Voorwaarden en condities

Voorwaarden en condities

Asia Pacific Wine and Spirit Institute (gezamenlijk "wij", "ons", "NPO" of "APWASI") geeft u toegang tot de APWASI-websites, beschikbaar via de URL van het toegangspunt https://www.apwasi.com en (elk afzonderlijk een "Klassensite" en gezamenlijk de "Klassensites"), en op de informatie, diensten en ander materiaal dat beschikbaar is op en via de Klassensites (gezamenlijk met de Klassensites, de "Online cursussen"), onderworpen aan de algemene voorwaarden die in dit document worden beschreven (deze "Gebruiksvoorwaarden") en alle andere richtlijnen, regels of licenties die in verband met de Online Cursussen worden geplaatst.

UW AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN

Door toegang te krijgen tot en / of gebruik te maken van de klassensites of online cursussen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden, ongeacht of u:

 • een "Bezoeker", wat betekent dat u gewoon door de Klassensites bladert, inclusief, maar niet beperkt tot, via een mobiel of ander draadloos apparaat, of anderszins de Klassensites gebruikt zonder te zijn geregistreerd, of
 • een "Student", wat betekent dat u zich bij APWASI heeft geregistreerd voor een gebruikers-ID en een gebruikerswachtwoord (hieronder gedefinieerd), de huiswerkopdrachten en examens zal voltooien, indien van toepassing, en zich heeft ingeschreven en betaald voor toegang tot diensten, inhoud en / of certificering verstrekt door APWASI of zijn educatieve partners (hieronder gedefinieerd), of
 • een "deelnemer", wat betekent dat u zich bij APWASI hebt geregistreerd voor een gebruikers-ID en een gebruikerswachtwoord (hieronder gedefinieerd) en dat u van plan bent de online cursussen te controleren, dwz lezingen online bij te wonen of te bekijken zonder toegang te krijgen tot de eindprojecten of beoordelingen die vereist zijn voor certificering, of het voltooien van huiswerkopdrachten, examens of ander cursuswerk met betrekking tot beoordelingen voor certificering.

De term "Gebruiker" verwijst naar een bezoeker, student of deelnemer.

U bent alleen bevoegd om de Klassensites te gebruiken als u ermee instemt zich te houden aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften en de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden.

ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, KAN U GEEN TOEGANG TOT OF GEBRUIK MAKEN VAN DE SITES VAN DE LES OF DE ONLINE CURSUSSEN. DE AANVAARDING VAN APWASI IS UITDRUKKELIJK VOORWAARDEN VANAF UW INSTEMMING MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, MET UITSLUITING VAN ALLE ANDERE VOORWAARDEN.

We behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen of aan te passen.

Elke wijziging of aanpassing van deze gebruiksvoorwaarden wordt onmiddellijk van kracht na plaatsing door APWASI op een klassensite. We zullen redelijke stappen ondernemen om u op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen of aanpassingen aan deze gebruiksvoorwaarden, maar u bent verantwoordelijk voor het periodiek bekijken van de meest actuele versie van deze gebruiksvoorwaarden.

Als u de Klassensites of Online Cursussen blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met alle wijzigingen of aanpassingen die door ons zijn aangebracht in deze Gebruiksvoorwaarden.

GEBRUIKERSACCOUNTS EN GEBRUIKERSREGISTRATIE;

EDUCATIEVE PARTNERS

Hoewel elke Bezoeker de Klassensites kan bekijken, moet u, om de Klassensites te gebruiken en deel te nemen aan de Online Cursussen, een inlogidentificatie ("Gebruikers-ID") en een gebruikerswachtwoord ("Gebruikerswachtwoord") selecteren die uniek en geheel anders dan uw gebruikers-ID (gezamenlijk een "gebruikersaccount"). U stemt ermee in dat u nooit om welke reden dan ook toegang tot of toegang tot informatie tot uw gebruikersaccount zult onthullen of delen met derden.

Bij het instellen van uw gebruikersaccount wordt u mogelijk gevraagd of gevraagd om aanvullende informatie in te voeren, inclusief maar niet beperkt tot uw naam en e-mailadres. Er kan aanvullende informatie nodig zijn om uw identiteit te bevestigen. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alle door u verstrekte informatie accuraat, actueel en volledig is en dat u uw informatie zult onderhouden en bijwerken om deze accuraat, actueel en volledig te houden. U erkent dat als enige door u verstrekte informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, wij ons het recht voorbehouden om uw gebruik van de Klassensites en uw inschrijving voor de Online Cursussen te beëindigen.

Naast het registratieproces kunnen we, als onderdeel van uw gebruik van de Klassensites of deelname aan de Online Cursussen, bepaalde informatie over u en uw prestaties in de Online Cursussen verkrijgen. Sommige van deze informatie kan persoonlijk identificeerbare informatie zijn. We kunnen deze informatie gebruiken, onderhouden en opslaan om u nu en in de toekomst bepaalde diensten te verlenen, en we kunnen dergelijke informatie delen met derden in combinatie met dergelijke diensten. Zoals verder beschreven in ons privacybeleid, kunnen we bijvoorbeeld bepaalde materialen of informatie over u delen met derden, inclusief uw cijfers / scores in onze lessen.

In ons privacybeleid wordt verder uitgelegd hoe we de verzamelde en ontvangen informatie van u behandelen wanneer u de online cursussen gebruikt. Ons privacybeleid wordt hierbij door middel van verwijzing in deze gebruiksvoorwaarden opgenomen. Lees dit beleid zorgvuldig door voor onthullingen met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw persoonlijke informatie.

De Klassensites zijn beschikbaar voor elke Gebruiker. De toegang tot de online cursussen is echter beperkt tot deelnemers of studenten met een geregistreerd gebruikersaccount. Door te registreren, gaat u ermee akkoord dat:

 • u bent slechts één keer geregistreerd voor de cursus en u zult niet meerdere gebruikersaccounts instellen; en
 • u zult zich houden aan deze gebruiksvoorwaarden.

Voor studenten gelden aanvullende eisen. Als student ga je, naast de bovenstaande punten, ermee akkoord dat:

 • je registreert je met de bedoeling om online cursussen te voltooien, huiswerkopdrachten te maken, examens af te leggen en in te dienen en andere activiteiten die verband houden met het volgen van de les;
 • als u een online cursus volgt voor academisch krediet of certificering als student van of anderszins via een educatieve partner, zoals geaccrediteerde universiteiten en andere onderwijsinstellingen, bedrijfssponsors en stichtingen en instellingen zonder winstoogmerk (elk een 'educatieve partner' ), kan een dergelijke credit of certificering alleen rechtstreeks door de educatieve partner worden toegekend op basis van zijn eigen beleid en procedures, en kan van die educatieve partner worden verlangd dat hij geregistreerd of ingeschreven is bij de educatieve partner om credits of certificering te ontvangen; en, in elk geval, APWASI zal geen enkele autoriteit of verantwoordelijkheid hebben met betrekking tot enige toekenning van academisch krediet of certificering door een educatieve partner voor een online cursus;
 • als u geen online cursus volgt voor academisch krediet of certificering verstrekt door een educatieve partner, dan kunt u, afhankelijk van uw bevredigende prestatie, bepaald naar het eigen goeddunken van APWASI, een geverifieerd certificaat van voltooiing krijgen na het beëindigen van de toepasselijke online cursus ("Geverifieerd certificaat"), en u erkent dat een dergelijk toegekend geverifieerd certificaat niet verbonden mag zijn aan een hogeschool, universiteit, bedrijf of andere certificerende instelling en niet in de plaats mag komen van een cursus die wordt gevolgd met een educatieve partner of academisch krediet of certificering voor een educatieve partner;
 • u erkent dat instructeurs van een online cursus niet verplicht zijn om pogingen te doen om de cursus erkend te krijgen door een geaccrediteerde of andere onderwijsinstelling; en je houdt je aan het onderstaande Gedragsbeleid voor studenten.

