Mga Tuntunin at kundisyon

Mga Tuntunin at kundisyon

Ang Asia Pacific Wine and Spirit Institute (sama-sama, "kami," "kami", "NPO" o "APWASI") ay nagbibigay sa iyo ng pag-access sa mga website ng APWASI, na magagamit sa entry-point URL https://www.apwasi.com at (bawat isa ay isang "Site ng Klase," at sama-sama ang "Mga Site ng Klase"), at sa impormasyon, mga serbisyo at iba pang mga materyal na magagamit sa at sa pamamagitan ng Mga Site ng Klase, (sama-sama sa Mga Class Site, ang "Mga Online Courses"), napapailalim sa mga tuntunin at kundisyon na inilarawan sa dokumentong ito (ang "Mga Tuntunin ng Paggamit") at anumang iba pang mga alituntunin, alituntunin o lisensya na nai-post na may kaugnayan sa Mga Online Courses.

ANG IYONG PAGTANGGAP NG MGA TERMA

Sa pamamagitan ng pag-access at / o paggamit ng Mga Site ng Klase o Mga Online na Kurso, sumasang-ayon ka na masasaklaw ng Mga Tuntunin sa Paggamit na ito, maging ikaw ay:

 • isang "Bisita," nangangahulugang i-browse mo lang ang Mga Class Site, kasama, nang walang limitasyon, sa pamamagitan ng isang mobile o iba pang wireless na aparato, o kung hindi man ay gamitin ang Mga Class Site nang hindi nakarehistro, o
 • isang "Mag-aaral," nangangahulugang nakarehistro ka sa APWASI para sa isang User ID at User Password (tinukoy sa ibaba), ay makukumpleto ang mga takdang-aralin at pagsusulit na naaangkop, at nagpatala at nagbayad para sa pag-access sa mga serbisyo, nilalaman, at / o sertipikasyon na ibinigay ng APWASI o ng Mga Kasosyo sa Pang-edukasyon (na tinukoy sa ibaba), o
 • isang "Dadalo," nangangahulugang nakarehistro ka sa APWASI para sa isang User ID at User Password (tinukoy sa ibaba) at balak mong i-audit ang Mga Online Courses, ibig sabihin, dumalo o tingnan ang mga lektura online nang hindi ina-access ang panghuling proyekto o pagtatasa na kinakailangan para sa sertipikasyon, o pagkumpleto ng takdang-aralin, pagsusulit o iba pang gawain sa kurso na nauugnay sa mga pagtatasa para sa sertipikasyon.

Ang terminong "Gumagamit" ay tumutukoy sa isang Bisita, Mag-aaral o Dadalo.

Pinahintulutan kang gamitin ang Mga Site ng Klase lamang kung sumasang-ayon kang sumunod sa lahat ng naaangkop na mga batas, alituntunin at regulasyon at ang mga tuntunin ng Mga Tuntunin sa Paggamit na ito.

KUNG HINDI KAYO AYON SA ITONG MGA TERMA NG PAGGAMIT, TAPOS HINDI KAYO MA-ACCESS O GAMITIN ANG SITES NG KLASE O ANG ONLINE COURSES. ANG PAGTANGGAP NG APWASI AY LALAKIT NA KONDISYON SA PANAHON NG IYONG KONSENTE SA LAHAT NG Mga Tuntunin AT KONDISYON NG ITONG MGA TERMA NG GAMIT, SA PAGLALAHAT NG LAHAT NG IBA PANG TERMA.

Nakalaan sa amin ang karapatang baguhin o baguhin ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito sa aming sariling paghuhusga sa anumang oras.

Anumang pagbabago o pagbabago sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay magiging epektibo kaagad sa pag-post ng APWASI sa isang Class Site. Magsasagawa kami ng mga makatuwirang hakbang upang abisuhan ka tungkol sa anumang mga pagbabago o pagbabago sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, ngunit responsable ka para sa pana-panahong suriin ang pinakabagong bersyon ng Mga Tuntunin sa Paggamit na ito.

Ang iyong patuloy na paggamit ng Mga Site ng Klase o Mga Online na Kurso ay binubuo ng pagtanggap ng anumang mga pagbabago o pagbabago na ginawa namin sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito.

USER ACCOUNTS AT USER REGISTRATION;

EDUKASYON SA KASAMA

Habang ang sinumang Bisita ay maaaring tumingin ng Mga Site ng Klase, upang magamit ang Mga Site ng Klase at makilahok sa Mga Online na Kurso, dapat kang pumili ng isang pagkakakilanlan sa pag-login ("User ID") at isang password ng gumagamit ("User Password") na kakaiba at ganap na naiiba sa iyong User ID (sama-sama, isang "User Account"). Sumasang-ayon ka na hindi mo kailanman ibubulgar o magbabahagi ng access o pag-access ng impormasyon sa iyong User Account sa anumang third party para sa anumang kadahilanan.

Sa pagse-set up ng iyong User Account, maaaring ma-prompt ka o kailanganing maglagay ng karagdagang impormasyon, kasama ngunit hindi limitado sa iyong pangalan at email address. Maaaring mangailangan ng karagdagang impormasyon upang kumpirmahin ang iyong pagkakakilanlan. Nauunawaan at sinasang-ayunan mo na ang lahat ng impormasyong ibinigay mo ay tumpak, kasalukuyan at kumpleto at mapanatili at mai-update mo ang iyong impormasyon upang mapanatili itong tumpak, kasalukuyan at kumpleto. Kinikilala mo na kung ang anumang impormasyon na ibinigay mo ay hindi totoo, hindi tumpak, hindi kasalukuyan o hindi kumpleto, kami ay may karapatang wakasan ang iyong paggamit ng Mga Class Site at ang iyong pagpapatala sa Mga Online Courses.

Bilang karagdagan sa proseso ng pagpaparehistro, bilang bahagi ng iyong paggamit ng Mga Class Site o pakikilahok sa Mga Online Courses, maaari kaming makakuha ng ilang impormasyon tungkol sa iyo at sa iyong pagganap sa Mga Online Courses. Ang ilan sa impormasyong ito ay maaaring personal na makikilalang impormasyon. Maaari naming gamitin, panatilihin, at itago ang impormasyong ito upang makapagbigay ng ilang mga serbisyo sa iyo ngayon at sa hinaharap at maaaring ibahagi ang naturang impormasyon sa mga ikatlong partido kasabay ng naturang mga serbisyo. Halimbawa, bilang karagdagang detalyado sa aming Patakaran sa Privacy, maaari kaming magbahagi ng ilang mga materyal o impormasyon tungkol sa iyo sa mga third party, kasama ang iyong mga marka / marka sa aming mga klase.

Ang aming Patakaran sa Privacy ay karagdagang nagpapaliwanag kung paano namin tinatrato ang impormasyong nakolekta at natanggap mula sa iyo kapag ginamit mo ang Mga Online na Kurso. Ang aming Patakaran sa Pagkapribado ay isinasama dito sa Mga Tuntunin ng Paggamit sa pamamagitan ng sanggunian. Mangyaring basahin nang mabuti ang patakarang ito para sa mga pagsisiwalat na nauugnay sa koleksyon, paggamit, at pagsisiwalat ng iyong personal na impormasyon.

Ang Mga Site ng Klase ay magagamit sa anumang Gumagamit. Gayunpaman, ang pag-access sa Mga Online na Kurso ay pinaghihigpitan sa Mga Dadalo o Mga Mag-aaral na mayroong isang nakarehistrong User Account. Sa pamamagitan ng pagrehistro, sumasang-ayon ka na:

 • nakarehistro ka lang para sa kurso nang isang beses lamang at hindi magse-set up ng maraming Mga User Account; at
 • susundin mo ang Mga Tuntunin sa Paggamit na ito.

Nalalapat ang mga karagdagang kinakailangan sa Mga Mag-aaral. Bilang isang Mag-aaral, bilang karagdagan sa mga puntos sa itaas, sumasang-ayon ka na:

 • nagrerehistro ka na may hangaring makumpleto ang online na kurso, kumpletuhin ang takdang-aralin sa takdang-aralin, kumuha at magsumite ng mga pagsusulit at iba pang mga aktibidad na nauugnay sa pagkuha ng klase;
 • kung kumukuha ka ng isang Online na Kurso para sa akademikong kredito o sertipikasyon bilang isang mag-aaral ng, o kung hindi man, sa pamamagitan ng isang Kasosyo sa Pang-edukasyon, tulad ng mga kinikilalang unibersidad at iba pang mga institusyong pang-edukasyon, mga sponsor ng korporasyon at mga pundasyon at institusyong hindi kumikita (bawat isa ay isang "Kasosyo sa Pang-edukasyon" ), ang anumang naturang kredito o sertipikasyon ay maaari lamang igawad nang direkta ng Kasosyo sa Pang-edukasyon batay sa sarili nitong mga patakaran at pamamaraan, at maaaring hilingin sa iyo ng Kasosyo sa Pang-edukasyon na mairehistro o ma-enrol sa Kasosyo sa Pang-edukasyon upang makatanggap ng kredito o sertipikasyon; at, sa anumang kaganapan, ang APWASI ay hindi magkakaroon ng anumang awtoridad o responsibilidad patungkol sa anumang award ng akademikong kredito o sertipikasyon na ibinigay ng isang Kasosyo sa Pang-edukasyon para sa anumang Online na Kurso;
 • kung hindi ka kumukuha ng isang Online na Kurso para sa pang-akademikong kredito o sertipikasyon na ibinigay ng isang Kasosyo sa Pang-edukasyon, kung gayon, napapailalim sa iyong kasiya-siyang pagganap na tinukoy sa nag-iisa na paghuhusga ng APWASI, maaari kang bigyan ng isang napatunayan na sertipiko ng nagawa sa pagtatapos ng naaangkop na Online na Kurso ("Na-verify na Sertipiko"), at kinikilala mo na ang anumang naturang Na-sertipikadong Sertipiko na iginawad ay maaaring hindi kaanib sa anumang kolehiyo, unibersidad, kumpanya, o iba pang nagpapatunay na institusyon, at maaaring hindi tumayo sa lugar ng kurso na kinuha sa isang Kasosyo sa Pang-edukasyon o ihatid akademikong kredito o sertipikasyon para sa anumang Kasosyo sa Pang-edukasyon;
 • kinikilala mo na ang mga nagtuturo ng anumang Online na Kurso ay hindi obligado na gumawa ng anumang mga pagtatangka upang makilala ang kurso ng anumang kinikilala o ibang institusyong pang-edukasyon; at susundin mo ang Patakaran sa Pag-uugali ng Mag-aaral na nakalista sa ibaba.

