Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja

Azijsko-pacifiški inštitut za vino in žgane pijače (skupaj "mi", "mi", "NPO" ali "APWASI") vam omogoča dostop do spletnih mest APWASI, ki so na voljo na URL-ju vstopne točke https://www.apwasi.com in (vsak posebej »spletno mesto razreda« in skupaj »spletna mesta razredov«) ter informacije, storitve in drugo gradivo, ki je na voljo na spletnih mestih razredov in prek njih, (skupaj s spletnimi mesti razredov, »spletni tečaji«), v skladu s pogoji, opisanimi v tem dokumentu (ti "pogoji uporabe"), in drugimi smernicami, pravili ali licencami, objavljenimi v povezavi s spletnimi tečaji.

VAŠE SPREJETJE POGOJEV

Z dostopom in / ali uporabo spletnih mest predavanj ali spletnih tečajev se strinjate, da vas zavezujejo ti pogoji uporabe, ne glede na to, ali ste:

 • »obiskovalec«, kar pomeni, da preprosto brskate po spletnih mestih, vključno z, brez omejitev, prek mobilne ali druge brezžične naprave ali kako drugače uporabljate spletna mesta, ne da bi bili registrirani, ali
 • »Študent«, kar pomeni, da ste se pri APWASI registrirali za ID uporabnika in uporabniško geslo (opredeljeno spodaj), bo opravil domače naloge in izpite, kot je ustrezno, ter se vpisal in plačal za dostop do storitev, vsebine in / ali potrdilo, ki ga zagotavlja APWASI ali njegovi izobraževalni partnerji (opredeljeni spodaj), ali
 • »udeleženec«, kar pomeni, da ste se pri APWASI registrirali za uporabniški ID in uporabniško geslo (opredeljeno spodaj) in da nameravate revidirati spletne tečaje, tj. obiskovati ali si ogledati predavanja v spletu, ne da bi imeli dostop do končnih projektov ali ocen, potrebnih za certificiranje, ali izpolnjevanje domačih nalog, izpitov ali drugih tečajnih nalog, povezanih z ocenjevanjem za potrjevanje.

Izraz "uporabnik" se nanaša na obiskovalca, študenta ali udeleženca.

Dostop do spletnih mest razredov imate dovoljeni le, če se strinjate z upoštevanjem vseh veljavnih zakonov, pravil in predpisov ter pogojev teh pogojev uporabe.

ČE SE NE STRINJATE S TEJ POGOJI UPORABE, TAKO NE SMETE DOSTOPITI ALI UPORABITI STRANI RAZREDA ALI SPLETNIH TEČAJOV. APWASIJEVO SPREJETJE JE IZRIČNO POGOJENO V SVOJO PRISPEVO VSEH POGOJEV IN POGOJIH TEH POGOJEV UPORABE DO IZKLJUČITVE VSEH DRUGIH POGOJEV.

Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo ali spremenimo te pogoje uporabe po lastni presoji.

Kakršna koli sprememba ali sprememba teh pogojev uporabe bo začela veljati takoj, ko jo bo APWASI objavil na spletnem mestu razreda. Naredili bomo razumne ukrepe, da vas bomo obvestili o vseh spremembah ali spremembah teh pogojev uporabe, vendar ste odgovorni za redno pregledovanje najnovejše različice teh pogojev uporabe.

Vaša nadaljnja uporaba spletnih mest razredov ali spletnih tečajev pomeni sprejemanje kakršnih koli sprememb ali sprememb teh pogojev uporabe.

RAČUNI UPORABNIKOV IN PRIJAVA UPORABNIKOV;

IZOBRAŽEVALNI PARTNERJI

Medtem ko si lahko kateri koli obiskovalec ogleda spletna mesta razredov, morate za uporabo spletnih mest razredov in sodelovanje v spletnih tečajih izbrati identifikacijsko številko za prijavo (»User ID«) in uporabniško geslo (»User Password«), ki je edinstveno in popolnoma drugačen od vašega ID-ja uporabnika (skupaj »uporabniški račun«). Strinjate se, da dostopa ali informacij o dostopu do svojega uporabniškega računa iz kakršnega koli razloga nikoli ne boste razkrivali ali delili s tretjimi osebami.

Pri nastavitvi uporabniškega računa boste morda pozvani ali morali vnesti dodatne podatke, vključno z vašim imenom in e-poštnim naslovom, vendar ne omejeno nanje. Za potrditev vaše identitete bodo morda potrebne dodatne informacije. Razumete in se strinjate, da so vsi podatki, ki jih posredujete, točni, trenutni in popolni ter da boste svoje podatke vzdrževali in posodabljali, da bodo točni, aktualni in popolni. Potrjujete, da če so kateri koli podatki, ki ste jih navedli, neresnični, netočni, neaktualni ali nepopolni, si pridržujemo pravico do prekinitve vaše uporabe spletnih mest predavanj in do vpisa na spletne tečaje.

Poleg postopka registracije lahko v okviru vaše uporabe spletnih mest razredov ali udeležbe na spletnih tečajih pridobimo še nekatere podatke o vas in vaši uspešnosti na spletnih tečajih. Nekatere od teh informacij so lahko osebne podatke. Te podatke lahko uporabljamo, vzdržujemo in shranjujemo za zagotavljanje določenih storitev zdaj in v prihodnosti in jih lahko delimo s tretjimi osebami v povezavi s takimi storitvami. Na primer, kot je podrobneje opisano v našem pravilniku o zasebnosti, lahko nekatere materiale ali informacije o vas delimo s tretjimi osebami, vključno z vašimi ocenami / ocenami v naših razredih.

Naš pravilnik o zasebnosti nadalje pojasnjuje, kako ravnamo z informacijami, zbranimi in prejetimi od vas, ko uporabljate spletne tečaje. Naša politika zasebnosti je vključena v te pogoje uporabe s sklicevanjem. Prosimo, pozorno preberite to politiko za razkritja v zvezi z zbiranjem, uporabo in razkritjem vaših osebnih podatkov.

Spletna mesta predavanj so na voljo vsem uporabnikom. Vendar je dostop do spletnih tečajev omejen na udeležence ali študente, ki imajo registriran uporabniški račun. Z registracijo se strinjate, da:

 • prijavljeni ste na tečaj le enkrat in ne boste vzpostavili več uporabniških računov; in
 • spoštovali boste te pogoje uporabe.

Za študente veljajo dodatne zahteve. Kot študent se poleg zgornjih točk strinjate, da:

 • prijavljate se z namenom, da opravite spletne tečaje, opravite domače naloge, opravite in oddate izpite ter druge dejavnosti, povezane z opravljanjem predavanja;
 • če obiskujete spletni tečaj za akademsko kreditno ali certifikacijsko pot kot študent izobraževalnega partnerja ali kako drugače prek izobraževalnega partnerja, kot so akreditirane univerze in druge izobraževalne ustanove, korporacijski sponzorji in neprofitne fundacije in ustanove (vsaka je „izobraževalni partner“) ), takšen kredit ali certifikat lahko Izobraževalni partner dodeli neposredno le na podlagi lastnih pravil in postopkov; od tega Izobraževalnega partnerja boste morda zahtevali, da se registrira ali včlani pri Izobraževalnem partnerju, da bo prejel kredit ali potrdilo; in v vsakem primeru APWASI ne bo imel nobenih pooblastil ali odgovornosti v zvezi z dodeljevanjem akademskih kreditnih točk ali certifikatov, ki jih je ponudil izobraževalni partner za kateri koli spletni tečaj;
 • če se ne udeležujete spletnega tečaja za pridobitev akademskega kredita ali certifikata, ki ga zagotavlja izobraževalni partner, vam bomo po zaključku ustreznega spletnega tečaja lahko podelili preverjeno potrdilo o opravljenem delu, ki ga bo po lastni presoji določil APWASI. (»Preverjeno potrdilo«) in potrjujete, da katero koli takšno podeljeno potrjeno potrdilo ne sme biti povezano z nobeno šolo, univerzo, podjetjem ali drugo institucijo za potrjevanje in ne sme biti namesto tečaja, ki ga je opravil izobraževalni partner, ali akademski kredit ali certifikat za katerega koli izobraževalnega partnerja;
 • se zavedate, da inštruktorji katerega koli spletnega tečaja ne bodo dolžni poskušati, da bi tečaj priznala katera koli akreditirana ali druga izobraževalna ustanova; in se boste držali spodaj navedenih pravil ravnanja študentov.