Online cursussen die u voor certificering van de APWASI-site ontvangt, komen in aanmerking voor terugbetaling volgens de voorwaarden die zijn gespecificeerd in de sectie getiteld "Betalingsvoorwaarden" hieronder. Als er een restitutie wordt verleend, ontvang je geen certificering en bijbehorende services meer voor de cursus.

ALS U NIET IN AANMERKING KOMT, MAG U DE ONLINE CURSUSSEN NIET BIJWONEN.

APWASI kan bepaalde onlinecursussen beschikbaar stellen aan studenten en deelnemers in samenwerking met of namens haar educatieve partners. Uw toegang tot dergelijke onlinecursussen kan aan u worden verstrekt via uw enkele gebruikersaccount. U erkent en gaat ermee akkoord dat elke online cursus die is aangesloten bij een educatieve partner, onderworpen kan zijn aan voorwaarden, beleid en procedures van de betreffende educatieve partner, naast de voorwaarden, beleidsregels en procedures van APWASI. Zonder het voorgaande te beperken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat (a) de educatieve partner, als u een student bent die is geregistreerd of ingeschreven bij een educatieve partner of anderszins aanwezig bent, en een online cursus volgt voor krediet of certificering via die educatieve partner. zijn eigen voorwaarden, beleid of procedures hebben met betrekking tot uw geschiktheid om deel te nemen aan de online cursus, uw deelname aan de online cursus, de vereisten of vereisten voor het ontvangen van krediet of certificering voor de online cursus, en / of uw onderwijs- of studentenrecords, zoals mogelijk betrekking hebben op uw deelname aan en prestaties in de online cursus, en (b) uw onderwijs- of studentgegevens worden bijgehouden door de educatieve partner, ook voor het toekennen van punten of certificering, en niet alleen door APWASI.

APWASI en de instructeurs van de online cursussen behouden zich het recht voor om het schema met onderwerpen voor de online cursussen te wijzigen, aan te passen of te herschikken, evenals de puntwaarde of het gewicht van opdrachten, tests, quizzen, examens, projecten en andere dergelijke voortgangsevaluaties . Een geverifieerd certificaat wordt naar eigen goeddunken van APWASI en de instructeurs voor de online cursussen toegekend aan studenten die de cursus naar tevredenheid van APWASI hebben voltooid. Door de online cursussen bij te wonen, erkennen studenten dat APWASI en de instructeurs het recht en de mogelijkheid behouden om de online cursussen aan te passen, te wijzigen of te herzien zoals APWASI en de instructeurs dit passend achten

GEBRUIKERSGEDRAGSBELEID

Voor zover u bent geregistreerd of ingeschreven als student bij, of anderszins aanwezig bent bij een onderwijspartner of andere instelling met een eigen beleid met betrekking tot het gedrag van studenten en / of medewerkers of een 'erecode', zijn die voorwaarden op u van toepassing als student en / of medewerker van een dergelijke instelling. Bovendien, tenzij het volgende in strijd is met een dergelijk beleid of erecode, stemt elke gebruiker van de online cursussen ermee in dat hij of zij:

 • geen andere studenten, aanwezigen of bezoekers lastig vallen;
 • zal niet vals spelen bij huiswerkopdrachten of examens voor de online cursussen;
 • zal geen beveiligd testmateriaal online plaatsen (zoals hieronder gedefinieerd);
 • deelt geen oplossingen voor huiswerkopdrachten of examens; en
 • zal de instructeurs onmiddellijk op de hoogte stellen als hij of zij merkt dat een andere gebruiker vals speelt of deze gebruiksvoorwaarden schendt.

Als voorwaarde om toegang te krijgen tot de Klassensites en / of het gebruik van de Online Cursussen, stemt u ermee in om (a) geen enkel deel van de Online Cursussen te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren voor commerciële doeleinden anders dan uitdrukkelijk toegestaan ​​onder deze gebruiksvoorwaarden; (b) de naam, handelsmerken, servicemerken of andere materialen van APWASI gebruiken in verband met, of om ongevraagde communicatie of e-mails te verzenden; (c) grote hoeveelheden, geautomatiseerde of elektronische middelen gebruiken om toegang te krijgen tot de Klassensites (inclusief maar niet beperkt tot robots, spiders of scripts); (d) de Class Sites omlijsten, pop-upvensters over de pagina's plaatsen of anderszins de weergave van de pagina's beïnvloeden; (e) uw identiteit valselijk vermelden, nabootsen of anderszins verkeerd voorstellen, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van een pseudoniem of het verkeerd voorstellen van uw banden met een persoon of entiteit, vroeger of nu; (f) headers forceren of anderszins identificatiegegevens manipuleren om de oorsprong van communicatie die via de online cursussen wordt verzonden, te verhullen; of (g) de onlinecursussen of servers of netwerken die zijn verbonden met de onlinecursussen verstoren of verstoren, of de vereisten, procedures, beleidslijnen of voorschriften van netwerken die zijn verbonden met de onlinecursussen negeren.

Bovendien mag u geen inhoud, communicatie of andere informatie (gezamenlijk "ongeautoriseerde inhoud") plaatsen, uploaden of verzenden naar of anderszins beschikbaar stellen via de klassensites of online cursussen:

 • die obsceen, frauduleus, onfatsoenlijk of lasterlijk is of die anderen belastert, misbruikt, treitert, discrimineert of bedreigt;
 • die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, annuleringsbots of andere uitschakelingsapparaten of andere schadelijke componenten bevat die bedoeld zijn voor of die een systeem, gegevens of persoonlijke informatie kunnen beschadigen, nadelig verstoren, stiekem onderscheppen of onteigenen;
 • dat u niet het recht hebt om openbaar te maken of beschikbaar te stellen onder enige wet of onder contractuele of fiduciaire relaties (zoals voorkennis, of eigendoms- en vertrouwelijke informatie die is verkregen of bekendgemaakt als onderdeel van arbeidsrelaties of onder geheimhoudingsovereenkomsten);
 • die bestaat uit een hoog volume, geautomatiseerde of elektronische middelen om toegang te krijgen tot de Klassensites (inclusief maar niet beperkt tot robots, spiders of scripts);
 • die inbreuk maakt op het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, publiciteitsrecht of ander intellectueel eigendom of eigendomsrecht van een derde partij;
 • die de rechten van andere gebruikers van de Class-sites schendt; of
 • die in strijd is met toepasselijke lokale, staats-, nationale of internationale wetgeving of anderszins illegale activiteiten bepleit of aanmoedigt.

APWASI INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De Klassensites zijn eigendom van en worden beheerd door APWASI. APWASI behoudt zich het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd de Class-sites of een deel of een deel daarvan met of zonder kennisgeving aan u te wijzigen, tijdelijk of permanent te beëindigen. U gaat ermee akkoord dat APWASI niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van de Class-sites, of enig deel daarvan. Niets in deze gebruiksvoorwaarden mag worden opgevat als een verplichting voor APWASI om de klassensites, of een deel van een deel daarvan, te onderhouden en te ondersteunen gedurende de looptijd van deze gebruiksvoorwaarden.

Alle inhoud of ander materiaal dat beschikbaar is op de Klassensites of via de Online Cursussen, inclusief maar niet beperkt tot online lessen, videolessen, quizzen, presentatiemateriaal, huiswerkopdrachten, programmeeropdrachten, programma's, code en andere afbeeldingen, tekst, lay-outs, arrangementen, displays, illustraties, documenten, materialen, audio- en videoclips, HTML en bestanden (gezamenlijk de “Inhoud”), zijn eigendom van APWASI of ze hebben het openbare recht om dit materiaal te gebruiken en of hebben het recht verkregen om dergelijke informatie en / of zijn gelieerde ondernemingen of licentiegevers gebruiken en worden beschermd door auteursrechten, patenten en / of andere intellectuele eigendomsrechten onder Canadese en buitenlandse wetgeving.

