэрийн даалгавар эсвэл шалгалтын шийдлийг хуваалцахгүй; болон
 • Хэрэв бусад хэрэглэгчид хуурамчаар үйлдсэн эсвэл эдгээр Ашиглалтын нөхцлийг зөрчсөн болохыг мэдвэл багш нарт нэн даруй мэдэгдэх болно.

Ангийн сайтуудад нэвтрэх болон / эсвэл онлайн курс ашиглах нөхцөлийн хувьд та (a) онлайн курсуудын дор дурдсан зүйлээс бусад хэсгийг хуулбарлах, хуулбарлах, зарах, худалдах, ашиглахгүй байхыг зөвшөөрч байна. эдгээр Ашиглалтын нөхцөл; (б) APWASI-ийн нэр, худалдааны тэмдэг, үйлчилгээний тэмдэг, бусад материалыг хүсээгүй харилцаа холбоо, имэйлтэй холбоотойгоор дамжуулах, дамжуулах зорилгоор ашиглах; (c) Ангийн сайтуудад нэвтрэхийн тулд ямар ч өндөр хэмжээтэй, автоматжуулсан эсвэл цахим хэрэгслийг ашиглах (үүнд хязгаарлалтгүй робот, аалз, скрипт орно); (d) Ангийн сайтуудыг хүрээжүүлэх, хуудсан дээр нь цонх нээх, эсвэл хуудасныхаа дэлгэцэнд нөлөөлөх; (д) хуурамчаар мэдэгдэх, хуурамчаар нэрлэх, хуурамч нэр ашиглах, үүгээр хязгаарлагдахгүй, эсвэл урьд нь эсвэл одоо байгаа хүн эсвэл аж ахуйн нэгжтэй холбоотой гэдгээ буруу мэдээлэх; (е) Онлайн курсуудаар дамжуулсан аливаа харилцааны гарал үүслийг далдлахын тулд толгойг хүчээр тулгах эсвэл танигчийг өөрөөр ашиглах; эсвэл (ж) Онлайн курсууд эсвэл онлайн курсуудтай холбогдсон серверүүд эсвэл сүлжээнд хөндлөнгөөс оролцох, тасалдуулах, эсвэл онлайн курсуудтай холбогдсон сүлжээнд тавигдах шаардлага, журам, бодлого, дүрэм журмыг дагаж мөрдөхгүй байх.

Нэмж дурдахад та аливаа агуулга, харилцаа холбоо болон бусад мэдээллийг (хамтдаа "Зөвшөөрөгдөөгүй контент") байршуулах, байршуулах, дамжуулах эсвэл бусад хэлбэрээр дамжуулж болохгүй.

 • садар самуун, залилан мэхлэх, ёс зүйгүй, бусдыг гүтгэх, бусдыг гүтгэх, доромжлох, дарамтлах, ялгаварлан гадуурхах, заналхийлэх;
 • аливаа систем, өгөгдөл, хувийн мэдээллийг гэмтээх, хөндлөнгөөс хөндлөнгөөс нөлөөлөх, нууцаар барих, булаах зэрэг аливаа вирус, трояны морь, өт, цаг хугацааны бөмбөг, цуцлах бот болон бусад хор хөнөөлтэй эд анги, бусад хор хөнөөлтэй бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг агуулсан;
 • аливаа хууль тогтоомжийн дагуу эсвэл гэрээний болон итгэлцлийн харилцааны дагуу (дотоод мэдээлэл, эсвэл хөдөлмөрийн харилцааны хэсэг болгон сурч мэдсэн эсвэл задруулсан өмчийн болон нууц мэдээлэл гэх мэт) нээлттэй болгох, нээлттэй болгох эрхгүй гэдгээ;
 • Ангиллын сайтуудад нэвтрэх өндөр хэмжээний, автоматжуулсан эсвэл цахим хэрэгслээс бүрдэх (үүнд хязгаарлалтгүй робот, аалз, скрипт орно);
 • аливаа гуравдагч этгээдийн зохиогчийн эрх, патент, барааны тэмдэг, худалдааны нууц, сурталчилгааны эрх, бусад оюуны өмч, өмчлөх эрхийг зөрчсөн;
 • Ангийн сайтуудын бусад хэрэглэгчийн эрхийг зөрчсөн; эсвэл
 • холбогдох орон нутгийн, муж улсын, үндэсний болон олон улсын хууль тогтоомжийг зөрчсөн, хууль бус үйл ажиллагааг бусад хэлбэрээр сурталчилсан, өөгшүүлсэн.

APWASI ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХ

Ангийн сайтуудыг APWASI эзэмшиж, ажиллуулдаг. APWASI нь танд мэдэгдэл өгөх, мэдэгдэхгүйгээр Ангийн сайтууд эсвэл тэдгээрийн зарим хэсгийг өөрчлөх, зогсоох, түр хугацаагаар эсвэл бүрмөсөн зогсоох эрхтэй. APWASI нь Ангийн сайтуудыг болон тэдгээрийн хэсгийг өөрчлөх, түдгэлзүүлэх, зогсоох тохиолдолд та болон гуравдагч этгээдийн өмнө хариуцлага хүлээхгүй гэдгийг та зөвшөөрч байна. Эдгээр Ашиглалтын нөхцлийн аль ч зүйлийг APWASI-г эдгээр Ашиглалтын хугацааны туршид Ангийн сайтууд эсвэл тэдгээрийн зарим хэсгийг хадгалах, дэмжих үүрэгтэй гэж тайлбарлаж болохгүй.

Ангийн сайтууд эсвэл онлайн курсуудаар дамжуулж авах боломжтой бүх агуулга эсвэл бусад материалууд, үүнд зөвхөн онлайн хичээл, видео хичээл, асуулт хариулт, танилцуулах материал, гэрийн даалгавар, програмчлалын даалгавар, програм, код, бусад зураг, текст, зохион байгуулалт, зохион байгуулалт, үзмэр, зураг чимэглэл, баримт бичиг, материал, аудио, видео клип, HTML ба файл (хамтад нь "Агуулга") нь APWASI-ийн өмч бөгөөд эдгээр материалыг олон нийтэд ашиглах эрхтэй бөгөөд эсвэл ашиглах эрхээ олж авсан ийм мэдээлэл болон / эсвэл түүний нэгдмэл сонирхолтой этгээд, лиценз эзэмшигчдийг ашиглах, Канадын болон гадаадын хууль тогтоомжийн дагуу зохиогчийн эрх, патент болон / эсвэл бусад өмчийн оюуны өмчийн эрхээр хамгаалагдсан байх.

Ангийн сайтад гарч болзошгүй APWASI лого, худалдааны тэмдэг, үйлчилгээний тэмдэг ("Тэмдэглэгээ") нь APWASI-ийн өмч бөгөөд Канад, гадаадын хуулиар хамгаалагдсан болно. Ангийн сайтуудад ашигласан эсвэл хамааралгүй бусад бүх худалдааны тэмдэг, үйлчилгээний тэмдэг, лого нь тус тусын эзэмшигчдийн барааны тэмдэг, үйлчилгээний тэмдэг эсвэл лого юм. Нэмж дурдахад, Ангийн сайтуудын элементүүд нь худалдааны хувцас болон бусад холбооны болон мужийн оюуны өмчийн тухай хуулиар хамгаалагдсан тул APWASI-ийн шууд бичгээр өгсөн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, хуулбарлах, татаж авах, түгээх боломжгүй.

Энэхүү Ашиглалтын Нөхцөлд өөрөөр тодорхой заагаагүйгээс бусад тохиолдолд та Ангийн сайт, Онлайн курс болон бусад аливаа хэлбэрээр хуулбарлах, худалдах, харуулах, олшруулах, хэвлэх, өөрчлөх, үүсмэл бүтээл хийх, шилжүүлэх, түгээх, бусад хэлбэрээр ашиглуулах боломжгүй. Агуулга. Та Онлайн курс ажиллуулахад ашиглаж болох аливаа програм хангамжийн урвуу инженерчлэл хийх, задлах, задлах эсвэл өөрөөр нэвтрэх эрхгүй. APWASI нь үе үе програм хангамж, код, зааварчилгаа эсвэл бусад мэдээллийг Агуулга эсвэл онлайн курсын материалд багтааж болно; ийм аливаа мэдээллийг зөвхөн зааварчилгааны зорилгоор "байгаагаар нь" өгөх бөгөөд доорх баталгааг цуцлах, өр төлбөрийг хязгаарлах хэсгүүд болон бусад нөхцөлийг дагаж мөрдөнө. Ийм мэдээллийг арилжааны зорилгоор ашиглахыг хатуу хориглоно. APWASI ба / эсвэл түүний нэгдмэл сонирхолтой этгээд, лиценз эзэмшигчид энд ангилал, онлайн курс, агуулга, тэмдэглэгээнд тодорхой заагаагүй бүх эрхийг хадгална.