Ang Online Courses sa iyo para sa sertipikasyon mula sa site ng APWASI ay karapat-dapat para sa pag-refund sa ilalim ng mga term na tinukoy sa seksyon na may pamagat na "Mga Tuntunin sa Pagbabayad" sa ibaba. Kung ang isang refund ay ibinigay, hindi ka na makakatanggap ng sertipikasyon at mga nauugnay na serbisyo para sa kurso.

KUNG HINDI KA KALIGTAS, HINDI KAYO PWEDE MAKADADO NG ONLINE COURSES.

Maaaring gawing magagamit ng APWASI ang ilang Mga Online Courses na magagamit sa Mga Mag-aaral at Dadalo na nakikipagsosyo sa o sa ngalan ng Mga Kasosyo sa Pang-edukasyon, Ang iyong pag-access sa mga Online Courses na maaaring ibigay sa iyo sa pamamagitan ng iyong solong User Account. Kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang anumang Kurso sa Online na kaakibat ng isang Kasosyo sa Pang-edukasyon ay maaaring napailalim sa mga tuntunin, patakaran at pamamaraan ng naaangkop na Kasosyo sa Pang-edukasyon bilang karagdagan sa mga tuntunin, patakaran at pamamaraan ng APWASI. Nang hindi nililimitahan ang naunang nabanggit, kung ikaw ay isang mag-aaral na nakarehistro o nakatala sa, o kung hindi man ay dumadalo, isang Kasosyo sa Pang-edukasyon at kumukuha ng isang Online na Kurso para sa kredito o sertipikasyon sa pamamagitan ng Kasosyo sa Pang-edukasyon, kinikilala at sinasang-ayunan mo na (a) ang Kasosyo sa Pang-edukasyon ay maaaring ay may sariling mga tuntunin, patakaran o pamamaraan tungkol sa iyong pagiging karapat-dapat na lumahok sa Online na Kurso, ang iyong pakikilahok sa Online na Kurso, ang mga kinakailangan o paunang kinakailangan para sa pagtanggap ng kredito o sertipikasyon para sa Online na Kurso, at / o iyong mga pang-edukasyon o tala ng mag-aaral ayon sa maaari. nauugnay sa iyong pakikilahok at pagganap sa Online Kurso, at (b) ang iyong mga tala sa pang-edukasyon o mag-aaral ay pinapanatili ng Kasosyo sa Pang-edukasyon, kasama ang para sa mga layunin ng pagtatalaga ng kredito o sertipikasyon, at hindi lamang ang APWASI.

Ang APWASI at ang mga nagtuturo ng Online Courses ay may karapatang baguhin, baguhin o muling ayusin ang iskedyul ng mga paksa para sa Mga Online Courses, pati na rin ang punto na halaga o bigat ng mga takdang-aralin, pagsusulit, pagsusulit, pagsusulit, proyekto at iba pang mga nasabing pagsusuri ng pag-unlad . Ang isang Na-verify na Sertipiko ay igagawad, sa sariling paghuhusga ng APWASI at ng mga nagtuturo para sa Mga Online Courses, sa Mga Mag-aaral na nakumpleto ang kurso sa kasiyahan ng APWASI. Sa pamamagitan ng pagdalo sa Mga Online Courses, kinikilala ng mga Mag-aaral na ang APWASI at ang mga nagtuturo ay nagpapanatili ng karapatan at kakayahang umangkop, baguhin o baguhin ang Mga Online Courses ayon sa APWASI at itinuturing ng mga nagtuturo na naaangkop

PATAKARAN NG CONDUCT NG USER

Sa lawak na nakarehistro o naka-enrol bilang isang mag-aaral sa, o kung hindi man ay dumadalo, isang Kasosyo sa Pang-edukasyon o ibang institusyon na may sariling patakaran hinggil sa pag-uugali ng mag-aaral at / o empleyado o isang "code ng karangalan," ang mga katagang iyon ay mailalapat sa iyo bilang isang mag-aaral at / o empleyado ng naturang institusyon. Bilang karagdagan, maliban kung ang mga sumusunod na salungatan sa naturang patakaran o code ng karangalan, ang sinumang Gumagamit ng Mga Online na Kurso ay sumasang-ayon na siya:

 • hindi mang-aabuso sa iba pang Mga Mag-aaral, Dadalo o Bisita;
 • hindi manloko sa anumang takdang-aralin o pagsusulit para sa Mga Online Courses;
 • ay hindi magpo-post sa online ng anumang Mga Secured Testing Material (tulad ng tinukoy sa ibaba);
 • hindi magbabahagi ng mga solusyon sa takdang-aralin o pagsusulit; at
 • aabisuhan kaagad sa mga nagtuturo kung may kamalayan siya sa anumang iba pang Pandaraya o paglabag ng Mga Tuntunin sa Paggamit na ito.

Bilang isang kundisyon ng pag-access sa Mga Site ng Klase at / o paggamit ng Mga Online Courses, sumasang-ayon ka na huwag (a) kopyahin, doble, kopyahin, ibenta, muling ibenta o samantalahin para sa anumang mga layuning pang-komersyo ang anumang bahagi ng Mga Online Courses maliban sa malinaw na pinapayagan sa ilalim ng ang Mga Tuntunin sa Paggamit na ito; (b) gumamit ng pangalan, trademark, marka ng serbisyo, o iba pang mga materyal na may kaugnayan sa, o upang maipadala, ang anumang hindi hinihiling na mga komunikasyon o email; (c) gumamit ng anumang mataas na lakas ng tunog, awtomatiko, o elektronikong paraan upang ma-access ang Mga Site ng Klase (kabilang ang walang limitasyon sa mga robot, gagamba o script); (d) i-frame ang Mga Site ng Klase, ilagay ang mga pop-up window sa mga pahina nito, o kung hindi man makaapekto sa pagpapakita ng mga pahina nito; (e) maling sinabi, panggagaya, o kung hindi man maling paglalarawan ng iyong pagkakakilanlan, kasama ngunit hindi limitado sa paggamit ng isang palayaw o maling paglalarawan ng iyong mga kaakibat sa isang tao o nilalang, nakaraan o kasalukuyan; (f) pilitin ang mga header o kung hindi man manipulahin ang mga identifier upang maikubli ang pinagmulan ng anumang komunikasyon na naihatid sa pamamagitan ng Online Courses; o (g) makagambala o makagambala sa Mga Online Courses o server o network na konektado sa Mga Online Courses, o sumuway sa anumang mga kinakailangan, pamamaraan, patakaran o regulasyon ng mga network na konektado sa Mga Online Courses.

Bilang karagdagan, hindi ka maaaring mag-post, mag-upload, o magpadala sa o kung hindi man ay gawing magagamit sa pamamagitan ng Mga Site ng Klase o Mga Online na Kurso sa anumang nilalaman, komunikasyon, o iba pang impormasyon (sama-sama, "Hindi Pinahintulutang Nilalaman"):

 • malaswa iyon, mapanlinlang, hindi magagawa, o mapanirang-puri o naninirang puri, umabuso, manloloko, nagtatangi o nagbabanta sa iba;
 • na naglalaman ng anumang mga virus, Trojan horse, worm, time bomb, cancelbots, o iba pang mga hindi pagpapagana na aparato o iba pang mapanganib na mga sangkap na inilaan o na maaaring makapinsala, detrimentally makagambala, surreptitious intercept, o gumamit ng anumang system, data, o personal na impormasyon;
 • na wala kang karapatang ibunyag o gawing magagamit sa ilalim ng anumang batas o sa ilalim ng mga kontraktwal o fiduciary na ugnayan (tulad ng impormasyon ng tagaloob, o pagmamay-ari at kumpidensyal na impormasyong natutunan o isiwalat bilang bahagi ng mga ugnayan sa trabaho o sa ilalim ng mga kasunduan sa hindi pagpapahayag);
 • na binubuo ng anumang mataas na lakas ng tunog, awtomatiko, o elektronikong paraan upang ma-access ang Mga Site ng Klase (kasama na walang mga limitasyon na mga robot, gagamba o script);
 • na lumalabag sa copyright, patent, trademark, lihim ng kalakalan, karapatan ng publisidad, o iba pang intelektuwal na pag-aari o pagmamay-ari na karapatan ng anumang ikatlong partido;
 • na lumalabag sa mga karapatan ng iba pang Mga Gumagamit ng Mga Class Site; o
 • na lumalabag sa anumang naaangkop na batas lokal, estado, pambansa o internasyonal o kung hindi man ay nagtataguyod o naghihikayat sa anumang iligal na aktibidad.

APWASI INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTTS

Ang mga Class Site ay pagmamay-ari at pinapatakbo ng APWASI. Inilalaan ng APWASI ang karapatan sa anumang oras at sa pana-panahon upang baguhin, ihinto, pansamantala o permanente, ang Mga Site ng Klase, o anumang bahagi ng bahagi nito, na mayroon o walang abiso sa iyo. Sumasang-ayon ka na ang APWASI ay hindi mananagot sa iyo o sa anumang third party para sa anumang pagbabago, suspensyon o paghinto ng mga Class Site, o anumang bahagi nito. Wala sa Mga Tuntunin sa Paggamit na ito ang dapat ipahiwatig na obligahin ang APWASI na panatilihin at suportahan ang Mga Site ng Klase, o anumang bahagi ng bahagi nito, sa panahon ng term ng mga Tuntunin ng Paggamit na ito.

Lahat ng nilalaman o iba pang materyal na magagamit sa Mga Site ng Klase o sa pamamagitan ng Mga Online Courses, kasama ngunit hindi limitado sa mga on-line na aralin, mga aralin sa video, mga pagsusulit, mga materyal sa pagtatanghal, takdang aralin, mga takdang-aralin sa programa, programa, code, at iba pang mga imahe, teksto, ang mga layout, pag-aayos, pagpapakita, ilustrasyon, dokumento, materyales, audio at video clip, HTML at mga file (sama-sama, ang "Nilalaman"), ay pag-aari ng APWASIor mayroon silang karapatang pampubliko na gamitin ang materyal na ito at o nakuha ang karapatang gamitin ang naturang impormasyon at / o mga kaakibat o mga tagapaglisensya at protektado ng copyright, patent at / o iba pang mga pagmamay-ari na mga karapatan sa intelektuwal na pag-aari sa ilalim ng batas ng Canada at banyagang.