Spletni tečaji, ki jih potrjujete na spletnem mestu APWASI, so upravičeni do povračila pod pogoji, določenimi v spodnjem oddelku z naslovom „Plačilni pogoji“. Če je povračilo izdano, za tečaj ne boste več prejemali certifikatov in s tem povezanih storitev.

ČE SE NE KVALIFICIRATE, SE LAHKO NE UDELEŽITE SPLETNIH TEČAJOV.

APWASI lahko nekaterim spletnim tečajem omogoči dostop do študentov in udeležencev v partnerstvu z njihovimi izobraževalnimi partnerji ali v njihovem imenu. Vaš dostop do takšnih spletnih tečajev vam lahko omogoči vaš en uporabniški račun. Strinjate se in se strinjate, da lahko za kateri koli spletni tečaj, povezan z izobraževalnim partnerjem, poleg pogojev, politik in postopkov APWASI, veljajo tudi pogoji, politike in postopki ustreznega izobraževalnega partnerja. Ne da bi omejevali zgoraj navedeno, če ste študent, ki je registriran ali vpisan v izobraževalni partner ali ga obiskujete drugače in se udeležujete spletnega tečaja za kreditno ali certifikacijsko pot prek tega izobraževalnega partnerja, potrjujete in se strinjate, da (a) izobraževalni partner lahko imajo lastne pogoje, politike ali postopke v zvezi z vašo upravičenostjo do sodelovanja na spletnem tečaju, vašim sodelovanjem na spletnem tečaju, zahtevami ali predpogoji za prejemanje kreditne točke ali potrdila za spletni tečaj in / ali vašimi evidencami o izobrazbi ali študentu se nanašajo na vaše sodelovanje in uspešnost na spletnem tečaju in (b) vaše izobraževalne ali študentske evidence vodi izobraževalni partner, tudi za namene dodeljevanja kreditne točke ali certifikata, in ne samo APWASI.

APWASI in inštruktorji spletnih tečajev si pridržujejo pravico do spreminjanja, spreminjanja ali preurejanja urnika tem za spletne tečaje, pa tudi vrednosti točk ali teže nalog, preizkusov, kvizov, izpitov, projektov in drugih takšnih ocen napredka . Preverjeno potrdilo se po lastni presoji APWASI in inštruktorjev spletnih tečajev podeli študentom, ki so tečaj opravili v zadovoljstvo APWASI. Z udeležbo na spletnih tečajih študentje potrdijo, da APWASI in inštruktorji ohranjajo pravico in sposobnost prilagajanja, spreminjanja ali revidiranja spletnih tečajev, kot APWASI in inštruktorji menijo, da je to primerno

POLITIKA UPORABE UPORABNIKA

V kolikor ste prijavljeni ali vpisani kot študent v izobraževalni partner ali drugo ustanovo, ki ima svojo politiko glede ravnanja študentov in / ali zaposlenih ali "kodeks časti", se ti pogoji uporabljajo za vas kot študent in / ali uslužbenec take institucije. Poleg tega se kateri koli uporabnik spletnih tečajev strinja, da:

 • ne bo nadlegoval drugih študentov, udeležencev ali obiskovalcev;
 • ne bo varal pri nobeni domači nalogi ali izpitih za spletne tečaje;
 • ne bo objavljal na spletu nobenega zavarovanega preskusnega materiala (kot je opredeljeno spodaj);
 • ne bo delil rešitev za domače naloge ali izpite; in
 • bo inštruktorje takoj obvestil, če bo ugotovil, da kateri koli drug uporabnik vara ali krši te pogoje uporabe.

Kot pogoj za dostop do spletnih mest razredov in / ali uporabo spletnih tečajev se strinjate, da (a) ne boste reproducirali, podvajali, kopirali, prodajali, preprodajali ali izkoriščali za komercialne namene nobenega dela spletnih tečajev, razen izrecno dovoljenega v teh pogojev uporabe; (b) uporabljati ime, blagovne znamke, storitvene znamke ali druge materiale APWASI v zvezi z neželenimi komunikacijami ali e-poštnimi sporočili ali jih prenašati; (c) uporabljati kakršna koli obsežna, avtomatizirana ali elektronska sredstva za dostop do spletnih mest razredov (vključno z roboti, pajki ali skripti brez omejitev); (d) uokviri mesta spletnih mest, postavi pojavna okna na njihove strani ali kako drugače vpliva na prikaz njihovih strani; (e) lažno navedete, se lažno predstavljate ali kako drugače napačno predstavljate svojo identiteto, vključno z, vendar ne omejeno na uporabo psevdonima, ali napačno predstavljate svojo povezanost s fizično ali pravno osebo, v preteklosti ali sedanjosti; (f) vsiliti glave ali kako drugače manipulirati z identifikatorji, da bi prikril izvor vsakega sporočila, poslanega prek spletnih tečajev; ali (g) motijo ​​ali motijo ​​spletnih tečajev ali strežnikov ali omrežij, povezanih s spletnimi tečaji, ali ne upoštevajo zahtev, postopkov, politik ali predpisov omrežij, povezanih s spletnimi tečaji.

Poleg tega ne smete objavljati, nalagati ali pošiljati vsebin, sporočil ali drugih informacij (skupaj »nedovoljena vsebina«):

 • ki je nespodobno, goljufivo, nedostojno ali klevetniško ali ki obrekuje, zlorablja, nadleguje, diskriminira ali ogroža druge;
 • ki vsebuje kakršne koli viruse, trojanske konje, črve, časovne bombe, odpovedane robote ali druge naprave za onemogočanje ali druge škodljive komponente, ki so namenjene ali bi lahko poškodovale, škodljivo motile, prikrito prestrezale ali razlastile kateri koli sistem, podatke ali osebne podatke;
 • da nimate pravice razkriti ali dati na voljo v skladu s katerim koli zakonom ali v skladu s pogodbenimi ali fiduciarnimi razmerji (kot so notranje informacije ali lastniške in zaupne informacije, ki so se jih naučili ali razkrili v okviru delovnih razmerij ali v skladu s sporazumi o nerazkrivanju informacij);
 • ki je sestavljen iz kakršnih koli obsežnih, avtomatiziranih ali elektronskih sredstev za dostop do spletnih mest razredov (vključno z roboti, pajki ali skripti);
 • ki krši avtorske pravice, patent, blagovno znamko, poslovno skrivnost, pravico do objave ali drugo intelektualno lastnino ali lastniško pravico katere koli tretje osebe;
 • ki krši pravice drugih uporabnikov spletnih mest razredov; ali
 • ki krši katero koli veljavno lokalno, državno, nacionalno ali mednarodno zakonodajo ali kako drugače zagovarja ali spodbuja kakršno koli nezakonito dejavnost.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE APWASI

Spletna mesta za razrede so v lasti in upravljanju APWASI. APWASI si pridržuje pravico, da kadar koli in od časa do časa spremeni, ukine, začasno ali trajno spletna mesta razredov ali kateri koli njihov del, z obvestilom ali brez vas. Strinjate se, da APWASI ne bo odgovoren niti vam niti nobeni tretji osebi za kakršne koli spremembe, ukinitve ali ukinitev spletnih mest razredov ali katerega koli njihovega dela. Nobena določba teh pogojev uporabe se ne razlaga tako, da zavezuje APWASI, da vzdržuje in podpira spletna mesta razreda ali kateri koli njihov del v času trajanja teh pogojev uporabe.

Vsa vsebina ali drugo gradivo, ki je na voljo na spletnih mestih predavanj ali prek spletnih tečajev, vključno, vendar ne omejeno na spletne ure, video lekcije, kvize, predstavitvena gradiva, domače naloge, programske naloge, programe, kodo in druge slike, besedilo, postavitve, aranžmaji, prikazi, ilustracije, dokumenti, materiali, avdio in video posnetki, HTML in datoteke (skupaj »vsebina«) so last APWASIali imajo javno pravico do uporabe tega gradiva in ali so pridobili pravico uporabljati take informacije in / ali njihove podružnice ali dajalce licenc in so zaščitene z avtorskimi pravicami, patenti in / ali drugimi lastniškimi pravicami intelektualne lastnine po kanadski in tuji zakonodaji.