АНГИ САЙТ, ОНЛАЙН ХИЧЭЭЛ АШИГЛАХ ЛИЦЕНЗ

Эдгээр Ашиглалтын нөхцлийг дагаж мөрдөж байгаа тул APWASI нь танд чөлөөтэй цуцлагдах боломжтой, дэлхий даяар, онцгой бус, бусдад шилжүүлэх боломжгүй, бусдад хамааралгүй хязгаарлагдмал эрх, лиценз олгоно (a) Ангийн сайтууд болон онлайн нэвтрэх, дотооддоо ашиглах, үзүүлэх. Агуулга, түүний дотор танай байршлын дагуу зөвхөн энэ журамд заасны дагуу Онлайн сургалтанд хамрагдах шаардлагатай болно. Та Ангийн сайтууд эсвэл Агуулгад агуулагдах зохиогчийн эрхийн бүх мэдэгдэл, хязгаарлалтыг дагаж мөрдөх ёстой. Та Ангийн сайт эсвэл Агуулга дээрх аливаа атрибут, хууль ёсны болон өмчийн мэдэгдлийг устгаж болохгүй.

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН АГУУЛГА

Шаардлагатай тохиолдолд Онлайн курсууд нь форумын нийтлэл, хэрэглэгчийн хэлэлцүүлэг, профайл хуудас, бусад агуулга, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг нийгмийн харилцаанд оруулах, эсвэл Ангийн сайт эсвэл онлайн курсэд ашиглах тодорхой мэдээлэл, материалыг байршуулах, жишээлбэл, асуулт оруулах боломжийг танд олгоно. , таамаглал, жишээ гэх мэт (нэгтгэн “Хэрэглэгчийн агуулга”). APWASI нь таны оруулсан, эсвэл Ангийн сайтууд эсвэл онлайн курсуудад оруулах боломжтой хэрэглэгчийн агуулгыг өмчлөхийг шаарддаггүй. Үүний дагуу доорх APWASI-д олгосон тусгай зөвшөөрлийн дагуу Хэрэглэгчийн агуулгын ашиг сонирхол, эрх, ашиг сонирхлын цорын ганц, онцгой эзэмшигч нь байх болно.

Та APWASI-д оруулсан (Ангийн сайтууд эсвэл онлайн курсуудад оруулах гэх мэт) хэрэглэгчийн агуулгын хувьд, эсвэл APWASI-д өөр хэлбэрээр ашиглах боломжтой бол та үүгээр APWASI-д эргэлт буцалтгүй, дэлхий даяар, мөнхийн, ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөргүй, онцгой бус лицензийг олгоно. хэрэглэгчийн агуулгыг ашиглах, түгээх, олшруулах, өөрчлөх, дасан зохицох, олон нийтийн өмнө гүйцэтгэх, олон нийтэд үзүүлэх, Ангийн сайтууд эсвэл онлайн курсууд дээр байрлуулах, эсхүл хэрэглэгчийн агуулгыг өөр хэлбэрээр ашиглах, ийм эрхийг (олон давхаргад) дэд лицензээр ашиглах эрхтэй. зорилго (үүнд аливаа арилжааны зорилгоор орно); эсхүл Агуулгын хадмал орчуулга, тайлбар эсвэл орчуулгаас бүрдсэн Хэрэглэгчийн Агуулгын хувьд дээрх APWASI-д олгосон лиценз нь онцгой байх болно гэдгийг та зөвшөөрч байна. APWASI нь ямар ч үед, ямар ч шалтгаанаар хэрэглэгчийн аливаа агуулгыг устгах эрхтэй.

Хэрэглэгчийн аливаа агуулгыг өгөх хэмжээгээрээ та (а) танд ийм хэрэглэгчийн агуулгыг хангах шаардлагатай бүх эрх, лиценз ба / эсвэл зөвшөөрөл байгаа бөгөөд APWASI-д дээр дурдсан хэрэглэгчийн агуулгыг ашиглахыг зөвшөөрөх, (б) Хэрэглэгчийн агуулга үнэн зөв бөгөөд үндэслэлтэй бүрэн дүүрэн, (c) та болон APWASI-ийн хооронд та ийм хэрэглэгчийн агуулгыг хангах, ашиглахтай холбоотой гуравдагч этгээдийн төлбөрийг төлөх үүрэгтэй бөгөөд (d) хэрэглэгчийн агуулга нь аливаа гуравдагч этгээдийн эрхийг зөрчихгүй, ашиглахгүй байх, хуурамч мэдэгдэл, хуурамч мэдээлэл, шударга бус бизнесийн үйл ажиллагаа үүсгэхгүй.

Хэрэглэгчийн агуулгын аливаа мэдүүлгийн талаар та онлайн журам, хүлээн зөвшөөрөгдөх агуулга бүхий дүрмийг багтаасан холбогдох орон нутгийн дүрмийг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна. Тодруулбал, Канад улсаас эсвэл таны оршин сууж буй улсаас экспортолж буй техникийн өгөгдлийг дамжуулахтай холбоотой холбогдох бүх хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна.

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ, АРГА ХЭМЖЭЭ

Онлайн курсууд нь танд хэрэглэгчийн форум эсвэл хэрэглэгчийн тойм хуудсанд мессеж илгээх, чат өрөөнд нэвтрэх эсвэл ижил төстэй мессеж, харилцаа холбоог гуравдагч этгээдийн үйлчилгээ үзүүлэгчид, бусад хэрэглэгчид болон / эсвэл APWASI руу илгээх боломжийг олгоно. Та APWASI холбооны аргыг санал болгосон сэдэвтэй холбоотой харилцаа холбоо, материалыг илгээхдээ зөвхөн Онлайн дамжаанд ашиглах харилцааны аргыг ашиглахыг хүлээн зөвшөөрч байгаа бөгөөд цаашид таны энэ бүх харилцаа холбоо нь эдгээр Нөхцөлд хамаарч, зохицуулагдах болно гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна. Ашиглах. Онлайн курс дээр байгаа харилцаа холбооны аливаа аргыг ашигласнаар та (а) харилцаа холбооны бүх аргууд нь та болон нөгөө тал, намуудын хоорондох харилцаа холбооны хэрэгслийг хувийн бус, олон нийтийн шинж чанартай болохыг хүлээн зөвшөөрч, хүлээн зөвшөөрч байна. гуравдагч этгээдийн үйлчилгээ үзүүлэгчид эсвэл бусад гуравдагч этгээдээс хүлээн авсан, APWASI-аас ямар нэгэн байдлаар зөвшөөрөл аваагүй, ивээн тэтгээгүй, батлаагүй (APWASI өөрөөр заагаагүй бол) ба (c) харилцаа холбоог урьдчилж хянах, хянах, шалгах, архивлах, бусад хэлбэрээр хянахгүй. APWASI нь ямар ч байдлаар хяналт тавьдаг боловч APWASI нь эдгээр Ашиглалтын нөхцлийн дагуу хүссэн үедээ үүнийг хийх эрхтэй. Нэмж дурдахад ийм харилцаа холбооны аргуудаар дамжуулан APWASI нь тодорхой төрлийн үйлчилгээг танд ашиглах боломжтой болгож болно. Жишээлбэл, APWASI нь онлайн сургалтанд хамрагдах нэг хэсэг болох APWASI-ийн ажилтнуудтай холбоо барих боломжийг олгодог чат өрөөний үйлчилгээг танд санал болгож болох бөгөөд ингэснээр та онлайн курсын сургалтын материалын талаар эсвэл өөрийн генералтай холбоотой асуулт асууж болно. Ангийн сайтуудын туршлага. Ийм үйлчилгээг (жишээлбэл, чат өрөөний үйлчилгээ) чанарын хяналтын зорилгоор хянаж эсвэл бүртгэж болох бөгөөд үйлчилгээний нэг хэсэг болгон өгсөн мэдээлэл, материалыг энэхүү Ашиглалтын нөхцлийн дагуу "Агуулга" гэж үздэг бөгөөд боловсролын зорилгоор өгдөг гэдгийг та хүлээн зөвшөөрч, хүлээн зөвшөөрч байна. зөвхөн зориулалттай.

ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦӨЛ

APWASI-ийн Class Sites-ээр дамжуулан санал болгож буй үйлчилгээ, бүтээгдэхүүнийг худалдан авахын тулд та интернетэд нэвтрэх, бүртгүүлэх явцад заасан хүчин төгөлдөр хүлээн зөвшөөрөгдсөн төлбөрийн хэрэгсэлтэй байх ёстой ("Төлбөрийн арга"). Та төлбөрийн мэдээллээ хадгалах APWASI буюу түүний төлбөр тооцоог гуравдагч этгээдээр хангахыг зөвшөөрч байна. Та мөн APWASI Class Sites-ээр дамжуулан худалдан авсан бүтээгдэхүүнийхээ төлбөрийг хугацаа нь дуусахад төлөхийг зөвшөөрч байна.

ГОМДОЛЫН БОДЛОГО

APWASI нь хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн төлөө ажилладаг. Бүх хэрэглэгчдэд тулгарч болзошгүй асуудлаа Компанидаа дамжуулах боломжийг олгох нь бидний бодлого юм. Хэрэглэгчийн бүх асуудалд бид хүлээн авснаас хойш ажлын 10 хоногийн дотор хариу өгөх болно.

Хэрэв танд ямар нэгэн асуудал, гомдол байвал бид таны санал, сэтгэгдлийг хүлээн авна. Гомдол, бодол санаагаа имэйлээр илгээнэ үү info@apwasi.com.