Ang mga logo ng APWASI, mga trademark at marka ng serbisyo na maaaring lumitaw sa Mga Class Site ("Mga Marka"), ay pag-aari ng APWASI at protektado sa ilalim ng mga batas sa Canada at banyagang. Ang lahat ng iba pang mga trademark, marka ng serbisyo at logo na ginamit sa Mga Class Site, na mayroon o walang pagpapatungkol, ay ang mga trademark, marka ng serbisyo o logo ng kani-kanilang mga may-ari. Bilang karagdagan, ang mga elemento ng Mga Site ng Klase ay protektado ng damit na pangkalakalan at iba pang mga batas sa pagmamay-ari ng federal at estado at hindi maaaring makopya, kopyahin, ma-download o ipamahagi sa anumang paraan sa kabuuan o sa bahagi nang walang malinaw na nakasulat na pahintulot ng APWASI.

Maliban sa malinaw na pinahihintulutan sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, hindi ka maaaring kopyahin, ibenta, ipakita, kopyahin, i-publish, baguhin, lumikha ng mga gawaing hango mula sa, ilipat, ipamahagi o kung hindi man ay pinagsamantalahan ng komersyo sa anumang paraan ang Mga Class Site, Online Courses, o anumang Nilalaman Maaaring hindi mo i-reverse engineer, i-decompile, i-disassemble o kung hindi man ma-access ang source code para sa anumang software na maaaring magamit upang mapatakbo ang Online Courses. Paminsan-minsan, maaaring magsama ang APWASI ng software, code, mga tagubilin, o iba pang nasabing impormasyon sa Nilalaman o mga materyales para sa Mga Online Courses; ang anumang naturang impormasyon ay ibinibigay sa batayang "as-is" para sa mga layuning panturo lamang at napapailalim sa Mga seksyon ng Pagwawaksi ng Mga Garantiya at Limitasyon ng Mga Pananagutan sa ibaba at iba pang mga tuntunin dito. Ang anumang paggamit ng naturang impormasyon para sa mga layuning pang-komersyo ay mahigpit na ipinagbabawal. Ang APWASI at / o mga kaakibat at tagapaglisensya nito ay inilalaan ang lahat ng mga karapatang hindi malinaw na iginawad dito sa mga Class Site, Online Courses, Nilalaman, at Markahan.

LISENSYA NA GAMITIN ANG SITES NG KLASE AT ONLINE COURSES

Napapailalim sa iyong pagsunod sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, sa pamamagitan nito ay binibigyan ka ng APWASI ng malayang mabawi, sa buong mundo, hindi eksklusibo, hindi maililipat, hindi nalalapat na limitadong karapatan at lisensya (a) upang ma-access, panloob na gamitin at ipakita ang Mga Class Site at Online Ang mga kurso, kasama ang Nilalaman, sa iyong lokasyon lamang kung kinakailangan upang lumahok sa Mga Online na Kursong pinahintulutan dito. Dapat mong sundin ang lahat ng mga abiso sa copyright o paghihigpit na nakapaloob sa Mga Class Site o ang Nilalaman. Maaaring hindi mo matanggal ang anumang mga pagpapatungkol, ligal o pagmamay-ari na paunawa sa Mga Class Site o ang Nilalaman.

USER NG NILALAMAN

Kung saan naaangkop, ang Mga Online na Kurso ay maaaring magbigay sa iyo ng kakayahang mag-upload ng mga post sa forum, talakayan ng gumagamit, mga pahina ng profile, at iba pang nilalaman at media para sa pakikipag-ugnay sa panlipunan, o ilang mga impormasyon at materyales para magamit sa Mga Class Site o Online Courses, hal, mga katanungan , mga hypothetical, halimbawa, atbp. (sama-sama, "Nilalaman ng Gumagamit"). Hindi inaangkin ng APWASI ang pagmamay-ari ng anumang Nilalaman ng User na maaari mong isumite o gawing magagamit para isama sa mga Class Site o Online Courses. Alinsunod dito, napapailalim sa lisensya na ipinagkaloob sa APWASI sa ibaba, ang User ay magiging nag-iisa at eksklusibong may-ari ng anuman at lahat ng mga karapatan, titulo at interes sa at Nilalaman ng Gumagamit.

Na patungkol sa anumang Nilalaman ng Gumagamit na isinumite mo sa APWASI (kabilang ang para sa pagsasama sa Mga Site ng Klase o Mga Online na Kurso) o kung hindi man ay ginawang magagamit sa APWASI, sa pamamagitan nito ay bibigyan mo ang APWASI ng isang hindi maibabalik, sa buong mundo, magpakailanman, walang royalti at hindi eksklusibong lisensya upang magamit, ipamahagi, kopyahin, baguhin, iakma, gawing publiko at ipakita sa publiko ang naturang Nilalaman ng Gumagamit sa Mga Site ng Klase o sa Mga Online na Kurso o kung hindi man ay pagsamantalahan ang Nilalaman ng Gumagamit, na may karapatang sublicense ang mga naturang karapatan (sa maraming mga tier), para sa anumang layunin (kabilang ang para sa anumang layuning pangkalakalan); maliban sa, patungkol sa Nilalaman ng Gumagamit na binubuo ng isang subtitle, caption o pagsasalin ng Nilalaman, sumasang-ayon ka na ang lisensya na ipinagkaloob sa APWASI sa itaas ay magiging eksklusibo. Ang APWASI ay may karapatang alisin ang anumang Nilalaman ng Gumagamit sa anumang oras at para sa anumang kadahilanan.

Sa lawak na ibibigay mo ang anumang Nilalaman ng Gumagamit, kinakatawan at ginagarantiyahan mo na (a) mayroon kang lahat ng kinakailangang mga karapatan, lisensya at / o mga clearance upang maibigay ang naturang User Nilalaman at pahintulutan ang APWASI na gamitin ang Nilalaman ng Gumagamit tulad ng ibinigay sa itaas, (b) tulad ng Ang Nilalaman ng Gumagamit ay tumpak at makatwirang kumpleto, (c) bilang sa pagitan mo at ng APWASI, mananagot ka para sa pagbabayad ng anumang mga bayad sa third party na nauugnay sa pagkakaloob at paggamit ng naturang User Nilalaman, at (d) ang naturang User Nilalaman ay hindi at ay hindi makakasira o maling akma sa anumang mga karapatan ng third party o bumubuo ng isang mapanlinlang na pahayag o maling representasyon o hindi patas na mga kasanayan sa negosyo.

Na patungkol sa anumang mga pagsusumite ng Nilalaman ng Gumagamit, sumasang-ayon ka na sumunod sa lahat ng naaangkop na mga lokal na panuntunan kabilang ang ngunit hindi limitado sa mga patakaran tungkol sa online na pag-uugali at katanggap-tanggap na nilalaman. Partikular, sumasang-ayon ka na sumunod sa lahat ng naaangkop na mga batas tungkol sa paghahatid ng data ng teknikal na na-export mula sa Canada o sa bansa kung saan ka naninirahan.

PAGGAMIT NG PATUNAY NA PARAAN NG KOMUNIKASYON AT NAG-UGNAY NG MGA SERBISYO

Ang Online Courses ay maaaring magbigay sa iyo ng kakayahang mag-post ng mga mensahe sa mga forum ng gumagamit o mga pahina ng pagsusuri ng gumagamit, magpasok ng mga chat room o magpadala ng mga katulad na mensahe at komunikasyon sa mga nagbibigay ng serbisyo ng third party, ibang mga gumagamit at / o APWASI. Sumasang-ayon ka na gumamit ng mga pamamaraan ng komunikasyon na magagamit sa Mga Online na Kurso lamang upang magpadala ng mga komunikasyon at materyal na nauugnay sa paksa na kung saan ibinigay ng APWASI ang pamamaraan ng komunikasyon, at higit kang sumasang-ayon na ang lahat ng mga naturang komunikasyon ay sasailalim sa iyo at pamamahalaan ng Mga Tuntunin ng Gamitin. Sa pamamagitan ng paggamit ng alinman sa mga pamamaraan ng komunikasyon na magagamit sa Mga Online Courses, kinikilala at sinasang-ayunan mo na (a) lahat ng mga pamamaraan ng komunikasyon ay bumubuo ng publiko, at hindi pribado, na paraan ng komunikasyon sa pagitan mo at ng ibang partido o partido, (b) mga komunikasyon na ipinadala sa o na natanggap mula sa mga nagbibigay ng serbisyo ng third party o iba pang mga third party ay hindi naindorso, nai-sponsor o naaprubahan ng APWASI sa anumang pamamaraan (maliban kung malinaw na sinabi ng APWASI) at (c) ang mga komunikasyon ay hindi pa nasusuri, nai-post, nasuri, naka-archive o kung hindi man. sinusubaybayan ng APWASI sa anumang pamamaraan, kahit na may karapatang gawin ang APWASI sa anumang oras sa sarili nitong paghuhusga alinsunod sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito. Bilang karagdagan, sa pamamagitan ng nasabing mga pamamaraan sa komunikasyon, maaaring gawin ng APWASI ang ilang mga uri ng serbisyo na magagamit sa iyo. Halimbawa, maaaring magamit ng APWASI sa iyo, bilang bahagi ng iyong paglahok sa isang Online na Kurso, mga serbisyo sa chat room na nagpapahintulot sa iyo na makipag-usap sa mga kasapi ng APWASI upang maaari kang magtanong tungkol sa mga materyal na pang-akademiko sa Online Course o tungkol sa iyong pangkalahatang mga karanasan sa Mga Site ng Klase. Kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang mga nasabing serbisyo (hal., Mga serbisyo sa chat room) ay maaaring subaybayan o maitala para sa mga layuning kontrolin ang kalidad at ang impormasyon o materyal na ibinigay bilang bahagi ng mga serbisyo ay itinuturing na "Nilalaman" sa ilalim ng Mga Tuntunin sa Paggamit na ito at ibinigay para sa pang-edukasyon layunin lamang.