Logotipi, blagovne znamke in storitvene znamke APWASI, ki se lahko pojavijo na spletnih mestih razredov (»Oznake«), so last podjetja APWASI in so zaščitene v skladu s kanadsko in tujo zakonodajo. Vse druge blagovne znamke, storitvene znamke in logotipi, ki se uporabljajo na spletnih mestih razredov z dodeljevanjem ali brez, so blagovne znamke, storitvene znamke ali logotipi njihovih lastnikov. Poleg tega so elementi spletnih mest razreda zaščiteni s trgovsko obleko ter drugimi zveznimi in državnimi zakoni o intelektualni lastnini in jih ni dovoljeno kopirati, razmnoževati, prenašati ali distribuirati na kakršen koli način v celoti ali delno brez izrecnega pisnega soglasja agencije APWASI.

Če v teh pogojih uporabe ni izrecno dovoljeno drugače, ne smete kopirati, prodajati, prikazovati, reproducirati, objavljati, spreminjati, ustvarjati izpeljanih del, prenašati, distribuirati ali kako drugače komercialno izkoriščati spletnih mest razredov, spletnih tečajev ali katerega koli drugega Vsebina. Za programsko opremo, ki se lahko uporablja za upravljanje spletnih tečajev, ne smete vnovično načrtovati, razstaviti, razstaviti ali kako drugače dostopati do izvorne kode. Občasno lahko APWASI vključi programsko opremo, kodo, navodila ali druge take informacije v vsebino ali gradiva za spletne tečaje; kakršne koli take informacije so na voljo "takšne, kot so", samo za namene pouka in so predmet spodnjih oddelkov o zavrnitvi garancij in omejitev odgovornosti ter drugih pogojev v tem dokumentu. Vsaka uporaba takšnih informacij v komercialne namene je strogo prepovedana. APWASI in / ali njegove podružnice in dajalci licenc si pridržujejo vse pravice, ki niso izrecno podeljene tukaj, do spletnih mest razredov, spletnih tečajev, vsebine in znamk.

DOVOLJENJE ZA UPORABO RAZREDNIH MEST IN Spletnih tečajev

Glede na to, da ste skladni s temi pogoji uporabe, vam APWASI s tem podeljuje prosto preklicno, neizključno, neprenosljivo in nelicencirano omejeno pravico in licenco (a) za dostop, interno uporabo in prikaz spletnih mest razredov in spletnih strani. Tečaji, vključno z vsebino, na vaši lokaciji izključno po potrebi za sodelovanje v spletnih tečajih, kot je dovoljeno v nadaljevanju. Upoštevati morate vsa obvestila o avtorskih pravicah ali omejitve, ki jih vsebujejo spletna mesta razredov ali vsebina. Na spletnih mestih predavanj ali vsebini ne smete izbrisati nobenih atributov, pravnih ali lastniških obvestil.

VSEBINA UPORABNIKA

Kjer je primerno, vam lahko spletni tečaji omogočajo nalaganje objav na forumih, uporabniških razprav, strani s profili ter druge vsebine in medije za družabno interakcijo ali nekaterih informacij in gradiv za uporabo s spletnimi mesti predavanj ali spletnih tečajev, npr. , hipoteze, primeri itd. (skupaj »uporabniška vsebina«). APWASI ne zahteva lastništva katere koli uporabniške vsebine, ki jo lahko oddate ali omogočite za vključitev na spletna mesta razredov ali spletne tečaje. Skladno s tem bo uporabnik v skladu z licenco, podeljeno APWASI spodaj, edini in izključni lastnik vseh pravic, lastninskih pravic in pravic do uporabniške vsebine in do nje.

V zvezi z vsako uporabniško vsebino, ki jo pošljete APWASI (vključno za vključitev na spletna mesta razredov ali spletne tečaje) ali je drugače na voljo APWASI, podeljujete APWASI nepreklicno, svetovno, trajno, brezplačno in neizključno licenco uporabljati, distribuirati, reproducirati, spreminjati, prilagajati, javno izvajati in javno prikazovati takšno uporabniško vsebino na spletnih mestih razredov ali na spletnih tečajih ali kako drugače izkoriščati uporabniško vsebino, s pravico do podlicence takih pravic (na več nivojih) za katero koli namen (vključno za kateri koli komercialni namen); le da se glede uporabniške vsebine, ki jo sestavljajo podnapisi, napisi ali prevod vsebine, strinjate, da bo licenca, dodeljena zgoraj navedenemu APWASI, izključna. APWASI si pridržuje pravico, da kadar koli in iz katerega koli razloga odstrani katero koli uporabniško vsebino.

V kolikor zagotovite kakršno koli uporabniško vsebino, izjavljate in jamčite, da (a) imate vse potrebne pravice, licence in / ali dovoljenja za zagotavljanje takšne uporabniške vsebine in APWASI dovolite uporabo takšne uporabniške vsebine, kot je določeno zgoraj, (b) Uporabniška vsebina je natančna in razumno popolna, (c) med vami in APWASI ste odgovorni za plačilo kakršnih koli provizij tretjih oseb, povezanih z zagotavljanjem in uporabo takšne uporabniške vsebine, in (d) taka uporabniška vsebina ne in ne bo kršil ali prisvojil pravic tretjih oseb ali predstavljal lažne izjave ali napačnega predstavljanja ali nepoštene poslovne prakse.

V zvezi s predložitvami uporabniške vsebine se strinjate, da boste upoštevali vsa veljavna lokalna pravila, vključno s pravili o spletnem ravnanju in sprejemljivo vsebino, vendar ne omejeno nanje. Natančneje, se strinjate z upoštevanjem vseh veljavnih zakonov v zvezi s prenosom tehničnih podatkov, izvoženih iz Kanade ali države, v kateri prebivate.

UPORABA PREDLOŽENIH KOMUNIKACIJSKIH METOD IN POVEZANE STORITVE

Spletni tečaji vam lahko omogočajo objavljanje sporočil na uporabniških forumih ali straneh z mnenji uporabnikov, vstop v klepetalnice ali pošiljanje podobnih sporočil in sporočil tretjim ponudnikom storitev, drugim uporabnikom in / ali APWASI. Strinjate se, da uporabljate komunikacijske metode, ki so na voljo na spletnih tečajih, samo za pošiljanje sporočil in gradiv, povezanih z vsebino, za katero je APWASI zagotovil komunikacijsko metodo, in se strinjate, da bodo za vsa taka komunikacija veljali in urejeni s temi pogoji Uporaba. Z uporabo katerega koli komunikacijskega načina, ki je na voljo na spletnih tečajih, potrjujete in se strinjate, da (a) so vsi komunikacijski načini javno in ne zasebno sredstvo komunikacije med vami in drugo stranjo ali stranmi, (b) sporočila, poslana ali prejeti od tretjih ponudnikov storitev ali drugih tretjih oseb APWASI na noben način ne odobri, sponzorira ali odobri (razen če APWASI izrecno ne določi drugače) in (c) sporočila niso predhodno pregledana, naknadno pregledana, pregledana, arhivirana ali drugače na kakršen koli način spremlja APWASI, čeprav si APWASI pridržuje pravico do tega kadar koli po lastni presoji v skladu s temi pogoji uporabe. Poleg tega vam lahko APWASI s takimi komunikacijskimi metodami omogoči dostop do določenih vrst storitev. Na primer, APWASI vam lahko kot del vašega sodelovanja na spletnem tečaju omogoči storitve klepetalnice, ki vam omogočajo komunikacijo s člani osebja APWASI, tako da lahko postavljate vprašanja o akademskem gradivu na spletnem tečaju ali o svojem splošnem izkušenj na spletnih mestih. Strinjate se in se strinjate, da se takšne storitve (npr. Storitve klepetalnice) lahko nadzorujejo ali beležijo za namene nadzora kakovosti in da se informacije ali gradivo, ki se zagotavljajo kot del storitev, v skladu s temi pogoji uporabe štejejo za "vsebino" in so namenjene izobraževanju. samo za namene.

PLAČILNI POGOJI

Če želite kupiti storitve ali izdelke, ki jih APWASI ponuja prek spletnih mest razredov, morate imeti dostop do interneta in trenutno veljavno sprejeto plačilno sredstvo, kot je navedeno med prijavo (»Način plačila«). Strinjate se, da APWASI ali njegov neodvisni ponudnik plačil shranjuje vaše podatke o plačilu. Strinjate se tudi s plačilom izdelkov, ki jih kupite prek spletnih mest razreda APWASI, ko zapadejo v plačilo.