APWASI-logo's, handelsmerken en servicemerken die kunnen verschijnen op de Class Sites ("Merken"), zijn eigendom van APWASI en worden beschermd onder Canadese en buitenlandse wetten. Alle andere handelsmerken, servicemerken en logo's die op de Class-sites worden gebruikt, met of zonder vermelding, zijn de handelsmerken, servicemerken of logo's van hun respectieve eigenaren. Bovendien worden elementen van de Class-sites beschermd door trade dress en andere federale en nationale wetten op intellectueel eigendom en mogen ze op geen enkele manier geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd, gedownload of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van APWASI.

Tenzij uitdrukkelijk anders is toegestaan ​​in deze gebruiksvoorwaarden, mag u de klassensites, online cursussen of enige andere manier niet kopiëren, verkopen, weergeven, reproduceren, publiceren, wijzigen, er afgeleide werken van maken, overdragen, distribueren of anderszins commercieel exploiteren. Inhoud. U mag geen reverse-engineering toepassen, decompileren, disassembleren of anderszins toegang krijgen tot de broncode voor software die kan worden gebruikt om de online cursussen te beheren. APWASI kan van tijd tot tijd software, code, instructies of andere dergelijke informatie opnemen in de inhoud of materialen voor de online cursussen; dergelijke informatie wordt alleen verstrekt op een "as-is" -basis voor instructiedoeleinden en is onderhevig aan de onderstaande secties Afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid en andere voorwaarden hierin. Elk gebruik van dergelijke informatie voor commerciële doeleinden is ten strengste verboden. APWASI en / of zijn gelieerde ondernemingen en licentiegevers behouden alle rechten voor die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend op de klassensites, online cursussen, inhoud en merken.

LICENTIE VOOR HET GEBRUIK VAN DE KLASSE SITES EN ONLINE CURSUSSEN

Onder voorbehoud van uw naleving van deze gebruiksvoorwaarden, verleent APWASI u hierbij een vrij herroepbaar, wereldwijd, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar beperkt recht en licentie (a) voor toegang tot, intern gebruik en weergave van de klassensites en online Cursussen, inclusief de inhoud, op uw locatie, uitsluitend voor zover nodig om deel te nemen aan de online cursussen zoals hieronder toegestaan. U moet zich houden aan alle copyrightkennisgevingen of beperkingen op de Class-sites of de inhoud. U mag geen attributies, juridische of eigendomskennisgevingen op de Class-sites of de Content verwijderen.

GEBRUIKERSINHOUD

Waar van toepassing kunnen de online cursussen u de mogelijkheid bieden om forumberichten, gebruikersdiscussies, profielpagina's en andere inhoud en media te uploaden voor sociale interactie, of bepaalde informatie en materialen voor gebruik met de klassensites of online cursussen, bijvoorbeeld vragen. , hypothetische gegevens, voorbeelden, enz. (gezamenlijk "Gebruikersinhoud"). APWASI claimt geen eigendom van gebruikersinhoud die u indient of beschikbaar stelt voor opname op de klassensites of online cursussen. Dienovereenkomstig, onderhevig aan de licentie die hieronder aan APWASI is verleend, zal de gebruiker de enige en exclusieve eigenaar zijn van alle rechten, titels en belangen in en op de gebruikersinhoud.

Met betrekking tot alle Gebruikersinhoud die u indient bij APWASI (inclusief voor opname op de Klassensites of Online Cursussen) of die anderszins beschikbaar wordt gesteld aan APWASI, verleent u APWASI hierbij een onherroepelijke, wereldwijde, eeuwigdurende, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie om dergelijke Gebruikersinhoud te gebruiken, verspreiden, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiekelijk uit te voeren en publiekelijk weer te geven op de Klassensites of in de Online Cursussen of anderszins de Gebruikersinhoud te exploiteren, met het recht om dergelijke rechten in sublicentie te geven (op meerdere niveaus), voor elke doel (inclusief voor commerciële doeleinden); behalve dat u, met betrekking tot Gebruikersinhoud die bestaat uit een ondertitel, bijschrift of vertaling van Inhoud, ermee akkoord gaat dat de hierboven aan APWASI verleende licentie exclusief is. APWASI behoudt zich het recht voor om gebruikersinhoud op elk moment en om welke reden dan ook te verwijderen.

Voor zover u gebruikersinhoud verstrekt, verklaart en garandeert u dat (a) u over alle benodigde rechten, licenties en / of toestemmingen beschikt om dergelijke gebruikersinhoud te verstrekken en APWASI toestemming geeft om dergelijke gebruikersinhoud te gebruiken zoals hierboven beschreven, (b) dergelijke Gebruikersinhoud is nauwkeurig en redelijk compleet, (c) wat betreft tussen u en APWASI, bent u verantwoordelijk voor de betaling van eventuele vergoedingen van derden met betrekking tot de levering en het gebruik van dergelijke Gebruikersinhoud, en (d) dergelijke Gebruikersinhoud niet en zal geen inbreuk maken op rechten van derden of deze misbruiken, noch een frauduleuze verklaring of verkeerde voorstelling van zaken of oneerlijke zakelijke praktijken vormen.

Met betrekking tot alle inzendingen van Gebruikersinhoud, stemt u ermee in zich te houden aan alle toepasselijke lokale regels, inclusief maar niet beperkt tot regels met betrekking tot online gedrag en aanvaardbare inhoud. In het bijzonder stemt u ermee in zich te houden aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot de overdracht van technische gegevens die worden geëxporteerd vanuit de Canadese of het land waarin u woont.

GEBRUIK VAN DE GELEVERDE COMMUNICATIEMETHODEN EN RELATE DIENSTEN

De onlinecursussen kunnen u de mogelijkheid bieden om berichten te plaatsen op gebruikersforums of gebruikersrecensiespagina's, chatrooms te betreden of soortgelijke berichten en mededelingen te sturen naar externe serviceproviders, andere gebruikers en / of APWASI. U stemt ermee in om communicatiemethoden die beschikbaar zijn op de online cursussen alleen te gebruiken om communicatie en materiaal te verzenden met betrekking tot het onderwerp waarvoor APWASI de communicatiemethode heeft verstrekt, en u gaat er verder mee akkoord dat al dergelijke communicatie door u onderhevig is aan en wordt beheerst door deze voorwaarden van Gebruik. Door een van de communicatiemethoden te gebruiken die beschikbaar zijn op de online cursussen, erkent u en gaat u ermee akkoord dat (a) alle communicatiemethoden openbare, en niet privé, communicatiemiddelen zijn tussen u en de andere partij of partijen, (b) communicatie die wordt verzonden naar of ontvangen van externe dienstverleners of andere derde partijen worden op geen enkele manier onderschreven, gesponsord of goedgekeurd door APWASI (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door APWASI) en (c) communicatie wordt niet vooraf beoordeeld, achteraf beoordeeld, gescreend, gearchiveerd of anderszins gecontroleerd door APWASI op enigerlei wijze, hoewel APWASI zich het recht voorbehoudt om dit op elk moment naar eigen goeddunken te doen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Bovendien kan APWASI via dergelijke communicatiemethoden bepaalde soorten diensten voor u beschikbaar stellen. APWASI kan u bijvoorbeeld, als onderdeel van uw deelname aan een online cursus, chatroomservices ter beschikking stellen waarmee u kunt communiceren met APWASI-personeelsleden, zodat u vragen kunt stellen over het academische materiaal in de online cursus of over uw algemene ervaringen op de klassensites. U erkent en gaat ermee akkoord dat dergelijke services (bijv. Chatroomservices) kunnen worden gecontroleerd of opgenomen voor kwaliteitscontroledoeleinden en dat de informatie of het materiaal dat wordt verstrekt als onderdeel van de services onder deze gebruiksvoorwaarden wordt beschouwd als "Inhoud" en wordt verstrekt voor educatieve doeleinden. alleen doeleinden.