буцаан олгох БОДЛОГО

Анхаарах зүйл: APWASI компанийн ашиглалтын нөхцлийг зөрчсөний улмаас APWASI компанийн бүтээгдэхүүнийг цуцалсан эсвэл нэвтрэх боломжгүй болсон тохиолдолд танд буцаан олголт хийх эрхгүй болно. APWASI нь оюутнуудын худалдаж авсан болон элссэн бүх хичээлийн талаар НӨХӨН БОДЛОГОГҮЙ.

APWASI-ийн НУУЦЛАЛЫН БОДЛОГО

Энэхүү нууцлалын бодлогод APWASI болон түүний агентууд ("APWASI") таны бидэнд өгсөн эсвэл бидний цуглуулдаг бусад мэдээллийг хэрхэн авч үздэгийг тодорхойлдог. Энэхүү Нууцлалын бодлогод хувийн мэдээллийг ашиглах, нэвтрэх, залруулахтай холбоотой сонголтыг мөн тодорхойлсон болно. “Та” гэдэг нь уг үйлчилгээг ашиглаж буй хүн эсвэл аж ахуйн нэгжийг хэлнэ. “Үйлчилгээ” гэдэг нь APWASI-ийн санал болгож буй аливаа вэбсайт эсвэл програмаар дамжуулж боловсрол, сургалтын боломж олгохыг хэлнэ. “Хувийн мэдээлэл” гэдэгт бид танаас шууд цуглуулдаг мэдээлэл, мөн Үнэт цаас гаргагчдын хувийн мэдээллийг (доор тодорхойлсон) болон Гуравдагч этгээдийн үйлчилгээ (доор тодорхойлсон) багтана.

Энэхүү Нууцлалын Бодлого нь таны хувийн мэдээллийг ашиглах хамгийн өргөн боломжийг тодорхойлдог боловч бид ашиглах нь хамаагүй бага байж болох юм. Таны хувийн мэдээллийг боловсруулах үндэс нь таны зөвшөөрөл юм. Бидэнд хувийн мэдээллээ өгөхийг хуулиар шаарддаггүй. Та хувийн мэдээллээ хэзээ ч боловсруулж өгөхийг зөвшөөрснөөсөө татгалзаж болох боловч энэ нь таныг вэбсайт болон үйлчилгээг ашиглахад саад болж магадгүй юм. Таны зөвшөөрлийг цуцалсны дараа бид таны хувийн мэдээллийг устгах болно, гэхдээ ийм цуцлалт нь буцаан татахаас өмнө боловсруулалтын хууль ёсны байдалд нөлөөлөхгүй.

APWASI нь хувийн мэдээллийг цахим шуудангаар, онлайн хэлбэрээр эсвэл бусад аргаар оруулахаар сонгохдоо цуглуулдаг. Бид мөн жигнэмэгээр дамжуулан мэдээлэл цуглуулдаг (дэлгэрэнгүйг "APWASI Use 'Cookies' хэсгийг үзнэ үү).

APWASI нь манай вэбсайтад зочлогчдын талаархи зарим мэдээллийн жагсаалтыг хөтөлдөг бөгөөд үүнд интернет протокол ("IP") хаяг (компьютерийн тоон интернэт хаяг), зочид манай вэбсайт руу нэвтрэх гуравдагч этгээдийн вэбсайт, вэб хөтчийн төрөл зэргийг багтаасан байдаг. ашигласан, хуудсуудыг үзсэн. Ийм мэдээллийг хувийн мэдээлэл гэж үзэж болно.

Үйлчилгээг ашигласнаар та энэхүү Нууцлалын бодлогын дагуу хувийн мэдээллээ ашиглах, задруулахыг зөвшөөрч байна.

APWASI ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Энэхүү үйлчилгээ нь интернетэд суурилсан, үйлчилгээнд хамрагдсан хувь хүн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад онлайн боловсрол олгох зорилгоор зохион байгуулагдсан платформ юм.

Бид таны мэдээллийг APWASI-г үйлчилгээ үзүүлэхэд нь туслах зорилгоор нууцлалын гэрээний дагуу ажилладаг эсвэл хамтран ажилладаг итгэмжлэгдсэн түншүүдэд өгч болно. Тэд мөн APWASI-г тантай Үйлчилгээний талаар болон таны бидэнд зохих зөвшөөрөл өгсөн APWASI болон манай түншүүдийн саналыг тантай холбоо барихад тусалж болно.

ТАНЫ ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Үйлчилгээнд бүртгүүлэх эсвэл ашиглахдаа танаас нэр, имэйл хаяг гэх мэт өөрийнхөө тухай мэдээллийг бидэнд өгөхийг шаардаж магадгүй юм. Дансны тохиргоогоо тохируулахдаа өөрийнхөө талаар нэмэлт мэдээлэл оруулж болно. Та мөн Үйлчилгээний харагдах байдал, үйл ажиллагааг тодорхойлдог хэрэглэгчийн тохиргооны тохиргоог сонгож болно. Та заримдаа бидэнд зөвхөн таны имэйл хаяг төдийгүй таны тухай бусад мэдээлэл, гэр, бизнесийн хаяг, утасны дугаар, дансны дэлгэрэнгүй мэдээллийг багтаасан имэйл илгээж болно. Таны бидэнд өгсөн мэдээлэлд тухайн үйлчилгээнд хийсэн мэдүүлэг, үйлчилгээний тойм эсвэл таныг таньж мэдэх бусад мэдэгдэл гэх мэт мэдэгдэл орно.

Бид танд үйлчилгээнд нэвтрэхэд хэрэглэгчийн ID (имэйл хаяг) болон данс идэвхжүүлэх имэйлийг өгч, доор тайлбарласны дагуу хэрэглэгчийн “профайл” үүсгэх болно. Үйлчилгээнд анх нэвтрэхэд танд өгсөн мэдээллийг агуулсан профайлтай танилцах болно. Та өөрийн профайл дээрх холбоо барих мэдээллийг шинэчлэх эсвэл засах боломжтой болно. Үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой тодорхой имэйл хүлээн авах боломжтой. Таны холбоо барих мэдээллийг APWASI-ийн Үйлчилгээний одоогийн болон хуучин хэрэглэгчдийн лавлах хуудсанд нэмж оруулсан болно.

Үйлчилгээг ашиглахтай холбогдуулан тантай холбоо барьж, үйлчлүүлэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх, үйлчилгээнд хамаарах шинэчлэлт, өөрчлөлт болон бусад асуудлууд, таны захиалгын дагуу санал болгож буй бусад үйлчилгээний талаархи мэдээллийг бид мэдээлэхийн тулд бид таны хувийн мэдээллийг ашиглаж болно. давуу эрх. Та ийм үйлчилгээнд нэвтрэх, ашиглахтай шууд холбоогүй захидал эсвэл имэйлийг биднээс хүлээн авахаас татгалзаж болно. Ийм имэйлд байгаа татгалзах холбоосыг сонгож эсвэл бидэнтэй холбоо барьж it@APWASI.com хаягаар холбогдож болно. .

APWASI нь таны үйлчилгээнд нэвтрэх түүх, үйлчилгээнд нэвтрэх явцад хийсэн зарим арга хэмжээ, хэрэглэгчийн IP хаягуудын бүртгэл, үйлчилгээнд нэвтрэх гуравдагч этгээдийн вэбсайт, ашигласан вэб хөтчийн төрлийг хадгалах болно. Үйлчилгээний гүйцэтгэлд нөлөөлж болзошгүй үйлчилгээ болон хөтчийн тохиргоонд нэвтрэх (хамтдаа "Хэрэглээний бүртгэлийн мэдээлэл"). Үйлчилгээний гүйцэтгэл, аюулгүй байдлыг хангах, сайжруулах зорилгоор APWASI нь Хэрэглээний бүртгэлийн мэдээлэл, хөтөч, бусад локал компьютерийн тохиргоог ашиглаж болно. Үйлчилгээний талаархи мэдээллээ тохируулахын тулд бид Хэрэглээний бүртгэлийн мэдээллийг ашиглаж, дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр тантай холбоо барьж болно. Бид мөн Хэрэглээний бүртгэлийн мэдээллийг нэгтгэж, үйлчилгээний ашиглалтын талаар статистик дүн шинжилгээ, тайлан гаргах эсвэл нийтлэх боломжтой. Ийм этгээдээс урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авалгүйгээр аливаа хэрэглэгчийн тухай хувийн мэдээллийг нийтлэхийг бид зөвшөөрөхгүй.

Таны мобайл аппликейшнаас хүлээн авсан тухай мэдээлэл

Таныг манай мобайл аппликейшнээр дамжуулан татаж авах, ашиглахад бид таны ашигладаг төхөөрөмжийн төрөл, үйлдлийн системийн хувилбар, хэрэглэгчийн таних тэмдэг, төхөөрөмжийн танигчийн мэдээллийг автоматаар цуглуулдаг.

Бид танд түлхэх мэдэгдэл илгээж магадгүй. Та түлхэх мэдэгдлийг төхөөрөмжийн түвшинд унтрааж болно.

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЛИЙН НЭМЭЛТ ХЭРЭГЛЭЭ

Таныг уг үйлчилгээг ашиглаж байгаатай холбогдуулан дээр дурдсан мэдээллийн хэрэглээнээс гадна APWASI ашигладаг бөгөөд заасан тохиолдолд таны мэдээллийг хуваалцдаг.