KASUNDUAN SA PAGBABAYAD

Upang bumili ng anumang mga serbisyo o produkto na inaalok ng APWASI sa pamamagitan ng Mga Class Site, dapat kang magkaroon ng pag-access sa Internet at isang kasalukuyang wastong tinatanggap na paraan ng pagbabayad tulad ng ipinahiwatig sa pag-sign up ("Pamamaraan sa Pagbabayad"). Sumasang-ayon ka sa APWASI, o sa provider ng pagbabayad ng third-party, na itinatago ang iyong impormasyon sa pagbabayad. Sumasang-ayon ka rin na magbayad para sa mga produktong iyong binili sa pamamagitan ng mga APWASI Class Site sa oras na ito ay dapat bayaran.

PATAKARAN SA REKLAMO

Ang APWASI ay nakatuon sa kasiyahan ng customer. Patakaran namin na paganahin ang lahat ng mga gumagamit na maipaabot ang anumang mga isyu na mayroon sila sa Kumpanya. Tutugon kami sa lahat ng mga isyu sa customer sa loob ng 10 araw na may pasok mula sa pagtanggap.

Kung mayroon kang anumang mga isyu o reklamo tinatanggap namin ang iyong puna at input. Mangyaring i-email ang iyong mga reklamo o saloobin sa info@apwasi.com.

Refund PATAKARAN

MAHALAGANG TALA: Hindi ka magkakaroon ng karapatan sa anumang refund kung ang isang Produkto ng Kumpanya ng APWASI ay nakansela o hindi na mapupuntahan dahil sa isang paglabag sa Mga Tuntunin ng Paggamit ng APWASI. Ang APWASI ay WALANG PATAKARAN SA PAG-REFUND sa anumang mga kurso na binili at na-enrol ng mga mag-aaral.

PATAKARAN SA PRIVACY NG APWASI

Inilalarawan ng patakaran sa privacy kung paano tinatrato ng APWASI at ng mga ahente nito (“APWASI”) ang impormasyong ibinibigay mo sa amin o kung hindi namin kinokolekta. Inilalarawan din ng Patakaran sa Privacy ang iyong mga pagpipilian hinggil sa paggamit, pag-access at pagwawasto ng iyong personal na impormasyon. Ang "Ikaw" ay tumutukoy sa tao o nilalang na gumagamit ng Serbisyo. Ang "Serbisyo" ay ang mga oportunidad sa edukasyon at pagsasanay na ibinigay sa pamamagitan ng anumang website o aplikasyon na inaalok ng APWASI. Kasama sa "Personal na Impormasyon" ang impormasyong kinokolekta namin nang direkta mula sa iyo pati na rin ang personal na impormasyon mula sa Mga Nagbibigay (tinukoy sa ibaba) at Mga Serbisyong Third-Party (tinukoy sa ibaba).

Inilalarawan ng Patakaran sa Pagkapribado ang aming pinakamalawak na potensyal na paggamit ng iyong Personal na Impormasyon, bagaman maaari naming talagang mas malayo ang paggamit. Ang batayan para sa aming pagproseso ng iyong Personal na Impormasyon ay ang iyong pahintulot. Walang batas na hinihiling sa iyo na ibigay sa amin ang iyong Personal na Impormasyon. Maaari mong bawiin ang iyong pahintulot para sa amin na iproseso ang iyong Personal na Impormasyon anumang oras, ngunit maaaring mapigilan ka pagkatapos pagkatapos mula sa paggamit ng Website at Serbisyo. Tatanggalin namin ang iyong Personal na Impormasyon kasunod sa pag-atras ng iyong pahintulot, gayunpaman, ang naturang pag-atras ay hindi makakaapekto sa pagiging ligal ng pagproseso bago ang pagbawi.

Kinokolekta ng APWASI ang Personal na Impormasyon kapag pinili mong isumite ito sa pamamagitan ng e-mail, isang form sa online, o ibang pamamaraan. Nangongolekta din kami ng impormasyon sa pamamagitan ng cookies (tingnan ang “APWASI Paggamit ng seksyong 'Cookies' sa ibaba para sa detalye).

Ang APWASI ay nagpapanatili rin ng isang log ng ilang mga impormasyon tungkol sa mga bisita sa aming mga website, kabilang ngunit hindi limitado sa, address ng internet protocol ("IP") (isang numero sa Internet address ng isang computer), mga third party na website mula sa kung saan naa-access ng mga bisita ang aming website, uri ng mga web browser ginamit, at mga pahinang tiningnan. Ang nasabing impormasyon ay maaaring tratuhin bilang Personal na Impormasyon.

Sa pamamagitan ng iyong paggamit ng Serbisyo pumayag ka sa aming paggamit at pagbubunyag ng iyong Personal na Impormasyon alinsunod sa Patakaran sa Privacy na ito.

ANG SERBISYO NG APWASI

Ang Serbisyo ay isang batay sa internet, naka-host na platform na idinisenyo upang maihatid ang online na edukasyon sa mga indibidwal, kumpanya, at samahan na nag-subscribe sa serbisyo.

Maaari naming ibigay ang iyong impormasyon sa mga pinagkakatiwalaang kasosyo na nagtatrabaho sa ngalan ng, o sa, APWASI sa ilalim ng mga kasunduan sa pagiging kompidensiyal upang matulungan ang APWASI na maibigay ang Serbisyo. Maaari din nilang tulungan ang APWASI sa pakikipag-usap sa iyo tungkol sa Serbisyo at tungkol sa mga alok mula sa APWASI at aming mga kasosyo, kung saan binigyan mo kami ng mga naaangkop na pahintulot.

IMPORMASYON TUNGKOL SA IYO NA BINIBIGAY MO SA amin

Kapag nagrerehistro para sa o gumagamit ng Serbisyo, maaari kang ma-prompt na bigyan kami ng impormasyon tungkol sa iyong sarili tulad ng iyong pangalan at email address. Kapag na-configure mo ang mga setting ng iyong account, maaari kang maglagay ng karagdagang impormasyon tungkol sa iyong sarili. Maaari mo ring piliin ang mga setting ng pagsasaayos ng gumagamit na tumutukoy sa hitsura at pag-andar ng Serbisyo. Maaari kang, sa mga oras din, magpadala sa amin ng isang e-mail na maaaring naglalaman hindi lamang ng iyong e-mail address, ngunit iba pang impormasyon tungkol sa iyo, kabilang ang mga address sa bahay o negosyo, mga numero ng telepono, o mga detalye sa account. Ang impormasyong ibinibigay mo sa amin ay maaari ring magsama ng mga pahayag na iyong ginawa sa Serbisyo tulad ng mga testimonial, pagsusuri sa mga serbisyo, o iba pang mga pahayag na maaaring personal na makilala ka.

Bibigyan ka namin ng isang ID ng gumagamit (isang e-mail address) at e-mail ng pag-aktibo ng account para sa iyo upang ma-access ang Serbisyo at lumikha ng isang "profile" ng isang gumagamit para magamit tulad ng inilarawan sa ibaba. Kapag unang nag-sign up sa Serbisyo, ipapakita sa iyo ang iyong profile, na naglalaman ng impormasyong ibinigay sa amin. Magagawa mong i-update o maitama ang alinman sa impormasyon sa pakikipag-ugnay sa iyong profile. Maaari kang makatanggap ng ilang mga e-mail na nauugnay sa iyong paggamit ng Serbisyo. Ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnay ay idinagdag sa direktoryo ng APWASI ng kasalukuyan at dating mga gumagamit ng Serbisyo.

Maaari naming magamit ang iyong Personal na Impormasyon upang makipag-ugnay sa iyo tungkol sa iyong paggamit ng Serbisyo, para sa mga layunin ng suporta sa customer, at upang ipaalam sa iyo ang mga pag-update, pagbabago at iba pang mga bagay na nauugnay sa Serbisyo, at impormasyon tungkol sa mga serbisyo ng iba na inaalok namin alinsunod sa iyong subscription mga kagustuhan Maaari mong tanggihan na makatanggap ng mail o e-mail mula sa amin na hindi direktang nauugnay sa iyong pag-access sa o paggamit ng Serbisyo sa pamamagitan ng pagpili sa link na opt-out na nilalaman sa anumang naturang e-mail o sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa amin sa it@APWASI.com .

Ang APWASI ay magpapanatili rin ng isang kasaysayan ng iyong pag-access sa Serbisyo, at ilang mga pagkilos na ginawa mo habang ina-access ang Serbisyo, isang log ng mga IP address ng mga gumagamit, ang third-party na Website mula sa kung saan naa-access ng mga gumagamit ang Serbisyo, ang uri ng mga web browser na ginamit upang ma-access ang Serbisyo at ang mga setting ng browser na maaaring makaapekto sa pagganap ng Serbisyo (sama-sama, "Impormasyon sa Pag-log ng Paggamit"). Para sa mga layunin ng pagpapanatili at pagpapahusay ng pagganap at seguridad ng Serbisyo, maaaring gumamit ang APWASI ng Impormasyon sa Paggamit ng Log, impormasyon tungkol sa iyong browser, at iba pang mga lokal na setting ng computer. Maaari rin kaming gumamit ng Impormasyon sa Paggamit ng Log upang maiangkop ang aming mga komunikasyon sa iyo tungkol sa Serbisyo, at makipag-ugnay sa iyo na may kaugnayan sa pagbibigay ng suporta. Maaari rin naming pagsamahin ang Impormasyon sa Paggamit ng Log upang lumikha o mag-publish ng mga pagsusuri sa istatistika at mga ulat tungkol sa paggamit ng Serbisyo. Hindi namin pahihintulutan ang paglalathala ng Personal na Impormasyon tungkol sa sinumang gumagamit nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng naturang tao.

Ang impormasyon tungkol sa Natanggap Mo mula sa Mobile Application

Kapag nag-download ka at gumagamit ng Serbisyo sa pamamagitan ng aming mobile application, awtomatiko kaming nangongolekta ng impormasyon sa uri ng aparato na iyong ginagamit, bersyon ng operating system, pagkakakilanlan ng gumagamit, at identifier ng aparato.

Maaari ka naming padalhan ng mga push notification. Maaari mong patayin ang mga notification sa push sa antas ng aparato.

KARAGDAGANG PAGGAMIT NG IMPORMASYON SA SERBISYO

Bilang karagdagan sa mga gamit na inilarawan sa itaas ng impormasyong natanggap na may kaugnayan sa iyong paggamit ng Serbisyo, ginagamit ng APWASI at, kung saan tinukoy, ibinabahagi ang iyong impormasyon:

Upang magbigay ng suporta o iba pang mga serbisyo na iyong hiniling, at upang tumugon sa iyong mga katanungan.