Pritožbena politika

APWASI se zavzema za zadovoljstvo strank. Naša politika je, da vsem uporabnikom omogočimo, da družbi sporočijo kakršna koli vprašanja, ki jih imajo. Na vsa vprašanja strank bomo odgovorili v 10 delovnih dneh od prejema.

Če imate kakršne koli težave ali pritožbe, pozdravljamo vaše povratne informacije in prispevke. Prosimo, pošljite svoje pritožbe ali misli na info@apwasi.com.

Povračilu stroškov

POMEMBNA OPOMBA: Če je bil izdelek podjetja APWASI preklican ali ni več dostopen zaradi kršitve pogojev uporabe APWASI, ne boste upravičeni do povračila. APWASI NI POLITIKE BREZ VRAČILA za vse tečaje, ki jih kupijo in vpišejo študenti.

POLITIKA ZASEBNOSTI APWASI

Ta pravilnik o zasebnosti opisuje, kako APWASI in njegovi zastopniki ("APWASI") ravnajo z informacijami, ki nam jih posredujete ali ki jih drugače zbiramo. Ta pravilnik o zasebnosti opisuje tudi vaše odločitve glede uporabe, dostopa in popravljanja vaših osebnih podatkov. "Vi" se nanaša na osebo ali subjekt, ki uporablja storitev. "Storitev" je možnost izobraževanja in usposabljanja, ki jo nudi katero koli spletno mesto ali aplikacija, ki jo ponuja APWASI. »Osebni podatki« vključujejo podatke, ki jih zbiramo neposredno od vas, pa tudi osebne podatke izdajateljev (opredeljenih spodaj) in tretjih storitev (opredeljenih spodaj).

Ta pravilnik o zasebnosti opisuje našo najširšo možno uporabo vaših osebnih podatkov, čeprav jih dejansko lahko uporabljamo veliko manj. Osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov je vaše soglasje. Noben zakon ne zahteva, da nam posredujete svoje osebne podatke. Svoje soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov lahko kadar koli prekličete, vendar vam to lahko onemogoča uporabo spletne strani in storitve. Po umiku soglasja bomo izbrisali vaše osebne podatke, vendar tak umik ne bo vplival na zakonitost obdelave pred umikom.

APWASI zbira osebne podatke, če se jih odločite poslati po e-pošti, spletnem obrazcu ali drugem načinu. Podatke zbiramo tudi s pomočjo piškotkov (za podrobnosti glejte razdelek »Uporaba piškotkov« APWASI spodaj).

APWASI vodi tudi dnevnik nekaterih informacij o obiskovalcih naših spletnih strani, vključno z, vendar ne omejeno na, naslovom internetnega protokola (»IP«) (številčni internetni naslov računalnika), spletnimi mesti tretjih oseb, s katerih obiskovalci dostopajo do našega spletnega mesta, vrsta spletnih brskalnikov uporabljene in ogledane strani. Takšni podatki se lahko obravnavajo kot osebni podatki.

Z uporabo storitve soglašate z našo uporabo in razkritjem vaših osebnih podatkov v skladu s tem pravilnikom o zasebnosti.

STORITEV APWASI

Storitev je internetna gostiteljska platforma, namenjena zagotavljanju spletnega izobraževanja posameznikom, podjetjem in organizacijam, ki so naročeni na storitev.

Vaše podatke lahko posredujemo zaupanja vrednim partnerjem, ki delajo v imenu APWASI ali z njim, v skladu z dogovori o zaupnosti, da bi APWASI pomagali pri zagotavljanju storitve. Prav tako lahko APWASI pomagajo pri komunikaciji z vami o storitvi in ​​ponudbah APWASI in naših partnerjev, kjer ste nam dali ustrezna dovoljenja.

PODATKI O VAS, DA NAM DAVATE

Pri registraciji ali uporabi storitve boste morda pozvani, da nam posredujete podatke o sebi, kot sta vaše ime in e-poštni naslov. Ko konfigurirate nastavitve računa, lahko vnesete dodatne podatke o sebi. Izberete lahko tudi nastavitve uporabniške konfiguracije, ki določajo, kako izgleda in deluje storitev. Včasih nam lahko pošljete tudi e-pošto, ki ne vsebuje le vašega e-poštnega naslova, temveč tudi druge podatke o vas, vključno z domačimi ali poslovnimi naslovi, telefonskimi številkami ali podrobnostmi računa. Podatki, ki nam jih posredujete, lahko vključujejo tudi izjave o storitvi, kot so pričevanja, pregledi storitev ali druge izjave, ki vas lahko osebno identificirajo.

Posredovali vam bomo ID uporabnika (e-poštni naslov) in e-pošto za aktivacijo računa, da boste lahko dostopali do storitve in ustvarili uporabniški "profil" za uporabo, kot je opisano spodaj. Ko se prvič prijavite v storitev, vam bo predstavljen vaš profil, ki vsebuje informacije, ki so nam bile posredovane. V svojem profilu boste lahko posodobili ali popravili katere koli kontaktne podatke. Morda boste prejeli določena e-poštna sporočila v zvezi z vašo uporabo storitve. Vaše kontaktne informacije so dodane tudi v imenik trenutnih in nekdanjih uporabnikov storitve APWASI.

Vaše osebne podatke lahko uporabimo za stik z vami glede vaše uporabe storitve, za podporo strankam in za obveščanje o posodobitvah, modifikacijah in drugih zadevah v zvezi s storitvijo ter o drugih storitvah, ki jih ponujamo v skladu z vašo naročnino preferenc. Lahko zavrnete prejemanje pošte ali e-pošte od nas, ki se ne nanaša neposredno na vaš dostop do storitve ali njeno uporabo, tako da izberete povezavo do zavrnitve, ki jo vsebuje takšno e-sporočilo, ali nas kontaktirate na it@APWASI.com .

APWASI bo hranil tudi zgodovino vašega dostopa do storitve in določena dejanja, ki ste jih izvedli med dostopom do storitve, dnevnik naslovov IP uporabnikov, spletno mesto tretje osebe, s katerega uporabniki dostopajo do storitve, vrsto uporabljenih spletnih brskalnikov za dostop do storitve in nastavitev brskalnika, ki lahko vplivajo na delovanje storitve (skupaj »Informacije dnevnika uporabe«). Za vzdrževanje in izboljšanje zmogljivosti in varnosti storitev lahko APWASI uporablja podatke dnevnika uporabe, podatke o vašem brskalniku in druge nastavitve lokalnega računalnika. Podatke dnevnika uporabe lahko uporabimo tudi za prilagajanje naših sporočil o storitvi in ​​za vzpostavitev stika z vami glede zagotavljanja podpore. Podatke dnevnika uporabe lahko združimo tudi za ustvarjanje ali objavljanje statističnih analiz in poročil o uporabi storitve. Brez predhodnega pisnega soglasja take osebe ne bomo dovolili objave osebnih podatkov o nobenem uporabniku.

Informacije o vas, ki ste jih prejeli iz mobilne aplikacije

Ko storitev prenesete in uporabite prek naše mobilne aplikacije, samodejno zberemo podatke o vrsti naprave, ki jo uporabljate, različici operacijskega sistema, identifikaciji uporabnika in identifikatorju naprave.

Morda vam bomo poslali potisna obvestila. Potisna obvestila lahko izklopite na ravni naprave.

DODATNE UPORABE INFORMACIJ O STORITVI

Poleg zgoraj opisane uporabe informacij, prejetih v zvezi z vašo uporabo storitve, APWASI uporablja in, kjer je določeno, deli vaše podatke:

Zagotoviti podporo ali druge storitve, ki ste jih zahtevali, in odgovoriti na vaša vprašanja.

Za sodelovanje pri transakcijah z vami, vključno s kontaktiranjem glede vašega računa ali transakcij.

Za obdelavo transakcij lahko APWASI uporablja podatke o finančnih sredstvih, kreditnih karticah in plačilih, ki jih navedete. Za dokončanje transakcij bo APWASI morda moral del teh informacij deliti z dobavitelji, dostavnimi službami, klirinškimi hišami za kreditne kartice in drugimi tretjimi osebami.