Таны хүссэн дэмжлэг, бусад үйлчилгээг үзүүлэх, таны асуултанд хариу өгөх.

Тантай данс эсвэл гүйлгээний талаар холбоо барих зэрэг гүйлгээ хийх.

Ажил гүйлгээг боловсруулахын тулд APWASI нь таны өгсөн санхүүгийн, зээлийн карт, төлбөрийн мэдээллийг ашиглаж болно. APWASI нь гүйлгээг дуусгахын тулд эдгээр мэдээллийн заримыг ханган нийлүүлэгчид, хүргэлтийн үйлчилгээ, зээлийн картын төлбөр тооцооны төвүүд болон бусад гуравдагч этгээдэд хуваалцах шаардлагатай болж магадгүй юм.

Танд хамаатай шинэ бүтээгдэхүүний танилцуулга, үйлчилгээний хөгжил, холбогдох баримт эсвэл нэвтрүүлэг зэрэг холбогдох боломжуудыг танд мэдэгдэх.

Онлайн форум, нийгмийн сүлжээг хангах. Үйлчилгээ нь хэрэглэгчдэд интерактив хэлэлцүүлэгт оролцох, сэтгэгдэл болон бусад агуулгыг байршуулах боломжийг олгодог. Таны хуваалцсан аливаа мэдээлэл олон нийтэд нээлттэй байх боломжтой гэдгийг анхаарна уу.

Үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, ашиглалтыг хөнгөвчлөх.
Үйлчилгээг гуравдагч этгээдийн туслалцаатайгаар ажиллуулах. APWASI нь уг Сервисийн үйл ажиллагааг дэмжих үүднээс хостинг үйлчилгээ, програм хангамж хөгжүүлэгчид зэрэг гуравдагч талын үйлчилгээ үзүүлэгчдийн үйлчилгээг ашиглаж болно. Ингэхдээ ийм үйлчилгээ үзүүлэгчид таны мэдээллийг хууль бусаар ашиглах, задруулахаас хамгаалах үүднээс энэхүү Нууцлалын бодлоготой нийцүүлэн зохих нууцлал, аюулгүй байдлын арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд анхаарч ажиллах арга хэмжээг авна. Эдгээр компаниуд таны хувийн мэдээллийг зөвхөн эдгээр үйлчилгээг бидэнд үзүүлэхэд шаардлагатай тохиолдолд ашиглах эрхтэй.

Хууль ёсны шаардлагыг биелүүлэх. Нэмж дурдахад бид нээлттэй байх нь бидний эрхийг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагаа, хэрэглэгчид эсвэл бусдыг хамгаалахын тулд зайлшгүй шаардлагатай гэж үнэнчээр итгэж, зарлан дуудах хуудас эсвэл бусад хууль ёсны үйл явцыг дагаж мөрдөх зэрэг хуулийн дагуу таны тухай мэдээллийг задруулж болно. залилан мэхлэх, эсвэл хууль эрх зүйн процесс, засгийн газрын мөрдөн байцаалтын явцад манай засгийн газрын эрх бүхий байгууллагын нэвтрэх дотоод бодлогын дагуу, эсвэл хүний ​​эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд ноцтой аюул заналхийлсэн тохиолдолд шаардлагатай нөхцөл байдлын дагуу шалгах.

Нийтлэг

Байршилд суурилсан ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Вэбсайт эсвэл үйлчилгээнд нэвтрэхэд ашигладаг төхөөрөмж нь таны байршлыг бидэнд өгөх боломжтой. Хичээлийн гүйцэтгэлтэй холбоотой байршил хамааралтай тохиолдолд эдгээр мэдээллийг хуваалцаж болно.

Аюулгүй байдал

APWASI нь үйлчилгээгээр дамжуулан өгсөн эсвэл бий болгосон хувийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хамгаалахын тулд зохих захиргааны болон техникийн журмыг хэрэгжүүлэхийн тулд зохих бөгөөд үндэслэлтэй урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авдаг. Бидэнтэй хамтран ажилладаг хүмүүст таны мэдээллийг зөвхөн энэхүү Нууцлалын Бодлогын дагуу нэвтрэх, ашиглахыг зөвшөөрдөг.

Бид дамжуулах явцад таны оруулсан мэдээллийн аюулгүй байдлыг Transport Layer Security (TLS) болон Secure Sockets Layer (SSL) програм хангамж эсвэл таны оруулсан мэдээллийг шифрлэдэг бусад шифрлэх технологийг ашиглан хамгаална. Шаардлагатай тохиолдолд бид системдээ мэдээлэл дамжуулах болон / эсвэл мэдээлэл дамжуулах явцад нууцалж, / эсвэл шифрлэдэг. APWASI нь таны хувийн мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хамгаалахад ашигладаг криптографийн протоколуудыг тогтмол хянаж үздэг.

Интернетийн шинж чанараас болоод бусад шалтгаанаар бид таны хувийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг баталгаажуулж чадахгүй тул интернетэд байх үедээ нууц үгээ байнга солих, ашиглахдаа үсэг, тоо зэргийг хослуулан ашиглахаас урьдчилан сэргийлэх хэрэгтэй. нууц үг үүсгэх, аюулгүй хөтөч ашиглах, дундын компьютер ашиглаж дуусахад үйлчилгээнээс гарахаа мартуузай.

ГУРАВДУГААР ТАЛЫН САЙТУУД

Үйлчилгээ нь гуравдагч этгээдийн вэбсайтад бидний эзэмшдэггүй, эсвэл удирддаггүй холбоосыг агуулж болох бөгөөд дээр дурьдсанчлан, та үйлчилгээгээр дамжуулан олгосон боловсролтой холбоотойгоор зарим Гуравдагч этгээдийн үйлчилгээг ашиглаж болно. APWASI нь эдгээр Гуравдагч этгээдийн үйлчилгээг хянах эрхгүй бөгөөд эдгээр гуравдагч этгээдтэй харилцах харилцаа нь тэдний нууцлалын бодлого, ашиглалтын нөхцлөөс хамаарна.

ЦАХИЛГААН ХАРИЛЦААНЫ УРАМШУУЛАЛ, ВЭБ БИАКОНУУДЫН БҮРТГҮҮЛСЭН МЭДЭЭЛЭЛ

Бид цахим харилцаа холбооны протокол, вэб дохио, жигнэмэг, суулгагдсан URL, пикселийн тэмдэг, холбогдох төхөөрөмж эсвэл технологиор дамжуулан таны болон таны үйлчилгээг ашиглах тухай мэдээллийг цуглуулж болно.

Таныг ихэнх вэбсайтад зочлох үед зарим мэдээллийг автоматаар үүсгэж хадгалдаг. Ийм мэдээлэлд дараахь зүйлс орно: сүлжээний чиглүүлэлтийн мэдээлэл (жишээлбэл, та хаанаас ирсэн); тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл (жишээлбэл, төхөөрөмжийн төрөл, үйлдлийн систем, хөтчийн төрөл); IP хаяг, очсон огноо, цаг.

Бид таны хувийн мэдээллийг ашиглан таныг сонирхож болох бусад APWASI үйлчилгээний талаар мэдээлэх, санал сэтгэгдлийг цуглуулах зорилгоор ашиглаж болно.

APWASI “Күүки” -ийг ашиглах

Күүки гэдэг нь вэб серверээс вэб хөтөч рүү илгээсэн, дараа нь унших боломжтой байлгах үүднээс таны компьютер дээр хадгалагдсан, сервер нь хөтөчийг өвөрмөцөөр таних боломжийг олгодог жижиг мэдээллийг хэлнэ. Хэрэглэгч вэбсайтаас гарсны дараа зарим күүки хэрэглэгчийн компьютер дээр үлдэж магадгүй юм. Ихэнх хөтөч нь күүкигийн ашиглалтаас татгалзах функц зэрэг күүкигийн талаархи мэдээллийг хянах, хянах боломжийг танд олгодог. Та хөтөчөө күүки ашиглаж байх үед танд мэдэгдэж, хүлээн авахаас татгалзахаар тохируулж болно. Та хөтөчөө бүх күүкигээс татгалзах эсвэл зөвхөн эх сервер рүү буцаж ирсэн күүкийг хүлээн авахаар тохируулж болно. Гэсэн хэдий ч, хэрэв та күүкийг идэвхгүй болгосон бол Үйлчилгээний зарим шинж чанаруудыг ашиглах боломжгүй байж магадгүй юм. Күүкийг удирдах талаар нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл www.allaboutcookies.org хаягаар орж, эсвэл зан үйлийн сурталчилгаа, онлайн нууцлалын талаархи нэмэлт мэдээлэл бүхий www.youronlinechoices.com хаягаар орж үзнэ үү.