BETAALVOORWAARDEN

Om diensten of producten aan te schaffen die door APWASI via de Klassensites worden aangeboden, moet u internettoegang hebben en een geldige geldige betaalmethode zoals aangegeven tijdens het aanmelden ("Betaalmethode"). U gaat ermee akkoord dat APWASI, of zijn externe betalingsprovider, uw betalingsinformatie opslaat. U stemt er ook mee in om te betalen voor de producten die u via de APWASI Class-sites koopt wanneer deze verschuldigd zijn.

KLACHTENBELEID

APWASI streeft naar klanttevredenheid. Het is ons beleid om alle gebruikers in staat te stellen eventuele problemen aan het bedrijf door te geven. We zullen binnen 10 werkdagen na ontvangst op alle problemen van klanten reageren.

Als u problemen of klachten heeft, stellen we uw feedback en input op prijs. E-mail uw klachten of gedachten naar info@apwasi.com.

TERUGBETALINGINGSBELEID

BELANGRIJK: U hebt geen recht op enige restitutie als een APWASI-bedrijfsproduct is geannuleerd of niet langer toegankelijk is vanwege een schending van de gebruiksvoorwaarden van APWASI. APWASI heeft een GEEN TERUGBETALING BELEID voor alle cursussen die worden gekocht en ingeschreven door studenten.

PRIVACYBELEID VAN APWASI

Dit privacybeleid beschrijft hoe APWASI en zijn agenten ("APWASI") omgaan met de informatie die u ons verstrekt of die we anderszins verzamelen. Dit privacybeleid beschrijft ook uw keuzes met betrekking tot het gebruik, de toegang tot en de correctie van uw persoonlijke gegevens. "U" verwijst naar de persoon of entiteit die de Service gebruikt. De "Service" zijn de opleidings- en trainingsmogelijkheden die worden aangeboden via een website of applicatie die door APWASI wordt aangeboden. "Persoonlijke informatie" omvat de informatie die we rechtstreeks van u verzamelen, evenals persoonlijke informatie van uitgevers (hieronder gedefinieerd) en diensten van derden (hieronder gedefinieerd).

Dit privacybeleid beschrijft ons breedste mogelijke gebruik van uw persoonlijke gegevens, hoewel we er mogelijk veel minder gebruik van maken. De basis voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens is uw toestemming. Geen enkele wet vereist dat u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt. U kunt uw toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens op elk moment intrekken, maar dat kan u daarna beletten de website en de service te gebruiken. We zullen uw persoonlijke gegevens verwijderen na het intrekken van uw toestemming, maar een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

APWASI verzamelt persoonlijke informatie wanneer u ervoor kiest om deze in te dienen via e-mail, een online formulier of een andere methode. We verzamelen ook informatie via cookies (zie "APWASI Gebruik van 'Cookies' hieronder voor details).

APWASI houdt ook een logboek bij van bepaalde informatie over bezoekers van onze websites, inclusief maar niet beperkt tot internetprotocol ("IP") adres (het numerieke internetadres van een computer), websites van derden van waaruit bezoekers onze website bezoeken, type webbrowser gebruikt en bekeken pagina's. Dergelijke informatie kan worden behandeld als persoonlijke informatie.

Door gebruik te maken van de Service stemt u in met ons gebruik en openbaarmaking van uw persoonlijke informatie in overeenstemming met dit privacybeleid.

DE APWASI-SERVICE

De Service is een op internet gebaseerd, gehost platform dat is ontworpen om online onderwijs te bieden aan individuen, bedrijven en organisaties die zich op de service abonneren.

We kunnen uw informatie verstrekken aan vertrouwde partners die namens of met APWASI werken onder vertrouwelijkheidsovereenkomsten om APWASI te helpen bij het verlenen van de Service. Ze kunnen APWASI ook helpen bij het communiceren met u over de Service en over aanbiedingen van APWASI en onze partners, indien u ons de juiste toestemming hebt gegeven.

INFORMATIE OVER U DIE U ONS GEEFT

Wanneer u zich registreert voor of gebruik maakt van de Service, wordt u mogelijk gevraagd om ons informatie over uzelf te geven, zoals uw naam en e-mailadres. Wanneer u uw accountinstellingen configureert, kunt u aanvullende informatie over uzelf invoeren. U kunt ook gebruikersconfiguratie-instellingen selecteren die bepalen hoe de service eruitziet en functioneert. U kunt ons soms ook een e-mail sturen die niet alleen uw e-mailadres kan bevatten, maar ook andere informatie over u, inclusief thuis- of zakelijke adressen, telefoonnummers of accountgegevens. De informatie die u ons geeft, kan ook verklaringen bevatten die u over de Service doet, zoals getuigenissen, beoordelingen van diensten of andere verklaringen die u persoonlijk kunnen identificeren.

We zullen u een gebruikers-ID (een e-mailadres) en accountactiveringse-mail bezorgen zodat u toegang krijgt tot de Dienst en een gebruikersprofiel aanmaken voor gebruik zoals hieronder beschreven. Wanneer u zich voor het eerst aanmeldt bij de Service, krijgt u uw profiel te zien, dat de informatie bevat die aan ons is verstrekt. U kunt de contactgegevens in uw profiel bijwerken of corrigeren. U kunt bepaalde e-mails ontvangen met betrekking tot uw gebruik van de Service. Uw contactgegevens worden ook toegevoegd aan de APWASI-directory van huidige en voormalige gebruikers van de Service.

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om contact met u op te nemen over uw gebruik van de service, voor klantondersteuningsdoeleinden, en om u te informeren over updates, wijzigingen en andere zaken met betrekking tot de service, en informatie over andere services die we aanbieden in overeenstemming met uw abonnement. voorkeuren. U kunt weigeren om e-mail of e-mail van ons te ontvangen die niet rechtstreeks verband houdt met uw toegang tot of gebruik van de Service door de opt-out-link in een dergelijke e-mail te selecteren of door contact met ons op te nemen via it@APWASI.com .

APWASI houdt ook een geschiedenis bij van uw toegang tot de Service en bepaalde acties die u hebt ondernomen tijdens het openen van de Service, een logboek van de IP-adressen van gebruikers, de website van derden van waaruit gebruikers toegang krijgen tot de Service, het type webbrowser dat wordt gebruikt. om toegang te krijgen tot de Dienst en de browserinstellingen die van invloed kunnen zijn op de prestaties van de Dienst (gezamenlijk "Gebruiksloginformatie"). Om de prestaties en beveiliging van de Service te behouden en te verbeteren, kan APWASI Gebruiksloginformatie, informatie over uw browser en andere lokale computerinstellingen gebruiken. We kunnen ook gebruiksloginformatie gebruiken om onze communicatie over de service op u af te stemmen en om contact met u op te nemen in verband met het bieden van ondersteuning. We kunnen ook gebruiksloginformatie verzamelen om statistische analyses en rapporten over servicegebruik te maken of te publiceren. We zullen de publicatie van persoonlijke informatie over een gebruiker niet autoriseren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van een dergelijke persoon.

Informatie over u ontvangen van mobiele applicatie

Wanneer u de Service downloadt en gebruikt via onze mobiele applicatie, verzamelen we automatisch informatie over het type apparaat dat u gebruikt, de versie van het besturingssysteem, de gebruikersidentificatie en de apparaat-ID.