Da vas obvestim o ustreznih priložnostih, kot so izdaje novih izdelkov in razvoj storitev, sorodna dejstva ali programiranje, ki bi lahko bili pomembni za vas.

Zagotavljati spletne forume in socialna omrežja. Storitev uporabnikom omogoča sodelovanje v interaktivnih razpravah ter objavljanje komentarjev in drugih vsebin. Vse informacije, ki jih delite, bodo morda javno dostopne.

Za izboljšanje kakovosti in lažjo uporabo storitve.
Za izvajanje storitve s pomočjo tretjih oseb. APWASI lahko v podporo svojemu delu storitve uporablja storitve neodvisnih ponudnikov storitev, kot so storitve gostovanja in razvijalci programske opreme. Pri tem bomo poskrbeli, da bodo takšni ponudniki storitev izvajali ustrezne ukrepe glede zasebnosti in varnosti v skladu s tem pravilnikom o zasebnosti, da se zaščitijo pred nepooblaščeno uporabo ali razkritjem vaših podatkov. Ta podjetja so pooblaščena za uporabo vaših osebnih podatkov samo, kolikor je potrebno za zagotavljanje teh storitev.

Za izpolnjevanje zakonskih zahtev. Poleg tega lahko razkrijemo tudi podatke o vas, kot to zahteva zakonodaja, na primer za izpolnitev sodnega poziva ali drugega pravnega postopka, če v dobri veri verjamemo, da je razkritje razumno potrebno za uveljavljanje naših pravic ali zaščito našega poslovanja ali uporabnikov ali drugih preiskave goljufij ali kot odgovor na pravne postopke ali vladne preiskave v skladu z našo notranjo politiko o dostopu vladnih organov ali v nujnih okoliščinah kot odgovor na zaznano pomembno grožnjo zdravju ali premoženju osebe.

SPLOŠNO

LOKACIJSKE STORITVE

Naprava, ki jo uporabljate za dostop do spletnega mesta ali storitve, nam lahko posreduje vašo lokacijo. Te informacije se lahko delijo tam, kjer je lokacija pomembna za zaključek naloge.

VARNOST

APWASI sprejema ustrezne in razumne previdnostne ukrepe za izvajanje ustreznih upravnih in tehničnih postopkov za zaščito varnosti osebnih podatkov, ki jih zagotavljajo ali ustvarjajo storitve. Osebam, ki delajo za nas, dovoljujemo dostop do vaših podatkov in njihovo uporabo le na način, ki je skladen s tem pravilnikom o zasebnosti.

Varnost vaših podatkov med prenosom zaščitimo z uporabo programske opreme Transport Layer Security (TLS) in Secure Sockets Layer (SSL) ali druge šifrirne tehnologije, ki šifrira vnesene podatke. Kjer je to primerno, zakrivamo in / ali šifriramo informacije v naših sistemih in / ali med prenosom informacij. APWASI redno pregleduje kriptografske protokole, ki jih uporablja za zaščito zasebnosti in varnosti vaših osebnih podatkov.

Zaradi narave interneta in iz drugih razlogov ne moremo zagotoviti varnosti vaših osebnih podatkov, zato morate poskrbeti za njihovo zaščito, ko uporabljate internet, na primer pogosto spreminjanje gesel s kombinacijo črk in številk, kadar ustvarjanje gesel, uporaba varnega brskalnika in obvezno odjava iz storitve, ko končate z uporabo računalnika v skupni rabi.

MESTA TRETJIH OSEB

Storitev lahko vključuje hiperpovezave do tujega spletnega mesta, ki ni v naši lasti in ga ne upravljamo, in kot je opisano zgoraj, lahko nekatere tretje storitve uporabljate v zvezi z izobraževanjem, izdanim prek storitve. APWASI nima nadzora nad temi storitvami tretjih oseb in za vaše interakcije s temi tretjimi stranmi veljajo njihovi pravilniki o zasebnosti in pogoji uporabe.

INFORMACIJE, KI JIH ZBIJO PROTOKOLI ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE IN SPLETNI BEAKONI

Informacije o vas in vaši uporabi storitve lahko zbiramo prek elektronskih komunikacijskih protokolov, spletnih svetilnikov, piškotkov, vdelanih URL-jev, oznak slikovnih pik in sorodnih naprav ali tehnologij.

Kot je res, ko obiščete večino spletnih mest, se določeni podatki samodejno ustvarijo in shranijo o vaših obiskih. Takšne informacije lahko vključujejo: informacije o usmerjanju omrežja (na primer od kod prihajate); informacije o opremi (na primer vrsta naprave, operacijski sistem, vrsta brskalnika); Naslov IP ter datumi in časi vaših obiskov.

Vaše osebne podatke lahko uporabimo za obveščanje o drugih storitvah APWASI, ki bi vas lahko zanimale, in za zbiranje povratnih informacij od vas.

APWASI UPORABA "PIŠKOTKOV"

Piškotek je majhen podatek, ki ga spletni strežnik pošlje spletnemu brskalniku in je shranjen v vašem računalniku, tako da ga je mogoče kasneje prebrati, kar strežniku omogoča enolično prepoznavanje brskalnika. Nekateri piškotki lahko ostanejo v uporabnikovem računalniku, ko uporabnik zapusti spletno mesto. Večina brskalnikov vam ponuja informacije o piškotkih in nadzor nad njimi, vključno s funkcijo za izključitev uporabe piškotkov. Brskalnik lahko nastavite tako, da vas opozori, ko se uporablja piškotek, in ga sprejme ali zavrne. Vaš brskalnik lahko nastavite tudi tako, da zavrne vse piškotke ali sprejme samo piškotke, vrnjene izvornim strežnikom. Če pa onemogočite piškotke, nekaterih funkcij storitve morda ne boste mogli uporabljati. Za več informacij o upravljanju piškotkov obiščite www.allaboutcookies.org ali obiščite www.youronlinechoices.com, ki vsebuje dodatne informacije o vedenjskem oglaševanju in spletni zasebnosti.

Naše spletno mesto uporablja piškotke ali podobne tehnologije, da vas razlikuje od drugih uporabnikov in zbira informacije o vaših spletnih željah ter analizira trende, upravlja spletno mesto, spremlja gibanje uporabnikov po spletnem mestu in zbira demografske podatke o naši uporabniški bazi kot celoti . To nam pomaga zagotoviti dobro izkušnjo pri brskanju po naših spletnih straneh in nam omogoča izboljšanje naših spletnih mest. Naš glavni namen uporabe piškotkov je olajšati in izboljšati komunikacijo in interakcijo med vami in našimi spletnimi mesti, piškotke pa lahko uporabimo za druge namene. Piškotki za storitev lahko zbirajo edinstven identifikator, nastavitve uporabniške konfiguracije in podatke o profilu. APWASI piškotke uporablja tudi za zbiranje splošnih statističnih podatkov o uporabi in obsegu, ki ne vključujejo osebnih podatkov.

Z NADALJEVANJEM BREZPLAČNEGA SPLETNEGA STRANA SOGLASITE NAŠO UPORABO PIŠKOTKOV, KO JIH UPORABIMO

UPORABLJAMO NASLEDNJE PIŠKOTKE:

Nujno potrebni piškotki, potrebni za delovanje našega spletnega mesta. Vključujejo na primer piškotke, ki vam omogočajo prijavo v varna območja našega spletnega mesta.
Analitični / zmogljivi piškotki, ki zbirajo informacije o tem, kako uporabljate naše spletno mesto. Omogočajo nam prepoznavanje in štetje števila obiskovalcev in ogled, kako se obiskovalci premikajo po naši spletni strani. To nam pomaga izboljšati način delovanja našega spletnega mesta. Te piškotke včasih dajo tretji ponudniki storitev za analizo spletnega prometa, kot je Google Analytics.
Funkcionalni piškotki, ki si zapomnijo odločitve in vas prepoznajo, ko se vrnete. To nam omogoča, da prilagodimo svojo vsebino, vas pozdravimo z imenom in si zapomnimo vaše nastavitve (na primer izbiro jezika ali regije).
Ciljanje na piškotke, ki zbirajo informacije o vaših brskalnih navadah, kot so strani, ki ste jih obiskali, in povezave, ki ste jih spremljali. Te podatke uporabljamo za to, da je naše spletno mesto bolj primerno za vaše interese in, če omogočimo oglaševanje, oglaševanje za vas bolj ustreza, pa tudi za omejitev števila ogledov oglasa. Te piškotke običajno dajo neodvisne oglaševalske mreže. Zapomnijo si drugo spletno mesto, ki ga obiščete, in te informacije delijo s tretjimi organizacijami, na primer oglaševalci.
Uporabljamo Google Analytics. Za informacije o tem, kako Google obdeluje in zbira vaše podatke o tem izdelku in kako lahko onemogočite, glejte https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

APWASI in njegovi ponudniki storitev, prodajalci in partnerji lahko uporabljajo sledenje med napravami / med konteksti. Na primer, lahko uporabljate več brskalnikov v eni napravi ali pa uporabljate različne naprave (na primer namizne računalnike, pametne telefone in tablične računalnike), zaradi česar lahko imate več računov ali profilov v teh različnih kontekstih in napravah. Za povezovanje teh različnih računov ali profilov in ustreznih podatkov iz različnih kontekstov in naprav se lahko uporablja tehnologija med napravami / navzkrižni kontekst.