Манай вэбсайт нь таныг бусад хэрэглэгчдээс ялгах, онлайн тохиргооны талаар мэдээлэл цуглуулах, чиг хандлагад дүн шинжилгээ хийх, вэбсайтыг удирдах, вэбсайт дахь хэрэглэгчдийн хөдөлгөөнийг хянах, манай хэрэглэгчийн баазын талаархи хүн ам зүйн мэдээллийг бүхэлд нь цуглуулах зорилгоор күүки эсвэл ижил төстэй технологийг ашигладаг. . Энэ нь манай вэбсайтуудыг үзэх үед танд сайн туршлагыг бий болгож, вэбсайтаа сайжруулах боломжийг олгодог. Күүкийг ашиглах гол зорилго нь та болон манай вэбсайт хоорондын харилцаа холбоо, харилцан үйлчлэлийг хөнгөвчлөх, сайжруулах явдал боловч күүкийг бусад зорилгоор ашиглаж болно. Үйлчилгээний күүки нь өвөрмөц танигч, хэрэглэгчийн тохиргооны тохиргоо, профайлын мэдээллийг цуглуулж болно. APWASI нь хувь хүний ​​таних мэдээллийг оруулаагүй ерөнхий хэрэглээ, эзлэхүүний статистик мэдээллийг цуглуулахдаа күүкийг ашигладаг.

ВЭБ САЙТЫГ ЦЭВЭРЛЭХИЙГ ҮРЭЭЛЖ БИД БИДНИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЕД БИДНИЙ КОКИЙГ АШИГЛАХЫГ ЗӨВШӨӨРӨЖ БАЙНА.

Бид дараахь жигнэмэгийг ашигладаг:

Манай вэбсайтыг ажиллуулахад шаардагдах зайлшгүй шаардлагатай күүки. Үүнд, жишээлбэл, манай Вэбсайтын аюулгүй хэсэгт нэвтрэх боломжийг олгодог жигнэмэг орно.
Манай вэбсайтыг хэрхэн ашигладаг талаархи мэдээллийг цуглуулдаг аналитик / гүйцэтгэлийн күүки. Эдгээр нь зочдын тоог таних, тоолох, зочид манай вэбсайтыг хэрхэн тойрон эргэлдэж байгааг харах боломжийг олгодог. Энэ нь манай вэбсайтын ажлын хэлбэрийг сайжруулахад тусалдаг. Эдгээр күүкийг заримдаа Google Analytics гэх мэт вэб траффик анализын үйлчилгээ үзүүлэгч гуравдагч этгээд байрлуулдаг.
Таны хийсэн сонголтыг санаж, буцаж ирэхэд тань таних функциональ жигнэмэг. Энэ нь бидний агуулгыг хувийн болгох, нэрээр нь мэндчилж, таны тохиргоог санах боломжийг олгодог (жишээлбэл, таны хэл эсвэл бүс нутгийн сонголтыг сонгох).
Таны зочилсон зуршлын талаархи мэдээллийг цуглуулдаг күүкийг чиглүүлэх. Бид энэ мэдээллийг ашиглан вэбсайтаа таны сонирхолд нийцүүлэх, хэрэв зар сурталчилгааг идэвхжүүлбэл зар сурталчилгааг тантай илүү уялдаатай болгох, мөн зар сурталчилгаа үзэх тоог хязгаарлах зорилгоор ашигладаг. Эдгээр күүкийг ихэвчлэн гуравдагч этгээдийн сурталчилгааны сүлжээнүүд байрлуулдаг. Тэд таны зочилсон бусад вэбсайтыг санаж байгаа бөгөөд энэ мэдээллийг гуравдагч этгээдийн байгууллагуудтай, жишээлбэл, сурталчлагчидтай хуваалцдаг.
Бид Google Analytics ашигладаг. Google энэ бүтээгдэхүүний талаархи мэдээллийг хэрхэн боловсруулж, цуглуулдаг, хэрхэн татгалзах талаархи мэдээллийг https://tools.google.com/dlpage/gaoptout хуудаснаас авна уу.

APWASI ба түүний үйлчилгээ үзүүлэгчид, үйлдвэрлэгчид, түншүүд төхөөрөмж хоорондын / контекст хяналтыг ашиглаж болно. Жишээлбэл, та нэг төхөөрөмж дээр олон хөтөч ашиглаж болно, эсвэл янз бүрийн төхөөрөмж (ширээний компьютер, ухаалаг гар утас, таблет гэх мэт) ашиглаж болох бөгөөд ингэснээр та эдгээр янз бүрийн контекст, төхөөрөмжүүд дээр олон данс эсвэл профайлтай болох боломжтой. Эдгээр янз бүрийн акаунтууд эсвэл профайлууд болон өөр өөр контекст, төхөөрөмжүүдийн холбогдох өгөгдлийг хооронд нь холбохын тулд төхөөрөмж хоорондын / хөндлөн контекст технологийг ашиглаж болно.

ТАНЫ ЕВРОПЫН МЭДЭЭЛЛИЙГ ХАМГААЛАХ ЭРХ

Хэрэв та Европын эдийн засгийн бүсэд ("EEA") тодорхой үл хамаарах зүйлээр оршин суудаг бол дараахь зүйлийг хийх эрхтэй.

Бид таны хувийн мэдээллийг боловсруулж байгаа эсэх, хэрэв тийм бол тэдгээрт хандах, түүнтэй холбоотой тодорхой мэдээлэл олж авах талаар олж мэдээрэй.
Буруу хувийн мэдээллийг засах, арилгах, дутуу хувийн мэдээллийг бөглөх.
Таны хувийн мэдээллийг дараахь үед устгах уу?
Энэ нь цуглуулсан зорилгод шаардлагагүй болсон;
Та үүнийг боловсруулах зөвшөөрлийг буцааж авах;
Бид үүнийг хууль бусаар боловсруулсан; эсвэл
Бидний хамааралтай ЕХ эсвэл Гишүүн улсын хуулийг устгахыг шаарддаг.
Дараах тохиолдолд таны хувийн мэдээллийг боловсруулахыг хязгаарлах.
Та түүний нарийвчлалтай тэмцэнэ (үүнийг баталгаажуулах шаардлагатай хугацаанд);
Боловсруулалт нь хууль бус бөгөөд та устгахын тулд ашиглалтын хязгаарлалтыг илүүд үздэг. эсвэл
Бидэнд өгөгдөл хэрэггүй болсон, гэхдээ та хууль ёсны нэхэмжлэлтэй холбогдуулан танд хэрэгтэй байна.
Бидэнд өгсөн хувийн мэдээллээ ашиглах боломжтой хэлбэрээр олж авах, техникийн хувьд боломжтой бол таны томилсон өөр хянагч руу шууд дамжуулахыг шаардана.
Гишүүн улсын өгөгдөл хамгаалах хяналтын байгууллагад гомдол гаргах.
Эдгээр эрхийг хэрэгжүүлэхийн тулд та энэхүү Нууцлалын Бодлогын төгсгөлд холбоо барих хаягийг ашиглан манай Нууцлалын Анхан шатны Холбоо барих цэгтэй холбоо барьж болно.

Хэрэв та EEA-д амьдардаг бол APWASI нь таны хувийн мэдээллийг холбогдох бүх өгөгдөл хамгаалах хууль тогтоомжийн дагуу боловсруулна.

Мэдрэмжтэй мэдээлэл

Бидэнд хувийн нууц мэдээллийг (жишээлбэл, нийгмийн хамгааллын дугаар эсвэл бусад үндэсний танигч, арьс өнгө, угсаатны гарал үүсэл, улс төрийн үзэл бодол, шашны болон гүн ухааны итгэл үнэмшил, эрүүл мэнд, бэлгийн амьдрал, бэлгийн чиг баримжаа, генетик эсвэл биометрийн мэдээлэл, гэмт хэрэгтэнтэй холбоотой мэдээлэл бүү илгээ. суурь, эсвэл үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүнчлэл).

Нэвтрэх, татан буулгах, устгах

Хүсэлтийн дагуу APWASI нь таны хувийн мэдээллийг хадгалах эсэх талаар мэдээлэл өгөх болно. Та данс руугаа нэвтрэх эсвэл it@APWASI.com хаягаар бидэнтэй холбоо барьж хувийн мэдээллээ олж авах, засах, устгахыг хүсч болно. Бид таны хүсэлтийг боломжийн хугацаанд хариу өгөх болно.

APWASI нь таны данс идэвхтэй байгаа бөгөөд энэхүү Нууцлалын бодлогын дагуу хадгалах, эсвэл хуулиар өөрөөр хадгалах шаардлагатай эсвэл зөвшөөрсөн тохиолдолд таны хувийн мэдээллийг хадгалах боломжтой. APWASI нь таны хувийн мэдээллийг устгах үед APWASI нь үүнийг сэргээн засварлах боломжгүй байхаар хийгдсэн болно.

ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ МЭДЭЭЛЛИЙГ ХАРАХ

Асуулт, сонирхсон асуултанд хариулах зэрэг үйлчилгээ, холбогдох дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор APWASI нь ЕХ-ны гаднах улс орнуудаас таны хувийн мэдээллийг үзэж, боловсруулж болно.

МОНГОЛЧУУД, КОППА ХЭРЭГЖИЛТЭЙ ХЭРЭГЛЭХ

Үйлчилгээний үнэгүй хувилбар нь зөвхөн насанд хүрэгчдэд зориулагдсан болно. APWASI нь онлайнаар хүүхдүүдэд сурталчилгаа хийдэггүй бөгөөд доор тайлбарласан COPPA-д нийцсэн шийдлийн дагуу зөвхөн арван найман наснаас доош насны хүүхдүүдийн биечлэн таних мэдээллийг цуглуулахгүй. Хэрэв та арван найман нас хүрээгүй хүн COPPA-д нийцсэн шийдлээс бусад үйлчилгээгээр дамжуулан хувийн таних мэдээллийг задруулсан гэж үзэж байгаа бол энэ тухайгаа бидэнд дараах хаягаар имэйлээр илгээнэ үү: info@APWASI.com хаягаар “Мэдэгдэл Насанд хүрээгүй хүний ​​тухай мэдээлэл.