Upang makisali sa mga transaksyon sa iyo, kasama na ang pakikipag-ugnay sa iyo tungkol sa iyong account o mga transaksyon.

Upang maproseso ang mga transaksyon, maaaring gumamit ang APWASI ng impormasyon sa pananalapi, credit card at pagbabayad na iyong ibinibigay. Maaaring kailanganin ng APWASI na ibahagi ang ilan sa impormasyong ito sa mga tagapagtustos, mga serbisyo sa paghahatid, mga clearing house ng credit card at iba pang mga third party upang makumpleto ang mga transaksyon.

Upang maabisuhan ka tungkol sa mga nauugnay na pagkakataon tulad ng mga bagong paglabas ng produkto at mga pagpapaunlad ng serbisyo, mga kaugnay na katotohanan o programa na maaaring nauugnay sa iyo.

Upang magbigay ng mga online forum at mga social network. Pinapayagan ng Serbisyo ang mga gumagamit ng pagpipilian na lumahok sa mga interactive na talakayan at mag-post ng mga komento at iba pang nilalaman. Tandaan na ang anumang impormasyong ibinabahagi mo ay maaaring ma-access ng publiko.

Upang mapabuti ang kalidad at mapadali ang paggamit ng Serbisyo.
Upang mapatakbo ang Serbisyo sa pamamagitan ng tulong ng mga third party. Maaaring gumamit ang APWASI ng mga serbisyo mula sa mga nagbibigay ng serbisyo ng third-party, tulad ng mga serbisyo sa pagho-host at mga developer ng software, bilang suporta sa pagpapatakbo nito ng Serbisyo. Kapag ginagawa ito, magsasagawa kami ng mga hakbang upang matiyak na ang naturang mga service provider ay nagpapatupad ng naaangkop na mga hakbang sa privacy at seguridad na naaayon sa Patakaran sa Privacy na ito upang mapangalagaan laban sa hindi awtorisadong paggamit o pagbubunyag ng iyong impormasyon. Ang mga kumpanyang ito ay pinahintulutan na gamitin ang iyong personal na impormasyon lamang kung kinakailangan upang ibigay ang mga serbisyong ito sa amin.

Upang sumunod sa mga ligal na kinakailangan. Bilang karagdagan, maaari rin naming ibunyag ang impormasyon tungkol sa iyo ayon sa hinihiling ng batas, tulad ng pagsunod sa isang subpoena o ibang ligal na proseso, kung naniniwala kami sa mabuting pananampalataya na ang paghahayag ay makatuwirang kinakailangan upang ipatupad ang aming mga karapatan o protektahan ang aming mga pagpapatakbo o mga gumagamit o iba pa siyasatin ang pandaraya, o bilang tugon sa mga ligal na proseso o pagsisiyasat ng pamahalaan alinsunod sa aming panloob na patakaran sa pag-access ng mga awtoridad sa gobyerno, o sa ilalim ng matalinong pangyayari bilang tugon sa isang napag-isipang makabuluhang banta sa kalusugan o pag-aari ng isang tao.

PANGKALAHATAN

SERBISYO NA NABATAY SA LOKASYON

Ang aparato na ginagamit mo upang ma-access ang Website o Serbisyo ay maaaring magbigay sa amin ng iyong lokasyon. Ang impormasyon na ito ay maaaring ibahagi kung saan ang lokasyon ay nauugnay sa pagkumpleto ng kurso.

SEGURIDAD

Ang APWASI ay tumatagal ng naaangkop at makatuwirang pag-iingat upang maipatupad ang naaangkop na pamamahala at panteknikal na mga pamamaraan upang maprotektahan ang seguridad ng Personal na Impormasyon na ibinigay o nabuo sa pamamagitan ng Serbisyo. Pinapayagan namin ang mga taong nagtatrabaho para sa amin na mag-access at magamit lamang ang iyong impormasyon sa paraang naaayon sa Patakaran sa Privacy na ito.

Pinoprotektahan namin ang seguridad ng iyong impormasyon sa panahon ng paghahatid sa pamamagitan ng paggamit ng Transport Layer Security (TLS) at Secure Sockets Layer (SSL) software o iba pang teknolohiya ng pag-encrypt, na naka-encrypt ng impormasyong nai-input mo. Kung saan man naaangkop, nag-obfuscate kami at / o naka-encrypt ng impormasyon sa aming mga system at / o habang naglilipat ng impormasyon. Regular na sinusuri ng APWASI ang mga cryptographic protocol na ginagamit nito upang maprotektahan ang privacy at seguridad ng iyong Personal na Impormasyon.

Dahil sa likas na katangian ng internet at para sa iba pang mga kadahilanan, hindi namin masisiguro ang seguridad ng iyong Personal na Impormasyon, kaya dapat kang mag-ingat upang protektahan ito kapag nasa internet ka, tulad ng madalas na pagbabago ng mga password, gamit ang isang kumbinasyon ng mga titik at numero kapag lumilikha ng mga password, gumagamit ng isang ligtas na browser at tiyaking mag-log off sa Serbisyo kapag natapos na gamit ang isang nakabahaging computer.

IKATLONG BAHAGI NG PARTY

Maaaring magsama ang Serbisyo ng mga hyperlink sa website ng third-party na hindi pagmamay-ari o pinamamahalaan namin, at, tulad ng inilarawan sa itaas, maaari kang gumamit ng ilang Mga Serbisyong Third-Party na nauugnay sa edukasyon na inisyu sa pamamagitan ng Serbisyo. Ang APWASI ay walang kontrol sa mga Serbisyong ito ng Third-Party at ang iyong mga pakikipag-ugnayan sa mga third party ay napapailalim sa kanilang mga patakaran sa privacy at tuntunin sa paggamit.

IMPORMASYON NA NAKOLIKO NG Elektronikong Komunikasyon PROTOCOLS AT WEB BEACONS

Maaari kaming mangolekta ng impormasyon tungkol sa iyo at sa iyong paggamit ng Serbisyo sa pamamagitan ng mga elektronikong protocol sa komunikasyon, mga web beacon, cookies, naka-embed na mga URL, mga pixel tag at mga kaugnay na aparato o teknolohiya.

Tulad ng totoo kapag binisita mo ang karamihan sa mga website, ang ilang impormasyon ay awtomatikong nabubuo at nakaimbak tungkol sa iyong mga pagbisita. Ang nasabing impormasyon ay maaaring may kasamang: impormasyon sa pagruruta sa network (halimbawa, kung saan ka nagmula); impormasyon sa kagamitan (halimbawa, uri ng aparato, operating system, uri ng browser); IP address, at mga petsa at oras ng iyong mga pagbisita.

Maaari naming magamit ang iyong Personal na Impormasyon upang ipaalam sa iyo ang tungkol sa iba pang mga serbisyo ng APWASI na maaaring interesado ka at upang makalikom ng puna mula sa iyo.

PAGGAMIT NG APWASI NG "COOKIES"

Ang cookie ay isang maliit na impormasyon, ipinadala ng isang web server sa isang web browser, na nakaimbak sa iyong computer upang mabasa ito sa paglaon, na pinapayagan ang server na natatanging kilalanin ang browser. Ang ilang mga cookies ay maaaring manatili sa computer ng isang gumagamit pagkatapos na umalis ang gumagamit sa Website. Karamihan sa mga browser ay nagbibigay sa iyo ng impormasyon sa at kontrol sa mga cookies, kasama ang isang tampok upang mag-opt-out sa paggamit ng cookies. Maaari mong itakda ang iyong browser upang alertuhan ka kapag ginagamit ang isang cookie, at tanggapin o tanggihan ito. Maaari mo ring itakda ang iyong browser upang tanggihan ang lahat ng cookies o tanggapin lamang ang cookies na ibinalik sa mga nagsisimulang server. Gayunpaman, maaaring hindi ka makagamit ng ilang mga tampok ng Serbisyo kung hindi mo pinagana ang cookies. Para sa karagdagang impormasyon sa pamamahala ng cookies, mangyaring pumunta sa www.allaboutcookies.org, o bisitahin ang www.youronlinechoices.com na mayroong karagdagang impormasyon tungkol sa pag-uugali sa advertising at privacy sa online.

Gumagamit ang aming Website ng cookies o mga katulad na teknolohiya upang makilala ka mula sa ibang mga gumagamit at upang mangolekta ng impormasyon tungkol sa iyong mga kagustuhan sa online at upang pag-aralan ang mga uso, pangasiwaan ang website, subaybayan ang mga paggalaw ng mga gumagamit sa paligid ng website, at upang makolekta ang impormasyong demograpiko tungkol sa aming base ng gumagamit bilang isang buo . Tinutulungan ka nitong bigyan ka ng isang magandang karanasan kapag nag-browse ka sa aming mga website at pinapayagan kaming mapabuti ang aming mga website. Ang aming pangunahing layunin sa paggamit ng cookies ay upang mapabilis at mapagbuti ang mga komunikasyon at pakikipag-ugnayan sa pagitan mo at ng aming mga website, ngunit ang cookies ay maaaring magamit para sa iba pang mga layunin. Ang mga cookies para sa Serbisyo ay maaaring mangolekta ng isang natatanging pagkakakilanlan, mga setting ng pagsasaayos ng gumagamit at impormasyon sa profile. Gumagamit din ang APWASI ng cookies upang mangolekta ng pangkalahatang paggamit at impormasyon ng dami ng istatistika na hindi kasama ang personal na makikilalang impormasyon.

SA PAGPATULOY NG BROWSE SA WEBSITE, KONSENTE KA SA AMING PAGGAMIT NG COOKIES KUNG INILAPIT NAMIN SILA.

