Fundraiser

Fundraiser

Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagkakawanggawa na hawak mo sa iyong kamay, sama-sama kaming makapagbibigay ng edukasyon sa alak sa buong mundo sa mga nangangailangan. Susuportahan ng iyong pagkabukas-palad ang mga lugar na kinakailangan upang lumikha ng mga praktikal na pagkakataon, makamit ang napapanatiling pag-unlad, at makagawa ng totoong mga nasasabing resulta.

Matuto nang higit pa tungkol sa aming mga pagkukusa dito.