Корпорацийн асуудал

APWASI нь манай хөрөнгө оруулагчид, түншүүд болон бусад хүмүүст Үйлчилгээний хэрэглэгчидтэй холбоотой нэгтгэсэн мэдээлэл (өөрөөр хэлбэл хэрэглэгчдийг биечлэн танихгүй мэдээлэл) өгч болно. Нэмж дурдахад, APWASI нь таны хувийн мэдээллийг залгамжлагч эсвэл худалдан авагч байгууллагад APWASI-ийн бүх эд хөрөнгө, хувьцаа, эсвэл түүний хамаарах бизнесийг хамарсан, нэгтгэсэн, өөрчлөн байгуулагдсан эсвэл бусад гүйлгээний нэг хэсэг болгон задалж болно. Хэрэв APWASI нь өөр компанид зарагдсан эсвэл нэгтгэгдсэн бол тухайн компани энэхүү Нууцлалын Бодлогын нөхцлийг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрнө.

Эзэмшил өөрчлөгдсөн, хувийн мэдээллээ ашигласан эсэх, хувийн мэдээлэлтэй холбоотой сонголтын талаар танд имэйлээр эсвэл манай вэбсайт дахь мэдэгдэх хуудсаар мэдэгдэх болно. Та өөрийн хувийн мэдээллийг манай бүртгэлээс хүссэн үедээ устгахыг шаардах эрхтэй.

БОДЛОГЫН ШИНЭЧЛЭЛ

Бид энэхүү Нууцлалын Бодлогыг үе үе шинэчлэх боломжтой бөгөөд шинэчлэгдсэн хувилбар нь дараа олж авсан Хувийн Мэдээллийн талаарх бидний эмчилгээнд байршуулснаар үр дүнтэй байх болно. Хэрэв бид ямар нэгэн ноцтой өөрчлөлт хийвэл өөрчлөлт хүчин төгөлдөр болохоос өмнө имэйлээр (дансанд заасан имэйл хаяг руу илгээсэн) эсвэл энэ вэбсайтад мэдэгдэх замаар мэдэгдэх болно. Энэхүү Нууцлалын бодлогын эхэнд шинэчлэгдсэн огноог үе үе шалгаж, засвар оруулсан эсэхийг шалгаж үзнэ үү. Шинэчилсэн хувилбарыг байрлуулсны дараа үйлчилгээ, түүний дотор вэбсайтыг үргэлжлүүлэн ашигласнаар дараа нь хувийн мэдээллийг олж авахтай холбогдуулан шинэчилсэн нууцлалын бодлогыг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна.

Хэрэв танд энэхүү Нууцлалын бодлого болон манай мэдээллийн практиктай холбоотой асуулт байвал info@APWASI.com хаягаар эсвэл дараах хаягаар имэйлээр холбогдоорой.

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БОЛОМЖ ба хязгаарлалт

Та APWASI-ийн үйлчилгээ, түүний дотор төлбөртэй үйлчилгээ, бүтээгдэхүүнийг бүх цаг үед ашиглах боломжгүй бөгөөд ашиглалтын тодорхой хязгаарлалт үйлчлэх боломжтой гэдгийг та хүлээн зөвшөөрч, хүлээн зөвшөөрч байна. Хязгаарлалт, цагийн хуваарьтай холбоотой нэмэлт мэдээллийг FAQ-с авна уу. Та мөн APWASI нь өөрийн үзэмжээр APWASI-ийн хөтөлбөрүүдтэй холбоотой APWASI-ийн үзүүлж буй бүх үйлчилгээнүүдийг хязгаарлах, түдгэлзүүлэх, зогсоох, тухайлбал APWASI дамжаа, үнэлгээний үйлчилгээ, гэрчилгээ авах зэрэг үйлдлүүдийг хийж болохыг та ойлгож байна. APWASI нь өөрийн програмтай холбоотой бүх үйлчилгээг өөрийн үзэмжээр өөрчилж эсвэл зогсоох боломжтой гэдгийг та бас ойлгож байна.

WARRANTIES-ийн тайлбар

Та Ангийн сайтууд, Онлайн курсууд болон Ангийн сайтуудад ашиглах боломжтой бүх агуулга, үйлчилгээг ашиглах нь зөвхөн таны эрсдэл, хариуцлагаар хамаарна гэдгийг та хүлээн зөвшөөрч, хүлээн зөвшөөрч байна. ОНЛАЙН ХИЧЭЭЛИЙН ХИЧЭЭЛИЙГ (БҮХ АГУУЛГА ОРУУЛСАН) "ХЭРЭГЦЭЭ", "БҮХ БУРУУГҮЙ", "БОЛОМЖТОЙ" ХЭЛБЭР ТӨЛӨВЛӨГӨӨГҮЙ, БАТАЛГААГҮЙ, ОЛЛГОГДСОН, ОРУУЛСАН, ОРУУЛСАН, ХЭЛЭХГҮЙ, ХЯНДАРГҮЙ, Худалдаж авах чадвар, тодорхой зорилгод нийцэх байдал, үл ялиг зүйл. ОНЛАЙН ХИЧЭЭЛ, АГУУЛГА ХЭРЭГЛЭХИЙН ТӨЛӨӨ НИЙТ ХАРИУЦЛАГА, БҮХ БҮХ ЭРСДЭЛТЭЙ БАЙНА.

APWASI БА ТҮҮНИЙ ЛИЗИЗИЖУУЛАГЧИД ЭНЭ ОНЛАЙН ОНЛАЙН ОНЛАЙН ОНЛАЙН ОНЛАЙН ОНЛАЙН ОНЛАЙН ОНЛАЙН ОНЛАЙН ОНЛАЙН ОНЛАЙН ОНЛАЙН ОНЛАЙН ОНЛАЙН ОНЛАЙН ОНЛАЙН ОНЛАЙН ОНЛАЙН ОНЛАЙН ОНЛАЙН ОНЛАЙН ОНЛАЙН ОНЛАЙН ОНЛАЙН ОНЛАЙН ОНЛАЙН ОНЛАЙН ОНЛАЙН ОНЛАЙН ОНЛАЙН ОНЛАЙН ОНЛАЙН ОНЛАЙН ОНЛАЙН ОНЛАЙН ОНЛАЙН ОНЛАЙН ДЭЛГЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭЙ, АШИГЛАЛТ, ХҮЧНИЙ ТӨЛӨВ, НЭГДЭЛ БАЙДАЛ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЛААР БАТАЛГААГҮЙ БАЙНА. ҮЙЛЧИЛГЭЭ. ЭНЭ ОНЛАЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МАТЕРИАЛУУД ХУГАЦААГҮЙ БАЙХ БОЛОМЖТОЙ, АПВАСИ ЭНЭ ОНЛАЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МАТЕРИАЛЫГ ШИНЭЧЛЭХ ҮҮРЭГГҮЙ. ОНЛАЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙГ МЭДЭЭЛЛИЙГ ИНТЕРНЭТТЭЭ ХАНГАЖ, ШИЛЖҮҮЛЭХЭД АШИГЛАХ БОЛОМЖТОЙ; APWASI ба ТҮҮНИЙ НЭГДСЭН ХУДАЛДААЧ, ЛИЗЕНЗИЙН ТАЛААР АЖИЛЛАГААГҮЙ, ИНТЕРНЭТЭД ХЯНАЛТ ХИЙХГҮЙ ГЭДГИЙГ ТА ХҮЛЭЭН МЭДЭЖ БАЙНА. APWASI ЭНЭ ОНЛАЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНЭЭС ТАТАЖ АВАХ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ, ХЭН Ч ХЭВЭЭЛ ХАЛДВАР, ВИРУС, ВОРУС, ТРОЖАН МОРЬ, БУСАД ЗОРИУЛАЛТЫГ ХАРИУЦЛАГА БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖГҮЙ БАЙНА. APWASI ЭНЭ ОНЛАЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ПРОГРАММ, МАТЕРИАЛ, БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙ, АЛДАГГҮЙ ЭСВЭЛ ЭНЭ ОНЛАЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ПРОГРАММ, БҮТЭЭГДЭХҮҮН БҮТЭЭГДЭХҮҮН, БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

МАРТАГДЛЫГ ХЯЗГААРГҮЙ БАЙНА (A) ХИЧЭЭЛИЙН САЙТ, АГУУЛГА, ОНЛАЙН ХИЧЭЭЛИЙН ТАНЫ ШААРДЛАГУУД, ХҮЛЭЭЛТЭД ХАНГАЖ, ЗОРИЛГОТОЙ ХҮРЭЛД ХҮРЭХГҮЙ БОЛОМЖТОЙ (Б) ХЭРЭГТЭЙ ОНЦЛОГ ХЭРЭГТЭЙ ҮНЭХЭЭР ӨӨРЧЛӨГДӨЛГҮЙ, ОЙРДОО, АЮУЛГҮЙ БОЛОМЖГҮЙ, АЛДАГГҮЙ, (C) ЧАТЫН ӨРӨӨ ҮЙЛЧИЛГЭЭГИЙН ХИЧЭЭЛИЙН ХИЧЭЭЛИЙН ОНЛАЙН ХИЧЭЭЛ, ОНЛАЙН ХИЧЭЭЛЭЭР АВСАН МЭДЭЭЛЛЭЭ, АГУУЛГА ҮНЭН, БҮРЭН, ҮНЭГҮЙ, ҮНЭГҮЙ, ҮНЭГҮЙ, ҮНЭГҮЙ НАЙДВАРТАЙ, ЭСВЭЛ (D) АНГИЙН САЙТ АГУУЛГА, АГУУЛГА ДУГААР ЗӨВШӨӨРСӨН. ОНЛАЙН ХИЧЭЭЛ, АГУУЛГА ХЭРЭГЛЭХЭД ХУВИЙН ХУВИЙН ХӨРӨНГИЙН ҮХЭЛ, Хохирол, ҮҮНД ХҮНИЙ ГЭМТЛИЙН БҮХ ЭРСДЛИЙГ ЭРХЭМЛЭЖ БАЙНА.