GAMITIN NAMIN ANG SUMUSUNOD NA mga COOKY:

Mahigpit na kinakailangang cookies na kinakailangan para sa pagpapatakbo ng aming Website. Nagsasama sila, halimbawa, ng mga cookies na nagbibigay-daan sa iyo upang mag-log in sa mga ligtas na lugar ng aming Website.
Mga cookies ng pagtukoy / pagganap na nangongolekta ng impormasyon tungkol sa kung paano mo ginagamit ang aming Website. Pinapayagan nila kaming kilalanin at bilangin ang bilang ng mga bisita at upang makita kung paano gumalaw ang mga bisita sa paligid ng aming Website. Tinutulungan kami nitong mapabuti ang paraan ng pagtakbo ng aming Website. Ang cookies na ito ay inilalagay minsan ng mga third party provider ng mga serbisyo sa pagtatasa ng trapiko sa web, tulad ng Google Analytics.
Mga cookies na may pag-andar na naaalala ang mga pagpipilian na iyong ginagawa at kinikilala ka kapag bumalik ka. Nagbibigay-daan ito sa amin upang isapersonal ang aming nilalaman, batiin ka sa pangalan at alalahanin ang iyong mga kagustuhan (halimbawa, ang iyong pinili ng wika o rehiyon).
Pagta-target ng cookies na nangongolekta ng impormasyon tungkol sa iyong mga gawi sa pag-browse tulad ng mga pahinang binisita mo at ang mga sinusundan mong link. Ginagamit namin ang impormasyong ito upang gawing mas nauugnay ang aming Website sa iyong mga interes, at, kung pinapagana namin ang advertising, upang gawing mas nauugnay sa iyo ang advertising, pati na rin upang limitahan ang bilang ng mga beses na nakikita mo ang isang ad. Ang cookies na ito ay karaniwang inilalagay ng mga network ng advertising ng third-party. Naaalala nila ang iba pang Website na iyong binibisita at ang impormasyong ito ay ibinabahagi sa mga organisasyon ng third-party, halimbawa ng mga advertiser.
Gumagamit kami ng Google Analytics. Para sa impormasyon sa kung paano pinoproseso at kinokolekta ng Google ang iyong impormasyon tungkol sa produktong ito at kung paano ka maaaring mag-opt-out, mangyaring tingnan ang https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ang APWASI at ang mga service provider, vendor at kasosyo nito, ay maaaring gumamit ng pagsubaybay na cross-device / cross-konteksto. Halimbawa, maaari kang gumamit ng maraming mga browser sa isang solong aparato, o gumamit ng iba't ibang mga aparato (tulad ng mga desktop, smartphone, at tablet), na maaaring magresulta sa pagkakaroon mo ng maraming mga account o profile sa iba't ibang mga konteksto at aparato na ito. Maaaring magamit ang teknolohiyang cross-device / cross-konteksto upang ikonekta ang iba't ibang mga account o profile at ang kaukulang data mula sa iba't ibang mga konteksto at aparato.

ANG IYONG MGA KARAPATANG PANANGGOL NG DATA NG EUROPEAN

Kung nakatira ka sa European Economic Area ("EEA"), napapailalim sa ilang mga pagbubukod, mayroon kang karapatang:

Alamin kung pinoproseso namin ang iyong Personal na Impormasyon at, kung gayon, upang makakuha ng access dito at ilang mga impormasyon tungkol dito.
Naisama o naalis ang hindi wastong Personal na Impormasyon, at nakumpleto ang hindi kumpletong Personal na Impormasyon.
Nabura ang iyong Personal na Impormasyon nang:
Hindi na ito kinakailangan para sa mga hangaring nakolekta;
Nag-withdraw ka ng pahintulot upang iproseso ito;
Naproseso namin ito nang labag sa batas; o
Ang batas ng EU o Miyembro ng Estado kung saan napapailalim kami ay nangangailangan ng pagbura.
Limitahan ang aming pagproseso ng iyong Personal na Impormasyon kapag:
Paligsahan mo ang kawastuhan nito (para sa isang panahong kinakailangan upang ma-verify ito);
Labag sa batas ang pagproseso at mas gusto mo ang paghihigpit sa paggamit upang mabura; o
Hindi na namin kailangan ang data, ngunit kailangan mo ito kaugnay sa ligal na mga pag-angkin.
Makuha sa kapaki-pakinabang na form ang Personal na Impormasyon na ibinigay mo sa amin at, kung posible na teknikal, kinakailangan nang direkta ang pagpapadala nito sa isa pang tagapamahala na itinalaga mo.
Magsampa ng reklamo sa isang awtoridad ng pangangasiwa ng proteksyon ng data ng Miyembro na Estado.
Upang magamit ang mga karapatang ito, maaari kang makipag-usap sa aming Pangunahing Punto ng Pakikipag-ugnay para sa Privacy, gamit ang impormasyon sa pakikipag-ugnay sa dulo ng Patakaran sa Privacy na ito.

Kung nakatira ka sa EEA, iproseso ng APWASI ang iyong Personal na Impormasyon alinsunod sa lahat ng naaangkop na batas sa proteksyon ng data.

SENSITIBONG IMPORMASYON

Huwag padalhan kami ng anumang sensitibong Personal na Impormasyon (hal. Mga numero ng seguridad sa lipunan o iba pang pambansang pagkakakilanlan, o impormasyong nauugnay sa pinagmulan ng lahi o etniko, mga opinyon sa politika, paniniwala sa relihiyon o pilosopiko, kalusugan, buhay sa kasarian o oryentasyong sekswal, impormasyong genetiko o biometric, kriminal background, o pagiging kasapi ng unyon ng manggagawa).

ACCESS, RETENTION AT TANGGAL

Kapag hiniling, bibigyan ka ng APWASI ng impormasyon tungkol sa kung may hawak kaming alinman sa iyong personal na impormasyon. Maaari mong ma-access, itama, o humiling ng pagtanggal ng iyong personal na impormasyon sa pamamagitan ng pag-log in sa iyong account o makipag-ugnay sa amin sa ito@APWASI.com. Tutugon kami sa iyong kahilingan sa loob ng isang makatuwirang timeframe.

Maaaring mapanatili ng APWASI ang iyong Personal na Impormasyon hangga't ang iyong account ay aktibo at hangga't kinakailangan ang pagpapanatili o pinahihintulutan alinsunod sa Patakaran sa Privacy na ito, o kung hindi man ayon sa batas. Kapag tinanggal ng APWASI ang iyong Personal na Impormasyon, gagawin ito ng APWASI sa paraang dinisenyo upang matiyak na hindi ito maitataguyod muli.

PAGTINGNAN NG DATA PARA SA SUPORTA

Para sa layuning ibigay ang Serbisyo at nauugnay na suporta kasama ang pagsagot sa anumang mga katanungan na mayroon ka, maaaring matingnan at maproseso ng APWASI ang iyong Personal na Impormasyon mula sa mga bansa sa labas ng EEA na itinuturing ng EU na mayroong hindi sapat na mga batas sa proteksyon ng data, kabilang ang Canada.

GINAMIT NG MINORS & COPPA COMPLIANCE

Ang libreng bersyon ng Serbisyo ay inilaan para magamit lamang ng mga may sapat na gulang. Ang APWASI ay hindi nagtataguyod ng online sa mga bata at hindi sinadya na mangolekta ng anumang personal na makikilalang impormasyon mula sa mga bata na wala pang edad na labing walong taon para sa alinsunod sa solusyon sa Sumunod sa COPPA na inilarawan sa ibaba. Kung naniniwala ka na ang isang taong wala pang edad na labing walo ay nagsiwalat ng impormasyong Personal na Makikilala sa pamamagitan ng Serbisyo, maliban sa pamamagitan ng solusyon na Sumunod sa COPPA, mangyaring iulat ito sa amin kaagad sa pamamagitan ng pag-e-mail sa amin sa: info@APWASI.com na may “Paunawa of Underage Person ”sa linya ng paksa.

CORPORATE MATTERS

Maaaring bigyan ng APWASI ang aming namumuhunan, kasosyo, at iba pa ng pinagsamang impormasyon (ibig sabihin, impormasyong hindi personal na kinikilala ang mga gumagamit) tungkol sa mga gumagamit ng Serbisyo. Bilang karagdagan, maaaring isiwalat ng APWASI ang iyong Personal na Impormasyon sa isang kahalili o pagkuha ng nilalang bilang bahagi ng pagsasama-sama, pagkuha, muling pagsasaayos, o iba pang transaksyon na kinasasangkutan ng lahat o malaki ang lahat ng mga assets o pagbabahagi ng APWASI, o ang negosyo na nauugnay sa Serbisyo. Kung ang APWASI ay ipinagbili o pinagsama sa ibang kumpanya, ang kumpanyang iyon ay sasang-ayon na sumunod sa mga tuntunin ng Patakaran sa Privacy na ito.

Aabisuhan ka sa pamamagitan ng email o isang kilalang abiso sa aming website, ng anumang pagbabago sa pagmamay-ari, paggamit ng iyong personal na impormasyon, at mga pagpipilian na maaaring mayroon ka tungkol sa iyong personal na impormasyon. May karapatan kang humiling na ang iyong Personal na Impormasyon ay alisin mula sa aming mga talaan anumang oras.

Mga Update sa PATAKARAN

Maaari naming mai-update ang Patakaran sa Privacy na ito paminsan-minsan, at ang na-update na bersyon ay magiging epektibo sa pag-post tungkol sa aming paggamot sa kasunod na nakuha na Personal na Impormasyon. Kung gumawa kami ng anumang mga pagbabago sa materyal ay aabisuhan ka namin sa pamamagitan ng email (ipinadala sa e-mail address na tinukoy sa iyong account) o sa pamamagitan ng isang abiso sa website na ito bago maging epektibo ang pagbabago. Mangyaring suriin ang petsa ng rebisyon sa simula ng Patakaran sa Privacy na ito pana-panahon upang suriin ang mga pagbabago. Sa pamamagitan ng pagpapatuloy na paggamit ng Serbisyo, kasama ang Website, pagkatapos na nai-post ang isang nabagong bersyon, sumasang-ayon ka na mabuklod ng binagong Patakaran sa Privacy bilang kasunod na nakuha sa Personal na Impormasyon.

Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa Patakaran sa Pagkapribado at aming mga kasanayan sa impormasyon, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa pamamagitan ng e-mail sa info@APWASI.com o sa sumusunod na address:

KAMAYAN NG MGA SERBISYO AT LIMITASYON

Kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang mga serbisyo ng APWASI, kabilang ang mga bayad na serbisyo at produkto, ay hindi magagamit sa lahat ng oras, at na maaaring mailapat ang ilang mga limitasyon sa paggamit. Mangyaring mag-refer sa FAQ para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga limitasyon at oras ng pagkakaroon. Nauunawaan mo rin na ang APWASI, sa sariling paghuhusga, ay maaaring limitahan, suspindihin, o wakasan ang iyong paggamit ng lahat ng mga serbisyong ibinigay ng APWASI na nauugnay sa mga programa ng APWASI, tulad ng pag-access sa mga kurso sa APWASI, mga serbisyong pagsusuri, o mga sertipikasyon. Nauunawaan mo rin na ang APWASI ay maaaring magbago o ihinto ang lahat ng mga serbisyong nauugnay sa mga programa nito sa sarili nitong paghuhusga.