We kunnen u pushmeldingen sturen. U kunt pushmeldingen uitschakelen op apparaatniveau.

AANVULLEND GEBRUIK VAN SERVICE-INFORMATIE

Naast het hierboven beschreven gebruik van de informatie die is ontvangen in verband met uw gebruik van de Service, gebruikt APWASI uw informatie en deelt deze, waar gespecificeerd, uw informatie:

Om ondersteuning of andere diensten te bieden die u hebt aangevraagd, en om op uw vragen te reageren.

Om transacties met u aan te gaan, inclusief contact met u opnemen over uw rekening of transacties.

Om transacties te verwerken, kan APWASI financiële, creditcard- en betalingsinformatie gebruiken die u verstrekt. APWASI moet mogelijk een deel van deze informatie delen met leveranciers, bezorgdiensten, creditcardverrekeningsinstanties en andere derde partijen om de transacties te voltooien.

Om u op de hoogte te houden van relevante kansen, zoals nieuwe productreleases en serviceontwikkelingen, gerelateerde feiten of programmering die voor u relevant kunnen zijn.

Om online forums en sociale netwerken aan te bieden. De Service biedt gebruikers de mogelijkheid om deel te nemen aan interactieve discussies en opmerkingen en andere inhoud te plaatsen. Houd er rekening mee dat alle informatie die u deelt, openbaar toegankelijk kan worden.

Om de kwaliteit te verbeteren en het gebruik van de Service te vergemakkelijken.
Om de Dienst te exploiteren met behulp van derden. APWASI kan services van externe serviceproviders gebruiken, zoals hostingservices en softwareontwikkelaars, ter ondersteuning van de werking van de Service. Wanneer we dit doen, zullen we stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat dergelijke serviceproviders passende privacy- en beveiligingsmaatregelen implementeren die in overeenstemming zijn met dit privacybeleid om te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik of openbaarmaking van uw informatie. Deze bedrijven zijn geautoriseerd om uw persoonlijke gegevens alleen te gebruiken als dat nodig is om deze services aan ons te leveren.

Om te voldoen aan wettelijke vereisten. Bovendien kunnen we ook informatie over u vrijgeven zoals vereist door de wet, zoals om te voldoen aan een dagvaarding of ander juridisch proces, wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om onze rechten af ​​te dwingen of om onze activiteiten of gebruikers of anderen te beschermen. fraude onderzoeken, of als reactie op juridische processen of overheidsonderzoeken in overeenstemming met ons interne beleid inzake toegang door overheidsinstanties, of onder urgente omstandigheden als reactie op een waargenomen significante bedreiging voor de gezondheid of eigendommen van een persoon.

ALGEMEEN

LOCATIEGEBASEERDE DIENSTEN

Het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de website of service, kan uw locatie aan ons verstrekken. Deze informatie kan worden gedeeld waar de locatie relevant is voor het voltooien van de cursussen.

VEILIGHEID

APWASI neemt passende en redelijke voorzorgsmaatregelen om passende administratieve en technische procedures te implementeren om de veiligheid van persoonlijke informatie die via de Service wordt verstrekt of gegenereerd te beschermen. We staan ​​personen die voor ons werken toe om uw informatie alleen te openen en te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met dit privacybeleid.

We beschermen de veiligheid van uw informatie tijdens verzending door gebruik te maken van Transport Layer Security (TLS) en Secure Sockets Layer (SSL) -software of andere coderingstechnologie, die de informatie die u invoert, codeert. Waar nodig verdoezelen en / of versleutelen we informatie in onze systemen en / of tijdens informatieoverdracht. APWASI herziet regelmatig de cryptografische protocollen die het gebruikt om de privacy en veiligheid van uw persoonlijke informatie te beschermen.

Vanwege de aard van internet en om andere redenen kunnen we de veiligheid van uw persoonlijke gegevens niet garanderen, dus u moet voorzorgsmaatregelen nemen om deze te beschermen wanneer u op internet bent, zoals het vaak wijzigen van wachtwoorden, het gebruik van een combinatie van letters en cijfers wanneer u zich op internet bevindt. wachtwoorden aanmaken, een beveiligde browser gebruiken en ervoor zorgen dat u zich afmeldt bij de Dienst wanneer u klaar bent met het gebruik van een gedeelde computer.

SITES VAN DERDEN

De service kan hyperlinks bevatten naar websites van derden die geen eigendom zijn van en niet door ons worden beheerd, en, zoals hierboven beschreven, kunt u bepaalde services van derden gebruiken in verband met het onderwijs dat via de service wordt verstrekt. APWASI heeft geen controle over deze Diensten van Derden en uw interacties met die derden zijn onderworpen aan hun privacybeleid en gebruiksvoorwaarden.

INFORMATIE VERZAMELD DOOR ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEPROTOCOLLEN EN WEBBAKENS

We kunnen informatie over u en uw gebruik van de Service verzamelen via elektronische communicatieprotocollen, webbakens, cookies, ingesloten URL's, pixeltags en gerelateerde apparaten of technologieën.

Zoals het geval is wanneer u de meeste websites bezoekt, wordt automatisch bepaalde informatie over uw bezoeken gegenereerd en opgeslagen. Dergelijke informatie kan omvatten: netwerkrouteringsinformatie (bijvoorbeeld waar u vandaan kwam); apparatuurinformatie (bijvoorbeeld apparaattype, besturingssysteem, browsertype); IP-adres en data en tijden van uw bezoeken.

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u te informeren over andere APWASI-services die u mogelijk interesseren en om feedback van u te verzamelen.

APWASI GEBRUIK VAN "COOKIES"

Een cookie is een klein stukje informatie dat door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden en op uw computer wordt opgeslagen, zodat het later kan worden gelezen, zodat de server de browser uniek kan identificeren. Sommige cookies kunnen op de computer van een gebruiker blijven staan ​​nadat de gebruiker de website heeft verlaten. De meeste browsers geven u informatie over en controle over cookies, inclusief een functie om u af te melden voor het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie wordt gebruikt, en deze accepteert of weigert. U kunt uw browser ook instellen om alle cookies te weigeren of alleen cookies te accepteren die naar de oorspronkelijke servers worden teruggestuurd. Het is echter mogelijk dat u sommige functies van de Service niet kunt gebruiken als u cookies uitschakelt. Ga voor meer informatie over het beheren van cookies naar www.allaboutcookies.org, of bezoek www.youronlinechoices.com voor meer informatie over gedragsreclame en online privacy.

Onze website gebruikt cookies of vergelijkbare technologieën om u te onderscheiden van andere gebruikers en om informatie te verzamelen over uw online voorkeuren en om trends te analyseren, de website te beheren, de bewegingen van gebruikers op de website te volgen en om demografische informatie te verzamelen over ons gebruikersbestand als geheel. . Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u onze websites bezoekt en stelt ons in staat om onze websites te verbeteren. Ons belangrijkste doel bij het gebruik van cookies is om communicatie en interacties tussen u en onze websites te vergemakkelijken en te verbeteren, maar cookies kunnen ook voor andere doeleinden worden gebruikt. Cookies voor de Service kunnen een unieke identificatie, gebruikersconfiguratie-instellingen en profielinformatie verzamelen. APWASI gebruikt ook cookies om algemene statistische informatie over het gebruik en het volume te verzamelen die geen persoonlijk identificeerbare informatie bevat.

DOOR DOOR DE WEBSITE TE BLADEREN, GAAT U AKKOORD MET ONS GEBRUIK VAN COOKIES WANNEER WIJ ZE TOEPASSEN.