ХАРИУЦЛАГЫН хязгаарлалт

АРГА ХЭМЖЭЭ, ТҮҮНИЙ ЛИЦЕНЗОРУУД ЭНЭ ОНЛАЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХЭРЭГЛЭХ БОЛОМЖГҮЙ БАЙГУУЛЛАГА, ХЭРЭГЛЭХ ХОЛБОГДОЛТОЙ ХОЛБОГДСОН АЛДАА АШИГ, АЛДАГДСАН МЭДЭЭЛЭЛ, БИЗНЕСИЙН ЗӨВЛӨЛТӨӨС, ЭНЭ ОНЛАЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ХОЛБОГДСОН ВЕБ САЙТУУД, МАТЕРИАЛ, ПРОГРАММ МЭДЭЭЛЭЛ ГЭРЭЭГЭЭР ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛБЭР, ЭРҮҮЛ МЭНД (ҮҮНД ХҮРЭХГҮЙ, ХОЛБООРГҮЙ БАЙНА) ЭСВЭЛ БУСАД ЭРХ ЗҮЙН ОНОЛ, ИЙМ ХОЛБОГДОЛЫГ ЗӨВЛӨХГҮЙ, ЗӨВЛӨХГҮЙ. ЗАРИМ УЛС ОРОН ЗҮЙЛ, ЭСЛЭЛИЙН Хохирол ОЛГОХ, ХЯЗГААРЛАХЫГ ЗӨВШӨӨРӨГДӨГГҮЙ тул дээрхи хязгаарлалт, хасалт нь танд хамаарахгүй.

ОНЛАЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АШИГЛАЛТ ӨӨРИЙН ЭРСДЭЛД БАЙХАД АПВАСИ ЭНЭ ГЭРЭЭЭЭР ХОЛБОГДСОН ҮҮСЭЛ, ҮҮНИЙ ТУХАЙ ХОЛБОГДОЛ, АВВАЙГИЙН АРГА ХОЛБОО БҮХ НЭГДЭГДЭХҮҮНИЙГ ӨНӨӨДӨР ЗУРГАА (500) САРЫН ОНЛАЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТЭЙ ХЭСЭГТ ТАНЫГ БОЛОН ТАНЫ БҮРТГҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГААС ТӨЛСӨН ТӨЛБӨРИЙН ТӨЛБӨРӨӨС ДУУГАЖ 6 доллараас хэтрэхгүй байх ёстой. ЭНЭ ХЯЗГААРЛАЛТ, АВВАСИ, ТҮҮНИЙ ЛИЦЕНЗОРУУДЫН ТАЛААР ГЭРЭЭГЭЭ АВСАНЫГ ОНЛАЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ БОЛОМЖГҮЙ БАЙНА.

БУСАД САЙТТАЙ ХОЛБОО БАРИХ

Ангийн сайтууд нь бусад вэбсайтууд ("Холбогдсон сайтууд") дээрх хуудсуудын холбоосыг агуулж болох бөгөөд эдгээр сайтууд нь агуулга агуулж эсвэл бүтээгдэхүүн, / эсвэл борлуулах үйлчилгээг санал болгож болно. APWASI нь эдгээр холбосон сайтуудыг зохиох, засах, хянах, хянах эрхгүй. Та (a) Холбогдсон сайтуудын өгсөн мэдээллийн үнэн зөв байдал эсвэл хүртээмжтэй байдлын төлөө хариуцлага хүлээхгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрч, хүлээн зөвшөөрч байна. (Б) ийм холбосон сайтуудын ивээн тэтгэгчид эсвэл агуулга, бүтээгдэхүүн, сурталчилгаа болон бусад зүйлийг хянах, баталгаажуулахгүй. ийм холбосон сайтууд дээр байрлуулсан материалууд. Бид ямар ч шалтгаанаар эсвэл ямар ч шалтгаанаар холбогдсон сайтуудыг хэзээ ч Ангийн сайтаас устгаж болно.

АПВАСИГ ТАНЫГ ГУРАВДУГААР ТАЛЫН ХҮМҮҮСЭЭР ХОЛБОГДСОН САЙТАР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ, ТӨЛӨӨЛӨЛЛӨГӨӨ ОРУУЛСАН БОЛОН ИЙМ ХОЛБОГДСОН МЭДЭЭЛЛЭЭР ХАРИУЦЛАГА ХИЙХ ХАРИУЦЛАГА БОЛОХГҮЙ.

Холбогдсон сайтууд нь холбосон сайтуудын оператор нь оюуны өмчийн эрх бүхий материалыг агуулж байгааг бид талархаж байна. Бид эдгээр эрхийг хүндэтгэж, холбоосыг зөвхөн мэдээллийн зорилгоор өгдөг. Бид аливаа холбосон сайттай холбогдсон нь ийм холбосон сайтын оператортой ямар нэгэн харилцаа холбоо, түншлэлийг үүсгэдэггүй эсвэл илэрхийлдэггүй.

Үл хамаарах байдал

Та APWASI, түүний лиценз эзэмшигчид болон тэдгээрийн холбогдох албан тушаалтан, захирал, ажилтан, туслан гүйцэтгэгч, төлөөлөгч, өв залгамжлагч, үүрэг гүйцэтгэгч, охин компани, охин компаниудыг аливаа нэхэмжлэл, нэхэмжлэл, нэхэмжлэлийн шалтгаан, нэхэмжлэлээс хамгаалж, нөхөн төлүүлж, гэм хоргүй байлгахыг хүлээн зөвшөөрч байна. , (i) Таны онлайн үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой үүссэн, үүссэн үйл явц, алдагдал, хохирол, зардал, зардал (хууль эрх зүйн болон нягтлан бодох бүртгэлийн зохих төлбөрийг оролцуулан); (ii) Энэхүү гэрээг зөрчсөн; (iii) таны өгсөн бүрэн бус эсвэл буруу мэдээлэл, өгөгдөл; (iv) Онлайн үйлчилгээнд эсвэл дамжуулан авах боломжтой аливаа агуулга, материалыг хууль бусаар ашиглах; эсвэл (v) Онлайн үйлчилгээнд байршуулсан эсвэл байршуулсан аливаа агуулга. Дээр дурдсанаас үл хамааран, Онлайн үйлчилгээг эрх бүхий ашиглалтад ашиглахдаа гуравдагч этгээдийн оюуны өмчийн эрхийг зөрчсөн гэсэн нэхэмжлэлээс APWASI-г нөхөн төлөх шаардлагагүй. APWASI нь өөрийн үзэмжээр нөхөн төлбөр авах эрхтэй аливаа үйлдэл, нэхэмжлэлийг мөрдөн байцаах, шийдвэрлэх, өмгөөлөх үйл явцад таны болон танай байгууллагын зардлаар үйлдэх, оролцох, оролцох эрхтэй. Хэрэв энэхүү төлбөр тооцоо нь APWASI-ийг бүх өр төлбөрөөс бүрэн чөлөөлөхийг багтаагүй бөгөөд APWASI-ийн заавал дагаж мөрдөх үүрэг бүхий захирамж, бусад тэгшитгэлийн төлбөрийг агуулаагүй эсвэл төлөвлөөгүй бол ямар ч нэхэмжлэлийг APWASI-ийн урьдчилсан бичгээр өгсөн зөвшөөрөлгүйгээр шийдвэрлэхгүй.

ЭРХИЙН ЦОГЦОЛТ

APWASI таныг (а) эдгээр нөхцлийг зөрчсөн гэж үзвэл ямар ч шалтгаангүйгээр эсвэл ямар ч шалтгаанаар анги данс, онлайн курсын ашиглалтыг дангаар нь идэвхгүй болгох эсвэл бусад хэлбэрээр ашиглахыг цуцалж болно гэдгийг та зөвшөөрч байна. Хэрэглээ; (б) гуравдагч этгээдийн оюуны өмчийн эрхийг зөрчсөн; (c) Ангийн сайтуудад зөвшөөрөлгүй агуулга байршуулсан, байршуулсан эсвэл дамжуулсан; эсхүл (г) эдгээр Ашиглалтын нөхцлийн үсэг, санаачлагыг зөрчсөн эсвэл үл нийцсэн үйлдэл хийсэн. Ангийн сайтууд эсвэл онлайн курсууд руу нэвтрэх эрхийг цуцлах, дуусгавар болгох нь танд урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр хийгдэх бөгөөд APWASI нь таны данс болон онлайн курсуудыг цуцалсны төлөө танай болон гуравдагч этгээдийн өмнө хариуцлага хүлээхгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна. APWASI нь таны данс болон Онлайн курс дуусгавар болохоос үл хамааран таны мэдээллийг APWASI систем дээр хадгалах, хадгалах боломжтой гэдгийг та бас хүлээн зөвшөөрч байна.