VAŠE EVROPSKE PRAVICE DO VARSTVA PODATKOV

Če prebivate v Evropskem gospodarskem prostoru („EGP“), ob upoštevanju nekaterih izjem, imate pravico do:

Preberite, ali obdelujemo vaše osebne podatke, in če je tako, da pridobimo dostop do njih in določenih podatkov o njih.
Popravi ali odstrani netočne osebne podatke in dopolni nepopolne osebne podatke.
Izbrišite svoje osebne podatke, kadar:
Za zbrane namene ni več potreben;
Prekličete soglasje za njegovo obdelavo;
Obdelali smo ga nezakonito; ali
Zakonodaja EU ali države članice, za katero velja, zahteva izbris.
Omejite obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar:
Izpodbijate njegovo natančnost (za obdobje, potrebno za njeno preverjanje);
Obdelava je nezakonita in imate raje omejitev uporabe kot izbris; ali
Podatkov ne potrebujemo več, vi pa jih potrebujete v zvezi s pravnimi zahtevki.
Pridobite v uporabni obliki osebne podatke, ki ste nam jih dali, in če je to tehnično izvedljivo, zahtevajte njihovo posredovanje neposredno drugemu upravljavcu, ki ste ga določili.
Pritožbo vložite pri nadzornem organu države članice za varstvo podatkov.
Za uveljavljanje teh pravic lahko komunicirate z našo primarno kontaktno točko za zasebnost, pri čemer uporabite kontaktne podatke na koncu tega pravilnika o zasebnosti.

Če prebivate v EGP, bo APWASI obdelal vaše osebne podatke v skladu z vso veljavno zakonodajo o varstvu podatkov.

OBČUTLJIVE INFORMACIJE

Ne pošiljajte nam nobenih občutljivih osebnih podatkov (npr. Številk socialne varnosti ali drugih državnih identifikatorjev ali informacij, povezanih z rasno ali etnično pripadnostjo, političnimi mnenji, verskimi ali filozofskimi prepričanji, zdravjem, spolnim življenjem ali spolno usmerjenostjo, genetskimi ali biometričnimi informacijami, kazenskimi ozadje ali članstvo v sindikatu).

DOSTOP, ZADRŽEVANJE IN IZPUST

Na zahtevo vam bo APWASI posredoval informacije o tem, ali hranimo katere od vaših osebnih podatkov. Do svojih osebnih podatkov lahko dostopate, jih popravljate ali zahtevate tako, da se prijavite v svoj račun ali nas kontaktirate na it@APWASI.com. Na vašo zahtevo bomo odgovorili v razumnem roku.

APWASI lahko hrani vaše osebne podatke, dokler je vaš račun aktiven in dokler je hramba potrebna ali dovoljena v skladu s to politiko zasebnosti ali drugače po zakonu. Ko APWASI izbriše vaše osebne podatke, bo APWASI to storil na način, ki zagotavlja, da jih ni mogoče obnoviti.

OGLED PODATKOV ZA PODPORO

Za namen zagotavljanja storitve in z njo povezane podpore, vključno z odgovori na vaša vprašanja, si lahko APWASI ogleduje in obdeluje vaše osebne podatke iz držav zunaj EGP, za katere EU meni, da imajo neustrezno zakonodajo o varstvu podatkov, vključno s kanadsko.

UPORABLJAJO MANJŠE IN SKLADNOST COPPA

Brezplačna različica storitve je namenjena samo odraslim. APWASI ne promovira otrok na spletu in namerno ne zbira nobenih osebnih podatkov od otrok, mlajših od osemnajst let, razen v skladu s spodaj opisano rešitvijo, skladno s COPPA. Če menite, da je oseba, mlajša od osemnajst let, prek storitve razkrila osebne podatke, razen prek rešitve, skladne s COPPA, nam to takoj sporočite po e-pošti na: info@APWASI.com z obvestilom mladoletne osebe "v zadevi.

KORPORATIVNE ZADEVE

APWASI lahko našim vlagateljem, partnerjem in drugim zagotovi zbirne informacije (tj. Informacije, ki uporabnikov ne identificirajo osebno) v zvezi z uporabniki storitve. Poleg tega lahko APWASI razkrije vaše osebne podatke nasledniku ali prevzemni osebi kot del združitve, prevzema, reorganizacije ali druge transakcije, ki vključuje celotno ali v bistvu celotno premoženje ali delnice APWASI ali posel, na katerega se storitev nanaša. Če bi APWASI prodali drugemu podjetju ali ga združili, se bo strinjalo, da bo spoštovalo pogoje te politike zasebnosti.

Po vsaki e-pošti ali vidnem obvestilu na naši spletni strani boste obveščeni o vsaki spremembi lastništva, uporabi vaših osebnih podatkov in odločitvah glede vaših osebnih podatkov. Imate pravico zahtevati, da se vaši osebni podatki kadar koli odstranijo iz naše evidence.

POSODOBITEV POLITIK

Ta pravilnik o zasebnosti lahko občasno posodobimo, posodobljena različica pa bo veljala ob objavi glede obdelave pozneje pridobljenih osebnih podatkov. Če naredimo kakršne koli bistvene spremembe, vas bomo pred začetkom veljavnosti spremembe o tem obvestili po elektronski pošti (poslani na e-poštni naslov, naveden v vašem računu) ali z obvestilom na tej spletni strani. Prosimo, redno preverjajte datum revizije na začetku tega pravilnika o zasebnosti, da preverite, ali so popravki. Z nadaljnjo uporabo storitve, vključno s spletnim mestom, po objavi popravljene različice se strinjate, da vas bo revidirana politika zasebnosti zavezovala k naknadno pridobljenim osebnim podatkom.

Če imate vprašanja v zvezi s to politiko zasebnosti in našimi praksami glede informacij, nas kontaktirajte po elektronski pošti na info@APWASI.com ali na naslednji naslov:

RAZPOLOŽLJIVOST STORITEV IN OMEJITVE

Strinjate se in se strinjate, da storitve podjetja APWASI, vključno s plačljivimi storitvami in izdelki, niso vedno na voljo in da lahko veljajo določene omejitve uporabe. Za dodatne informacije o omejitvah in urah razpoložljivosti glejte FAQ. Prav tako se zavedate, da lahko APWASI po lastni presoji omeji, začasno ustavi ali prekliče vašo uporabo vseh storitev, ki jih nudi APWASI, povezanih s programi APWASI, kot so dostop do tečajev APWASI, storitve ocenjevanja ali certificiranja. Prav tako se zavedate, da lahko APWASI po lastni presoji spremeni ali ukine vse storitve, povezane s svojimi programi.

ODPOVED GARANCIJ

Izrecno potrjujete in se strinjate, da je uporaba spletnih mest razredov, spletnih tečajev ter vse vsebine in storitev, ki so na voljo na spletnih mestih, na vaše izključno tveganje in odgovornost. SPLETNI TEČAJI (VKLJUČNO VSE VSEBINE) SO NA VOLJO "KOT SO", "Z VSEMI NAPAKAMI" IN "KOT SO NA VOLJO", BREZ PREDSTAVITEV IN JAMSTEV KAKRŠNEGA BILO BILO IZRAŽENI ALI IMPLICIRANI, VKLJUČUJOČ, NEN OMEJENO NA IMPL. PRODAJNOSTI, PRIMERNOSTI ZA POSEBEN NAMEN IN NEPREMIČNINE. PREPREJETE SKUPNO ODGOVORNOST IN CELOTNO TVEGANJE ZA VAŠO UPORABO Spletnih tečajev in vsebine.