WIJ GEBRUIKEN DE VOLGENDE COOKIES:

Strikt noodzakelijke cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Ze omvatten bijvoorbeeld cookies waarmee u kunt inloggen op beveiligde delen van onze website.
Analytische / prestatiecookies die informatie verzamelen over hoe u onze website gebruikt. Ze stellen ons in staat om het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en om te zien hoe bezoekers zich op onze website verplaatsen. Dit helpt ons om de manier waarop onze website werkt te verbeteren. Deze cookies worden soms geplaatst door externe aanbieders van webverkeeranalysediensten, zoals Google Analytics.
Functionaliteitscookies die keuzes die u maakt onthouden en u herkennen wanneer u terugkeert. Hierdoor kunnen wij onze inhoud personaliseren, u bij naam begroeten en uw voorkeuren onthouden (bijvoorbeeld uw taalkeuze of regio).
Targeting cookies die informatie verzamelen over uw surfgedrag, zoals de pagina's die u heeft bezocht en de links die u heeft gevolgd. We gebruiken deze informatie om onze website relevanter te maken voor uw interesses, en, als we advertenties inschakelen, om advertenties relevanter voor u te maken, en om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken. Deze cookies worden meestal geplaatst door advertentienetwerken van derden. Ze onthouden de andere website die u bezoekt en deze informatie wordt gedeeld met externe organisaties, bijvoorbeeld adverteerders.
We gebruiken Google Analytics. Zie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout voor informatie over hoe Google uw informatie over dit product verwerkt en verzamelt en hoe u zich kunt afmelden.

APWASI en zijn serviceproviders, verkopers en partners kunnen cross-device / cross-context tracking gebruiken. U kunt bijvoorbeeld meerdere browsers op één apparaat gebruiken, of verschillende apparaten (zoals desktops, smartphones en tablets), wat ertoe kan leiden dat u meerdere accounts of profielen heeft binnen deze verschillende contexten en apparaten. Cross-device / cross-context-technologie kan worden gebruikt om deze verschillende accounts of profielen en de bijbehorende gegevens uit de verschillende contexten en apparaten met elkaar te verbinden.

UW EUROPESE RECHTEN VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Als u in de Europese Economische Ruimte ("EER") woont, hebt u, behoudens bepaalde uitzonderingen, het recht om:

Lees of we uw persoonlijke informatie verwerken en, zo ja, om er toegang toe te krijgen en bepaalde informatie erover.
Onnauwkeurige persoonlijke informatie laten corrigeren of verwijderen, en onvolledige persoonlijke informatie laten aanvullen.
Laat uw persoonlijke gegevens wissen wanneer:
Het is niet langer nodig voor de verzamelde doeleinden;
U trekt de toestemming om deze te verwerken in;
We hebben het onrechtmatig verwerkt; of
De wetgeving van de EU of de lidstaten waaraan wij zijn onderworpen, vereist verwijdering.
Beperk onze verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer:
U betwist de juistheid ervan (voor een periode die nodig is om deze te verifiëren);
De verwerking is onwettig en u geeft de voorkeur aan beperking van het gebruik boven wissen; of
Wij hebben de gegevens niet meer nodig, maar u heeft ze nodig in verband met juridische claims.
Verkrijg in bruikbare vorm de persoonlijke informatie die u ons hebt gegeven en, indien technisch haalbaar, vraag deze rechtstreeks naar een andere verantwoordelijke die u aanwijst.
Dien een klacht in bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van een lidstaat.
Om deze rechten uit te oefenen, kunt u communiceren met ons Primaire Contactpunt voor Privacy, met behulp van de contactgegevens aan het einde van dit Privacybeleid.

Als u in de EER woont, zal APWASI uw persoonlijke informatie verwerken in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

GEVOELIGE INFORMATIE

Stuur ons geen gevoelige persoonlijke informatie (bijv. Burgerservicenummers of andere nationale identificatiegegevens, of informatie met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, gezondheid, seksleven of seksuele geaardheid, genetische of biometrische informatie, achtergrond of vakbondslidmaatschap).

TOEGANG, BEWARING EN VERWIJDERING

Op verzoek zal APWASI u informatie verstrekken over of wij uw persoonlijke gegevens bewaren. U kunt uw persoonlijke gegevens openen, corrigeren of verzoeken om verwijdering door in te loggen op uw account of door contact met ons op te nemen via it@APWASI.com. We zullen binnen een redelijke termijn op uw verzoek reageren.

APWASI kan uw persoonlijke gegevens bewaren zolang uw account actief is en zolang bewaring vereist of toegestaan ​​is in overeenstemming met dit privacybeleid, of anderszins wettelijk. Wanneer APWASI uw persoonlijke gegevens verwijdert, zal APWASI dit doen op een manier die is ontworpen om ervoor te zorgen dat deze niet kan worden gereconstrueerd.

BEKIJKEN VAN GEGEVENS VOOR ONDERSTEUNING

Met het oog op het leveren van de Service en bijbehorende ondersteuning, inclusief het beantwoorden van eventuele vragen, kan APWASI uw Persoonsgegevens bekijken en verwerken van landen buiten de EER die volgens de EU niet-adequate gegevensbeschermingswetten hebben, inclusief de Canadese.

GEBRUIK DOOR MINDERJARIGEN & COPPA-CONFORMITEIT

De gratis versie van de Service is alleen bedoeld voor gebruik door volwassenen. APWASI maakt geen reclame voor kinderen op internet en verzamelt niet opzettelijk persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder de achttien jaar, behalve in overeenstemming met de COPPA-compatibele oplossing die hieronder wordt beschreven. Als u denkt dat een persoon jonger dan achttien jaar persoonlijk identificeerbare informatie heeft vrijgegeven via de service, anders dan via de COPPA-compatibele oplossing, meld dit dan onmiddellijk aan ons door een e-mail te sturen naar: info@APWASI.com met "Kennisgeving" of Underage Person ”in de onderwerpregel.

BEDRIJFSZAKEN

APWASI kan onze investeerders, partners en anderen voorzien van geaggregeerde informatie (dwz informatie die gebruikers niet persoonlijk identificeert) over gebruikers van de Service. Bovendien kan APWASI uw persoonlijke informatie bekendmaken aan een opvolger of overnemende entiteit als onderdeel van een fusie, overname, reorganisatie of andere transactie waarbij alle of vrijwel alle activa of aandelen van APWASI betrokken zijn, of het bedrijf waarop de service betrekking heeft. Als APWASI werd verkocht aan of gefuseerd met een ander bedrijf, stemt dat bedrijf ermee in zich te houden aan de voorwaarden van dit privacybeleid.

U wordt via e-mail of een prominente kennisgeving op onze website op de hoogte gebracht van elke verandering in eigendom, gebruik van uw persoonlijke gegevens en keuzes die u heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. U hebt het recht om te vragen dat uw persoonlijke gegevens op elk moment uit onze administratie worden verwijderd.

BELEIDSUPDATES

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken en de bijgewerkte versie zal van kracht zijn bij het plaatsen van onze behandeling van later verkregen persoonlijke informatie. Als we materiële wijzigingen aanbrengen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via e-mail (verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven in uw account) of door middel van een kennisgeving op deze website voordat de wijziging van kracht wordt. Controleer regelmatig de herzieningsdatum aan het begin van dit privacybeleid om te controleren op herzieningen. Door de Dienst, inclusief de Website, te blijven gebruiken nadat een herziene versie is gepost, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan het herziene Privacybeleid met betrekking tot het verkrijgen van Persoonlijke Informatie.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid en onze informatiepraktijken, neem dan contact met ons op via e-mail op info@APWASI.com of op het volgende adres:

BESCHIKBAARHEID VAN DIENSTEN EN BEPERKINGEN

U erkent en gaat ermee akkoord dat de diensten van APWASI, inclusief betaalde diensten en producten, niet altijd beschikbaar zijn en dat bepaalde gebruikslimieten van toepassing kunnen zijn. Raadpleeg de veelgestelde vragen voor meer informatie over beperkingen en beschikbaarheidstijden. U begrijpt ook dat APWASI, naar eigen goeddunken, uw gebruik van alle door APWASI geleverde diensten met betrekking tot APWASI-programma's, zoals toegang tot APWASI-cursussen, evaluatiediensten of certificeringen, kan beperken, opschorten of beëindigen. U begrijpt ook dat APWASI naar eigen goeddunken alle diensten met betrekking tot zijn programma's kan wijzigen of stopzetten.