МАРГААНЫ ЖУРАМ ба Зохиогчийн эрхийн зөрчлийн талаархи НЭГДЛЭЭ

APWASI нь бусдын эрх, оюуны өмчийг хүндэтгэдэг тул хэрэглэгчиддээ үүнийг хийхийг хүсье. Хэрэв таны бүтээгдэхүүн эсвэл бусад бүтээлийг зохиогчийн эрхийг зөрчсөн хэлбэрээр буруу ташаа мэдээлэл оруулсан эсвэл ашигласан, оюуны өмчийн эрхийг өөрөөр зөрчсөн гэж үзэж байгаа бол APWASI-ийн зохиогчийн эрхийн агентлагт дараахь мэдээллийг оруулна уу:

 • бүтээгдэхүүний эзэмшигч, зохиогчийн эрх, бусад оюуны өмчийн ашиг сонирхлын өмнөөс ажиллах эрх бүхий этгээдийн цахим буюу биет гарын үсэг;
 • таны буруу мэдээлсэн, зөрчсөн гэж үзэж буй бүтээгдэхүүн, ажил эсвэл бусад оюуны өмчийн тодорхойлолт;
 • таны нэхэмжилж буй материал нь таны бүтээгдэхүүн, ажил болон бусад оюуны өмчийг буруу мэдээлсэн, эсхүл зөрчсөн болохыг Онлайн курсууд дээр байрлуулсан тайлбар;
 • таны хаяг, утасны дугаар, имэйл хаяг;
 • маргаантай ашиглалтыг тухайн бүтээгдэхүүн, бүтээл, зохиогчийн эрх, оюуны өмчийн өмчлөгч, эсхүл түүний төлөөлөгч, эсхүл холбогдох хууль тогтоомжоор зөвшөөрөгдөөгүй гэдэгт итгэлтэй байна гэсэн таны мэдэгдэл; болон
 • таны мэдэгдлийн дээрх мэдээлэл үнэн зөв бөгөөд та бүтээгдэхүүн, бүтээл, зохиогчийн эрх, оюуны өмчийн өмчлөгч эсвэл ийм өмчлөгчийн нэрийн өмнөөс ажиллах эрх бүхий этгээд байна гэсэн худал мэдүүлгийн дагуу хийсэн таны мэдэгдэл.

APWASI-ийн зохиогчийн эрх болон бусад оюуны өмчийн зөрчлийн талаархи маргаан, нэхэмжлэлийн талаархи Зохиогчийн эрхийн агент дараахь байдлаар хандаж болно.
info@apwasi.com зохиогчийн эрх

БУСАД ЗҮЙЛ

Та өөрийгөө 18 нас хүрсэн эсвэл насанд хүрээгүй, эсхүл эцэг, эх, асран хамгаалагчийн хууль ёсны зөвшөөрлийг авсан, эдгээр нөхцөл, болзол, үүрэг, баталгаа, батлан ​​даалт, баталгааг хэрэгжүүлэх бүрэн боломжтой бөгөөд чадварлаг гэдгээ баталж байна. эдгээр Ашиглалтын нөхцөл. Онлайн курс нь 18-аас доош насны хүүхдүүдэд зориулагдаагүй тул та 18-аас дээш настай гэдгээ баталж байна. Хэрэв та 18-аас доош насны бол Ангийн сайт эсвэл Онлайн курс ашиглахгүй.

APWASI нь эрхийнхээ аль нэг хэсгийг чөлөөтэй шилжүүлэх, шилжүүлэх эсвэл эдгээр Ашиглалтын нөхцлийн дагуу хүлээх үүргээ шилжүүлж болно. Та APWASI-ийн урьдчилсан бичгээр өгсөн зөвшөөрөлгүйгээр эрхийнхээ аль нэг хэсгийг эрхийнхээ бусад хэсгийг шилжүүлэх, бусдад шилжүүлэх, эдгээр Ашиглалтын нөхцлөөр хүлээсэн үүргээ шилжүүлэх эрхгүй.

Эдгээр Ашиглалтын нөхцлийг Британи Колумбын нутаг дэвсгэр дээр бүхэлд нь байгуулсан, хэрэгжүүлэх гэрээнд хамааралтай тул зөрчилдөөний аливаа зарчмыг хэрэгжүүлэхгүйгээр хэрэглэх тул Канадын Бритиш Колумбия мужийн хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулж, тайлбарлаж, хэрэгжүүлнэ. хууль тогтоомж. APWASI, та эсвэл гуравдагч этгээд эдгээр Ашиглалтын нөхцлийг хэрэгжүүлэх, эсвэл Ангийн сайтууд эсвэл онлайн курсуудтай холбоотой аливаа асуудлаар холбогдуулан гаргасан аливаа хууль ёсны нэхэмжлэл эсвэл бусад ажиллагаа нь зөвхөн шүүхийн харьяалалд хамаарна гэдгийг та зөвшөөрч байна. Британийн Колумбын Ванкувер хотод байрладаг. APWASI нь Ангийн сайтуудыг газарзүйн бүх бүс нутагт ажиллуулах (эсвэл хууль ёсны дагуу ажиллахыг зөвшөөрсөн), эсвэл Ангийн сайтууд, эсвэл Class сайтуудаар дамжуулан санал болгож буй мэдээлэл, үйлчилгээ, бүтээгдэхүүн нь бусад байршилд ашиглахад тохиромжтой эсвэл ашиглах боломжтой гэсэн мэдэгдэл хийдэггүй.

Ангийн сайтууд эсвэл бусад сайтуудын агуулга, функцууд, тэдгээрийн нууцлалын бодлогод дурдсан, үүнд хязгаарлагдахгүй функцууд багтсан газруудаас нэвтрэхийг шууд хориглоно. Хэрэв та Ангийн сайтуудад нэвтрэхийг сонговол та үүнийг өөрийн санаачлагаар, эрсдэлд оруулж, холбогдох бүх хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх үүрэгтэй гэдгээ хүлээн зөвшөөрч, хүлээн зөвшөөрч байна.

Хэрэв эдгээр Ашиглалтын нөхцлийн аливаа заалт нь хууль бус, хүчин төгөлдөр бус эсвэл ямар нэгэн шалтгаанаар хэрэгжих боломжгүй болох нь тогтоогдвол уг заалт нь бусад заалтуудаас тусгаарлагдсан гэж тооцогдох бөгөөд үлдсэн заалтуудын хүчин төгөлдөр байдал, хэрэгжих байдалд нөлөөлөхгүй. APWASI нь гал түймэр, үер, газар хөдлөлт, Бурханы бусад үйлдлүүд, дайн, иргэний эмх замбараагүй байдал, терроризмын улмаас APWASI-ийн эдгээр Ашиглалтын нөхцлийн дагуу хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүйгээс үүсэх хэмжээгээр эдгээр үүрэг хариуцлага хүлээхгүй болно. , Интернэтийн алдаа, засгийн газрын акт, шүүхийн шийдвэр, улсын онцгой байдал, ажил хаялт, хөдөлмөрийн маргаан эсвэл APWASI-ийн зохих хяналтад хамааралгүй бусад үйл явдал. APWASI нь энэхүү хуудсыг хакердах, хагалах замаар эдгээр ашиглалтын нөхцлийг хууль бусаар өөрчилснөөс үүссэн хохирол болон бусад асуудалд хариуцлага хүлээхгүй болно.

APWASI-ийн зүгээс эдгээр Ашиглалтын Нөхцөлийн дагуу авах боломжтой байж болох аливаа эрхийг хэрэгжүүлэхээр хойшлуулсан эсвэл бүтэлгүйтсэн нь ямар ч тохиолдолд үүнийг хийх эрх, давуу эрхээс чөлөөлөгдсөн гэж тайлбарлах ёсгүй.

Эдгээр Ашиглалтын нөхцөл нь энд дурдсан асуудлаар танай болон APWASI-ийн хооронд байгуулсан бүх гэрээг бүрдүүлдэг бөгөөд APWASI-ийн Classies сайтууд дээр байрлуулсан эсвэл та болон APWASI-ийн хоорондох тодорхой бичвэрээр дамжуулан бичгээр оруулахаас бусад тохиолдолд өөрчлөхгүй.

Эдгээр Ашиглалтын нөхцлийн дагуу бидэнд өгөхийг шаардаж болох аливаа мэдэгдлийг дараах хаягаар бичих эсвэл имэйлээр илгээх боломжтой.

И-мэйл хаяг: info@apwasi.com
Энд байгаа хэсгийн гарчгийг зөвхөн ая тухтай байлгах үүднээс харуулсан бөгөөд хууль эрх зүйн нөлөөгүй болно.
Манай Ашиглалтын нөхцөлийг хамгийн сүүлд 18-р сарын XNUMX-нд шинэчилсэнр, 2020.