APWASI IN NJEGOVI LICENCORJI NE JAMČIJO IN NE PREDSTAVLJAJO PREDSTAV, GLEDE DELOVANJA TE SPLETNE STORITVE, UPORABE, VELJAVNOSTI, TOČNOSTI ALI ZANESLJIVOSTI ALI REZULTATOV UPORABE MATERIALOV NA TEJ SPLETNI SPLETNI STRANI ALI NA DRUGIH SPLETNIH STRANIH ALI NA DRUGIH SPLETNIH STRANIH ALI NA DRUGIH SPLETIH STORITEV. MATERIALI TEGA SPLETNEGA STORITVE MORAJO BITI ZASEŽELI, APWASI pa SE NE OBVEZUJE, DA BO TAKOJ SPLETNO STORITVO NADZORILA. SPLETNA STORITEV SE LAHKO UPORABLJA ZA DOSTOP IN PRENOS INFORMACIJ PO INTERNETU; SPOZNAVATE, DA APWASI IN NJENI DOBAVITELJI IN LICENCARJI NE UPRAVLJAJO IN NADZORUJEJO INTERNETA. APWASI NE JAMČI, DA DATOTEKE, KI SO NA VOLJO ZA PRENOS S TE SPLETNE STORITVE, ČE OBSTAJAJO BREZ INFEKCIJ, VIRUSOV, ČRV, TROJANSKIH KONJEV ALI DRUGIH KOD, KI SO NAJBOLJŠE KONAMINACIJSKE ALI UNIČENJE. APWASI NE JAMČI, DA BODO TA SPLETNA STORITEV, PROGRAMSKA OPREMA, MATERIALI, IZDELKI ALI STORITVE NEPREMILNI ALI BREZ NAPAK ALI DA BODO KATERE KOT POMANJKLJALE V TEH SPLETNIH STORITVAH, PROGRAMSKI OPREMI, MATERIALIH, IZDELKIH ALI STORITVAH.

BREZ OMEJITVE NAPREJ, NE JAMČIMO, DA (A) MESTA RAZREDA, VSEBINA ALI SPLETNI TEČAJI IZPOLNJAJO VAŠE ZAHTEVE ALI PRIČAKOVANJA ALI DOSEŽEJO NAMENJENE NAMENE, (B) RAZREDNA MESTA ALI Spletni tečaji DRUGJE BODO NEMOJNI, PRAVOČASNI, VARNI ALI BREZ NAPAK, (C) INFORMACIJE ALI VSEBINA, DOBLJENA PO STRANIH RAZREDA ALI SPLETNIH TEČAJIH, TAKO, KOT STORITVE V SOBAH, BODO TAČNE, POPOLNE, TEKOČE, NAPAKE ZANESLJIVO ALI (D) DA BODO POPRAVILI POMANJKLJIVOSTI NA STRANIH RAZREDA ALI VSEBINA. PREVZETE VSE TVEGANJE OSEBNE ŠKODE, VKLJUČNO SMRTI IN ŠKODI Osebne lastnine, vzdržane pred uporabo spletnih tečajev in vsebine.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

APWASI IN NJEGOVI LICENCORJI IN KATERIH OD NJIHOVIH UDELEŽENCEV, DIREKTORJEV, ZAPOSLENIH, PODIZVAJALCIH, AGENTIH, NADOMESTNIKIH, PODPISNIKIH, PODPISNIH ALI SUBSIDIARNIH DRŽAVAH BODO ODGOVORNI, NEPOSEBNI OD IZGUBLJENEGA DOBIČKA, IZGUBLJENIH PODATKOV ALI POSLOVNE PREKINITVE, KI SE NANAŠAJO NA POVEZAVO Z UPORABO ALI NESPOSOBNOSTJO UPORABE TE SPLETNE STORITVE, VSEH SPLETNIH STRANI, POVEZANIH NA TE SPLETNE STORITVE, GRADBENIH PROGRAMSKIH PROGRAMSKIH OPREMAH ALI DRUGIH INFORMACIJAH, VSEBANIH V KATERIHkoli ALI VSEH TAKIH SPLETNIH STRANIH OBLIKA UKREPANJA, BODO NA PODLAGI NAROČILA, ODŠKODNINE (VKLJUČNO, ALI NE OMEJENE, NEGAJOČE) ALI KAKRŠNE DRUGE PRAVNE TEORIJE IN ALI ALI NE SVETOVANE O MOŽNOSTI TAKšne ŠKODE. NEKATERE DRŽAVE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE NEZGODNIH ALI POSLEDIČNIH ŠKOD, ZATO ZGORNJA OMEJITEV ALI IZKLJUČITEV MORDA NE VELJAJO ZA VAS.

MED UPORABO SPLETNE STORITVE NA LASTNO TVEGANJE, ČE BI APWASI moral imeti kakršno koli odgovornost za škodo, škodo ali škodo, ki izhaja iz tega sporazuma ali se nanaša na to spletno storitev, APAWAŽI VSE TERJATVE NE SMEJO PRESEŽITI MANJŠEGA 500 USD ALI ZNESKA PLAČIN, KI JIH STE PLAČALI APWASI ALI VAŠA NAROČNA ORGANIZACIJA ZA PRIMERNI ODDELEK SPLETNE STORITVE V PREDHODNIH ŠESTIH (6) MESECIH. PRIZNAVATE, DA VAŠA POGOJENJA O TEJ OMEJITVI NE POSTAJAJO, APWASI IN NJEGOVI LICENCORJI NE BI NUDILI SPLETNE STORITVE ALI MATERIALOV, KI TU SO DOSTOPNI.

POVEZAVA NA DRUGA MESTA

Spletna mesta razredov lahko vsebujejo povezave do strani na drugih spletnih mestih (»Povezana spletna mesta«), povezana spletna mesta pa lahko vsebujejo vsebino ali ponujajo izdelke in / ali storitve za prodajo. APWASI ne ustvarja, ureja, nadzoruje ali nadzira teh povezanih spletnih mest. Potrjujete in se strinjate, da (a) nismo odgovorni za točnost ali razpoložljivost informacij, ki jih zagotavljajo povezana spletna mesta, in (b) ne nadzorujemo ali ne podpiramo sponzorjev takih povezanih spletnih mest ali vsebine, izdelkov, oglaševanja ali drugega materiali, predstavljeni na takih povezanih mestih. Katera koli povezana spletna mesta lahko kadar koli iz kakršnega koli razloga ali brez razloga odstranimo s spletnih mest razredov.

APWASI NE BODE ODGOVOREN ZA VSAKE TRANSAKCIJE, KI JIH IZVEDETE S TRETJIMI STRANMI PO POVEZANIH STRANIH ALI KATERI ODGOVORNOSTI, KI IZHAJAJO IZ PREDSTAVITEV ALI PODATKOV, PREDLOŽENIH NA TEH POVEZANIH STRANIH.

Cenimo, da lahko povezana spletna mesta vsebujejo gradivo, v katerem ima upravljavec povezanih spletnih mest pravice intelektualne lastnine. Te pravice spoštujemo in povezave zagotavljamo samo v informativne namene. Dejstvo, da smo se povezali s katerim koli povezanim spletnim mestom, ne ustvarja ali pomeni kakršnega koli odnosa ali partnerstva z upravljavcem takšnega povezanega spletnega mesta.