DISCLAIMER OF WARRANTIES

Malinaw mong kinikilala at sinasang-ayunan na ang iyong paggamit ng Mga Class Site, ang Online Courses at lahat ng Nilalaman at serbisyo na magagamit sa Mga Class Site ay nasa iyong nag-iisang panganib at responsibilidad. ANG ONLINE COURSES (KASAMA ANG ANUMANG NILALAMAN) AY NAGBIGAY NG "AS IS", "WITH ALL FAULTS", AT "AS AVAILABLE" NA WALANG REPRESENTASYON O WARRANTIES NG ANUMANG URI, MAAARING IPINAHAYAG O IMPLIYA, KASAMA, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, ANG IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPose, AND NONINFRINGEMENT. NAG-ASSUME KA NG KABUUAN NG RESPONSIBILITY AT ANG BUONG PELIGRONG PARA SA IYONG PAGGAMIT NG ONLINE COURSES AT NILALAMAN.

Ang APWASI AT ANG MGA LICENSORS NITO AY HINDI NAGTATANGGAP O GUMAGAWA NG ANUMANG REPRESENTASYON TUNGKOL SA PAGGAMIT NG ONLINE SERVICE NA ITO, ANG PAGGAMIT, VALIDITY, ACCURACY O RELIABILITY NG, O ANG MGA RESULTA NG PAGGAMIT NG MATERIALS SA ONLINE SERVICE NA ITO O ANUMANG IBA PANG WEBSITE NA NAKA-link SA ONLINE SERBISYO ITO SERBISYO. ANG MATERIALS NG ONLINE SERVICE NA ITO AY MAAARING MAGLABAS SA PETSA, AT ANG APWASI AY HINDI GUMAGAWA NG KOMITMEN UPANG MA-UPDATE ANG MATERIALS SA ONLINE SERVICE NA ITO. ANG ONLINE SERVICE AY MAAARING GAMITIN SA ACCESS AT MAG-TRANSFER NG IMPORMASYON SA INTERNET; KINAKAILALA MO NA ANG APWASI AT ANG IYONG mga vendor at LICENSORS AY HINDI MAG-OPERATE O KUMontrol sa INTERNET. HINDI NAGTATANGGAP NG APWASI NA ANG FILES AY Magagamit SA PAG-download MULA SA ONLINE SERBISYO ITO, KUNG ANUMANG, AY MALAYA MULA SA INFECTION, VIRUSES, WORMS, TROJAN HORSES, O IBA PANG CODE NA NAGPAPAKITA NG NAGPAPAKITA NG PROPERTIES. HINDI NAGTATANGGAP NG APWASI NA ANG ONLINE SERVICE, SOFTWARE, MATERIALS, PRODUKTO, O SERBISYO AY MAAARING UNINTERRUPTED O WALANG Error O KAYA ANG ANUMANG DEPEKTO SA ONLINE SERVICE NA ITO, SOFTWARE, MATERIALS, PRODUCTS, O SERBISYO AY MAAARING MATUTURO.

Nang HINDI LIMITADO ANG NANGLIMPIT, HINDI NAMIN INGGAMANTADAN NA (A) ANG MGA KLASE NG LUNGSOD, NILALAMAN, O ANG KASUNDUAN SA ONLINE AY MAKIKITA SA IYONG mga KINAKAILANGAN O PAG-ASA O MAKAKITA ANG INGILANG MGA LAYUNIN, (B) ANG SITO NG KLASE O ANG ONLINE COURSES AY HINDI MAKAKARANASAN Dagdag na maging UNINTERRUPTED, PANAHON, LIGTAS O WALANG KAMALI, (C) ANG IMPORMASYON O NILALAMAN NA NAKUHA SA PAMAMAGITAN NG MGA KLASE NG KLASE O ANG ONLINE COURSES, KAHIT SA MGA SERBISYO SA CHAT ROOM, AY MAAARING TAMA, KUMPLETO, KASALUKUYAN, WALANG KASAYOAN, KUMPLEKTO MAAASAHAN, O (D) NA NANGYAKIT SA O SA SA SITO NG KLASE O NILALAMAN AY MAGTATAYAK. IYONG INUMUMOM NG LAHAT NG PELIGRONG PARA SA Pansamantalang pinsala, KASAMA ANG KAMATAYAN AT KAPIRAAN SA PERSONAL NA KATANGIAN, SUSTAINED MULA SA PAGGAMIT NG ONLINE COURSES AT NILALAMAN.

LIMITASYON NG PANANAGUTAN

WALANG KAGANAPAN AY ANG APWASI AT ANG LICENSORS NITO, AT ANUMANG SA KANILANG RESPETIBONG OPISYAL, DIREKTOR, EMPLOYEES, SUBCONTRACTORS, AGENTS, SUCCESSORS, ASSIGNS, AFFILIATE O SUBSIDIARIES, AY LIABLE PARA SA ANUMANG INDIRECT, SPALYAL, INCE MULA SA NAWALAN NG KITA, NAWALAN NG DATA O NAKALABUTING SA NEGOSYO NA NANGUNGKAL SA PAG-Uugnay SA PAGGAMIT O KAPANGYARIHAN PARA GAMITIN ANG ONLINE SERVICE NA ITO, ANUMANG WEBSITES NA NAKA-link SA ONLINE SERVICE NA ITO, ANG MATERIALS, SOFTWARE O IBA PANG IMPORMASYON NA NAKIKILIT SA ANUMANG O LAHAT NG GUSTO NG ONLINE NG SERBISYO, ANG FORM NG AKSYON, KUNG BATAY SA KONTRACT, TORT (KASAMA NG PERO HINDI LIMITADO SA, NEGLIGENS) O ANUMANG IBA PANG LEGAL NA TEorya AT O ANO O HINDI PAYAD NG POSSIBILIDAD NG GANUNANG DAMAGES. ANG IBA PANG Estado AY HINDI PAYAGAN ANG EXCLUSION O LIMITATION OF INCIDENTAL O CONSEQUENTIAL DAMAGES, KAYA ANG NASA LABAS NG LIMITATION O EXCLUSION AY HINDI MAAARAP SA IYO.

HANGGANG ANG IYONG PAGGAMIT NG ONLINE SERVICE AY NASA IYONG KAUGALING NA KASAKIT, KUNG SI APWASI AY DAPAT MAY ANUMANG PANANAGUTAN PARA SA ANUMANG LOSS, Pahamak O PAMAMAMAHITAN NA DUMATING SA O KAUGNAY SA KASUNDUAN NG ITO O ANG IYONG PAGGAMIT NG ONLINE SERVICE, TOTAL AGGREGATE LIABILITY NG APWASI PARA SA ANUMAN AT LAHAT NG KASAKIT AY HINDI LALABAS SA ARAL NG $ 500 O SA DAMING BAYAD NA BINAYARAN SA APWASI SA IYO O IYONG ORGANISASYON SA PAG-E-SUBSCRIBING PARA SA APPLICABLE PORTION NG ONLINE SERVICE SA UNANG KASUNDUAN (6) MONTHS. NAKIKILALA KAYO NA NAKAKUHA NG IYONG KASUNDUAN SA LIMITATION NA ITO, ANG APWASI AT ANG MGA LICENSORS NITO AY HINDI MAGBIBIGAY NG ONLINE SERVICE O ANG MATERIALS ACCESSIBLE DITO.

Pag-link sa IBA PANG SITES

Ang Mga Site ng Klase ay maaaring maglaman ng mga link sa mga pahina sa iba pang mga website ("Mga Naka-link na Site"), at ang mga Naka-link na Site ay maaaring maglaman ng nilalaman o nag-aalok ng mga produkto at / o mga serbisyo na ipinagbibili. Ang APWASI ay hindi may-akda, mag-e-edit, makontrol, o subaybayan ang mga Naka-link na Site na ito. Kinikilala at sinasang-ayunan mo na (a) wala kaming responsibilidad para sa kawastuhan o pagkakaroon ng impormasyong ibinigay ng Mga Naka-link na Site, at (b) hindi namin kontrolado o i-eendorso ang mga sponsor ng naturang Mga Naka-link na Site o ang nilalaman, mga produkto, advertising, o iba pa mga materyal na ipinakita sa naturang Mga Naka-link na Site. Maaari naming alisin ang anumang Mga Naka-link na Site mula sa Mga Class Site sa anumang oras para sa anumang kadahilanan o nang walang dahilan.

ANG APWASI AY HINDI MANAKITAN PARA SA ANUMANG TRANSACTIONS NA IYONG GINAWA SA IKATLONG KATAPIT SA PAMAMAGITAN NG MGA NAKA-link na SITO O PARA SA ANUMANG PANANAGUTAN NA MULING MULA SA MGA REPRESENTASYON O IMPORMASYON NA BINIGYAN SA GANUNANG SITO NA NAKA-link.

Pinahahalagahan namin na ang mga Naka-link na Site ay maaaring maglaman ng materyal kung saan ang operator ng Mga Naka-link na Site ay may mga karapatan sa intelektwal na pag-aari. Iginagalang namin ang mga karapatang iyon at ibinibigay lamang ang mga link para sa mga layunin ng impormasyon lamang. Ang katotohanan na naka-link kami sa anumang Naka-link na Site ay hindi lumikha o nagpapahiwatig ng anumang relasyon o pakikipagsosyo sa operator ng naturang Naka-link na Site.