UITSLUITING VAN GARANTIES

U erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Klassensites, de Online Cursussen en alle Inhoud en diensten die beschikbaar zijn op de Klassensites geheel voor uw eigen risico en verantwoordelijkheid is. DE ONLINE CURSUSSEN (INCLUSIEF ELKE INHOUD) WORDEN GELEVERD "IN DE HUIDIGE STAAT", "MET ALLE FOUTEN" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" ZONDER ENIGE VERKLARING OF GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. U AANVAARDT DE TOTALE VERANTWOORDELIJKHEID EN HET GEHELE RISICO VOOR UW GEBRUIK VAN DE ONLINE CURSUSSEN EN INHOUD.

APWASI EN ZIJN LICENTIEGEVERS GEVEN GEEN GARANTIES EN GEVEN GEEN ENKELE VERKLARING MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DEZE ONLINE SERVICE, HET GEBRUIK, DE GELDIGHEID, DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE MATERIALEN VAN DEZE ONLINE SERVICE OF ENIGE ANDERE ONLINE WEBSITE DIE AAN DEZE IS GELINKT. ONDERHOUD. HET MATERIAAL VAN DEZE ONLINE SERVICE KAN VEROUDERD ZIJN, EN APWASI DOET GEEN ENKELE VERPLICHTING OM HET MATERIAAL BIJ DEZE ONLINE SERVICE BIJ TE WERKEN. DE ONLINE SERVICE KAN WORDEN GEBRUIKT VOOR TOEGANG TOT EN OVERDRACHT VAN INFORMATIE VIA HET INTERNET; U ERKENT DAT APWASI EN ZIJN VERKOPERS EN LICENTIEGEVERS HET INTERNET NIET BEDIENEN OF CONTROLEREN. APWASI GARANDEERT NIET DAT DE BESTANDEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN VOOR HET DOWNLOADEN VAN DEZE ONLINE SERVICE, INDIEN VAN TOEPASSING, VRIJ ZIJN VAN INFECTIE, VIRUSSEN, WORMEN, TROJANPAARDEN OF ANDERE CODEEN DIE BESMETTELIJKE OF VERNIETIGENDE EIGENSCHAPPEN BEWAKEN. APWASI GARANDEERT NIET DAT DEZE ONLINE SERVICE, SOFTWARE, MATERIALEN, PRODUCTEN OF SERVICES ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ ZULLEN ZIJN, OF DAT ENIGE GEBREKEN IN DEZE ONLINE SERVICE, SOFTWARE, MATERIALEN, PRODUCTEN OF SERVICES ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.

ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, GARANDEREN WIJ NIET DAT (A) DE LES-SITES, CONTENT OF DE ONLINE CURSUSSEN AAN UW VEREISTEN OF VERWACHTINGEN ZULLEN VOLDOEN OF DE BEOOGDE DOELEINDEN BEREIKEN, (B) DE LES-SITES OF DE ONLINE CURSUSSEN ZULLEN GEEN UITKOMSTEN OF ONLINE CURSUSSEN ERVAREN OF ANDERS ZAL ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTVRIJ ZIJN, (C) DE INFORMATIE OF INHOUD DIE VIA DE KLASSE SITES OF DE ONLINE CURSUSSEN, ZOALS CHATRUMSERVICES, IS NAUWKEURIG, VOLLEDIG, STROOM, FOUTLOOS, OF VOLLEDIG BETROUWBAAR, OF (D) DAT DEFECTEN IN OF AAN DE KLASSE SITES OF INHOUD ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. U AANVAARDT ALLE RISICO'S VAN PERSOONLIJK LETSEL, MET INBEGRIP VAN DE DOOD EN SCHADE AAN PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN, BLIJVEND DOOR HET GEBRUIK VAN DE ONLINE CURSUSSEN EN INHOUD.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

IN GEEN GEVAL ZULLEN APWASI EN HAAR LICENTIEGEVERS, EN ELK VAN HUN RESPECTIEVE OFFICIEREN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, ONDERAANNEMERS, AGENTEN, OPVOLGERS, OPDRACHTGEVERS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF DOCHTERONDERNEMINGEN, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTEN, BIJZONDERE, GEVOLGEN, GEVOLGEN, VAN WINSTVERLOREN, GEGEVENS OF BEDRIJFSONDERBREKING DIE VOORTVLOEIT UIT VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM DEZE ONLINE SERVICE TE GEBRUIKEN, ALLE WEBSITES DIE AAN DEZE ONLINE SERVICE VERBONDEN ZIJN, DE MATERIALEN, SOFTWARE OF ANDERE INFORMATIE DIE IN EEN OF AL DERGELIJKE ONLINE SERVICE IS VERBONDEN, ONGEACHT DEZE DE VORM VAN ACTIE, ONGEACHT OP CONTRACT, ONRECHTMIDDELING (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID) OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, EN OF DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF NIET OPGELET. SOMMIGE STATEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

WANNEER UW GEBRUIK VAN DE ONLINE SERVICE OP EIGEN RISICO IS, INDIEN APWASI ENIGE AANSPRAKELIJKHEID MOET HEBBEN VOOR ENIG VERLIES, SCHADE OF SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE OVEREENKOMST OF UW GEBRUIK VAN DE ONLINE SERVICE, DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN APWASI VOOR ELKE GECOMBINEERDE AANSPRAKELIJKHEID EN ALLE CLAIMS ZULLEN NIET MEER DAN $ 500 OF HET BEDRAG AAN APWASI BETAALD DOOR U OF UW ABONNERENDE ORGANISATIE VOOR HET TOEPASSELIJKE GEDEELTE VAN DE ONLINE SERVICE IN DE VORIGE ZES (6) MAANDEN. U ERKENT DAT APWASI EN ZIJN LICENTIEGEVERS NIET DE ONLINE SERVICE OF HET MATERIAAL DAT HIERIN TOEGANKELIJK IS, ZULLEN GEEN INSTEMMING MET DEZE BEPERKING.

LINKEN NAAR ANDERE SITES

De Class-sites kunnen links bevatten naar pagina's op andere websites ("gekoppelde sites"), en die gekoppelde sites kunnen inhoud bevatten of producten en / of diensten te koop aanbieden. APWASI is niet auteur, bewerkt, controleert of controleert deze gekoppelde sites niet. U erkent en gaat ermee akkoord dat (a) wij niet verantwoordelijk zijn voor de nauwkeurigheid of beschikbaarheid van de informatie die wordt verstrekt door gelinkte sites, en (b) we geen controle hebben over de sponsors van dergelijke gelinkte sites of de inhoud, producten, advertenties of andere materiaal gepresenteerd op dergelijke gekoppelde sites. We kunnen gelinkte sites op elk moment van de klassensites verwijderen, om welke reden dan ook of zonder reden.

APWASI IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE TRANSACTIES DIE DOOR U MET DERDEN WORDEN UITGEVOERD VIA DE GEKOPPELDE SITES OF VOOR ENIGE AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT DE VERKLARINGEN OF INFORMATIE DIE OP DERGELIJKE GEKOPPELDE SITES WORDT VERSTREKT.

We begrijpen dat gekoppelde sites materiaal kunnen bevatten waarin de exploitant van de gekoppelde sites intellectuele eigendomsrechten heeft. We respecteren die rechten en bieden de links alleen ter informatie. Het feit dat we een koppeling hebben gemaakt met een gekoppelde site, creëert of impliceert geen relatie of partnerschap met de exploitant van een dergelijke gekoppelde site.