INDEMNITY

Strinjate se, da boste zagovarjali, odškodovali in zadrževali neškodljive družbe APWASI, njene dajalce licenc in katere koli njihove uradnike, direktorje, zaposlene, podizvajalce, zastopnike, naslednike, odstopnike, pridružene družbe ali hčerinske družbe pred in pred vsemi ter vsemi zahtevki, vzroki tožb, tožbami , postopki, izgube, škoda, stroški in odhodki (vključno z razumnimi pravnimi in računovodskimi stroški), ki izhajajo ali izhajajo iz (i) vaše uporabe spletne storitve; (ii) Vaša kršitev te pogodbe; (iii) nepopolne ali netočne informacije ali podatki, ki ste jih posredovali vi; (iv) nepooblaščena uporaba katere koli vsebine ali materialov, ki so na voljo na ali prek spletne storitve; ali (v) katero koli vsebino, ki jo naložite ali objavite v spletni storitvi. Ne glede na zgoraj navedeno vam APWASI ni treba povrniti škode za trditve, da spletna storitev, kadar se uporablja za dovoljeno uporabo, krši pravice intelektualne lastnine katere koli tretje osebe. APWASI si pridržuje pravico, da po lastni presoji prevzame ali sodeluje na vaše in stroške vaše organizacije pri preiskavi, poravnavi in ​​obrambi katerega koli dejanja ali zahtevka, za katerega je upravičen do odškodnine. Nobena terjatev se ne bo poravnala brez predhodnega pisnega soglasja APWASI, razen če takšna poravnava vključuje popolno razbremenitev APWASI od odgovornosti in ne vsebuje ali predvideva nobenega plačila ali opustitvene ali druge pravične olajšave, ki zavezuje APWASI.

PRENEHANJE PRAVIC

Strinjate se, da lahko APWASI po lastni presoji deaktivira vaš račun ali kako drugače prekine vašo uporabo spletnih mest razredov ali spletnih tečajev iz kakršnega koli razloga ali brez razloga, vključno, vendar brez omejitev, če APWASI meni, da ste (a) kršili te pogoje uporabe; (b) kršila pravice intelektualne lastnine tretje osebe; (c) objavljene, naložene ali prenesene nepooblaščene vsebine na spletna mesta razreda; ali (d) kršila ali ravnala v neskladju s črko ali duhom teh pogojev uporabe. Strinjate se, da lahko kakršno koli deaktiviranje ali ukinitev vašega dostopa do spletnih mest razredov ali spletnih tečajev izvedete brez predhodnega obvestila in da APWASI ne bo odgovoren ne vam ne tretji osebi za kakršno koli ukinitev vašega računa ali spletnih tečajev. Prav tako se zavedate, da lahko APWASI obdrži in shrani vaše podatke v sistemih APWASI, ne glede na kakršno koli ukinitev vašega računa ali spletnih tečajev.

POSTOPEK SPOROV IN TRDITEV KRŠITVE AVTORSKIH PRAVIC

APWASI spoštuje pravice in intelektualno lastnino drugih, in to prosimo tudi za uporabnike. Če menite, da je bil vaš izdelek ali drugo delo napačno predstavljeno ali uporabljeno na način, ki pomeni kršitev avtorskih pravic, ali so bile vaše pravice intelektualne lastnine kako drugače kršene, prosimo, posredujte agenciji za zaščito avtorskih pravic APWASI naslednje informacije:

 • elektronski ali fizični podpis osebe, pooblaščene za delovanje v imenu lastnika izdelka, avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine;
 • opis izdelka, dela ali druge intelektualne lastnine, za katero trdite, da je bila lažno predstavljena ali kršena;
 • opis, kje se gradivo, za katerega trdite, da napačno predstavlja ali krši vaš izdelek, delo ali drugo intelektualno lastnino, nahaja na spletnih tečajih;
 • vaš naslov, telefonsko številko in e-poštni naslov;
 • izjavo, da v dobri veri verjamete, da sporne uporabe ni odobril lastnik izdelka, dela, avtorskih pravic ali intelektualne lastnine ali njegov zastopnik ali veljavna zakonodaja; in
 • izjavo, ki ste jo podali pod kazensko lažno izjavo, da so zgornji podatki v vašem obvestilu točni in da ste lastnik izdelka, dela, avtorskih pravic ali intelektualne lastnine ali pooblaščeni, da delujete v njegovem imenu.

Zastopnik za avtorske pravice APWASI za obvestila o sporih ali zahtevkih zaradi kršitve avtorskih pravic ali drugih kršitev intelektualne lastnine je dosegljiv na naslednji način:
info@apwasi.com naslov Copyright

RAZNE DOLOČBE

Potrjujete, da ste stari 18 let ali več, ali ste emancipirani mladoletnik, ali imate zakonito soglasje staršev ali skrbnikov in ste popolnoma sposobni in sposobni sprejeti te pogoje, obveznosti, izjave, izjave in garancije, določene v teh pogojev uporabe. V vsakem primeru potrjujete, da ste starejši od 18 let, saj spletni tečaji niso namenjeni otrokom, mlajšim od 18 let. Če ste mlajši od 18 let, ne uporabljajte spletnih mest ali spletnih tečajev.

APWASI lahko prosto prenese ali dodeli kateri koli del svojih pravic ali prenese obveznosti iz teh pogojev uporabe. Brez predhodnega pisnega soglasja APWASI ne smete prenesti ali prenesti, po zakonu ali drugače, nobenega dela svojih pravic ali prenesti svojih obveznosti po teh Pogojih uporabe.

Te pogoje uporabe urejajo, razlagajo in izvajajo v skladu z zakonodajo province Britanska Kolumbija, Kanada, saj se uporabljajo za sporazume, ki so sklenjeni in se izvajajo v celoti znotraj Britanske Kolumbije, ne da bi pri tem začeli izvajati kakršna koli načela navzkrižja. zakonov. Strinjate se, da je za kakršno koli pravno tožbo ali kakršno koli drugo tožbo, ki jo vloži APWASI, vi ali katera koli tretja oseba zaradi uveljavitve teh pogojev uporabe ali v zvezi z vsemi zadevami, povezanimi s spletnimi mesti razredov ali spletnimi tečaji, pristojna samo sodišča. s sedežem v Vancouvru v Britanski Kolumbiji. APWASI ne izjavlja, da spletna mesta razredov delujejo (ali imajo zakonsko dovoljenje za delovanje) na vseh geografskih območjih ali da so spletna mesta razredov ali informacije, storitve ali izdelki, ponujeni prek spletnih mest razredov, primerni ali na voljo za uporabo na drugih lokacijah.

Dostop do spletnih mest razredov z ozemelj, kjer so spletna mesta razredov ali katera koli vsebina ali funkcionalnost spletnih mest razredov ali njihovi deli, vključno z, vendar ne omejeno na funkcionalnost, obravnavano v pravilniku o zasebnosti, izrecno prepovedan. Če se odločite za dostop do spletnih mest razredov, se strinjate in potrjujete, da to počnete na lastno pobudo in na lastno odgovornost ter da ste izključno odgovorni za skladnost z vsemi veljavnimi zakoni.

Če se ugotovi, da je katera koli določba teh pogojev uporabe nezakonita, neveljavna ali iz kakršnega koli razloga neizvršljiva, se šteje, da je ta določba ločena od drugih določb v tem dokumentu in ne vpliva na veljavnost in izvršljivost preostalih določb. APWASI ne prevzema nobene odgovornosti v skladu s temi pogoji uporabe v obsegu, ki izhaja iz kakršnega koli neizpolnjevanja obveznosti iz teh pogojev uporabe zaradi požara, poplave, potresa, drugih božjih dejanj, vojne, državljanskih nemirov, terorizma , Internetne okvare, vladni akt ali odločba sodišča, nacionalni izredni dogodki, stavke ali delovni spori ali kateri koli drug dogodek, ki ga APWASI ne more razumno nadzorovati. APWASI ne odgovarja za škodo ali druge težave, ki jih povzroči kakršna koli nepooblaščena sprememba teh pogojev uporabe z vdorom ali razpokanjem te strani.

Kakršna koli zamuda ali neuspeh APWASI pri uveljavljanju pravic iz teh pogojev uporabe, do katerih je lahko upravičen, se v nobenem primeru ne razlaga kot odpoved pravici in privilegiju, da to stori kadar koli kasneje.

Ti pogoji uporabe predstavljajo celoten dogovor med vami in APWASI v zvezi z zadevami, določenimi v tem dokumentu, in se ne smejo spreminjati, razen v pisni obliki, kot jih APWASI objavi na spletnih mestih razredov ali s posebnim pisanjem med vami in APWASI.

Vsa obvestila, ki jih bomo morda morali prejeti v skladu s temi pogoji uporabe, nam lahko pošljemo s pisanjem ali pošiljanjem po e-pošti na naslednje naslove:

e-naslov: info@apwasi.com
Naslovi odsekov so prikazani samo zaradi boljše uporabnosti in nimajo pravnega učinka.
Naši pogoji uporabe so bili nazadnje posodobljeni 18. junijath, 2020.