INDEMNITY

Sumasang-ayon ka upang ipagtanggol, bayaran at hawakan ang hindi nakakapinsalang APWASI, ang mga naglilisensya nito, at alinman sa kani-kanilang mga opisyal, direktor, empleyado, subkontraktor, ahente, kahalili, pagtatalaga, kaakibat o subsidiary, mula at laban sa anuman at lahat ng mga pag-angkin, sanhi ng aksyon, demanda , paglilitis, pagkalugi, pinsala, gastos at gastos (kasama ang makatuwirang mga bayarin sa ligal at accounting) na nagmumula o nagreresulta mula sa (i) Iyong paggamit ng Online Service; (ii) Ang iyong paglabag sa Kasunduang ito; (iii) hindi kumpleto o hindi tumpak na impormasyon o data na ibinigay mo; (iv) hindi awtorisadong paggamit ng anumang nilalaman o mga materyal na magagamit sa o sa pamamagitan ng Online Service; o (v) anumang nilalaman na In-upload mo o nai-post sa Online na Serbisyo. Sa kabila ng naunang nabanggit, Hindi ka kinakailangan na bayaran ang APWASI laban sa mga paghahabol na ang Serbisyong Online, kung ginamit para sa Awtorisadong Paggamit, ay lumalabag sa mga karapatan sa intelektuwal na pag-aari ng anumang ikatlong partido. Inilalaan ng APWASI ang karapatan, sa paghuhusga nito, na ipalagay o lumahok, sa gastos ng Iyo at ng Iyong samahan, sa pagsisiyasat, pag-areglo at pagtatanggol ng anumang aksyon o pag-angkin kung saan ito ay may karapatang bayaran. Walang paghahabol na mabibigyan nang walang paunang nakasulat na pahintulot sa APWASI maliban kung ang naturang pag-areglo ay may kasamang isang kumpletong paglaya ng APWASI mula sa lahat ng pananagutan at hindi naglalaman o nagmumuni-muni ng anumang pagbabayad ng, o utos o iba pang pantay na pagbibigkis na nagbubuklod sa, APWASI.

KATAPUSAN NG KARAPATAN

Sumasang-ayon ka na ang APWASI, sa kanyang sariling paghuhusga, ay maaaring mag-deactivate ng iyong account o kung hindi man wakasan ang iyong paggamit ng Mga Class Site o Online Courses para sa anumang kadahilanan o walang dahilan, kasama, nang walang limitasyon, kung naniniwala ang APWASI na iyong (a) nilabag ang Mga Tuntuning ito ginagamit; (b) nilabag ang mga karapatan sa intelektuwal na pag-aari ng isang third party; (c) nag-post, nag-upload o nagpapadala ng Hindi Pinahintulutang Nilalaman sa Mga Site ng Klase; o (d) lumabag o kumilos nang hindi naaayon sa sulat o diwa ng Mga Tuntunin sa Paggamit na ito. Sumasang-ayon ka na ang anumang pag-deactivate o pagwawakas ng iyong pag-access sa Mga Class Site o Online Courses ay maaaring maisagawa nang walang paunang abiso sa iyo at na ang APWASI ay hindi mananagot sa iyo o sa anumang third party para sa anumang pagwawakas ng iyong account o sa Mga Online Courses. Kinikilala mo rin na ang APWASI ay maaaring mapanatili at maiimbak ang iyong impormasyon sa mga system ng APWASI sa kabila ng anumang pagwawakas ng iyong account o sa Mga Online Courses.

TALAKAYANG PAMAMARAAN AT KASAKIT NG COPYRIGHT INFRINGEMENT

Iginagalang ng APWASI ang mga karapatan at intelektuwal na pag-aari ng iba, at hinihiling namin sa aming mga gumagamit na gawin din ito. Kung naniniwala kang ang iyong produkto o iba pang trabaho ay maling naipakita o ginamit sa isang paraan na bumubuo sa paglabag sa copyright, o ang iyong mga karapatan sa intelektuwal na karapatan ay lumabag sa ibang paraan, mangyaring ibigay ang APWASI 'Copyright Agent na may sumusunod na impormasyon:

 • isang electronic o pisikal na lagda ng taong pinahintulutan na kumilos sa ngalan ng may-ari ng produkto, copyright o iba pang interes ng intelektuwal na pag-aari;
 • isang paglalarawan ng produkto, trabaho o iba pang intelektuwal na pag-aari na inaangkin mong maling paglalarawan o nilabag;
 • isang paglalarawan kung saan ang materyal na iyong inaangkin ay maling paglalarawan o lumalabag sa iyong produkto, trabaho o iba pang intelektuwal na pag-aari ay matatagpuan sa Online Courses;
 • ang iyong address, numero ng telepono, at email address;
 • isang pahayag mo na mayroon kang paniniwala sa mabuting paniniwala na ang pinagtatalunang paggamit ay hindi pinahintulutan ng may-ari ng produkto, trabaho, copyright o intelektuwal na pag-aari, o ahente nito, o naaangkop na batas; at
 • isang pahayag mo, na ginawa sa ilalim ng parusa ng perjury, na ang impormasyon sa itaas sa iyong paunawa ay tumpak at ikaw ang produkto, trabaho, copyright o may-ari ng intelektwal na pag-aari o pinahintulutang kumilos sa ngalan ng nasabing may-ari.

Ang APWASI Copyright Agent para sa mga abiso ng pagtatalo o pag-angkin ng copyright o iba pang paglabag sa pag-aari ng intelektuwal ay maaaring maabot tulad ng sumusunod:
info@apwasi.com heading Copyright

IBA’T ibang mga probisyon

Pinatunayan mo na ikaw ay alinman sa 18 taong gulang o mas matanda, o isang pinalaya na menor de edad, o nagtataglay ng ligal na pahintulot ng magulang o tagapag-alaga, at ganap na may kakayahan at karampatang pumasok sa mga tuntunin, kundisyon, obligasyon, kumpirmasyon, representasyon at garantiyang ito na nakalagay sa ang Mga Tuntunin sa Paggamit na ito. Sa anumang kaso, pinagtibay mo na ikaw ay lampas sa edad na 18 dahil ang Mga Online na Kurso ay hindi inilaan para sa mga batang wala pang 18 taong gulang. Kung ikaw ay wala pang 18 taong gulang, huwag gumamit ng Mga Class Site o Online Courses.

Maaaring malayang mailipat o italaga ng APWASI ang anumang bahagi ng mga karapatan nito o italaga ang mga obligasyon nito sa ilalim ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito. Hindi ka dapat maglipat o magtalaga, sa pagpapatakbo ng batas o kung hindi man, ng anumang bahagi ng iyong mga karapatan o italaga ang iyong mga obligasyon sa ilalim ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng APWASI.

Ang Mga Tuntunin sa Paggamit na ito ay dapat na pamahalaan, ipakahulugan at ipatupad alinsunod sa mga batas ng Lalawigan ng British Columbia Canada, dahil ito ay inilalapat sa mga kasunduan na pinasok at ganap na maisasagawa sa loob ng British Columbia at nang hindi nagbibigay ng epekto sa anumang mga prinsipyo ng hidwaan ng mga batas. Sumasang-ayon ka na ang anumang ligal na demanda o iba pang pagkilos na dinala ng APWASI, ikaw o ang anumang ikatlong partido upang ipatupad ang Mga Tuntunin sa Paggamit na ito, o na may kaugnayan sa anumang mga bagay na nauugnay sa Mga Class Site o Online Courses, ay sasailalim lamang sa hurisdiksyon ng mga korte na matatagpuan sa Vancouver, British Columbia. Ang APWASI ay hindi gumagawa ng mga representasyon na pinapatakbo ng Mga Site ng Klase (o pinahintulutang ligal na gumana) sa lahat ng mga lugar na pangheograpiya, o na ang Mga Site ng Klase, o impormasyon, serbisyo o produkto na inaalok sa pamamagitan ng Mga Class Site ay naaangkop o magagamit para magamit sa ibang mga lokasyon.

Ang pag-access sa Mga Site ng Klase mula sa mga teritoryo kung saan ang Mga Site ng Klase, o anumang nilalaman o pag-andar ng Mga Class Site o mga bahagi nito, kasama ngunit hindi limitado sa pagpapaandar na tinalakay sa Patakaran sa Privacy, ay iligal na ipinagbabawal. Kung pipiliin mong i-access ang Mga Site ng Klase, sumasang-ayon ka at kinikilala mong ginagawa mo ito sa iyong sariling pagkukusa at sa iyong sariling peligro at ikaw lang ang may pananagutan sa pagsunod sa lahat ng naaangkop na mga batas.

Kung ang anumang probisyon ng Mga Tuntunin sa Paggamit na ito ay napatunayang labag sa batas, walang bisa, o para sa anumang kadahilanang hindi maipatupad, kung gayon ang probisyon na iyon ay maipapalagay na mahihiwalay mula sa iba pang mga probisyon dito, at hindi makakaapekto sa bisa at pagpapatupad ng anumang natitirang mga probisyon. Ang APWASI ay walang pananagutan sa ilalim ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito sa lawak na magmula sa anumang pagkabigo ng APWASI na gampanan ang alinman sa mga obligasyon nito sa ilalim ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito dahil sa anumang sunog, baha, lindol, iba pang mga gawa ng Diyos, giyera, kaguluhan sa sibil, terorismo , Pagkabigo sa Internet, batas ng gobyerno o utos ng korte, pambansang emerhensiya, welga o hindi pagkakasundo sa paggawa o anumang iba pang kaganapan na wala sa loob ng makatuwirang kontrol ng APWASI. Hindi mananagot ang APWASI para sa pinsala o iba pang mga problemang sanhi ng anumang hindi pinahihintulutang pagbabago sa Mga Tuntunin sa Paggamit na ginawa sa pamamagitan ng pag-hack o pag-crack sa pahinang ito.

Ang anumang pagkaantala o pagkabigo sa bahagi ng APWASI na ipatupad ang anumang mga karapatan sa ilalim ng Mga Tuntunin ng Paggamit na kung saan maaaring ito ay may karapatang hindi, sa anumang kaganapan, ay ipakahulugan bilang isang pagwawaksi ng karapatan at pribilehiyo na gawin ito sa anumang kasunod na oras.

Ang Mga Tuntunin sa Paggamit na ito ay bumubuo ng buong kasunduan sa pagitan mo at ng APWASI na nauugnay sa mga bagay na nakalagay dito, at hindi dapat mabago maliban sa pagsulat, tulad ng nai-post sa Mga Class Site ng APWASI o sa pamamagitan ng isang tukoy na pagsulat sa pagitan mo at ng APWASI.

Anumang abiso na maaaring kailanganing ibigay sa amin sa ilalim ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay maaaring ipadala sa amin sa pamamagitan ng pagsulat o pag-email sa mga sumusunod na address:

email: info@apwasi.com
Ang mga pamagat ng seksyon dito ay ipinapakita para sa kaginhawaan lamang at walang ligal na epekto.
Ang aming Mga Tuntunin sa Paggamit ay huling na-update noong Hunyo 18ika, 2020.