VRIJWARING

U stemt ermee in om APWASI, haar licentiegevers en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, onderaannemers, agenten, opvolgers, rechtverkrijgenden, gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, rechtszaken, rechtszaken , procedures, verliezen, schade, kosten en uitgaven (inclusief redelijke juridische en boekhoudkundige kosten) die voortvloeien uit of voortvloeien uit (i) uw gebruik van de Online Dienst; (ii) uw schending van deze overeenkomst; (iii) onvolledige of onnauwkeurige informatie of gegevens die door u zijn verstrekt; (iv) ongeautoriseerd gebruik van enige inhoud of materialen die beschikbaar zijn op of via de Online Dienst; of (v) alle inhoud die u uploadt of plaatst op de Online Dienst. Niettegenstaande het voorgaande, bent u niet verplicht APWASI te vrijwaren tegen claims dat de Online Dienst, indien gebruikt voor het Geautoriseerde gebruik, inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij. APWASI behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, op kosten van U en Uw organisatie deel te nemen aan het onderzoek, de schikking en de verdediging van elke actie of claim waarop het recht heeft op schadeloosstelling. Geen enkele claim zal worden afgehandeld zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van APWASI, tenzij een dergelijke schikking een volledige ontheffing van APWASI van alle aansprakelijkheid omvat en geen betaling door, of een gerechtelijk bevel of andere billijke voorziening die APWASI binden, bevat of overweegt.

BEËINDIGING VAN RECHTEN

U gaat ermee akkoord dat APWASI, naar eigen goeddunken, uw account kan deactiveren of anderszins uw gebruik van de Klassensites of Online Cursussen kan beëindigen om welke reden dan ook of zonder reden, inclusief, maar niet beperkt tot, als APWASI van mening is dat u (a) deze Voorwaarden heeft geschonden bruikbaar; (b) inbreuk heeft gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij; (c) geposte, geüploade of verzonden ongeautoriseerde inhoud naar de klassensites; of (d) deze gebruiksvoorwaarden heeft geschonden of er in strijd met de letter of de geest van heeft gehandeld. U stemt ermee in dat elke deactivering of beëindiging van uw toegang tot de Klassensites of Online Cursussen kan plaatsvinden zonder voorafgaande kennisgeving aan u en dat APWASI niet aansprakelijk zal zijn jegens u noch enige derde partij voor enige beëindiging van uw account of de Online Cursussen. U erkent ook dat APWASI uw informatie kan bewaren en opslaan op APWASI-systemen, ondanks de beëindiging van uw account of de online cursussen.

GESCHILLENPROCEDURE EN CLAIMS VAN INBREUK OP HET AUTEURSRECHT

APWASI respecteert de rechten en intellectuele eigendom van anderen en we vragen onze gebruikers hetzelfde te doen. Als u van mening bent dat uw product of ander werk verkeerd is voorgesteld of gebruikt op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, of dat uw intellectuele eigendomsrechten anderszins zijn geschonden, geef dan de volgende informatie aan APWASI 'Copyright Agent:

 • een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het product, auteursrecht of ander intellectueel eigendomsbelang;
 • een beschrijving van het product, werk of ander intellectueel eigendom waarvan u beweert dat het verkeerd is weergegeven of is geschonden;
 • een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het een verkeerde voorstelling van zaken geeft of inbreuk maakt op uw product, werk of ander intellectueel eigendom, zich bevindt op de online cursussen;
 • uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het product, werk, copyright of intellectueel eigendom, of diens vertegenwoordiger, of toepasselijke wetgeving; en
 • een verklaring van u, afgelegd op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het product, het werk, het copyright of intellectueel eigendom bent of bevoegd bent om namens die eigenaar op te treden.

APWASI Copyright Agent voor kennisgevingen van geschillen of claims van schending van auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten kan als volgt worden bereikt:
info@apwasi.com rubriek Copyright

DIVERSE BEPALINGEN

U bevestigt dat u 18 jaar of ouder bent, of een geëmancipeerde minderjarige, of over de wettelijke toestemming van een ouder of voogd beschikt en volledig in staat en bevoegd bent om deze voorwaarden, voorwaarden, verplichtingen, bevestigingen, verklaringen en garanties aan te gaan die in deze gebruiksvoorwaarden. In elk geval bevestigt u dat u ouder bent dan 18 jaar, aangezien de onlinecursussen niet bedoeld zijn voor kinderen jonger dan 18 jaar. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u de klassensites of onlinecursussen niet gebruiken.

APWASI mag vrijelijk elk deel van zijn rechten overdragen of toewijzen of zijn verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden delegeren. U mag, door de wet of anderszins, geen enkel deel van uw rechten overdragen of toewijzen, of uw verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden delegeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van APWASI.

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door, geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met de wetten van de provincie British Columbia, Canada, zoals deze worden toegepast op overeenkomsten die zijn aangegaan en volledig moeten worden uitgevoerd in British Columbia en zonder uitvoering te geven aan enige conflictprincipes. van wetten. U gaat ermee akkoord dat elke juridische rechtszaak of andere actie die door APWASI, u of een derde wordt aangespannen om deze gebruiksvoorwaarden af ​​te dwingen, of in verband met zaken die verband houden met de klassensites of online cursussen, alleen onder de jurisdictie van de rechtbanken vallen. gevestigd in Vancouver, British Columbia. APWASI verklaart niet dat de Klassensites in alle geografische gebieden actief zijn (of wettelijk zijn toegestaan), of dat de Klassensites, of informatie, diensten of producten die worden aangeboden via de Klassensites, geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties.

Toegang tot de Klassensites vanuit gebieden waar de Klassensites, of enige inhoud of functionaliteit van de Klassensites of delen daarvan, inclusief maar niet beperkt tot de functionaliteit die wordt besproken in het Privacybeleid, is uitdrukkelijk verboden. Als u ervoor kiest om de Klassensites te bezoeken, gaat u ermee akkoord en erkent u dat u dit op eigen initiatief en op eigen risico doet en dat u als enige verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke wetten.

Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar blijkt te zijn, dan wordt die bepaling als scheidbaar beschouwd van de andere bepalingen hierin en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. APWASI is niet aansprakelijk onder deze Gebruiksvoorwaarden voor zover dit voortvloeit uit het niet nakomen van een van zijn verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden door APWASI als gevolg van brand, overstroming, aardbevingen, andere overmacht, oorlog, burgerlijke onrust, terrorisme , Internetstoringen, overheidshandelen of gerechtelijk bevel, nationale noodsituaties, stakingen of arbeidsgeschillen of enige andere gebeurtenis die niet binnen de redelijke controle van APWASI valt. APWASI is niet verantwoordelijk voor schade of andere problemen veroorzaakt door ongeautoriseerde wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden door het hacken of kraken van deze pagina.

Elke vertraging of nalatigheid van de kant van APWASI om enige rechten uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden af ​​te dwingen waarop APWASI mogelijk recht heeft, zal in geen geval worden opgevat als een afstand doen van het recht en voorrecht om dit op een later tijdstip te doen.

Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en APWASI met betrekking tot de zaken die hierin worden uiteengezet, en zullen niet worden gewijzigd behalve schriftelijk, zoals gepost op de klassensites door APWASI of via een specifiek schrijven tussen u en APWASI.

Elke kennisgeving die volgens deze gebruiksvoorwaarden aan ons moet worden gedaan, kan naar ons worden gestuurd door te schrijven of te e-mailen naar de volgende adressen:

E-mail: info@apwasi.com
De sectietitels hierin worden alleen voor het gemak weergegeven en hebben geen juridisch effect.
Onze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 18 junie, 2020.